Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen beskriver når og hvordan Helsedirektoratet behandler personopplysninger. Med personopplysninger menes enhver opplysning som kan identifisere deg som person.

Personvernregelverket skal verne fysiske personer og sikre at behandlingen av personopplysninger er lovlig. Anonyme data er ikke underlagt denne reguleringen.

Erklæringen inneholder opplysninger om når vi samler inn personopplysninger og generell informasjon om hvordan vi behandler helse- og personopplysninger. Informasjonen skal oppfylle kravene som personvernforordningen stiller i artikkel 12, 13 og 14 om informasjon til den registrerte.

Ansvar for behandling av personopplysningene

Behandlingsansvarlig

Helsedirektøren er behandlingsansvarlig for all behandling av helse- og personopplysninger som skjer i Helsedirektoratet. Dette ansvaret innebærer blant annet å sørge for at personopplysninger brukes og behandles i henhold til regelverket.

Databehandleravtaler

Helsedirektoratet inngår databehandleravtaler med alle virksomheter som behandler personopplysninger på våre vegne. De kan ikke behandle personopplysningene på andre måter enn det som er avtalt med oss, og har samme taushetsplikt som ansatte i Helsedirektoratet.

Personvernombud

Helsedirektoratet har eget personvernombud. Personvernombudet bistår med å ivareta rettigheter for den som har opplysninger registrert hos Helsedirektoratet. Prinsippene for håndtering av helse- og personopplysninger på e-post og telefon gjelder også for kommunikasjon med ombudene. Kontakt personvernombudet på personvernombud@helsedirektoratet.no.

Hvorfor behandler vi personopplysninger?

Helsedirektoratet behandler personopplysninger på grunn av henvendelser og oppgaver som vi er pålagt av Helse- og omsorgsdepartementet eller i lov og forskrift. Vi har ansvaret for enkelte nasjonale medisinske kvalitetsregistre, og en rekke oppgaver i regelverket som gjør oss behandlingsansvarlig for saksbehandlingssystemer der det inngår personopplysninger.

Helsedirektoratet må følge personopplysningsloven, forvaltningsloven, arkivloven og offentlighetsloven, slik at alle personopplysninger blir behandlet på en lovlig måte. Vi skal ikke innhente flere opplysninger om deg enn det som er nødvendig, og opplysningene som hentes inn skal bare brukes til det formålet de er innhentet for, med mindre vi har lovlig grunnlag til å bruke dem til andre formål.

Under punkt 3 finner du en oversikt over hvilke systemer Helsedirektoratet behandler personopplysninger i.

Når behandler vi personopplysninger?

– Helsedirektoratet.no, sosiale medier og administrasjon av kontakt med innbyggere

Helsedirektoratet behandler personopplysninger og anonyme data på følgende måter:

Helsedirektoratets nettside

Helsedirektoratet er ansvarlig for innhenting og bruk av personopplysninger og anonyme opplysninger som gjøres i forbindelse med drift og vedlikehold av helsedirektoratet.no. Det er frivillig for de som besøker nettstedet å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenestene, for eksempel å oppgi en e-post adresse for å motta nyhetsbrev. Behandlingen av personopplysningene er basert på den enkeltes samtykke.

Opplysningene som samles inn, lagres på servere som driftes av Norsk Helsenett (NHN). NHN er Helsedirektoratets databehandler, og er leverandør av drift og vedlikehold av nettstedet. Det er kun Helsedirektoratet og NHN som har tilgang til opplysningene som samles inn. En databehandleravtale mellom Helsedirektoratet og NHN regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Søk

Helsedirektoratet lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter ved søk på nettstedet. Dette gjør vi for å øke brukervennligheten på nettstedet. Bruksmønsteret for søk lagres anonymt. Søkeordene lagres og kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som IP-adressene.

Fant du det du lette etter?

På de fleste sider på nettstedet vårt har vi en funksjon som heter "Fant du det du lette etter?". Vi bruker tilbakemeldingen til å forbedre innholdet på nettstedet. Ved bruk av denne funksjonen, lagres tilbakemeldinger og tidspunktet disse er sendt inn. Opplysningene som lagres kan ikke knyttes til noen enkeltperson.

Se også besøkstatistikk og informasjonskapsler på helsedirektoratet.no.

Chatbot på helsenorge

Chatboten som ligger på helsenorge.no er levert av Helsedirektoratet. Helsedirektoratet er dataansvarlig for behandling av personopplysninger som skjer i chatboten.

Formålet med chatboten er å gi henholdsvis innbyggere og helsepersonell den informasjonen de trenger så effektivt som mulig, samtidig som vi avlaster vår veiledningstjeneste. Du kan også komme i kontakt med en veileder som kan hjelpe deg.

Chatboten gir deg svar på generelle, ofte stilte spørsmål hele døgnet. Chatboten svarer ikke på følgende spørsmål:

 • Spørsmål som krever oppslag i personopplysninger.
 • Du kan ikke få svar på status i pågående saker.

Personopplysninger når du chatter med oss:

 • Opplysninger om deg behandles med rettslig grunnlag i ditt samtykke, som du gir dersom du tar i bruk chatboten.
 • Ditt samtykke kan trekkes tilbake når som helst, og du kan også selv slette chatsamtalen.
 • Du kan også laste ned samtalen hvis du vil.
 • Opplysningene som behandles er kun det du eventuelt skriver om deg selv.
 • Vi oppfordrer til at du ikke skriver identifiserende opplysninger til chatboten.
 • I tillegg vil navn, fødselsnummer og helseopplysninger som du eventuelt skriver i chat-vinduet bli slettet automatisk.
 • Helsedirektoratet vil bruke samtaler som holdes med chatboten til å gjøre chatboten bedre.
 • Samtalene vi bruker til dette formålet er anonymiserte, som nevnt over.
 • Vi lagrer samtaler i opptil 30 dager, men i anonymisert form.
 • Norsk Helsenett behandler ikke personopplysninger i forbindelse med bruk av den chatboten som ligger på Helsenorge, men legger til rette for at chatboten er tilgjengelig. Kommunikasjon går mellom deg og Helsedirektoratets leverandør.

For ytterligere spørsmål om chatbotens behandling av personopplysninger kan du ta kontakt med Helsedirektoratets personvernombud på epost: personvernombud@helsedirektoratet.no

Nyhetsbrev

På helsedirektoratet.no kan du abonnere på oppdatering via e-post hver gang vi legger ut en nyhetssak. Du kan også abonnere på ulike nyhetsbrev innen ulike temaer. For at vi skal kunne sende deg nyhetsbrev eller varsel om nyhetssak på e-post, trenger vi din e-postadresse. E-postadressen vil kun brukes til å sende ut det nyhetsbrevet eller nyhetsvarselet du har abonnert på.

Når du melder deg på et nyhetsbrev gir du oss et samtykke til vår behandling av opplysninger om deg. Vi lagrer da følgende opplysninger om deg: navn, e-postadresse, og hvilket tema du ønsker nyhetsbrev eller nyhetsvarsel om. Opplysningene lagres i nyhetsbrevprogramvaren vi benytter, per i dag driftet av vår databehandler, Make AS, og deles ikke med andre.

Du kan når som helst trekke samtykket tilbake ved å melde deg av nyhetsbrevet. Du melder deg av ved å klikke på lenken for dette, nederst i nyhetsbrevet eller nyhetsvarselet det gjelder. Da vil også vår behandling av dine opplysninger opphøre.

Henvendelser på e-post og telefon

Helsedirektoratets medarbeidere benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av saksbehandling journalføres. Disse opplysningene behandles som beskrevet under «Helsedirektoratets arkiv».

Sensitive helse- og personopplysninger skal ikke sendes med e-post. Vi gjør oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert, og taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger bør derfor ikke sendes til oss via e-post. Avdelingsdirektøren der e-posten eller telefonsamtalen mottas, har det daglige ansvaret for behandlingen av helse- og personopplysninger for sin avdeling.

Den enkelte medarbeider er ansvarlig for å slette meldinger som er besvart, og for å overføre arkivverdig korrespondanse til vårt arkiv. Dersom medarbeideren slutter, slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Telefonsamtaler som gjøres i tilknytning til en sak, vil journalføres i Helsedirektoratets arkiv. I tillegg lagrer vi en logg over telefonnummeret det ringes fra, dato og tidspunkt for start og slutt på samtalen, hvem det eventuelt settes over til internt og navn på vår operatør som besvarer. Loggen over telefonsamtaler er nødvendig for å tilby gode resepsjonstjenester, samt at den benyttes som grunnlag for anonymisert statistikk. Loggen blir lagret i 30 dager, og slettes da automatisk.

Sosiale medier

Helsedirektoratet har etablert egne sider/profiler på sosiale media som Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin og Youtube. Opplysninger som legges ut vil bli offentliggjort.

Helsedirektoratet har kun tilgang til informasjon du selv legger ut og som du selv registrerer som offentlig i sosiale medier. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er den enkeltes samtykke.

Informasjonen brukes i noen tilfeller for å treffe riktig målgruppe med våre kampanjer. Opplysningene kan slettes av den enkelte selv, og Helsedirektoratet lagrer ingen kopi når opplysningene slettes.

