Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Helsedirektoratet har fått nye oppgaver

Helsedirektør Bjørn Guldvog

Helsedirektør Bjørn Guldvog

Først publisert: 02.01.2024 Siste faglige endring: 02.01.2024

Helsedirektoratet har fått nye oppgaver innen digitalisering, utvikling av helse- omsorgstjenester og folkehelsearbeid fra 1. januar.

Artikkelen er 192 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.

Det skjer ved at Helsedirektoratet slås sammen med Direktoratet for e-helse og overtar oppgaver fra Folkehelseinstituttet. Samtidig flyttes helseregistrene fra Helsedirektoratet til Folkehelseinstituttet, og det nye Direktoratet for medisinske produkter overtar ansvaret for legemiddelberedskap og områdene blod, celler og vev.

– Helse- og omsorgssektoren må i årene fremover levere tjenester av høy kvalitet og til flere innbyggere enn i dag. Derfor må vi utnytte flere digitale løsninger som er nyttige for innbyggere, pasienter og helsepersonell, og den digitale tjenesteutviklingen må gå hånd i hånd med annen tjenesteutvikling, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Digitaliseringsarbeidet som har vært utført i Direktoratet for e-helse, fortsetter nå i Helsedirektoratet. Mariann Hornnes, tidligere direktør i Direktoratet for e-helse, blir assisterende helsedirektør med særskilt ansvar for e-helse.

Rendyrkes som myndighetsorgan

Det nye Helsedirektoratet skal rendyrkes som myndighetsorgan og får et utvidet ansvar for analyser og rådgivning på folkehelseområdet overfor helse- og omsorgstjenesten.

– Vår hovedmålsetting om "god helse – gode liv" omfatter både forebyggende helsearbeid og et godt tjenestetilbud der innbyggerne bor. For å få til det er det viktig at helsetilbudet henger godt sammen og at vi setter helsetjenesten i stand til å gjøre en god jobb også de neste årene, sier Bjørn Guldvog.

Omorganisering av helseforvaltningen

Bakgrunnen for endringene er at regjeringen i mai 2023 besluttet å omorganisere Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, Folkehelseinstituttet og Statens legemiddelverk.

Omorganiseringen skal gi mer avklarte roller og fordeling av ansvar mellom de ulike etatene. Målet til regjeringen er at endringene samlet sett skal gi bedre støtte til kommunal sektor, bedre utnyttelse av helsedata, tettere kobling mellom digitaliseringsarbeidet og tjenesteutviklingen samt styrket helseberedskap.

Det nye Helsedirektoratet vil ha til sammen rundt 850 medarbeidere fordelt på kontorer i Oslo, Trondheim og Ålesund.

– Vi tror at det nye Helsedirektoratet blir en av Norges mest spennende arbeidsplasser. Vi får store fagmiljøer innen blant annet helsefag, teknologi, jus og samfunnsøkonomi, som vil jobbe tverrfaglig og i nært samarbeid med brukere og samarbeidspartnere for å videreutvikle fremtidens helsetjeneste, sier Guldvog.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold