Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

12.1. Psykososial støtte til medarbeidere under covid-19

I dette kapitlet finner du informasjon til ledere, medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud om hva man kan gjøre for å både ta vare på seg selv, medarbeidere og kolleger. Informasjonen er ikke uttømmende og vil bli vurdert og oppdatert fortløpende. Innholdet i kapitlet kommer fra ulike aktører i helse- og omsorgstjenesten.

Mulige belastninger for medarbeidere under koronaepidemien:

  • Omfang: Økt press kan føre til at man må jobbe raskere, og kanskje ikke kan ta seg like god tid til å forberede prosedyrer og behandling som vanlig. Det kan resultere i følelsen av utilstrekkelighet, manglende mestring og redsel for å gjøre feil.
  • Mangel på personell og utstyr: Hvis antall pasienter overstiger avdelingenes kapasitet, kan det bli nødvendig å prioritere hvilke pasienter som skal få behandling. Dette er uvant, og kan føre til moralske dilemmaer som kan være vanskelig å håndtere. 
  • Arbeidsbelastning over tid: Kombinasjonen av høy arbeidsbelastning og forventninger knyttet til en endret hjemmesituasjon, kan føre til at man ikke får hvilt like mye mellom vaktene som vanlig og at man føler seg mer sliten og utmattet.
  • Bekymring for egen familie: Mange kan være bekymret for smitte blant familiemedlemmer og å selv smitte egen familie. Familiemedlemmer i karantene eller isolasjon kan utgjøre en ekstra bekymring og belastning for medarbeidere som må være på jobb.

WHO vektlegger i veilederen Mental Health and Psychosocial Considerations during COVID-19: «Å beskytte alle ansatte mot kronisk stress og psykiske belastninger betyr at de vil ha bedre kapasitet til å ivareta sine roller.»

Siste faglige endring: 28. april 2020