Henvendelser fra media

Helsedirektoratet har et eget arbeidsverktøy for administrasjon av mediehenvendelser. Vi registrerer henvendelser fra journalister for å kunne finne tilbake til svar vi har gitt tidligere, ha oversikt over hvilke journalister som har laget ulike saker og som kan tenkes å være interessert i lignende saker. Vi logger dato, medium, fornavn og etternavn på journalist, telefonnummer, mobilnummer og e-postadresse, samt hva saken gjelder og eventuell e-postutveksling.

Opplysningene brukes kun internt i Kommunikasjonsavdelingen og det skjer ingen utlevering av opplysninger. Vi sletter opplysningene etter tre år. Det rettslige grunnlaget for behandlingen ligger i Helsedirektoratets lovpålagte oppgaver. Helsedirektoratet er behandlingsansvarlig for opplysningene, og avdelingsdirektør for kommunikasjonsavdelingen har det daglige ansvaret for behandlingen av opplysningene.

Spørreundersøkelser

Helsedirektoratet sender ut ulike spørreundersøkelser til aktuelle mottakere. Dette kan være virksomheter innen helsetjenesten eller personer som vi har etablert kontakt med. Formålene med undersøkelsene vil være ulike, og det er frivillig å svare. Behandlingsgrunnlaget er GDPR-artikkel 6 (1) a. Når en spørreundersøkelse besvares, vil Helsedirektoratet lagre e-postadressene og svarene vi mottar så lenge det er behov for det i forbindelse med undersøkelsen, og maksimalt 60 dager etter at behovet er opphørt.

Helsedirektoratet er behandlingsansvarlig for opplysningene som samles inn og vi bruker ulike verktøy fra ulike leverandør som vår databehandler. Opplysningene som samles inn tilgangsstyres, og det er eiere og administratorer for hvert enkelt skjema som har tilgang til de innsamlede opplysningene.

Dersom undersøkelsen er anonym, vil ikke Helsedirektoratet eller spørreskjema-leverandør samle inn noe informasjon som kan kobles til deg.

Påmeldinger

Ved kurs- og arrangementer kan Helsedirektoratet ha behov for å samle inn og lagre informasjon om deltakere som for eksempel navn, e-post, arbeidsted. Formålet med opplysningene er å gi informasjon til deltakerne og for å organisere arrangementet. Helsedirektoratet er behandlingsansvarlig for opplysningene som samles inn i forbindelse med arrangementet, og arrangøren er databehandler. Informasjon som samles inn slettes senest 90 dager etter kurset/arrangementet.

Behandlingsgrunnlaget for behandlingen av personopplysninger er personvernforordningen artikkel 6 (1) f - berettiget interessen som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. De berettigede interessene er å avvikle arrangementet på en god måte.

Liste over besøkende til Helsedirektoratet

Dersom du besøker Helsedirektoratet, blir du bedt om å registrere deg på et nettbrett som besøkende. Du blir bedt om å oppgi ditt for- og etternavn, telefonnummer, og hvilket firma du representerer. Vi ber om opplysningene av sikkerhetsgrunner, da vi trenger å vite hvem som er i bygget til enhver tid og hvem de skal til. Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er av sikkerhetsmessige hensyn og ivareta registrering ved brann og rømning.

Det er resepsjonsansatte som har tilgang til å lese listen. I noen tilfeller vil kundeservice IT få tilgang til listen i forbindelse med support samt sikkerhetsleder og objektsikkerhetsleder i Helsedirektoratet.

Personopplysninger blir ikke utlevert til andre, og alt blir slettet etter 2 måneder.

Kamera utenfor lokalene

Gårdeier i lokalene der Helsedirektoratet er leietager har videoovervåkning av inngangspartiene. Opptaket slettes etter 7 dager. Videoovervåkingen er etablert etter Datatilsynets veileder. Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er av sikkerhetsmessige hensyn.

SMS-varsling ved vern av befolkningen mot smittsomme sykdommer

Helsedirektoratet har sentrale oppgaver i forbindelse med vern av befolkningen mot smittsomme sykdommer, herunder å sørge for at befolkningen får nødvendig informasjon om tjenester og viktige tiltak. Som en del av dette kan direktoratet sende ut SMS-varsler der formålet er å hjelpe befolkningen til overholdelse av karanteneregler og generelt unngå unødig smitterisiko. Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 e) jf. smittevernloven § 7-10, første ledd, første punktum og 1-1.

Ved utsending av SMS-varsel benytter vi et program utviklet av Everbridge Norway AS. Når vi har vurdert at vi skal sende ut et SMS-varsel formidles SMS-teksten til mobiloperatørenes systemer via dette programmet, med en eventuell angivelse av det geografiske området vi ønsker at meldingen skal sendes til. SMS-varslet går deretter ut fra mobiloperatørenes systemer til alle norske mobilabonnenter, eller alle abonnenter i det angitte geografiske området som er definert.

Alle opplysninger om  mobilabonnentene (navn, telefonnummer og geografiske lokasjonsdata) befinner seg kun hos mobiloperatørene, og Helsedirektoratet har ikke tilgang til dem. Vi mottar kun tall på utsendte og leverte SMS-varsler (anonym statistikk).

– Saksbehandling

Personopplysninger i saksbehandling

Helsedirektoratet har en rekke oppgaver og oppdrag i spesifisert i oppdragsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet. Som følge av dette behandler vi personopplysninger i ulike saksbehandlingsløsninger og registre. Behandling, lagring og sletting av opplysninger følger forvaltningsloven, arkivloven og offentlighetsloven. Helsedirektoratet gir ikke innsyn i informasjon som er underlagt lovbestemt taushetsplikt.

Helsedirektoratets arkiv

Henvendelser til Helsedirektoratet vil bli registrert med de opplysningene avsender oppgir. Andre opplysninger som innhentes av Helsedirektoratet for å kunne saksbehandle henvendelsen lagres også. Opplysningene som behandles er som regel avsenders navn og kontaktopplysninger. Registrering, lagring og oppbevaring skjer i henhold til forvaltningsloven og arkivloven.

Helsedirektoratet bruker et arkiv- og saksbehandlersystem som følger offentlige standarder (NOARK) med elektronisk journalføring og elektronisk lagring av dokumenter. Helsedirektoratet er behandlingsansvarlig for opplysningene i saksbehandlingsløsningene, og Norsk helsenett (NHN) er databehandler. Det er etablert særlige sikkerhetstiltak og rutiner for svært beskyttelsesverdig informasjon i arkivet, som for eksempel sensitive helse- og personopplysninger.

System for saksbehandling av tilskuddsordninger

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet forvalter Helsedirektoratet ulike tilskuddsordninger. Den som søker om tilskudd blir bedt om å søke via Altinn, og registrere informasjon om navn, adresse, telefonnummer og fødselsår i søknadsskjemaet. Søknaden legges inn i Helsedirektoratets saksbehandlingssystem, og registrering, lagring og oppbevaring skjer i henhold til arkivlovgivningen. Norsk helsenett (NHN) er leverandør av drift og vedlikehold av nettstedet. Opplysningene som samles inn, lagres på servere som driftes av NHN.

Det er kun saksbehandlere i Helsedirektoratet som har tilgang til opplysningene som lagres i arkivet.

Bevillingsordning etter alkoholloven og tobakkskadeloven

Helsedirektoratet er tildelt ansvaret for forvaltning av søknader om tilvirkningsbevillinger for alkoholdig drikk etter alkoholloven og forvaltning av søknader om innførsel, utførsel og produksjon av tobakksvarer og utstyr for tobakksproduksjon etter tobakkskadeloven.

Bevillingssystem for alkohol og tobakk (Besta) benyttes for å behandle søknader og senere følge opp aktive bevillinger. Norskregistrerte virksomheter kan søke om bevilling via søknadsskjema i Altinn. Som del av bevillingssøknaden skal søker oppgi alle personer med vesentlig innflytelse på virksomheten, eksempelvis styreleder, daglig leder og personer med større eierandeler i virksomheten. Oversikten over personer med vesentlig innflytelse skal holdes oppdatert så lenge bevillingen er aktiv og bevillingshaver må sende inn en melding  dersom det skal gjøres endringer i bevillingen.

Personopplysninger som behandles om søkere er navn, fødselsnummer, adresse og rolle i virksomheten, samt opplysninger som er nødvendige for å vurdere om krav til uklanderlig vandel er oppfylt. Dette inkluderer eksempelvis skatteopplysninger, straffesaksopplysninger og opplysninger om overtredelser av tollovgivningen, alkohollovgivningen og tobakkskadeloven. Opplysningene kommer fra den registrerte selv (innsendt av ansvarlig søker) eller innhentes av skatteetaten, tollmyndighetene, mattilsynet og/eller politiet. Basert på opplysningene foretar Helsedirektoratet en vurdering av hvorvidt vedkommende anses å oppfylle kravet til uklanderlig vandel, som dokumenteres i saksbehandlingssystemet. Behandlingen av opplysninger knyttet til vandel er hjemlet i personvernforordningen artikkel 6 (1) e jf. alkoholloven §§ 6-1 – 6-7 og tobakkskadeloven §§ 8-14 og §§ 16 a-c.

