Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Personvernerklæring for Kostholdsplanleggeren

Helsedirektoratet har plikt til å sørge for at personopplysninger behandles i tråd med personvernerklæring for Kostholdsplanleggeren og gjeldende regelverk. Her er personvernerklæringen for Kostholdsplanleggeren.

Dette er Kostholdsplanleggeren

Kostholdsplanleggeren er et verktøy utviklet av Helsedirektoratet, som viser hva maten inneholder, og som hjelper brukeren med å sette sammen et sunt kosthold basert på de norske kostrådene. Kostholdsplanleggeren finnes på www.kostholdsplanleggeren.no.

Med Kostholdsplanleggeren kan brukeren sette sammen sunne ukesmenyer tilpasset alder, kjønn og aktivitetsnivå. Kostholdsplanleggeren er gratis å bruke, men for å lagre menyer, matvarer og næringsstoffer, må man logge seg inn med Feide eller ID-porten.

Datagrunnlag i Kostholdsplanleggeren kommer fra matvaretabellen.no, mål og vekt for matvarer og norske anbefalinger for kosthold og fysisk aktivitet. Brukeren kan også legge inn sine egne matvarer og andre næringsstoffer.

Kostoldsplanleggeren kan brukes av alle. Kostholdsplanleggeren brukes i faget «Mat og helse» i grunnskolen, undervisning for helsefag på videregående og ernærings- og helsefag i høyere utdanning, kostholdsopplæring og i ernæringsveiledning.

Menyene i Kostholdsplanleggeren kan hentes ut og bearbeides videre i andre programmer, for eksempel hvis du skal lage kostholdsplaner tilpasset pasienter eller andre med spesielle ernæringsbehov.

Kostholdsplanleggeren skal gjøre det enklere å følge kostholdsrådene fra Helsedirektoratet. Kostholdsplanleggeren er utviklet av Mattilsynet og Helsedirektoratet.

Personopplysninger

For brukere av kostholdsplanleggeren.no gjelder brukervilkår for Kostholdsplanleggeren for hvordan Helsedirektoratet, bruker, behandler, deler og lagrer personopplysninger som vi samler inn fra deg, eller som du gir oss direkte eller via mellomledd, når du bruker vår tjeneste. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

Vår behandling av personopplysninger skjer innenfor rammen av de generelle reglene i den norske personopplysningsloven med forskrift, samt øvrig relevant regelverk. Det er frivillig å bruke tjenesten og besøke nettstedet, men for å få tilgang til alle funksjoner må du ha en gyldig innlogging via en av påloggingsløsningene og akseptere våre vilkår for bruk.

Følgende opplysninger samles inn:

  • Når du logger deg inn gjennom autentiseringsleverandører (Feide eller ID-porten), får vi oversendt en unik tallkode for deg fra Feide eller ID-porten. Helsedirektoratet kan ikke spore tallkoden tilbake til ditt navn eller epost. Vi vet bare at noen har logget seg inn.
  • Når du bruker tjenesten og du oppretter, redigerer og lagrer ukesmenyer eller skriver tekst i fritekstfeltene, samles disse opplysningene inn.
  • Når du deler informasjon med andre.

Helsedirektoratet har plikt til å sørge for at personopplysninger behandles i tråd med personvernerklæring for Kostholdsplanleggeren og gjeldende regelverk.

Behandlingsansvarlig

Når du bruker Kostholdsplanleggerensom privatperson, uten at din tilgang er gitt gjennom en institusjon eller annen virksomhet som du er tilknyttet, er det Helsedirektoratet som har ansvar for å behandle dine personopplysninger og som skal behandle disse i samsvar med denne personvernerklæringen og gjeldende regelverk.

Dersom du gis tilgang til tjenesten gjennom en institusjon eller annen virksomhet, skal Helsedirektoratet behandle dine personopplysninger i henhold til en databehandleravtale som er inngått med din virksomhet som behandlingsansvarlig og i henhold til gjeldende regelverk.

