6. 1
Sykdommer og tilstander av betydning for blodgivning

Anbefalingene er veiledende. Ved tvil skal medisinsk ansvarlig for blodbanken eller spesialist i immunologi og transfusjons­medisin konsulteres før blodgiveren godkjennes.

Registrerte blodgivere som er under utredning eller som venter på en operasjon skal ikke gi blod. Unntak kan gjøres dersom det dreier seg om operasjoner av begrenset omfang.

Dersom en blodgiver har en sykdom er det tre ting man skal vurdere:

 1. Har blodgiveren en sykdom som gjør at han/hun ikke tåler å gi blod? Eksempel: Anemi, belastningssykdom.
 2. Har blodgiveren en sykdom som kan overføres med blod? Eksempel: Infeksjon.
 3. Har blodgiveren en sykdom som medfører bruk av legemidler som kan være skadelige for blodmottakeren eller blodkomponentene? Eksempel: Behov for blodfortynnende legemidler.
Sykdom/tilstand Kan/kan ikke gi
ABORT Kan gi:
 • Etter 6 måneder.
 • Må undersøkes for irregulære erytrocyttantistoffer.
ADHD Kan gi:
 • Hvis stabil dosering av medisiner og giver vurderes å ha overskudd til blodgivning.
 • Ved behov for to typer medikamenter mot ADHD dersom giver ikke har bivirkninger.
AFTER (sår/blemmer i munnen) Kan gi:
 • Dersom ikke påvist alvorlig underliggende sykdom.
Kan ikke gi:
 • Dersom et stort område er affisert.
AKNE Kan gi:
 • 2 uker etter avsluttet behandling av hudinfeksjon
 • Også ved behandling med erytromycin eller tetrasyklin (J01A og J01F).
Kan ikke gi:
 • Sår eller dype hudinfeksjoner.
AKUPUNKTUR Vurder årsak til behandling. Se kapittel 6.3 om Risikosituasjoner som fører til permanent eller midlertidig utelukkelse fra blodgivning samt forskriften vedlegg I pkt. 2.2.2
ALTERNATIV MEDISIN Grunnsykdom og eventuelle produkter vurderes. Kan ikke gi ved tvil.
ALKOHOLISME Kan ikke gi:
 • Alkoholiker.
 • Beruset person.
ALLERGI/ANAFYLAKTISK SJOKK Kan gi:
 • Dersom symptomfri på donasjonsdagen. Dette gjelder også ved bruk av antihistaminer.
 • Allergi mot penicillin eller sulfamider utelukker ikke blodgiving.
Kan ikke gi:
 • Personer som har hatt en alvorlig allergisk reaksjon innen de siste fem år (anafylaktisk sjokk), med f. eks. uttalt pustebesvær, blodtrykksfall og/eller bevissthetstap, eller dersom det har vært behov for adrenalinbehandling.
ALOPECI (hårtap) Kan gi:
 • Dersom ikke malignitetsrelatert og ingen lokal eller systemisk behandling.
 • 4 uker etter avsluttet behandling med Propecia (D11A X10).
ALFA 1-ANTITRYPSIN MANGEL Kan gi:
 • Dersom tilfeldig påvist og ellers frisk.
ANEMI Kan gi:
 • Ved B12-mangel dersom ikke påvist pernisiøs anemi eller annen alvorlig underliggende sykdom og ved behov for B12-sprøyter kun hver 3. måned.
Kan ikke gi:
 • Godkjennes ikke ved behov for B12-sprøyter oftere enn hver 3. måned.
ANEURISME Kan gi:
 • 6 måneder etter operasjonen dersom symptomfri og ikke behov for videre oppfølging.
ANOREKSI, BULIMI Kan gi:
 • Kan vurderes 1 år etter at frisk.
ANTITROMBIN III MANGEL Kan gi:
 • Dersom giveren aldri har hatt trombose.
   
 • Godkjennes ikke til aferesegivning.
APC RESISTENS Kan gi:
 • Personer med påvist APC-resistens, protein C- eller protein S-mangel dersom giveren aldri har hatt trombose og ikke bruker tromboseforebyggende medisin. Skal ikke være aferesegivere.
ASTMA Kan gi:
 • Ved milde/moderate former for astma, dersom symptomfri ved bruk av medikamentell behandling (inhalasjon eller tabletter).
