Presse

Pressekontaktar, postjournal og pressebilete. Få nyhende sendt til deg med e-post.

Pressevakt veke 8, 17. - 23. februar

Måndag kl. 8 - 15.45: Jeanett Søly, tlf. 932 53 456
Tysdag kl. 8 - 15.45:  Thomas Berg, tlf. 419 19 015
Onsdag kl. 8 - 15.45: Jeanett Søly, tlf. 932 53 456
Torsdag kl. 8 - 15.45: Finn Oluf Nyquist, tlf. 924 10 255
Fredag kl. 8 - 15.45:  Erlend Tidemann, tlf. 952 66 644
 

Kveld etter kl. 15.45, helg og heilagdagar: Jo Heldaas, tlf. 905 71 700

E-post: fornamn.mellomnamn.etternamn@helsedir.no. Merk at "ø" vert "o" i e-postadressa. Om det hastar, tilrår vi deg å ringje.

Logging av medieførespurnader

Medieførespurnader til Helsedirektoratet blir logga i datasystemet CIM. Vi loggar dato, medium, fornamn og etternamn på journalist, telefonnummer, mobilnummer og e-postadresse, samt kva saka gjeld og eventuell e-postutveksling. Opplysningane blir berre brukt internt i Kommunikasjonsavdelinga og det skjer inga utlevering av opplysningane. 

Dersom du ikkje ønskjer at kontaktinformasjonen din og førespurnaden skal loggast, eller du ønskjer at vi skal slette opplysningar frå tidlegare førespurnader, gi oss beskjed anten på e-post til info@helsedir.no eller direkte til pressevakta. Vi slettar opplysningar frå CIM etter tre år.

Elektronisk postjournal

Offentleg elektronisk postjournal for Helsedirektoratet (einnsyn.no)

Bilete av leiinga og talspersonar

Last ned bilete i høg oppløysing av leiinga og talspersonar i Helsedirektoratet

Få nyhende med e-post

Meld deg på nyhendebrevet vårt, og få e-post kvar gong vi publiserer eit nyhende.

Fylg oss i sosiale medium

Twitter
Facebook
YouTube​

Først publisert: 05.02.2019 Sist faglig oppdatert: 21.03.2019

Abonnér på endringer