Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Når behandler vi personopplysninger?

Pasient- og brukerombudene skal arbeide for å ivareta pasienters og brukeres behov, interesser og rettssikkerhet overfor helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten i disse tjenestene. Behandlingsgrunnlaget for personopplysningene er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a), b) og c), jf. artikkel 9 nr. 2 a) og j), jf. pasient- og brukerrettighetsloven kap. 8.

En klagesak vil som regel inneholde opplysninger om den helsetjenesten / avdelingen klagen gjelder, hva klagen går ut på, ditt navn og identitet og alle dokumenter i forbindelse med saksbehandlingen av saken. Henvendelsene legges inn i et saksbehandlings- og arkivsystem, og registrering, lagring og oppbevaring skjer i henhold til arkivlovgivningen. Det er kun ansatte med tjenstlig behov som har tilgang til opplysningene i saken i saksbehandlingssystemet. Norsk helsenett (NHN) er leverandør av drift og vedlikehold av nettstedet. Opplysningene som samles inn, lagres på servere som driftes av NHN.

Pasient- og brukerombudene er en ytre etat for Helsedirektoratet. Se mer informasjon om ombudsordningen på Pasient- og brukerombudets nettsider (pasientogbrukerombudet.no).

Du kan ta kontakt med lokalt pasient- og brukerombud om du har spørsmål eller ønsker bistand.

Først publisert: 08.05.2019 Siste faglige endring: 09.07.2024 Se tidligere versjoner