Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Presse

Pressekontaktar, postjournal og pressebilete. Få nyhende sendt til deg med e-post.

Nytt om koronavirus

Abonner på nytt om koronavirus (covid-19) frå Helsedirektoratet: rettleiarar, fagleg grunnlag og nyhende.

Tilrådingar og reglar koronavirus

Lokale og nasjonale tilrådingar og reglar til inbyggjarane, sjå Helsenoreg.no.

Tilrådingar til helsetenesta og andre profesjonelle grupper, sjå temaside Helsedirektoratet.

Pressevakt telefon: 400 33 431

E-post til pressevakt presse@helsedir.no.

Når du sender oss e-post, så skildre saka det gjeld, dine konkrete spørsmål og eit telefonnummer der vi kan nå deg.

Utanfor vanleg arbeidstid (måndag - fredag 08.00-15.00) er det ikkje ordinær pressevakt, men beredskapsvakta kan ta i mot førespurnader som ikkje kan vente til neste arbeidsdag.

Førespurnader om innsyn

Oversyn over brev frå Helsedirektoratet om korona.

Send førespurnader om innsyn til postmottak@helsedir.no.

Helsedirektoratet har som følgje av det pågåande utbrotet av korona, særs stort arbeidspress for våre tilsette.

Vår viktigaste prioritet no er å bidra saman med helsetenesta og den øvrige forvaltinga, til den sams dugnaden vi gjennomfører.

Som ein konsekvens av dette kan svar på førespurnader, handsaming av saker og spørsmål om innsyn, ta noko lengre tid enn vanleg. Dette vil også tyde at dei fristar som er sett i lovverket vil bli brotne. Helsedirektoratet bed om orsaking for dette, men håpar på dykkar forståing.

Helsedirektoratet vil samstundes understreke kor viktig det er med åpenheit i den situasjonen vi no er i, og åpenheit vil være førande for arbeidet både no og fram i tid.

Logging av presseførespurnader

Presseførespurnader til Helsedirektoratet blir logga i datasystemet CIM. Vi loggar dato, medium, fornamn og etternamn på journalist, telefonnummer, mobilnummer og e-postadresse, samt kva saka gjeld og eventuell e-postutveksling.

Opplysningane blir berre brukt internt i kommunikasjonsavdelinga og det skjer inga utlevering av opplysningane. 

Dersom du ikkje ønskjer at kontaktinformasjonen din og førespurnaden skal loggast, eller du ønskjer at vi skal slette opplysningar frå tidlegare førespurnader, gi beskjed til pressevakta.

Vi slettar opplysningar frå CIM etter tre år.

Elektronisk postjournal

Offentleg elektronisk postjournal for Helsedirektoratet (einnsyn.no)

Bilete av leiinga og talspersonar

Last ned bilete i høg oppløysing av leiinga og talspersonar i Helsedirektoratet

Fylg oss i sosiale medium

Først publisert: 05.02.2019 Sist faglig oppdatert: 14.08.2020 Se tidligere versjoner

Abonnér på endringer