Kan ikke gi:
 • Ved flere alvorlige anfall i løpet av livet.
ATEROSKLEROSE (åreforkalkning) Kan gi:
 • Dersom ingen symptomer som for eksempel angina eller claudicatio.
ARYTMI (Uregelmessig hjerterytme, inkludert Wolff Parkinson White syndrom) Kan gi:
 • Dersom ikke symptomer relatert til arytmien og ikke behov for behandling.
 • Ved ablasjonsbehandling for forkammerflimmer/atrieflimmer etter 1 års karantene, dersom symptomfri og ikke behov for videre oppfølging.
AUTOIMMUNE SYKDOMMER Kan ikke gi:
 • Ikke dersom systemisk sykdom, se også egne oppføringer under sykdomsnavn.
B12-MANGEL Se anemi.
BABESIOSE Kan ikke gi (permanent).
BALANSENERVE (VIRUS I) Kan gi:
 • Dersom anfallsfri de siste 4 uker.
BASALCELLEKARSINOM (Basaliom) Se kreft.
BECHTEREVS SYKDOM (Ankyloserende spondylitt) Kan ikke gi.
BEINBRUDD
 • Ved enkle brudd: 4 uker etter full tilheling.
 • Store skader: 6 måneder etter full tilheling.
BEINMARGSTRANSPLANTERT Kan ikke gi (permanent).
BEINSKJØRHET Se osteoporose.
BELASTNINGS­SYKDOMMER Kan gi:
 • Ved akutte sene- og muskelplager dersom giver ellers er frisk og har overskudd til blodgivning. Vurder legemiddelbruk.
 • Kan gi ved bruk glukosaminfor lette leddsmerter.
Kan ikke gi:
 • Invalidiserende belastnings­sykdommer.
BENIGN PROSATA HYPERPLASI (BPH) Kan gi:
 • Ved behandling med Dutasteride 6 måneder etter avsluttet behandling.
 • Ved bruk av Finasteride 1 måned etter avsluttet behandling.
BIHULE­BETENNELSE Kan gi:
 • 2 uker etter symptomfrihet og/eller ferdig behandlet
BIPOLAR LIDELSE Kan gi:
 • Dersom ikke sykmeldt og ved bruk av samme legemiddel og dose og de siste 3 måneder.
Kan ikke gi:
 • Ved tegn til uttalt angst, depresjon eller manisk tilstand.
BITT Kan gi:
 • Bitt fra hund/katt: hvis sår er grodd og uten tegn til infeksjon. Etter minst 12 måneder. hvis det er mistanke om rabies hos dyret.
 • Bitt fra menneske: etter 6 måneder.
Kan ikke gi:
 • Bitt fra ape (permanent).
BLINDHET Kan gi med mindre grunnsykdommen i seg selv utelukker. De blodbankene som aksepterer blinde blodgivere skal ha retningslinjer for praktisk håndtering.
BLODPROPP (trombose) Se trombose.
BLOD­TRANSFUSJON Kan gi:
 • Vurder årsaken. Kan som hovedregel gi 6 måneder etter transfusjonen. Undersøkes for irregulære erytrocyttantistoff.
Kan ikke gi:
 • Ved blodtransfusjon i Storbritannia eller i land hvor Chagas er endemisk.
BORRELIOSE Se flåttbitt.
BRENNKOPPER Se infeksjonssykdommer.
BRONKITT Kan gi:
 • 2 uker etter symptomfrihet og/eller ferdig behandlet for akutt bronkitt.
Kan ikke gi:
 • Kronisk bronkitt.
BRUCELLOSE Se infeksjonssykdommer.
BRYSTIMPLANTAT Kan gi:
 • Ved brystimplantat etter profylaktisk mastektomi.
Kan ikke gi:
 • Ved brystimplantat etter brystkreft (permanent).
CELLE­FORANDRINGER PÅ LIVMOR­HALSEN Kan gi:
 • Ved unormal celleprøve som ikke fører til behandling: kan gi etter første normale celleprøve.
 • Ved utført konisering eller slyngebehandling dersom første kontroll etter kirurgisk behandling er uten anmerkning.
 • Ved carcinoma in situ ett år etter konisering og normale kontroller.
CEREBRAL PARESE Kan ikke gi. Unntak kan gjøres ved milde former.