Etter tobakkskadeloven har Helsedirektoratet hjemmel til å utlevere taushetsbelagte opplysninger til norsk politi, tollmyndighetene og skattemyndighetene, og til ansvarlige myndigheter hos partene til protokollen mot ulovlig handel med tobakksvarer og til sekretariatet til tobakkskonvensjonen, jf. tobakkskadeloven § 40 a.

Helsedirektoratet er dataansvarlig for opplysningene. Saksbehandlingssystemet driftes hos vår databehandler, Norsk Helsenett (NHN).

– Personopplysninger om helsepersonell

Helsepersonellregisteret

Helsepersonellregisteret (HPR) inneholder en oppdatert oversikt over helsepersonell i Norge som innehar autorisasjon, lisens, spesialistgodkjenning og rekvireringsrett, og eventuell tap av slike godkjenninger. Registeret har opplysninger om navn, fødselsnummer, adresse, statsborgerskap, utdanning, formell kompetanse, forskrivningsrett og eventuell begrensning i retten til å utøve yrket. Hovedformålet med registeret er å ivareta pasienters sikkerhet og bidra til å regulere helsepersonellets yrkesutøvelse ved å sikre at helsepersonell har en bestemt type kompetanse. I tillegg brukes registeret  til identifisere og verifisere informasjon om behandlere som det utbetales direkte til etter folketrygdens kapittel 5.

Se avsnittet "felles kontaktregister (FKR) for Helfo" lenger ned på siden for mer informasjon om helsepersonellopplysningene i FKR.

Registeret inneholder også en oppdatert oversikt over dyrehelsepersonell (veterinær og fiskehelsebiolog) med autorisasjon og lisens, og eventuell tap av disse. Disse opplysningene skal sikre at dyrehelsepersonell utøver forsvarlig virksomhet og dermed bidrar til god dyrehelse, forsvarlig dyrevern, trygg mat og ivaretakelse av miljøhensyn.

Helsepersonellregisteret er etablert for å oppfylle direktoratets lovpålagte oppgaver etter Helsepersonelloven og oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Helsedirektoratet er felles dataansvarlig for registeret sammen med Statens helsetilsyn. Henvendelser om informasjon, innsyn og andre krav etter kapittel 2, kan sendes til Helsedirektoratet. Helsedirektoratet er databehandler for Mattilsynet for opplysninger om dyrehelsepersonell.

Personopplysningene slettes når formålet er opphørt eller vi ikke lenger har en lovpålagt oppbevaringsplikt.

Saksbehandling av søknader om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning

Helsedirektoratet behandler søknader og gir autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning til helsepersonell i Norge. Den som søker om autorisasjon, lisens  og spesialistgodkjenning blir bedt om å søke via Altinn, og registrere informasjon om navn, adresse, telefonnummer, e-post og fødselsnummer/D-nummer i søknadsskjemaet. I tillegg må søker sende inn informasjon om gjennomført utdanning. Søkere som ikke har fødselsnummer eller D-nummer bes også om å vedlegge kopi av pass. Altinn driftes av Digitaliseringsdirektoratet, som er vår databehandler.

Sensitive personopplysninger som blant annet opplysninger om religion og helseopplysninger kan også fremgå av utdanningsdokumenter eller andre dokumenter som er vedlagt søknaden til Helsedirektoratet eller som ettersendes til Helsedirektoratet i forbindelse med saksbehandlingen. Disse opplysningene blir lagret i konfidensielt saksbehandlingssystem.

Søknaden legges inn i Helsedirektoratets saksbehandlingssystem, og registrering, lagring og oppbevaring skjer i henhold til arkivlovgivningen. Norsk helsenett (NHN) er leverandør av drift og vedlikehold av nettstedet. Viser til avsnittet om "Helsedirektoratets arkiv".

Det er kun saksbehandlere i Helsedirektoratet som har tilgang til opplysningene som lagres i arkivet.

Formålet med behandlingen av personopplysninger er å behandle søknad om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning fra helsepersonell. Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6. nr. 1 e og artikkel 9 nr. 2 bokstav a og g. 

Helsedirektoratet utøver offentlig myndighet som direktoratet er lovpålagt etter helsepersonelloven § 53.

Fastlegeordningen

Fastlegeordningen inneholder opplysninger om alle fastleger og pasienter på fastlegers lister i Norge. Fastlegeordningen skal bidra til at pasienter skal få oppfylt sin rett til å stå på en fastlegeliste og til å bytte fastlege, og at andre aktører i helsesektoren skal få vite om den enkeltes fastlege ved faglig behov. Opplysninger som behandles om fastlegen er faglig kompetanse som spesialitet, kontaktinformasjon, administrative opplysninger om arbeidsforholdet. Opplysninger som behandles om pasienten er kontaktopplysninger og familierelasjoner.

Fastlegeordningen er etablert for å oppfylle oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Fordi registeret til enhver tid er oppdatert, vil opplysninger som ikke lenger er korrekte slettes fortløpende.

Legestillingsregisteret

Legestillingsregisteret inneholder oppdatert informasjon om alle leger som til enhver tid er ansatt i spesialisthelsetjenesten i Norge. Det fremgår navn, HPR-ID, type spesialistutdanning, arbeidssted, stillingstype, stillingsbrøk og ansattperiode. Opplysningene sendes inn fra landets regionale helseforetak, og hentes inn fra Helsepersonellregisteret og Register for enheter i spesialisthelsetjenesten (RESH). Opplysningene behandles med grunnlag i personvernforordningen artikkel 6 bokstav e om utøvelse av offentlig myndighet jf. spesialistforskriften §11. 

Legestillingsregisteret skal være et system for å følge med på, planlegge for og analyse av utviklingen i legestillingene i kommunen og sykehusene for å få riktig utdanningskapasitet og bruk av legeressursene. De regionale helseforetakene (RHF) er i oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet pliktige til å melde inn til registeret. Legestillingsregisteret benyttes også til automatisk validering av at den foreskrivende legen innehar riktig spesialitet der dette er et vilkår for at legen skal kunne søke om stønad til legemidler på blå resept.

Helsedirektoratet bruker Direktoratet for e-helse som  databehandler. NHN er leverandør av drift og vedlikehold av nettstedet, og opplysningene som samles inn, lagres på servere som driftes av Norsk Helsenett (NHN). Personopplysningene endres og slettes i samsvar med at legene skifter jobb og slutter i jobb.

Helsedirektoratets stillingsportal for leger i spesialisering del 1

Personer som har søkt på stilling som lege i spesialisering del 1 (LIS1) registrerer selv opplysninger via Helsedirektoratets stillingsportal. Legen legger inn egne opplysninger i stillingsportalen som navn, fødselsnummer, nasjonalitet, adresse, kontaktopplysninger, CV-er, søknadstekst, vedlegg (attester og vitnemål) og andre relevante søknadsdata. Formålet med behandlingen er å kunne gjennomføre rekruttering til den stillingen man søker på. Opplysningene gjøres derfor tilgjengelig for rekrutteringsansvarlige.

Ansatte i helseforetakene og kommunene har tilgang til egne stillingsannonser og tilhørende søkere. Helseforetaket og kommunene kan i tillegg registrere opplysninger om intervjuer og vurderinger som er gjort av kandidaten. Saksbehandlere i Helsedirektoratet har tilgang til registeret for å hjelpe helseforetak og kommuner med bruk av portalen og ta ut statistikk til halvårlige rapporter. I noen rekrutteringsprosesser kan Helsedirektoratet gi eksterne rådgivere/rekrutteringsselskaper tilgang til personopplysninger for å kunne bistå i rekrutteringen.

Personopplysninger vil ikke lagres lenger enn nødvendig for formålet.

Den enkelte lege kan se opplysninger de selv har lagt inn ved å logge inn på mine sider på Webcruiter, som er databehandler for Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet eier ikke opplysningene som helseforetakene og kommunene registrerer, og forespørsel rundt disse må rettes til helseforetaket eller kommunen som er ansvarlig for stillingen.

Opplysninger på nasjonalthelsepersonell.no 

Nasjonalthelsepersonell.no er Helsedirektoratets portalløsning for registrering av nasjonalt helsepersonell under Covid-19

Personer som har samtykket til å stå på listen over tilgjengelig personell med helsefaglig kompetanse, registrerer selv opplysninger via Helsedirektoratets portal https://www.nasjonalthelsepersonell.no/, og samtykker til slik registrering og den behandlingen av personopplysninger som foregår. Innlogging skjer ved hjelp av ID-porten, enten ved å benytte HelseID eller BankID. Den registrerte oppretter en Min side, og legger inn egne opplysninger i portalen som navn, fødselsnummer, nasjonalitet, adresse, kontaktopplysninger, CV-er, og andre relevante data. Helsedirektoratet er behandlingsansvarlig for personopplysningene. Formålet med behandlingen er blant annet:

 • å få en oversikt over personell med helsefaglig kompetanse
 • å få en oversikt over slike personer som er interessert i å søke arbeid på helseforetak med behov for personell med helsekompetanse
 • å lage beredskapsplaner i Helse-Norge
 • å gjennomføre opplæring i smittevern for de registrerte
 • å gjennomføre rekruttering til aktuelle stillinger. Opplysningene gjøres derfor tilgjengelig for rekrutteringsansvarlige hos de ulike helseforetakene og kommuner i Norge

​Helsedirektoratet vil dele opplysningene om de registrert med tredjeparter, som kommuner og helseforetak, i tråd med samtykke fra de registrerte. Helseforetaket og kommunene er selv ansvarlige for å rekruttere, og vil for eget formål registrere opplysninger om intervjuer og vurderinger som er gjort av de aktuelle kandidatene. Saksbehandlere i Helsedirektoratet har tilgang til registeret for å hjelpe helseforetak og kommuner med bruk av portalen og ta ut statistikk til halvårlige rapporter. I noen rekrutteringsprosesser kan Helsedirektoratet gi eksterne rådgivere/rekrutteringsselskaper tilgang til personopplysninger for å kunne bistå i rekrutteringen.

