Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Når behandler vi personopplysninger?

Snakk om forbedring!

Snakk om forbedring! (snakkomforbedring.no) er et verktøy, som gir ledere og medarbeidere en felles forståelse og et bilde av pasientsikkerheten på arbeidsplassen. Verktøyet gir eierskap og retning til arbeidet med å styrke pasientsikkerheten samt at det bidrar til kontinuerlig læring til beste for pasienter, brukere og pårørende.

Snakk om forbedring! er utviklet og eies av Helsedirektoratet. Verktøyet er gratis og tilgjengelig for alle. Vi behandler kun personopplysninger om den som bruker løsningen (navn, e-postadresse, virksomhet, hva som registreres i løsningen). Ingen helseopplysninger eller andre sensitive data blir registrert eller lagret.

Helsedirektoratet er kun databehandler for virksomhetene som tar løsningen i bruk. Behandlingsgrunnlaget for virksomhetene er GDPR artikkel 6 (1) c og kravet virksomhetene har til å følge opp pasientsikkerheten på arbeidsplassen.

Innlogging i løsningen går via ID-porten, og har med det samme sikkerhetsnivå som i nettbank.

Hvis behandlingsansvarlig er inaktiv i 24 måneder, slettes alle opplysninger i Snakk om forbedring! Databehandleravtalen beholdes og arkiveres i tråd med arkivloven. Dersom behandlingsansvarlig ønsker å slette sine data før 24 måneder, kan du ta kontakt med: itryggehender@helsedir.no.

Se personvernserklæringen for Snakk om forbedring! (itryggeghender.no).

Smart mosjon i arbeidslivet

«Smart mosjon i arbeidslivet» er en digital tjeneste der brukere over 18 år kan få et tilpasset treningsprogram som tar utgangspunkt i noen selvrapporterte personopplysninger og type arbeid.

Personopplysninger som behandles oppgis av bruker og er ikke koblet til andre registre eller tjenester. Smart mosjon vil behandle følgende personopplysninger: et navn, fødselsår, e-post, type arbeid (stillesittende, gående/stående eller fysisk krevende arbeid), vekt, høyde, selvvurdert styrke og kondisjon, hvor på kroppen man har plage og hvor vondt det er. Personopplysningene brukes for å gi et skreddersydd treningsprogram. Bruker kan til enhver tid oppdatere personopplysningene i løsningen under «Meg».

Behandlingsgrunnlaget for tjenesten er GDPR artikkel 6 (1) a og 9 (2) a (ditt samtykke).

Følgende tre punker er viktige å kjenne til når det gjelder personopplysninger og løsningen.

  • Personopplysningene deles ikke med arbeidsgivere eller andre aktører.
  • For å logge inn i løsningen benyttes ID-porten, det er samme sikkerhetsnivå som i nettbank.
  • Bruker kan under «Meg» i løsningen be om å bli slettet fra løsningen. Dersom bruker ikke benytter den digitale løsningen på ett år, vil bruker automatisk bli slettet.

Helsedirektoratet er dataansvarlige og ExorLive AS er databehandler. Personopplysningene du oppgir om deg lagres hos ExorLive i Norge. ExorLive AS bruker Microsoft som underleverandør for lagring av treningsprogrammene. Treningsprogrammene lagres hos Microsoft på server innen EU og er pseudonymisert.

Hvis du vil at dine personopplysninger skal slettes fra løsningen, send en e-post til: support@exorlive.com.

Kostholdsplanleggeren

Kostholdsplanleggeren er et verktøy utviklet av Helsedirektoratet, som viser hva maten inneholder, og som hjelper brukeren med å sette sammen et sunt kosthold basert på de norske kostrådene.

Følgende opplysninger samles inn:

  • Når du logger deg inn gjennom autentiseringsleverandører (Feide eller ID-porten), får vi oversendt en unik tallkode for deg fra Feide eller ID-porten. Helsedirektoratet kan ikke spore tallkoden tilbake til ditt navn eller epost. Vi vet bare at noen har logget seg inn
  • Når du bruker tjenesten og du oppretter, redigerer og lagrer ukesmenyer eller skriver tekst i fritekstfeltene, samles disse opplysningene inn
  • Når du deler informasjon med andre

Når du bruker Kostholdsplanleggerensom privatperson, uten at din tilgang er gitt gjennom en institusjon eller annen virksomhet som du er tilknyttet, er det Helsedirektoratet som har ansvar for å behandle dine personopplysninger og som skal behandle disse i samsvar med denne personvernerklæringen og gjeldende regelverk.

Dersom du gis tilgang til tjenesten gjennom en institusjon eller annen virksomhet, skal Helsedirektoratet behandle dine personopplysninger i henhold til en databehandleravtale som er inngått med din virksomhet som behandlingsansvarlig og i henhold til gjeldende regelverk.

Se personvernerklæring for Kostholdsplanleggeren.

Først publisert: 08.05.2019 Siste faglige endring: 22.11.2023 Se tidligere versjoner