CHAGAS SYKDOM Kan ikke gi (permanent). Se infeksjonssykdommer.
CLAUDICATIO Se aterosklerose.
CREUTZFELDT-JAKOB SYKDOM EL VARIANT CJD Kan ikke gi (permanent).
CROHNS SYKDOM Kan ikke gi.
CYSTISK FIBROSE Kan ikke gi.
CØLIAKI Kan gi dersom symptomfri.
DARIERS SYKDOM Se keratosis follikularis.
DEMENS Kan ikke gi.
DENGUE FEBER Se infeksjonssykdommer.
DEPRESJON Kan gi:
 • Dersom kun mild depresjon og/eller giveren har brukt stabil dose antidepressiva i minst fire uker og har overskudd til blodgivning.
DESENSIBILISERING Kan gi ved tablettbehandling, forutsatt symptomfrihet. Vente 1 døgn etter injeksjonsbehandling.
DIABETES Se stoffskiftesykdommer.
DIARÉ Kan gi:
 • 2 uker etter symptomfrihet.
Ved alvorlig sykdom (langvarig/sykehusinnleggelse) må karantenen vurderes individuelt.
DIVERTIKULOSE Kan gi dersom symptomfri.
EHLER-DANLOS SYNDROM Kan gi:
 • Artikulær/hypermobil type.
Kan ikke gi:
 • Vaskulær type.
EKSEM Se hudsykdommer.
ELVEBLEST Se urticaria.
EMFYSEM Kan ikke gi.
ENDOKARDITT Kan ikke gi.
ENDOKRINE SYKDOMMER Se stoffskiftesykdommer.
ENDOSKOPI Kan gi:
 • Årsaken til undersøkelsen skal vurderes.
 • 6 md. etter undersøkelsen dersom undersøkelsen utføres med fleksibelt instrument (f. eks. gastroskopi, koloskopi, bronkoskopi).
 • 1 måned etter undersøkelsen ved undersøkelser med rigide instrumenter (f. eks. laparoskopi, rektoskopi, artroskopi, cystoskopi).
EPILEPSI Kan ikke gi (permanent). Unntak: Kan gi dersom anfallsfri i minst 3 år uten bruk av legemidler. Vurderes av lege.
FEBER ≥ 38 °C Kan gi 2 uker etter symptomfrihet.
FETTKUL Kan gi ved fjernet lipom. Avvente svar hvis tatt histologisk prøve pga. mistanke om annen tilstand.
FIBROMYALGI Kan gi dersom overskudd til å gi blod.
FLÅTTBITT Kan gi:
 • Etter 4 uker dersom ikke utslett. Vær oppmerksom på rødhet og hevelse rundt bittet.
 • Etter 6 måneder dersom påvist/mistanke om borreliose og giveren har fått adekvat behandling. Dette dekker også fare for smitte med TBE: Se insektstikk.
FORKJØLELSE Se infeksjonssykdommer.
FJERNET FØFLEKK Kan gi:
 • Hvis den histologiske undersøkelse av føflekken ikke viser malignitet.
 • Basalcellecarcinom: Se kreft.
Kan ikke gi:
 • Malignt melanom. Se kreft.
GALLESTEN Kan gi:
 • Dersom symptomfri.
Kan ikke gi:
 • Når under utredning for eventuell operasjon.
GASTRIC BYPASS/SLEEVE Se karantenetider etter operasjoner.
GASTRO­ENTERITT Se diaré. Kan gi:
 • 2 uker etter symptomfrihet.
GASTROSKOPI Se endoskopi.
GIKTFEBER Kan gi:
 • 2 år etter avsluttet behandling. Etterkontroll med henblikk på hjertesykdom må vise normale forhold.
GILBERTS SYNDROM Kan gi:
 • Dersom ikke forhøyede leverprøver og ikke behov for behandling.
GLAUKOM (Grønn stær) Kan gi: Kan ikke gi:
 • Ved behov for øyedråper.
GLOMERULONEFRITT AKUTT Kan gi 5 år etter helbredelse.
GONORÉ Se infeksjonssykdommer.
GUILLAIN-BARRE SYNDROM Kan ikke gi (permanent).
HELVETESILD/VANNKOPPER Se infeksjonssykdommer.
HEMO­KROMATOSE Kan gi:
 • Etter nedtrappingsfasen og dersom ikke påvist symptomer.