Personopplysninger vil ikke lagres lenger enn nødvendig for formålet.

Helsedirektoratet eier ikke opplysningene som helseforetakene og kommunene registrerer, og forespørsel rundt disse må rettes til helseforetaket eller kommunen som er ansvarlig for stillingen. 

– Helseregistre

Helsedirektoratet er behandlingsansvarlig for flere sentrale helseregistre, herunder:

Personvern i NPR

Hvordan registeret behandler personopplysninger, samler inn opplysninger, lagrer opplysninger og utleverer opplysninger er nærmere beskrevet i lovverket og forskriftene, men vi har her samlet inn viktig informasjon om hvordan personvernet ditt er ivaretatt i NPR. Reglene for bruken av personopplysningene er nærmere beskrevet i Norsk pasientregisterforskriften.

Behandling av personopplysninger i NPR

Formålet med behandlingen av dine personopplysninger i NPR

Formålene med behandling av personopplysninger i NPR er spesifisert i forskriften § 1-2:

 • innsamling av personopplysninger for å danne grunnlag for administrasjon, finansiering, styring og kvalitetssikring av spesialisthelsetjenesten
 • bruk av personopplysninger til kvalitetsforbedring, forebyggende arbeid, beredskap, analyser, forskning og Nasjonal kjernejournal

Rettslig grunnlag for Helsedirektoratets behandling av opplysninger om deg i NPR

All behandling av personopplysninger må ha et rettslig grunnlag for å være lov. I personvernforordningen kalles dette et behandlingsgrunnlag. En oversikt over behandlingsgrunnlag finnes i personvernforordningen (GDPR) artikkel 6. For behandling av helseopplysninger, må det i tillegg finnes et grunnlag etter GDPR artikkel 9 nr. 2. Du finner lenke til personvernforordningen under "lovgivning" helt til slutt i personvernerklæringen.

Vårt behandlingsgrunnlag for behandling av opplysninger i NPR er:

 • GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav e) - behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som Helsedirektoratet er pålagt.
 • GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav g) – behandlingen er nødvendig av hensyn til viktige allmenne interesser.
 • Helseregisterloven § 11 og Norsk pasientregister forskriften § 1-4. 

Kildene til opplysningene dine i NPR

Datagrunnlaget i NPR-registeret er innhentet fra følgende kilder:

 • Helseforetak og offentlige og private helseinstitusjoner: Når du mottar behandling i spesialisthelsetjenesten, for eksempel ved sykehus i din helseregion eller gjennom fritt behandlingsvalg, blir det registrert opplysninger om deg og ditt behov for hjelp. Disse opplysningene er en del av din journal og er konfidensielle. Bare de som trenger det i sitt arbeid skal ha tilgang til opplysningene, og de har taushetsplikt. Noen av disse opplysningene blir sendt til Norsk pasientregister. Les mer her (under Datasett NPR-helse og omsorg).
 • Akuttmottak ved sykehus, legevakter knyttet til sykehus og enkelte kommunale legevakter: Dersom du har vært utsatt for skade og/eller ulykke kan opplysninger om dette og håndteringen av den akutte hendelsen bli registrert i Norsk pasientregister.

Hvilke opplysninger om deg finnes i NPR?

Helsedirektoratet kan behandle direkte identifiserbare opplysninger om deg (det vil si ditt fødselsnummer), og indirekte identifiserbare opplysninger om deg, slik som:

 • Administrative opplysninger (om henvisning, om behandlende institusjon/tjenesteyteren, om konsultasjon/innleggelse, om pasientrettigheter, om dødstidspunkt, samtykkeadministrative opplysninger for sykdoms- og kvalitetsregistre)
 • Medisinske opplysninger (fagområde, diagnose, behandling, tidspunkt for oppstart og avslutning av behandling, takst, opplysninger om bruk av tvang, rusbruk).
 • Sosiale opplysninger (bosted, boligforhold, omsorgssituasjon)
 • Opplysninger om ulykker og skader (kontaktårsak/skademekanisme/alvorlighetsgrad, aktivitet på skadetidspunktet, skadested/skadetidspunkt, arbeidsgivers bransje, opplysninger fra AMK-sentralene)

Hva brukes opplysningene i NPR til?

 • Opplysningene i NPR kan brukes til å lage statistikk og analyser slik at sentrale og regionale myndigheter får bedre oversikt over helsetilstanden til innbyggerne. Dette kan bidra til bedre helsetjenester, bedre forståelse for befolkningens behov og effektivisering av forebyggingsarbeid.  
 • Helsedirektoratet kan også tilgjengeliggjøre personopplysninger i NPR-registeret til andre, samt tilrettelegge og sammenstille disse med opplysninger fra andre registre, når dette er tillatt etter gjeldende regelverk.

Hvem kan få utlevert opplysninger om deg fra NPR?

 • Forskere etter søknad: Helsedirektoratet kan gi tilgang til opplysninger som er nødvendige og relevante for gjennomføring av forskningsprosjekter.
 • Sentrale og regionale helsemyndigheter etter søknad, herunder også de regionale helseforetakene (RHF) og Folkehelseinstituttet (FHI).
 • Internt i Helsedirektoratet etter søknad. Avdeling helseregistre i Helsedirektoratet, som forvalter NPR, kan også utlevere dine personopplysninger til andre avdelinger i Helsedirektoratet, når dette er nødvendig for oppgaveløsningen.

Utlevering av dine personopplysninger fra NPR skal kun skje etter at konkrete lovpålagte vilkår er oppfylt.

Helseopplysningene dine kan ikke gjøres tilgjengelige for påtalemyndigheten eller til bruk for arbeidsgivere eller til forsikringsselskaper selv om du samtykker.

Lagring av personopplysningene dine i NPR

Opplysninger i NPR-registeret oppbevares til evig tid. 

Når Helsedirektoratet mottar direkte identifiserbare opplysninger om deg i NPR (fødselsnummer), vil slike opplysninger umiddelbart erstattes med en kode (NPR-ID).

Opplysningene er lagret på et sikkert område, med tilgangsstyring. Det er kun noen få medarbeidere i Norsk pasientregister som har tilgang til ditt fødselsnummer.

Når personopplysningene dine blir utlevert, er NPR-IDen din erstattet med et løpenummer, som er prosjektspesifikt og gjelder utelukkende for den aktuelle utleveringen. På denne måten er det ikke mulig for mottakeren av dataene å direkte identifisere deg.

Helsedirektoratet kan også i noen sjeldne tilfeller utlevere ditt fødselsnummer etter søknad, men opplysningene blir slettet når formålet er oppfylt.  

Personvern i KPR

Hvordan registeret behandler personopplysninger, samler inn opplysninger, lagrer opplysninger, utleverer opplysninger og sletter opplysninger er nærmere beskrevet i lovverket og forskriftene, men vi har her samlet inn viktig informasjon om hvordan personvernet ditt er ivaretatt i KPR. Reglene for bruken av personopplysningene er nærmere beskrevet nærmere i forskrift om kommunalt pasient- og bruker register.

Behandling av personopplysninger i KPR

Formålet med behandling av dine personopplysninger i KPR

Formålene med behandling av dine personopplysninger i KPR er spesifisert i forskriften § 1-1:

 • innsamling av personopplysninger for å gi sentrale og kommunale myndigheter grunnlag for planlegging, styring, finansiering og evaluering av kommunale helse- og omsorgstjenester
 • bruk av personopplysninger til kvalitetsforbedring, forebyggende arbeid, beredskap, analyser, forskning og Nasjonal kjernejournal

Rettslig grunnlag for Helsedirektoratets behandling av dine personopplysninger i KPR

All behandling av personopplysninger må ha et rettslig grunnlag for å være lov. I personvernforordningen kalles dette et behandlingsgrunnlag. En oversikt over behandlingsgrunnlag finnes i personvernforordningen (GDPR) artikkel 6. For behandling av helseopplysninger, må det i tillegg finnes et grunnlag etter GDPR artikkel 9 nr. 2. Du finner lenke til personvernforordningen under "lovgivning" helt til slutt i personvernerklæringen.

Vårt behandlingsgrunnlag for behandling av opplysninger i KPR er:

 • GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav e) - behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som Helsedirektoratet er pålagt.
 • GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav g) – behandlingen er nødvendig av hensyn til viktige allmenne interesser.
 • Helseregisterloven § 11 og forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister § 1-1. 

