Nasjonal veileder

Lokale tiltak: Flere kommuner har innført strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen. Se nettsiden til din kommune for informasjon om lokale tiltak.

9. Besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner og omsorgsboliger, og tiltak mot sosial isolering


Først publisert: 06. mars 2020 Sist faglig oppdatert: 21. november 2020

Abonner på nytt eller oppdatert innhold