HEMOROIDER Se kapittel 6.2 om karantenetider etter operasjoner (Kriterier for utvelgelse av blodgiver).
HEPATITT A Se Infeksjonssykdommer.
HEPATITT B Kan ikke gi (permanent).
HEPATITT C Kan ikke gi (permanent).
HERPES SIMPLEX 1 og 2 Kan gi:
 • Profylaktisk bruk av antiviral behandling.
Se infeksjonssykdommer.
HIDRADENITIS SUPPURATIVA (Svettekjertelbetennelse) Kan ikke gi:
 • Dersom kronisk, aktiv betennelse eller behov for behandling.
HIV/AIDS Kan ikke gi (permanent).
HJERNEHINNEBETENNELSE (Meningitt) Kan gi 3 måneder etter full helbredelse.
HJERNE­RYSTELSE Kan gi minst 6 måneder etter symptomfrihet.
HJERNESLAG/TIA eller HJERNEBLØDNING Kan ikke gi (permanent).
HJERTE/KAR­SYKDOMMER Kan gi:
 • Mottar behandling for to eller flere risikofaktorer for hjertekarsykdom (høyt blodtrykk, kolesterol, diabetes type 2) etter individuell vurdering.
 • Operert for medfødt hjertefeil dersom symptomfri og ferdig behandlet.
 • Asymptomatisk bilyd uten behov for oppfølging eller behandling.
Kan ikke gi:
 • Hjertesykdom.
 • Personer som har hatt én arteriell trombose
 • Personer som har hatt to eller flere venøse tromboser
Se også hypertensjon og arytmi.
HORMONBEHANDLING Kan gi:
 • Personer som får behandling med kjønnshormoner dersom ellers frisk.
Se også stoffskiftesykdom.
HORNHINNETRANSPLANTASJON Kan ikke gi (permanent).
HOMØOPATISK MEDISIN Årsaken til behandling vurderes.
HPV INFEKSJON Kan gi.
 • Dersom celleforandringer eller kjønnsvorter kan det kreves karantene.
HTLV I/II Kan ikke gi (permanent). Se infeksjonssykdommer.
HUDKREFT Se fjernet føflekk og kreft.
HUD­SYKDOMMER Kan gi:
 • Ved moderate utbrudd av psoriasis og andre hudsykdommer som ikke gir generelle symptomer, dersom det ikke brukes legemidler til systemisk bruk.
 • Ved behandling av akne med tetrasyklin eller erytromycin.
Kan ikke gi:
 • Huden på det aktuelle innstikksstedet er infisert eller eksematøs.
 • Åpne sår.
 • Kroniske hudsykdommer utbredt til store deler av kroppen (inkludert psoriasis).
HUNTINGTONS SYKDOM Kan ikke gi (permanent), også før sykdomsutbrudd dersom positiv gentest.
HYDROCEFALUS Kan ikke gi dersom behov for shunt.
HYPERTENSJON Kan gi:
 • Under antihypertensiv behandling, med forbehold om stabil dose i minst 3 md. før blodgivning og blodgiveren ikke har symptomer/bivirkninger som svimmelhet.
 • Kun givere med essensiell hypertensjon.
Kan ikke gi:
 • Sykdom som forårsaker hypertensjon.
Se også kapittel 6.4 om legemidler og vaksiner.
HYPOTENSJON Se om blodtrykk under veiledning til § 3-8 om Utvelgelse av blodgivere.
INFEKSJONS­SYKDOMMER Kan gi:
 • Etter akutte infeksjoner skal giveren ha karantene i minst 2 uker etter symptomfrihet eller etter eventuelt avsluttet antibiotikabehandling.
Kan gi etter karantene: Etter 2 års karantene og når blodgiveren er helt frisk:
 • Brucellose
 • Osteomyelitt
 • Tuberkulose (latent tuberkulose kan ikke gi)
 • Q-feber
Etter 6 md. karantene og når blodgiveren er helt frisk:
 • CMV infeksjon
 • Dengue feber
 • Zika virus
 • Vestnilfeber (WNV)
 • Chikungunya virus
 • Hepatitt A
 • Toxoplasmose
 • Mononukleose/kyssesyke/EBV-infeksjon
 • Kjønnssykdommer som gonoré, klamydia, kjønnsvorter og andre.