Kildene til opplysningene dine i KPR

Datagrunnlaget i KPR-registeret er innhentet fra følgende kilder:

 • KUHR (Kontroll og Utbetaling av Helserefusjoner) som er et system som håndterer refusjonskrav fra behandlere og helseinstitusjoner til staten (HELFO). En rekke helsepersonell, slik som fastleger, legevakten, fysioterapeuter, tannleger, jordmor på helsestasjoner, rehabiliteringsinstitusjoner, mv. sender dine personopplysninger til KUHR. Fra KUHR sendes utvalgte personopplysninger videre til KPR. Du kan lese mer om hvem som sender informasjon til KUHR og hvilken informasjon det gjelder
 • FLO (Fastlegeordningen) er et administrasjonssystem HELFO benytter for å administrere fastlegeordningen. Ordningen omfatter fastleger, vikarer, primærhelseteam, kontorer, fastlegelister mv. Fra FLO sendes utvalgte personopplysninger om tilknytning til fastlegelister for listeinnbyggere, og om ansettelsesform og fagspesialisering mv. for leger ved fastlegekontor, videre til KPR.
 • Helse- og omsorgstjenestene i kommunene: Søker du om, eller mottar helse- og omsorgstjenester i din kommune, blir det registrert opplysninger om deg og ditt behov for hjelp. Disse opplysningene er en del av din journal og er konfidensielle. Bare de som trenger det i sitt arbeid skal ha tilgang til opplysningene, og de har taushetsplikt. Noen av disse opplysningene blir sendt til Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Les mer her (under Datasett KPR-helse og omsorg).
 • Private tannhelsetjenester: Privatfinansierte tannhelsetjenesteyterne kan bli pålagt å innrapportere personopplysninger i KPR.

Hvilke opplysninger om deg finnes i KPR?

Helsedirektoratet kan behandle direkte identifiserbare opplysninger om deg (det vil si ditt fødselsnummer eller annen personidentifikator), og indirekte identifiserbare opplysninger om deg, slik som:

 • Demografiske og sosioøkonomiske opplysninger (fødselsdato, kjønn, bosted, bo- og omsorgssituasjon, inntekt og dødsdato)
 • Administrative opplysninger om tjenestene (tjenesteyter/organisasjon, tidsangivelse for varighet av og form for kontakt med tjenesten, om det er utarbeidet individuell plan, omsorgslønn og brukerstyrt personlig assistanse (BPA), samhandling innad i tjenesten)
 • Helse- og omsorgsfaglige opplysninger (helsetilstand, diagnose, funksjonsevne, risikofaktorer for sykdom og funksjonssvikt, kategorisering av/type tjenestebehov, type helsehjelp eller tjeneste)
 • Opplysninger om finansiering av tjenesten
 • Opplysninger om den registrerte har motsatt seg behandling av helseopplysninger

Hva brukes opplysningene i KPR til?

 • Opplysningene i KPR kan brukes til å lage statistikk og analyser slik at nasjonale myndigheter og kommunen der du bor får bedre oversikt over helsetilstanden til innbyggerne. Dette kan bidra til bedre helsetjenester, bedre forståelse for befolkningens behov og effektivisering av forebyggingsarbeid.  
 • Helsedirektoratet kan også tilgjengeliggjøre personopplysninger i KPR-registeret til andre, samt tilrettelegge og sammenstille disse med opplysninger fra andre registre, når dette er tillatt etter gjeldende regelverk.

Hvem kan få utlevert personopplysninger om deg fra KPR?

 • Forskere etter søknad: Helsedirektoratet kun gir tilgang til opplysninger som er nødvendige og relevante for gjennomføring av forskningsprosjekter
 • Din fastlege via en påloggingsløsning til bruk i kvalitetsforbedring av egen praksis. Fastlegen får ingen direkte personidentifiserbare opplysninger om pasientene, men kan likevel gjenkjenne sine egne pasienter ved små pasientgrunnlag, all den tid fastlegen har kjennskap til egen praksis/aktivitet.
 • Nasjonale og kommunale myndigheter etter søknad, herunder også de regionale helseforetak (RHF) og Folkehelseinstituttet (FHI).
 • Internt i Helsedirektoratet etter søknad. Avdeling helseregistre i Helsedirektoratet, som forvalter KPR, kan også utlevere dine personopplysninger til andre avdelinger i Helsedirektoratet, når dette er nødvendig for oppgaveløsningen.

Utlevering av dine personopplysninger fra KPR skal kun skje etter at konkrete lovpålagte vilkår er oppfylt.

Helseopplysningene dine kan ikke gjøres tilgjengelige for påtalemyndigheten eller til bruk for arbeidsgivere eller til forsikringsselskaper selv om du samtykker.

Lagring av personopplysningene dine i KPR

Opplysninger i KPR-registeret oppbevares i utgangspunktet til evig tid. Du kan imidlertid be om sletting av dine personopplysninger i KPR etter 30 år eller senest 10 år etter ens død.

Når Helsedirektoratet mottar direkte identifiserbare opplysninger om deg i KPR (fødselsnummer), vil slike opplysninger umiddelbart erstattes med en kode (KPR-ID).

Opplysningene er lagret på et sikkert område, med tilgangsstyring. Det er kun noen få medarbeidere i registeret som har tilgang til fødselsnummer.

Når personopplysningene dine blir utlevert, er KPR-IDen din erstattet med et løpenummer, som er prosjektspesifikt og gjelder utelukkende for den aktuelle utleveringen. På denne måten er det ikke mulig for mottakeren av dataene å direkte identifisere deg. Helsedirektoratet kan også i noen sjeldne tilfeller utlevere ditt fødselsnummer etter søknad for å koble datasett, men opplysningene blir slettet når formålet er oppfylt.  

Rehabiliteringsregisteret

Rehabiliteringsregisteret er et kvalitetsregister som er under pilotering. Registeret henter inn og samler opplysninger om rehabiliteringspasienter i spesialisthelsetjenesten ved hjelp av spørreskjemaer pasientene svarer på. Registerets formål er å bedre kvaliteten på rehabiliteringstjenestene. Pasienter som skal inngå i registeret må gi sitt samtykke til dette. Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a og artikkel 9(2) nr. 1 bokstav a, jf. helseregisterloven § 9 og forskrift om medisinske kvalitetsregistre.

Behandlingen av personopplysningene er begrenset til det formål pasienten har gitt sitt samtykke til. Personopplysninger som behandles i registeret er pasientens navn, fødselsnummer, adresse og pasientens svar på spørreskjemaer om egen helse og livssituasjon. I tillegg hentes relevante opplysninger fra pasientens journal som f.eks. diagnose, bakgrunnsinformasjon som bosted, yrkesstatus o.l., administrative opplysninger som når du ble innlagt/utskrevet mm., informasjon om behandling du har fått og resultater fra undersøkelser. Alle publiserte opplysninger fra registeret vil være i anonymisert form, slik at den enkelte pasient ikke kan identifiseres. Opplysningene i registeret oppbevares inntil registerets formål er oppnådd. Data eldre enn 40 år slettes.

Rehabiliteringsregisteret består av lokale registre der hvert foretak eller institusjon henter inn opplysninger om sine pasienter, og et sentralt register som samler opplysningene fra alle de lokale registrene. Helsedirektoratet er dataansvarlig for det sentrale registeret, og de lokale foretakene eller institusjon er dataansvarlig for sitt lokale register.

Pasienter i registeret kan få innsyn i registrerte opplysninger om seg via Helsenorge.no eller ved å ta kontakt med registeret.

Ved spørsmål om hvordan registeret behandler opplysninger eller ved henvendelse om trekk av samtykke, kan Helsedirektoratet kontaktes på e-post: rehabiliteringsregister@helsedir.no. Husk å ikke sende sensitive opplysninger på e-post. Forespørsel kan også sendes til: Rehabiliteringsregisteret, avd. KFVR, Helsedirektoratet, Postboks 220, Skøyen, 0213 Oslo

Les mer om Rehabiliteringsregisteret

– Befolkningsrettede tjenester

Smart mosjon i arbeidslivet

«Smart mosjon i arbeidslivet» er en digital tjeneste der brukere over 18 år kan få et tilpasset treningsprogram som tar utgangspunkt i noen selvrapporterte personopplysninger og type arbeid.

Personopplysninger som behandles oppgis av bruker og er ikke koblet til andre registre eller tjenester. Smart mosjon vil behandle følgende personopplysninger: et navn, fødselsår, e-post, type arbeid (stillesittende, gående/stående eller fysisk krevende arbeid), vekt, høyde, selvvurdert styrke og kondisjon, hvor på kroppen man har plage og hvor vondt det er. Personopplysningene brukes for å gi et skreddersydd treningsprogram. Bruker kan til enhver tid oppdatere personopplysningene i løsningen under «Meg».

Behandlingsgrunnlaget for tjenesten er GDPR artikkel 6 (1) a og 9 (2) a (ditt samtykke).

Følgende tre punker er viktige å kjenne til når det gjelder personopplysninger og løsningen.

 • Personopplysningene deles ikke med arbeidsgivere eller andre aktører.
 • For å logge inn i løsningen benyttes ID-porten, det er samme sikkerhetsnivå som i nettbank.
 • Bruker kan under «Meg» i løsningen be om å bli slettet fra løsningen. Dersom bruker ikke benytter den digitale løsningen på ett år, vil bruker automatisk bli slettet.

