Nasjonal veileder

Lokale tiltak

Flere kommuner har innført strengere tiltak som følge av forhøyet smitte lokalt. Se nettsiden til din kommune (helsenorge.no) for informasjon.

10. Psykiske lidelser, rusmiddelproblemer og avhengighet


11. Rehabilitering etter covid-19


Først publisert: 29. november 2019 Sist faglig oppdatert: 01. mars 2021 Se tidligere versjoner

Abonner på nytt eller oppdatert innhold