Andre infeksjonssykdommer det ofte er spørsmål om:
 • HPV i livmorhals: Kan gi dersom det ikke foreligger kjønnsvorter eller celleforandringer som krever karantene (Se Celleforandringer).
 • Bihulebetennelse, sinusitt, brennkopper, akutt bronkitt: Kan gi 2 uker etter at giveren er symptomfri og ferdig behandlet.
 • Forkjølelse og/eller vond hals med feber: Kan gi 2 uker etter at giveren er symptomfri. Dersom uten feber 1 uke etter symptomfri.
 • Helvetesild/vannkopper: Kan gi 1 måned etter at giveren er symptomfri og ferdig behandlet.
 • Herpes I og II: Ikke gi under utbrudd. Kan gi 2 uker etter at utslettet er borte.
 • Influensa og influensalignende sykdom: Kan gi 2 uker etter at giveren er symptomfri.
 • Kusma: Kan gi 2 uker etter at giveren er symptomfri og ferdig behandlet.
 • Soppinfeksjoner: Behandling med tabletter/vagitorier: Kan gi 2 uker etter avsluttet kur.
 • Tularemi (harepest): Kan gi 2 uker etter symptomfri og ferdig behandlet.
Kan ikke gi (permanent):
 • Kroniske infeksjoner.
 • Andre infeksjoner:
 • Chagas
 • HIV
 • HBV - Personer som kun har positiv anti-HBs test utelukkes permanent fra blodgivning, med mindre det foreligger kjent tidligere vaksinasjon. Anamnestiske opplysninger om vaksinasjon godtas.
 • HCV
 • HTLV I/II
 • Kala Azar (Visceral Leishmaniasis)
 • Malaria
 • Babebiose
 • Syfilis
 • CJD eller vCJD
Giver som er eneste donor av blod eller blodprodukt til en pasient som utvikler kliniske tegn eller laboratorietegn til transfusjonsassosiert hepatitt, HIV eller HTLV infeksjon, utelukkes permanent fra blodgivning, dersom ikke annen opplagt smittekilde er kjent. Det samme gjelder giver som er en av flere givere til slik pasient ved to anledninger.
INFLUENSA/INFLUENSALIGNENDE SYKDOM Se infeksjonssykdommer.
INKONTINENS (Hyperaktiv blære/stressinkontinens) Kan gi:
 • Dersom ingen plager med urinveisinfeksjoner etter TVT (tensjonsfri vaginal tape).
INSEKTSTIKK Kan gi:
 • Vepse- og bistikk: Vente til hevelsen er borte og giveren føler seg frisk.
Hvis komplikasjoner: Vurdering av lege. Se også flåttbitt.
IRRITABEL TARMSYNDROM (IBS) Kan gi:
 • Dersom symptomfri og/eller ikke endret avføringsmønster de siste 14 dager før blodgivning. Milde symptomplager som luftplager kan godkjennes.
Vær oppmerksom på eventuell endoskopi siste 6 måneder.
ITP (idiopatisk trombocytopenisk purpura) Kan gi:
 • Minst 5 år etter at ferdig behandlet.
KALA AZAR (visceral Leishmaniasis) Kan ikke gi (permanent). Se infeksjonssykdommer.
KERATOSIS FOLLICULARIS (Dariers sykdom) Kan gi:
 • Dersom intakt hud, ingen sår eller behov for behandling.
KNUTEROSEN (Erythema Nodosum) Kan gi:
 • Men vurder eventuell grunnsykdom. Minimum 6 måneders karantene etter symptomfrihet.
Vurderes av lege.
KOLESTEROL Kan gi:
 • Hyperkolesterolemi ved behov for kolesterolsenkende medisiner, dersom ikke symptomer som bl. a synsforstyrrelser, hjerteinfarkt eller angina.
KOLS Kan ikke gi (permanent): Alvorlig KOLS.
KORTISON Kan gi:
 • Etter vurdering av grunnlidelse, vurderes av lege.
 • 2 uker etter avsluttet kortisonbehandling av pollenallergi.
 • 2 uker etter avsluttet hydrokortisoninjeksjoner for lokal behandling av vonde skuldre, knær o.l.
KOSMETISK INJEKSJONSBEHANDLING (Botox, restylane m.fl.) Kan gi:
 • 1 ukes karantene dersom utført av autorisert helsepersonell, ellers 6 måneders karantene etter behandling.
