Kontakt oss

Finn e-post, telefonnummer og adresser.

Helsedirektoratet har som følge av det pågående koronautbruddet svært stort arbeidspress hos våre ansatte.

Vår viktigste prioritet nå er å bidra sammen med helsetjenesten og den øvrige forvaltningen, til den felles dugnaden vi er inne i.

Som en konsekvens av dette kan svar på henvendelser, behandling av saker og innsynsspørsmål, ta noe lengre tid enn vanlig. Dette vil også bety at frister i lovverket vil bli brutt. Vi beklager dette, men håper på deres forståelse.

Helsedirektoratet vil samtidig understreke viktigheten av åpenhet i den situasjonen vi nå er i, og åpenhet vil være førende for arbeidet vårt både nå og fremover i tid.

Spørsmål om koronaviruset?

Informasjon om innreise, karantene og unntak

​​​​​​​Fra midnatt 29. januar er det innført strenge restriksjoner på innreise til Norge. Se Utlendingsdirektoratets svar på spørsmål og kontaktinfo.

Informasjon om karantene og innreisebetingelser er godt beskrevet på:

Helsedirektoratet har ikke myndighet til å innvilge karantene-unntak utover det som er gitt i regelverket. Forespørsler om unntak blir derfor ikke behandlet.

Informasjon om karantenehotell

Praktiske spørsmål om karantenehotellordningen kan sendes til Justis- og beredskapsdepartementet: postmottak@jd.dep.no.

Sentralbord

E-post: postmottak@helsedir.no (send aldri personsensitive opplysninger)

Vi svarer ikke på e-poster til postmottak@helsedir.no mellom jul og nyttår.

Telefon: (+47) 47 47 20 20
Åpningstid: 08.00–15.00 mandag–fredag

Kundesenter autorisasjon og spesialistutdanning

E-post: godkjenning@helsedir.no 
Telefon: 21 52 97 00
Åpningstid: 09.30-11.30 mandag–fredag

Adresse

Hovedkontoret ligger i Oslo. To avdelinger er lokalisert i Trondheim.

Oslo

Postadresse: Helsedirektoratet, postboks 220, Skøyen, 0213 Oslo
Besøksadresse: Vitaminveien 4, 0483 Oslo (Google maps)
E-post: postmottak@helsedir.no

Trondheim

Avdelinger: Helseregistre, Komparativ statistikk og styringsinformasjon
Postadresse: Helsedirektoratet, Trondheim, Postboks 6173, Torgarden, 7435 Trondheim
Besøksadresse: Holtermanns veg 70, 7031 Trondheim (Google maps)

Faktura og org.nr

E-faktura: EHF-format, se dfø.no
Organisasjonsnummer: 983 544 622
Papirfaktura: Helsedirektoratet, Fakturamottak DFØ, Postboks 4746, 7468 Trondheim. Krav til fakturakvalitet (altinn.no)

Presse

Pressekontakter, postjournal og pressebilder

Først publisert: 18.03.2019 Sist faglig oppdatert: 01.08.2020 Se tidligere versjoner