Helsedirektoratet er dataansvarlige og ExorLive AS er databehandler. Personopplysningene du oppgir om deg lagres hos ExorLive i Norge. ExorLive AS bruker Microsoft som underleverandør for lagring av treningsprogrammene. Treningsprogrammene lagres hos Microsoft på server innen EU og er pseudonymisert.

Hvis du vil at dine personopplysninger skal slettes fra løsningen, send en e-post til: support@exorlive.com.

Kostholdsplanleggeren

Kostholdsplanleggeren er et verktøy utviklet av Helsedirektoratet, som viser hva maten inneholder, og som hjelper brukeren med å sette sammen et sunt kosthold basert på de norske kostrådene.

Følgende opplysninger samles inn:

 • Når du logger deg inn gjennom autentiseringsleverandører (Feide eller ID-porten), får vi oversendt en unik tallkode for deg fra Feide eller ID-porten. Helsedirektoratet kan ikke spore tallkoden tilbake til ditt navn eller epost. Vi vet bare at noen har logget seg inn
 • Når du bruker tjenesten og du oppretter, redigerer og lagrer ukesmenyer eller skriver tekst i fritekstfeltene, samles disse opplysningene inn
 • Når du deler informasjon med andre

Når du bruker Kostholdsplanleggerensom privatperson, uten at din tilgang er gitt gjennom en institusjon eller annen virksomhet som du er tilknyttet, er det Helsedirektoratet som har ansvar for å behandle dine personopplysninger og som skal behandle disse i samsvar med denne personvernerklæringen og gjeldende regelverk.

Dersom du gis tilgang til tjenesten gjennom en institusjon eller annen virksomhet, skal Helsedirektoratet behandle dine personopplysninger i henhold til en databehandleravtale som er inngått med din virksomhet som behandlingsansvarlig og i henhold til gjeldende regelverk.

Se personvernerklæring for Kostholdsplanleggeren.

– Pasient- og brukerombudene

Pasient- og brukerombudene skal arbeide for å ivareta pasienters og brukeres behov, interesser og rettssikkerhet overfor helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten i disse tjenestene. Behandlingsgrunnlaget for personopplysningene er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a), b) og c), jf. artikkel 9 nr. 2 a) og j), jf. pasient- og brukerrettighetsloven kap. 8.

En klagesak vil som regel inneholde opplysninger om den helsetjenesten / avdelingen klagen gjelder, hva klagen går ut på, ditt navn og identitet og alle dokumenter i forbindelse med saksbehandlingen av saken. Henvendelsene legges inn i et saksbehandlings- og arkivsystem, og registrering, lagring og oppbevaring skjer i henhold til arkivlovgivningen. Det er kun ansatte med tjenstlig behov som har tilgang til opplysningene i saken i saksbehandlingssystemet. Norsk helsenett (NHN) er leverandør av drift og vedlikehold av nettstedet. Opplysningene som samles inn, lagres på servere som driftes av NHN.

Pasient- og brukerombudene er en ytre etat for Helsedirektoratet. Se mer informasjon om ombudsordningen på Pasient- og brukerombudets nettsider (pasientogbrukerombudet.no).

Du kan ta kontakt med lokalt pasient- og brukerombud om du har spørsmål eller ønsker bistand.

– Helfo for Helsedirektoratet

Helfo er Helsedirektoratets ytre etat. Helfo arbeider for at pasienter skal få oppfylt sine helserettigheter, og at behandlere, leverandører og tjenesteytere får økonomisk oppgjør i henhold til folketrygdlovens kapittel 5.

Helsedirektoratet er behandlingsansvarlig for behandling av opplysninger som gjøres i forbindelse med stønad for nødvendige utgifter til helsetjenester etter folketrygdlovens kapittel 5. Behandlingsansvaret fremgår av folketrygdloven § 21-11a, syvende ledd. Helsedirektoratet har delegert oppgaven til Helfo ved fullmakt og tildelingsbrev. Det er avdelingsdirektør i avdeling Helserefusjoner som har det daglige behandlingsansvaret.

De enkelte personopplysningene som behandles i de ulike løsningene som knytter seg til økonomisk oppgjør av helsetjenester er begrenset til formålet de er innhentet for.

Automatisk saksbehandling i Helfo

Sakene som behandles automatisk, behandles på grunnlag av gjeldende regelverk og de personopplysningene vi har om deg. Med personopplysninger menes enhver opplysning som kan identifisere deg som person. Helfo behandler bare saker automatisk i følgende tilfeller:

 • Du har gitt samtykke til at saken din kan behandles automatisk. For eksempel Europeisk helsetrygdekort
 • Regelverket gir Helfo lov til å behandle saker automatisk. For eksempel automatisk frikort
 • Det kommer rettighetsinformasjon fra et annet EØS-land som Helfo skal informere deg om. For eksempel for familiemedlemmer til norske arbeidstakere bosatt i et annet EØS-land.

Når en sak behandles automatisk, kan informasjonen komme fra Helfos egne registre. For eksempel vil informasjon som du fyller ut når du sender en søknad elektronisk til Helfo, bli lagret. Informasjonen kan også komme fra offentlige registre, som for eksempel folkeregisteret.

Helfo forvalter følgende ordninger:

Fristbruddportalen

Fristbruddportalen brukes blant annet til å holde oversikt over om spesialisthelsetjenesten er i stand til å overholde fristen for når helsehjelp senest skal gis.

Du som har fått en frist for helsehjelp og ikke har mottatt helsehjelpen innen denne fristen blir registrert her med blant annet personopplysninger (navn, adresse, navn på henviser, behandlings- og helseopplysninger, kode for diagnose mm). Opplysningene er nødvendige for å sjekke om fristen kan overholdes, og for å kontakte pasienten om alternativt behandlingssted dersom det første behandlingsstedet ikke kan tilby helsehjelp innen fastsatt frist.

Helfo er behandlingsansvarlig for helse- og personopplysningene i Fristbruddportalen, og Norsk Helsenett (NHN) er databehandler. Det er kun ansatte i Helfo som trenger opplysningene for å finne et alternativt behandlingstilbud til deg har tilgang til opplysningene.

Fyll ut og send inn følgende skjema: Innsyn i personopplysninger i fristbrudd (PDF) for å få tilgang til alle opplysningene nevnt under Fristbrudd. De vil bli sendt rekommandert til din folkeregistrerte adresse. Du kan også ringe Helfo på telefon 800 43 573 for å få tilsendt ovennevnte skjema som brev.

Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med Helfo på pasientformidling@helfo.no.

Stønad til helsetjenester etter folketrygdloven kapittel 5

Den som mottar helsetjenesten sender selv personopplysninger om seg selv som er nødvendige for saksbehandling om økonomisk oppgjør etter helsetjenester. Innenfor enkelte av stønadsområdene på helserefusjonsområdet sender behandlere inn opplysningene på vegne av pasienten.

Søknad om refusjon sendes i hovedsak inn elektronisk. Helfo registrerer og oppbevarer innsendte opplysninger som er nødvendige for å avgjøre om vilkårene for rettigheten er oppfylt. Dette oppbevares elektronisk som nødvendig dokumentasjon for senere revisjon og oppfølging.

Når et refusjonskrav er behandlet i Helfo vil det bli sendt ut et utbetalingsvedtak.

Vedtaket gir opplysninger om hva for eksempel apoteket eller bandasjisten har fått utbetalt i refusjon fra Helfo, og hvilken konto pengene har gått inn på.

For mer informasjon om stønad til helsetjenester etter folketrygdloven kapittel 5, innsending av refusjonskrav og utbetaling av oppgjør se helfo.no

Helsedirektoratet er behandlingsansvarlig for behandlingen av opplysningene, Helfo forvalter ordningen. NAV og Norsk Helsenett (NHN) er databehandlere.

Blåreseptløsningen

Innbygger kan få stønad til legemidler og næringsmidler jfr. Blåreseptforskriften §3. Blåreseptløsningen brukes av leger som skal søke på vegne av innbyggeren. Behandlingen av søknaden kan etter samtykke behandles automatisk. Legen må fylle ut navn på pasienten, legemiddel, diagnose og en vurdering av pasientens behov. Løsningen inneholder en vedtaksspørretjeneste som gjør oppslag for å undersøke om du har et gyldig vedtak fra før. Apoteket kan også, etter samtykke fra deg, gjøre oppslag i dine vedtak når du kommer og vil hente ut et legemiddel eller næringsmiddel. 

Oppslag i vedtaksspørretjenesten (av leger og apotek) logges slik at en pasient kan få innsyn i hvem som har sett opplysningene fra blåreseptløsningen. Helsedirektoratet er behandlingsansvarlig for helse- og personopplysningene i Blåreseptløsningen. Det er kun legen din og apoteket som kan se opplysningene om deg. Legen kan kun se opplysninger som er knyttet til den konkrete søknaden og apoteket vil bare se vedtak på det legemidlet du ønsker å hente ut. Personopplysningene slettes når formålet er opphørt eller vi ikke lenger har en lovpålagt oppbevaringsplikt.

Frikortordningen/egenandelsregisteret

Frikortordningen er en automatisert behandling av opplysninger om alle innbyggere over 16 år som har betalt en eller flere egenandeler. Ordningen mottar informasjon om oppgjør fra behandlende helsepersonell, apotek/bandasjist og Pasientreiser, og behandlingen fører frem til vedtak om frikort og eventuell refusjon av egenandeler over egenandelstaket.

Personopplysninger som behandles i løsningen er pasientens navn, fødselsnummer/sikker identifikasjon, adresse, bostedskommune, tjenesteyters navn og praksistype, tjenestetidspunkt, vedtaksdato, egenandelsbeløp, ID-nummer, kontaktinformasjon, kontonummer, egenandelsbeløp og eventuell status som minstepensjonist. Det behandles også opplysninger om det enkelte helsepersonellet og virksomheten der de jobber. Ut fra de samlede opplysningene vil det fremgå indirekte informasjon om hvilken type helsehjelp pasienten har mottatt.

Ordningen er hjemlet i egenandelsregisterforskriften § 1, og behandlingen av opplysningene følger denne forskriften. Helsedirektoratet er behandlingsansvarlig for behandlingen av opplysningene, Helfo forvalter ordningen, og NAV er databehandler for løsningen.

Helserettigheter i andre EØS-land 

Innbygger kan søke om helserettigheter eller stønad til helsetjenester, jf. Trygdeforordning (EF) nr. 883/2004. Dette gjelder europeisk helsetrygdkort eller andre rettighetsdokumenter. Ordningene krever at innbygger selv, eller person med fullmakt, sender søknad. Behandling av søknad kan etter samtykke behandles automatisk.  

Behandlingen fører frem til vedtak og eventuell overføring av informasjon om vedtak, enten til trygdemyndigheter i annet EØS-land, eller til kortleverandør som utleverer europeisk helsetrygdkort. 

Helsedirektoratet behandler også personopplysninger i forbindelse med økonomiske oppgjør mellom EØS-land på bakgrunn av Europeisk helsetrygdkort eller andre rettighetsdokumenter.  

Personopplysninger som behandles for å kunne ivareta dine rettigheter til helsehjelp er borgers navn, fødselsnummer, adresse, statsborgerskap, familierelasjoner, personstatus i folkeregisteret, opplysninger fra medlemskapsregisteret i NAV og opplysninger fra arbeidstakerregisteret. Dersom personen har mottatt en helsetjeneste behandles også opplysninger om kategori av helsetjeneste og behandlingsperiode. 

Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 (1) e. Ordningen er hjemlet i Trygdeforordning (EF) nr. 883/2004 (Grunnforordningen) og (EF) nr. 987/2009 (Gjennomføringsforordningen), Folketrygdloven §§ 21-2, 21-4, 21-4a og Statens økonomireglement. Helsedirektoratet er behandlingsansvarlig for behandlingen av opplysningene, Helfo forvalter ordningen, og kortleverandør er databehandler for løsningen. 

For å ivareta dine rettigheter til helsehjelp må personopplysninger i enkelte tilfeller deles0 med andre EØS-land. Dersom personopplysninger utleveres til trygdemyndigheter i andre EØS-land, vil trygdemyndigheten som mottar opplysningen være selvstendig dataansvarlig for behandling av opplysningene. 

Opplysninger om vedtak anses som grunnlag for utbetaling og vil bli oppbevart i 10 år etter at utbetaling er foretatt iht. økonomireglementets bestemmelser. 

Logger over telefonsamtaler med Veiledning helsenorge.no

De som ringer Helfo på Veiledning helsenorge.no blir registrert her med følgende opplysninger:

 • telefonnummer (ikke navn eller annen ID)
 • overordnet klassifisering av henvendelsen, som f.eks. "Bytte fastlege", "Bestille helsetrygdekort"
 • Selve forespørselen blir ikke logget.

Felles kontaktregister (FKR) for Helfo

For å sikre at Helfos fagsystemer baserer seg på riktige kontaktopplysninger om privatpersoner og helseaktører henter Helsedirektoratet inn opplysninger fra Folkeregisteret og Kontakt- og reservasjonsregisteret (KRR) som lagres i en egen kopi, kalt Felles kontaktregister (FKR). Innhentingen av opplysninger skjer med hjemmel i folkeregisterloven § 10-1 og § 10-2. Dette gjør vi for at Helfo kan:

 • identifisere personen/aktøren på en sikker måte
 • kontakte personen/aktøren på ønsket adresse/kanal
 • få oppdatert offentlig informasjon som har betydning for dine rettigheter til å få ulike typer stønader og dokumentasjon

Dette gjelder følgende kategorier personer:

 • personer som selv har et aktivt stønadsforhold til Helfo (Helseøkonomiforvaltningen), dvs.
  • har søkt om forhåndstilsagn
  • har søkt om refusjon av utgifter
  • har betalt egenandeler i helsevesenet
  • har søkt om dokumentasjon av helserettigheter
  • som i egenskap av å være helseaktører sender inn søknad på vegne av innbygger
  • som i egenskap av å være helseaktører sender inn krav om oppgjør
  • eventuelt andre tilsvarende behov
 • personer som ikke selv har et aktivt forhold til Helfo
  • pasienter som er grunnlag for refusjonssøknader fra helseaktører
  • personer som har handlet på apotek/bandasjist og dermed er grunnlag for refusjonssøknader
  • personer som har/skal ha fastlege, eller er reservert mot fastlegeordningen
  • som er fastleger
  • eventuelt andre tilsvarende behov

Personer som hverken har et aktivt eller ikke-aktivt forhold til Helfo inngår ikke i FKR.

Opplysningene behandles med hjemmel i personvernforordningen artikkel 6 (1) e som bestemmer at behandlingen av personopplysninger må være "nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt".

Helfos rettslige forpliktelser som skal ivaretas av behandlingen av personopplysningene følger av:

 • folketrygdloven § 21-11a (Saksbehandling m.m. etter kapittel 5 Stønad ved helsetjenester)
 • folketrygdloven kapittel 5 (Stønad til helsetjenester)
 • folketrygdloven § 21-4 (Innhenting av opplysninger og uttalelser) og § 21-4a (Innhenting av opplysninger fra tredjemann – stedlig kontroll)
 • pasientjournalloven § 11 (Systemer for saksbehandling, administrasjon mv. av helsehjelp) med tilhørende forskrifter:
  • egenandelsregisterforskriften (FOR-2009-12-18-1639)
  • forskrift om utlevering av frikort og refusjon av betalte egenandeler uten at det er satt fram krav (FOR-2009-12-18-1690)
 • helse- og omsorgstjenesteloven LOV-2011-06-24-30 § 3-2 og fastlegeforskriften FOR-2012-08-29-843 samt lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) § 2-1c fjerde ledd og forskrift om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen FOR-2012-08-29-843
 • pasient- og brukerrettighetsloven § 2-2 (rett til vurdering) jfr. § 2-1 c
 • trygdeforordning (EF) nr. 883/2004 (Grunnforordningen) og (EF) nr. 987/2009 (Gjennomføringsforordningen), jf. folketrygdloven § 1-3, jf. forskrift om inkorporasjon av trygdeforordningene i EØS-avtalen

Opplysningene brukes av Helfo i faglig baserte systemer for å ivareta rettigheter etter denne lovgivningen som befolkningen har til helsetjenester i Norge og i utlandet, og for å administrere fastlegeordningen. Opplysningene fra FKR behandles kun av personell i det enkelte fagsystem basert på tjenstlig behov.

Privatpersoner

Helfo innhenter data om privatpersoner fra folkeregisteret: personidentifikator, navneopplysninger, fødsel/dødsfall, kjønn, kontaktinformasjon (herunder adresser), sivilstand, familierelasjoner, representasjon, vergemål, status om opphold, statsborgerskap, registreringsstatus og historikk. Opplysningene om privatpersoner fra Folkeregisteret endres ikke av Helfo¸ men blir oppdatert automatisk når det skjer endringer i Folkeregisteret.  

Helfo henter også telefonnummer, epostadresse og språkvalg fra Kontakt- og reservasjonsregisteret (KRR). Opplysningene fra KRR endres ikke av Helfo¸ men blir oppdatert automatisk når det skjer endringer i KRR. 

I tillegg kan Helfo selv registrere, lagre og oppdatere opplysninger for å kunne utbetale til privatpersoner (kontonummer i Norge og utland). Helfo kan tilsvarende registrere, lagre og oppdatere telefonnummer og epostadresse på personer som ikke har registrert slikt i KRR.

Bankkontonummer og kontaktopplysninger legges inn av den registrerte selv på Helsenorge, som sender opplysningen til FKR. Dette er basert på frivillighet. Den registrerte kan også melde inn behov/ønske om endring av slike data direkte til Helfo, som oppdaterer endringer i FKR.

Den registrerte må selv sende inn oppdateringer og eventuelle feil/mangler i Folkeregisteret. Dette gjøres på skatteetatens nettside. Den registrerte kan ikke melde slike endringsbehov til Helfo.

Helseaktører

Mange privatpersoner er også helsepersonell som har et aktivt forhold til Helfo (helseaktører). Her oppdateres FKR med opplysninger fra Helsepersonellregisteret, FLO (Fastlegeordningen) og Legestillingsregisteret.