KREFT Kan ikke gi (permanent).

Kan gi:
 • Unntak for basalcelle­carcinom og etter vurdering av lege.
Se evt. celleforandringer på livmorhalsen mht. carcinoma in situ cervicis uteri.
KRYSTALLSYKE Kan gi:
 • Dersom anfallsfri de siste 4 uker.
KUSMA Se infeksjonssykdommer
LAVT STOFFSKIFTE (hypothyreose) Kan gi:
 • Ved substitusjonsbehandling og stabil dosering siste 6 uker.
LEIDEN MUTASJON (APC-resistens) Se APC-resistens.
LEISHMANIASIS (visceral Leishmaniasis) Kan ikke gi (permanent). Se Kala Azar.
LICHEN RUBER PLANUS/LICHEN SKLEROSUS Kan gi:
 • Dersom begrenset lokalisasjon og ingen andre autoimmune manifestasjoner.
LIPOM Se fettkul.
LUES (Syfilis) Kan ikke gi (permanent).
MAGESÅR Kan ikke gi:
 • Pågående magesår.
Kan gi:
 • Personer som har hatt magesår, som ikke har vært behandlet med ventrikkelreseksjon og som ikke lenger trenger behandling, kan gi 2 uker etter avsluttet behandling og symptomfri, se også endoskopi.
 • Bruk av syrenøytraliserende midler og midler som hemmer syreproduksjonen som brukes ved halsbrann, dyspepsi eller kardialgi: Vurderes av lege.
MALARIA Kan ikke gi (permanent). Se infeksjonssykdommer. For opphold i endemiske områder se kapittel 6.6  om Malaria og opphold i malariaendemiske områder (Kriterier for utvelgelse av blodgivere).
MANTOUX PRØVE/TUBERKULIN Kan gi dersom ellers frisk.
ME Se myalgisk encefalopati.
MENIERS SYKDOM Kan gi dersom anfallsfri de siste 4 uker.
MENINGITT Se hjernehinnebetennelse.
MENISK­OPERASJON Se kapittel 6.2 om karantenetider etter operasjoner (Kriterier for utvelgelse av blodgivere).
MESLINGER Se infeksjonssykdommer.
MIGRENE Kan gi dersom symptomfri før blodgivning og ikke flere enn ett anfall per uke. Se kapittel 6.4 om legemidler og vaksiner (Kriterier for utvelgelse av blodgiver).
MONO­NUKLEOSE (Kyssesyke/EBV infeksjon) Se infeksjonssykdommer.
MORBUS OSLER/HHT Kan ikke gi (permanent).
MRSA Kan gi:
 • Dersom frisk MRSA-positiv.
 • Kontakt med personer som har påvist MRSA gir ikke karantene.
MULTIPPEL SKLEROSE (MS) Kan ikke gi (permanent).
MYALGISK ENCEFALOPATI (ME)/CFS Kan ikke gi. Unntak: Individuelle vurderinger dersom giver er symptomfri og har overskudd til blodgivning.
MYASTHENIA GRAVIS Kan ikke gi.
MYOKARDITT Kan gi:
 • Dersom erklært frisk og uten oppfølgingsbehov.
Kan ikke gi:
 • Dersom del av systemisk autoimmun sykdom, eller forårsaket av parasitter.
NARKOLEPSI Kan ikke gi (permanent).
NARKOTIKA Se kapittel 6.3 om risikosituasjoner som fører til permanent eller midlertidig utelukkelse fra blodgivning (Kriterier for utvelgelse av blodgivere).
NEVROFIBROMATOSE Kan gi:
 • Type NF1 og ingen påvist malignitet eller epilepsi.
Kan ikke gi:
 • Type NF2.
NYRESTEIN Kan ikke gi hvis under utredning.
NYREDONOR Kan gi: Se kapittel 6.2 om  karantenetider etter operasjoner (Kriterier for utvelgelse av blodgivere).
NYRE­SYKDOMMER Kan gi:
 • Ved akutt pyelonefritt 2 uker etter full helbredelse og avsluttet antibiotikakur.
 • Ved akutt glomerulonefritt: 5 års karantene etter full helbredelse.
Kan ikke gi (permanent):
 • Kronisk glomerulo- eller pyelonefritt:
OPERASJONER Se kapittel 6.2 om karantenetider etter operasjoner (Kriterier for utvelgelse av blodgivere). Vanligvis 1-12 måneders karantene. Alltid minst 6 måneders karantene hvis vedkommende er transfundert eller det er utført kikkhullskirurgi med fleksibelt endoskop.
OSTEOMYELITT Se infeksjonssykdommer.
OSTEOPOROSE (BEINSKJØRHET) Kan ikke gi dersom beinbrudd.
PACEMAKER Kan ikke gi (permanent).
PCOS (polycystisk ovariesyndrom) Kan gi.
PERIODONTITT Se tannbehandling.
PERIKARDITT Kan gi:
 • Dersom erklært frisk og uten oppfølgingsbehov.
Kan ikke gi:
 • Dersom del av systemisk autoimmun sykdom.
PERMANENT MAKE-UP (kosmetisk tatovering) Se tatovering.
PIERCING Se kapittel 6.3 om risikosituasjoner som fører til permanent eller midlertidig utelukkelse fra blodgivning (Kriterier for utvelgelse av blodgivere).
PLEURITT Vurderes individuelt av lege.
PNEUMOTHORAX Vurderes individuelt av lege.
PODAGRA Kan gi:
 • Dersom giver har brukt samme dose i minst fire uker, er symptomfri og ellers frisk.
 • Minst 2 uker etter siste anfall.
POLLEN­ALLERGI Kan gi:
 • Når symptomfri ved bruk av antihistamin.
POLYARTRITT Se revmatiske sykdommer.
POLYCYTEMIA VERA Kan ikke gi (permanent).
PROLAKTINOM Kan gi:
 • Dersom ellers symptomfri med legemiddelbehandling.
PSORIASIS Kan gi:
 • Ved moderate utbrudd, ikke åpne sår eller infisert hud.
Kan ikke gi:
 • Ved åpne sår eller infisert hud eller dersom psoriasartritt.
Se hudsykdommer.
PSYKISK AVVIK Kan ikke gi: Klart psykisk avvikende bør ikke aksepteres bl.a. av hensyn til den tillit man må kunne ha til givers opplysninger om tidligere og nåværende helsetilstand.
REAKTIV ATRITT (Reiters sykdom) Kan gi:
 • Minst 6 måneder etter at ferdig behandlet.
Kan ikke gi:
 • Residiv.
Se autoimmune sykdommer.
REVMATISKE SYKDOMMER Kan ikke gi.
REVMATOID ATRITT Kan ikke gi.
RINGORM Kan gi:
 • 2 uker etter ferdig behandlet med salve/krem
ROSACEA Kan gi:
 • Dersom ikke sår eller dyp hudinfeksjon.
Se hudsykdommer.
ROSEN (erysipelas) Kan gi:
 • 2 uker etter avsluttet antibiotikabehandling dersom ikke sår.
ROTFYLLING Se tannbehandling.
RØDE HUNDER Se infeksjonssykdommer.
SARKOIDOSE Kan gi:
 • Akutt form – kan gi 5 år etter friskmelding og ikke behov for medisiner.
Kan ikke gi:
 • Kronisk form
SENESKJEDE­BETENNELSE Se belastningssykdommer.
SEPSIS (blodforgiftning) Kan gi:
 • Minimum 6 måneder etter at frisk.
SILIKONPROTESE Protese utelukker ikke. Se kapittel 6.2 om karantenetider etter operasjoner (Kriterier for utvelgelse av blodgivere).
SINUSITT Se bihulebetennelse.
SKABB Kan gi:
 • 2 uker etter at ferdig behandlet.
SKARLAGENS­FEBER Se infeksjonssykdommer.
SLANKING Kan ikke gi:
 • Givere som har slanket seg betydelig.
SLANKEOPERASJON (Gastric bypass/gastric sleeve) Kan gi:
 • Dersom ikke diaréplager eller behov for behandling med jern.
 • Dersom kun behov for vitaminpreparater.
Se kapittel 6.2 om karantenetider etter operasjoner.
SLE (systemisk lupus erytematosus) Kan ikke gi: Se autoimmune sykdommer.
SLITASJE GIKT (artrose) Kan gi:
 • Dersom ellers frisk.
SMÅMARK (barnemark) Kan gi:
 • 2 uker etter avsluttet kur.
