Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Presse

Pressekontaktar, postjournal og pressebilete.

Presseførespurnadar

E-post til pressevakta: presse@helsedir.no

Når du sender oss e-post, så skriv kort om kva saka gjeld, dine konkrete spørsmål og eit telefonnummer der vi kan nå deg.

Pressetelefon: (+47) 400 33 431

Ikkje send SMS, nummeret vert viderekopla.

Privatpersonar

Privatpersonar kan sende førespurnadar til postmottak@helsedir.no.

Informasjon frå Helsedirektoratet til privatpersonar finn du på Helsenorge.no og via våre sosiale mediekontoar for befolkninga:

Førespurnadar om innsyn

Send førespurnader om innsyn til postmottak@helsedir.no.

Logging av presseførespurnadar

Presseførespurnadar til Helsedirektoratet vert logga av pressevakta. Vi loggførar dato, medium, fornamnet og etternamnet til journalisten, telefonnummer, mobilnummer og e-postadresse, samt kva saka gjeld og eventuell e-postutveksling.

Opplysingane vert berre brukt internt i kommunikasjonsavdelinga, og det skjer inga utlevering av opplysingane.

Dersom du ikkje ynskjer at kontaktinformasjonen din og førespurnaden skal verte loggført, eller du ynskjer at vi skal slette opplysingar frå tidlegare førespurnader, gje beskjed til pressevakta.

Vi slettar opplysingar frå CIM etter tre år.

Elektronisk postjournal

Offentleg elektronisk postjournal for Helsedirektoratet (einnsyn.no).

Bilete av leiinga og talspersonar

Last ned bilete i høg oppløysing av leiinga og talspersonar i Helsedirektoratet.

Fylg oss i sosiale medium

Vi har fleire kontoar i ulike sosiale medium som er retta mot helsesektoren og aktørar som påverker helse . Du finn dei offisielle kontoane frå Helsedirektoratet her:

Oversyn over sosiale mediekanalar retta mot befolkninga, sjå Info for privatpersonar lenger opp.

Om du finn andre kontoar i sosiale medium enn dei som er lista over, kan dei vere falske. Vi tek gjerne imot tips om moglege falske kontoar til sosialemedier@helsedir.no. Send @namn og/eller URL til profilen du mistenkjer å være falsk.

Først publisert: 05.02.2019 Sist fagleg oppdatert: 01.01.2024 Sjå tidlegare versjonar