Helseaktøren registrerer avtale-/praksisopplysninger, bankkontonummer og kontaktopplysninger på Helseaktørportalen, som sender opplysningene til FKR. Den registrerte kan også melde inn behov/ønske om endring av slike data direkte til Helfo, som oppdaterer endringer i FKR. Helfo registrerer, lagrer og oppdaterer i tillegg selv opplysninger om den enkelte privatpraksis, virksomhet eller helseinstitusjon, herunder kontaktopplysninger.

For å kunne skille opplysninger som er avgjørende i samhandling med helseaktøren fra opplysningene om helseaktøren som privatperson, blir den enkelte tildelt ulik rolle alt etter som hun/han opptrer som helseaktør eller privatperson. Tilsvarende blir det sondret mellom helseaktørens ulike kontaktopplysninger dersom aktøren har flere praksiser, arbeidsforhold og øvrige funksjoner.

Sletting

Personopplysningene i FKR som ligger til grunn for behandling og vedtak i fagsystemene vil ikke bli slettet i personens levetid. Dette for at Helfo skal være sikker på å behandle den samme personen på tvers av fagsystemer og over tid. Opplysningene kan først bli slettet etter at personen Helfo har hatt kontakt med, har vært død i 10 år. Det er begrunnet i et krav i Statens økonomiregelverk om lagring av data til grunn for et vedtak i minst 10 år etter at vedtaket er truffet.

Dine rettigheter

Her er en kort oversikt over den registrertes rettigheter etter personvernlovgivningen. Finn informasjon om den registrertes rettigheter på datatilsynet.no.

Rett til informasjon

Du har rett på forståelig informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler, formålet med behandlingen, behandlingsgrunnlag og hvilke rettigheter den registrerte har. Overordnet informasjon om dette er gitt i denne personvernerklæringen.

Den behandlingsansvarlige har plikt til å behandle opplysninger på en åpen måte. Dette innebærer at Helsedirektoratet må gi kort og forståelig informasjon om hvordan man behandler personopplysningene. Det stilles også krav til hvordan kommunikasjonen med enkeltpersoner skal være. Personvernforordningen stiller krav om at den behandlingsansvarlige skal kommunisere på en kortfattet, åpen, forståelig og lett tilgjengelig måte. Språket skal være klart og enkelt, særlig når informasjonen er spesifikt rettet mot barn (jf. personvernforordningen artikkel 5, 12, 13 og 14).

Rett til innsyn i egne opplysninger

Du har rett til innsyn i egne personopplysninger.

For at Helsedirektoratet skal være sikker på din identitet må henvendelse om innsyn sendes inn via Altinn og skjemaet innsyn etter personopplysingsloven. For å kunne sende inn skjemaet må du samtykke til at ansatte i Helsedirektoratet med tjenstlig behov har innsyn og tilgang til å samle inn dine personopplysninger for å kunne saksbehandle ditt innsyn.

Svar på innsyn vil bli sendt ut via digital postkasse, har du ikke digital postkasse eller har reservert deg vil utsending skje via brevpost.

Det er laget egne løsninger for innsyn i Kommunalt pasient- og brukerregister, Norsk pasientregister og IPLOS-registeret. Du finner mer informasjon om disse løsningene her:

Kode 6-personer

Kode-6-personer som ønsker innsyn i egne personopplysninger bes ta kontakt med Kripos om hvordan dette kan gjøres på en trygg måte.

Barn under 16 år som ønsker innsyn

Også barn under 16 år kan be om innsyn i egne personopplysninger. Det er mange lover som gjelder barn og unges rettigheter, og det kan være vanskelig å skjønne hvilke rettigheter som gjelder. For hjelp, send e-post til personvernombud@helsedirektoratet.no

Ikke send fødselsnummer eller sensitive opplysninger på e-post. E-post er ikke en sikker kanal for den typen informasjon.

Retting av personopplysninger

Den registrerte kan be om at vi retter eller supplerer uriktige opplysninger. Den registrerte må kunne sannsynliggjøre at opplysningene er uriktige og hva som er korrekt.

Helsedirektoratet skal rette feilaktige opplysninger snarest, og normalt senest innen én måned.

Retting av personopplysninger i Kommunalt pasient- og brukerregister, Norsk pasientregister og IPLOS-registeret er regulert i helseregisterloven § 25. Krav om retting i disse registrene må sendes til postmottak@helsedir.no eller post Helsedirektoratet, postboks 220, Skøyen, 0213 Oslo. Du må begrunne kravet og dokumentere at vilkårene for å kreve retting etter § 25 er oppfylt.

Rett til sletting

I enkelte tilfeller kan den registrerte kreve at personopplysninger slettes. Forutsetningen er at Helsedirektoratet ikke har en lovpålagt plikt til å lagre opplysningene som dokumentasjon. Vi skal besvare krav om sletting innen én måned.

Sletting av personopplysninger i Kommunalt pasient- og brukerregister, Norsk pasientregister og IPLOS-registeret er regulert i helseregisterloven § 25. Krav om sletting i disse registrene må sendes til postmottak@helsedir.no eller post Helsedirektoratet, postboks 220, Skøyen, 0213 Oslo. Du må begrunne kravet og dokumentere at vilkårene for å kreve sletting etter § 25 er oppfylt.

Rett til begrensning

I noen tilfeller kan den registrerte be om at behandlingen av personopplysningene begrenses. I så fall kan personopplysningene lagres, men ikke brukes til noe.

Rett til å protestere mot behandling av personopplysninger

Dersom Helsedirektoratet behandler personopplysninger med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, uten ditt samtykke, har den registrerte rett til å protestere på vår behandling av opplysninger. Dette vil kunne medføre at vi ikke lenger kan bruke personopplysningene. Med mindre opplysningene også behandles til formål den registrerte ikke kan motsette seg, skal de slettes.

Rett til å motsette seg direkte markedsføring

Dersom formålet med personopplysningene er direkte eller tilpasset markedsføring, har den registrerte alltid rett til å protestere. Det finnes ingen unntak fra denne regelen, og virksomheten må respektere denne protesten.

Rettigheter ved automatiserte avgjørelser

Personvernforordningen forbyr i utgangspunktet automatiserte individuelle avgjørelser. Med dette menes at et dataprogram tar avgjørelser uten at et menneske har reell innvirkning på dem, eller at avgjørelsen har rettsvirkning for deg eller i tilsvarende grad har innvirkning på deg. Det er flere unntak fra forbudet, men i så fall gjelder særskilte rettigheter. Den registrerte skal få informasjon dersom vi foretar automatisert saksbehandling av personopplysninger.

Rett til dataportabilitet

Retten til dataportabilitet skal styrke den registrertes kontroll over egne personopplysninger. Dette innebærer at dersom dataansvarlig behandler opplysninger med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan den registrerte be om å få overført opplysninger til seg eller til annen behandlingsansvarlig og gjenbruke disse på tvers av ulike systemer og tjenester. Dataportabilitet skal gjøre det lettere å bytte tjenesteleverandør.

Lagring

Helsedirektoratet skal som et utgangspunkt ikke lagre opplysningene lengre enn det som er nødvendig ut fra formålet de er blitt innsamlet til. Samtidig har Helsedirektoratet arkivplikt, som gjør at vi må oppbevare arkivverdige opplysninger etter at saksbehandlingen er avsluttet. I utgangspunktet blir arkivverdige personopplysninger lagret mellom 25-30 år, før de blir overført til Riksarkivet.

Klage

Dersom du registrerte mener at Helsedirektoratet ikke overholder reglene i personopplysningsloven, ta først kontakt med vårt personvernombud.

Du kan også klage til Datatilsynet om vår behandling av personopplysninger.

Lovgivning

Helsedirektoratet, Helfo og Pasient- og brukerombudet er pliktige å følge relevant regelverk i vår behandling av personopplysninger. Her er en kort oversikt over dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg. For mer informasjon om rettigheter, se datatilsynet.no

EUs personvernforordning gjelder som norsk lov. Forordningen og personopplysningsloven gir regler om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og skal sikre ensartede regler i EU/EØS og fri utveksling av personopplysninger mellom EU/EØS-landene.

Helseregisterloven inneholder regler om hvordan helseopplysninger som samles inn vil bli behandlet, herunder hvordan de sikres, hvem som har tilgang og om de kan utleveres til andre.

Pasientjournalloven inneholder regler om hvordan helseopplysninger som samles inn vil bli behandlet, herunder hvordan de sikres, hvem som har tilgang og om de kan utleveres til andre.

Offentlighetsloven med forskrifter inneholder reglene for når et dokument er offentlig tilgjengelig for allmenheten, og når et dokument kan unntas offentlighet. Helsedirektoratet praktiserer åpenhet, det vil si at Helsedirektoratet så langt det er mulig etterstreber at dokumenter skal være offentlige. Forvaltningsloven inneholder saksbehandlingsregler for hvordan saken din vil bli behandlet i Helsedirektoratet. Som part i saken har du særskilte rettigheter, bl.a. om innsyn i sakens dokumenter.

Forvaltningsloven regulerer saksbehandling og vedtak fattet av statlige og kommunale forvaltningsorganer.

Arkivloven inneholder regler om hvordan sakens dokumenter skal oppbevares, herunder lagring.

Først publisert: 08.05.2019 Sist faglig oppdatert: 25.10.2022 Se tidligere versjoner