SOPPINFEKSJON Kan gi:
 • Ved lokale hudinfeksjoner som behandles med salve/krem.
Se hudsykdommer. Se infeksjonssykdommer.
STERILISERING Se karantenetider etter operasjoner (Kriterier for utvelgelse av blodgivere).
STOFFSKIFTE­SYKDOMMER Kan gi:
 • Diabetes mellitus type II dersom det ikke er observert organskade og dersom blodgiver er velregulert på samme dose de siste 4 uker.
 • Høyt stoffskifte: Graves sykdom; ett års karantene etter ferdig behandlet og stabilt stoffskifte.
 • Lavt stoffskifte og velregulert hypotyreose.
Kan ikke gi:
 • Diabetes som behandles med insulin.
 • Hormonpreparater: Vurder grunnsykdom.
 • Veksthormon fremstilt fra humant vev: Permanent utelukkelse.
STRUMA Se stoffskiftesykdom.
SYKMELDING Vurder grunnsykdom og om giveren har overskudd til blodgivning.
SÅR Kan ikke gi:
 • Givere med åpne eller infiserte sår.
TANN­BEHANDLING Kan gi:
 • Enkel tannbehandling (tannfylling, fjerning av tannstein, påsetting/resementering av gammel krone eller skallfeste og reparasjon av ødelagt tann) etter 24 timers karantene.
 • Rotfylling/midlertidig fylling/krone på stift og 7 dagers karantene etter avsluttet behandling.
 • Tannimplantat etter 7 dagers karatene
 • Tannbro på egne tenner etter 24 timers karantene
 • Tannbro på tannimplantat etter 7 dagers karantene
 • Periodontitt: hvis under regelmessig oppfølging/ behandling hos tannlege. 7 dagers karantene etter siste behandling.
 • Abscesser og infeksjoner 2 uker etter ferdig antibiotikakur.
 • Ukomplisert tanntrekking etter 7 dagers karantene.
 • Tannkjøttoperasjon 2 uker etter at betennelsen er borte.
Tannbehandling i utlandet medfører ikke ytterligere karantene med mindre giveren opplyser om dårlige hygieniske forhold. Tannkjøttbehandling: Se kapittel 6.2 om karantenetider etter operasjoner (Kriterier for utvelgelse av blodgivere).
TATOVERING Se risikosituasjoner som fører til permanent eller midlertidig utelukkelse fra blodgivning (Kriterier for utvelgelse av blodgivere).
TEMPORALISATERITT Kan ikke gi.
TOXOPLASMOSE Se infeksjonssykdommer.
TROMBOSE (blodpropp) Kan gi:
 • Kan gi minimum 3 måneder etter avsluttet medikamentell behandling for venøs blodpropp.
Kan ikke gi:
 • Én arteriell eller to venøse tromboser.
Se hjerte/karsykdommer.
TROPE­SYKDOMMER Kan gi:
 • Personer som har hatt amøbedysenteri kan gi 2 uker etter symptomfrihet.
 • Personer som har hatt febris recurrens, kan gi 2 år etter helbredelse.
TUBERKULOSE Se infeksjonssykdommer.
TULAREMI (Harepest) Se infeksjonssykdommer.
UFØRETRYGD Vurder grunnsykdom, ev. legemidler, funksjonsnivå og overskudd.
ULCERØS KOLITT Kan ikke gi.
URTIKARIA Kan gi:
 • Når utslettet er borte.
VANNKOPPER Se infeksjonssykdommer.
VENTRIKKELRESEKSJON Se magesår.
VEPSESTIKK Se insektstikk.
VITILIGO Kan gi:
 • Dersom ellers frisk og ikke trombose, Raynauds fenomen eller hjerteproblemer.
ØYESYKDOMMER Kan gi:
 • Makuladegenerasjon
 • Konjunktivitt, kan gi 1 uke fra symptomfrihet
 • Uveitt, kan gi to uker etter symptomfrihet.
 • Iridocyklitt (regnbuehinnebetennele), kan gi 1 uke fra symptomfrihet
Kan ikke gi:
 • Kronisk uveitt
Se Glaukom. Se vedlegg karantenetider etter operasjoner (Kriterier for utvelgelse av blodgivere).

 

Først publisert: 01. juli 2019 Sist faglig oppdatert: 01. juli 2019