Presse

Pressekontaktar, postjournal og pressebilete. Få nyhende sendt til deg med e-post.

Pressevakt veke 46, 11. - 17. november

Måndag kl. 8 - 15.45: Birgitte Elise Bøen, tlf.  907 79 484

Tysdag kl. 8 - 15.45: Birgitte Elise Bøen, tlf.  907 79 484 
Onsdag kl. 8 - 15.45: Knut Rørbakken, tlf. 913 79 889
Torsdag kl. 8 - 15.45: Knut Rørbakken, tlf. 913 79 889
Fredag kl. 8 - 15.45: Knut Rørbakken, tlf. 913 79 889

Kvelder (etter kl. 15.45), helg og heilagdagar: Trine Melgård, tlf. 950 63 297

E-post: fornamn.mellomnamn.etternamn@helsedir.no. Merk at "ø" vert "o" i e-postadressa. Om det hastar, tilrår vi deg å ringje.

Logging av medieførespurnader

Medieførespurnader til Helsedirektoratet blir logga i datasystemet CIM. Vi loggar dato, medium, fornamn og etternamn på journalist, telefonnummer, mobilnummer og e-postadresse, samt kva saka gjeld og eventuell e-postutveksling. Opplysningane blir berre brukt internt i Kommunikasjonsavdelinga og det skjer inga utlevering av opplysningane. 

Dersom du ikkje ønskjer at kontaktinformasjonen din og førespurnaden skal loggast, eller du ønskjer at vi skal slette opplysningar frå tidlegare førespurnader, gi oss beskjed anten på e-post til info@helsedir.no eller direkte til pressevakta. Vi slettar opplysningar frå CIM etter tre år.

Elektronisk postjournal

Offentleg elektronisk postjournal for Helsedirektoratet (einnsyn.no)

Bilete av leiinga og talspersonar

Last ned bilete i høg oppløysing av leiinga og talspersonar i Helsedirektoratet

Få nyhende med e-post

Meld deg på nyhendebrevet vårt, og få e-post kvar gong vi publiserer eit nyhende.

Fylg oss i sosiale medium

Twitter
Facebook
YouTube​

Først publisert: 05.02.2019 Sist endret: 21.03.2019