Kontakt oss

Finn ansatt, e-post, telefonnummer og adresser.

Kontakt oss

Spørsmål om koronaviruset?

Finn ansatt

Bruk søkefeltet for å finne kontaktinformasjon til ansatte.

Telefon

Sentralbord

E-post: postmottak@helsedir.no (send aldri personsensitive opplysninger)
Telefon: (+47) 47 47 20 20
Åpningstid: 08.00–15.45 mandag–fredag

Helsedirektoratet har som følge av det pågående koronautbruddet svært stort arbeidspress hos alle ansatte. 
Som en konsekvens av dette kan svar på henvendelser, behandling av saker og innsynsspørsmål, ta noe lengre tid enn vanlig.  
Helsedirektoratet beklager dette, men håper på deres forståelse.

Kundesenter autorisasjon og spesialistutdanning

E-post: godkjenning@helsedir.no 
Telefon: 21 52 97 00 
Åpningstid: 09.30-11.30 mandag–fredag

Adresse

Hovedkontoret ligger i Oslo. To avdelinger lokalisert i Trondheim.

Oslo

Postadresse: Helsedirektoratet, postboks 220, Skøyen, 0213 Oslo
Besøksadresse: Vitaminveien 4, 0483 Oslo (Google maps)

E-post: postmottak@helsedir.no

Trondheim

Avdelinger: Helseregistre, Komparativ statistikk og styringsinformasjon
Postadresse: Helsedirektoratet, Trondheim, Postboks 6173, Torgarden, 7435 Trondheim
Besøksadresse: Holtermanns veg 70, 7031 Trondheim (Google maps)

Faktura og org.nr

E-faktura: EHF-format, se dfø.no
Organisasjonsnummer: 983 544 622
Papirfaktura: Helsedirektoratet, Fakturamottak DFØ, Postboks 4746, 7468 Trondheim

Presse

Pressekontakter denne uka.

Spørsmål om koronaviruset?

Finn ansatt

Bruk søkefeltet for å finne kontaktinformasjon til ansatte.

Telefon

Sentralbord

E-post: postmottak@helsedir.no (send aldri personsensitive opplysninger)
Telefon: (+47) 47 47 20 20
Åpningstid: 08.00–15.45 mandag–fredag

Helsedirektoratet har som følge av det pågående koronautbruddet svært stort arbeidspress hos alle ansatte. 
Som en konsekvens av dette kan svar på henvendelser, behandling av saker og innsynsspørsmål, ta noe lengre tid enn vanlig.  
Helsedirektoratet beklager dette, men håper på deres forståelse.

Kundesenter autorisasjon og spesialistutdanning

E-post: godkjenning@helsedir.no 
Telefon: 21 52 97 00 
Åpningstid: 09.30-11.30 mandag–fredag

Adresse

Hovedkontoret ligger i Oslo. To avdelinger lokalisert i Trondheim.

Oslo

Postadresse: Helsedirektoratet, postboks 220, Skøyen, 0213 Oslo
Besøksadresse: Vitaminveien 4, 0483 Oslo (Google maps)

E-post: postmottak@helsedir.no

Trondheim

Avdelinger: Helseregistre, Komparativ statistikk og styringsinformasjon
Postadresse: Helsedirektoratet, Trondheim, Postboks 6173, Torgarden, 7435 Trondheim
Besøksadresse: Holtermanns veg 70, 7031 Trondheim (Google maps)

Faktura og org.nr

E-faktura: EHF-format, se dfø.no
Organisasjonsnummer: 983 544 622
Papirfaktura: Helsedirektoratet, Fakturamottak DFØ, Postboks 4746, 7468 Trondheim

Presse

Pressekontakter denne uka.

Først publisert: 18.03.2019 Sist faglig oppdatert: 15.03.2020