Les mer og last ned databehandleravtale

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med Helsedirektoratet, hvis du har spørsmål. E-postadresse: Kostholdsplanleggeren@helsedir.no

Behandlingens formål

Kostholdsplanleggeren er et verktøy utviklet av Mattilsynet og Helsedirektoratet, som viser hva maten inneholder, og som hjelper brukeren med å sette sammen et sunt kosthold basert på de norske kostrådene.

Helsedirektoratet får vi oversendt en unik tallkode fra påloggingstjenestene Feide og ID-porten, når du logger deg inn. Dette er for at du skal kunne spare på og redigere ukesmenyer som du har satt opp i løsningen.

Opplysningene vi behandler om deg, lagres i en Microsoft Azure-instans som Helsedirektoratet leier av Norsk helsenett (NHN). Ettersom opplysningene om deg er knyttet til en tallkode, lagres ikke opplysninger om hvem som er pålogget (direkte identifiserbare opplysninger som navn og annen påloggingsinformasjon) i Azure.

Alle data lagres på servere i Norge eller i EU. Norsk helsenett (NHN) og Microsoft behandler personopplysninger på vegne av Helsedirektoratet når vi leverer og administrerer tjenesten. Opplysningene behandles kun i den utstrekning det er nødvendig for å administrere og levere kostholdsplanleggeren.no.

Tredjeparten er pålagt å behandle dine personopplysninger i samsvar med gjeldende regelverk og vår databehandleravtale, og ikke bruke personopplysninger til andre formål.

Besøk på nettsiden

Helsedirektoratet bruker informasjonskapsler på nettsiden ("cookies"). For mer informasjon, se vår side for besøksstatistikk og informasjonskapsler.

Lagring og sikkerhet

Helsedirektoratet har etablert prosedyrer for å håndtere informasjonen din på en sikker måte.

Vi bruker Feide og ID-porten til innlogging. Når du logger på løsningen vil Helsedirektoratet ikke få direkte identifiserbar informasjon om deg (navn, e-post eller annen informasjon). Vi får kun informasjon om at en bruker er logget inn på et gitt tidspunkt og via Feide eller ID-porten i form av en såkalt hashet GUID. Dette er en unik tallkode for deg. Helsedirektoratet kan ikke spore tilbake hvilken e-postadresse som er logget på.

Helsedirektoratet bruker Norsk helsenett (NHN) som underleverandør for lagring av data. Norsk helsenett har igjen har avtale med Microsoft for lagring av opplysninger i Azure. Vi lagrer pseudonyme personopplysninger på sikrede servere i Europa.

Innsyn, endring og retting av informasjon

Etter personopplysningslovens regler har du rett til innsyn i egne personopplysninger. Helsedirektoratet får ikke vite hvem som har logget seg på løsningen fra Feide eller ID-porten, bare at noen har logget seg inn.

Du kan selv se, endre eller slette informasjonen du har lagt inn i Kostholdsplanleggeren ved å logge deg på Kostholdsplanleggeren. Hvis du sletter menyene dine, så har du i praksis slettet profilen din i Kostholdsplanleggeren.

Helsedirektoratet oppfordrer til ikke å legge personlig informasjon i noen fritekstfelt, og at lærere informerer elever om dette.

Endringer

Den til enhver tid gjeldende personvernerklæringen vil være tilgjengelig på Kostholdsplanleggeren.no og du oppfordres til å holde deg orientert om denne. Ved vesentlige endringer vil vi informere om dette på nettstedet. 

Mer informasjon

Vil du vite mer om hvordan personvern ivaretas i Helsedirektoratet?

For mer informasjon om når og hvordan Helsedirektoratet behandler informasjon om innbyggere i Norge, dine rettigheter og kontaktinformasjon til vårt personvernombud, se Helsedirektoratet.no/personvernerklaering.

Først publisert: 17.08.2022 Sist faglig oppdatert: 17.08.2022 Se tidligere versjoner