Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen beskriver når og hvordan Helsedirektoratet behandler personopplysninger. Med personopplysninger menes enhver opplysning som kan identifisere deg som person. Under vil du få informasjon hvem som er ansvarlig for håndteringen av opplysninger om deg, når vi gjør det, hvordan vi gjør det og hvilke rettigheter du har.

Helsedirektoratet behandler personopplysninger på grunn av henvendelser og oppgaver som vi er pålagt av Helse- og omsorgsdepartementet eller i lov og forskrift. Vi har ansvaret for enkelte nasjonale medisinske kvalitetsregistre, og en rekke oppgaver i regelverket som gjør oss behandlingsansvarlig for saksbehandlingssystemer der det inngår personopplysninger.

Helsedirektoratet må følge personopplysningsloven, forvaltningsloven, arkivloven og offentlighetsloven, slik at alle personopplysninger blir behandlet på en lovlig måte. Vi skal ikke innhente flere opplysninger om deg enn det som er nødvendig, og opplysningene som hentes inn skal bare brukes til det formålet de er innhentet for, med mindre vi har lovlig grunnlag til å bruke dem til andre formål.

Under finner du en oversikt over hvilke systemer Helsedirektoratet behandler personopplysninger i.

Først publisert: 08.05.2019 Siste faglige endring: 02.01.2023 Se tidligere versjoner