KAPITTEL 16
Endringslogg

5. juni

 • Kapittel 5 – Arrangementer, gruppestørrelse og avstand: Lagt til lenke til FHIs anbefalinger for avslutninger i barnehager og skoler.
 • Kapittel 12 – Barnehager og skoler: I anbefalingen «Barnehager og skoler som er åpne skal drives på en smittevernforsvarlig måte» er det lagt til lenke til FHIs anbefalinger for avslutninger i barnehager og skoler og lenke til Utdanningdirektoratets informasjonsside for barnehager og skoler.

4. juni

 • Kapittel 9 - Besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner og tiltak mot sosial isolering: Endret innhold i disse anbefalingene:
  • "Det må så langt som mulig legges til rette for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner under covid-19-epidemien. Besøk må vurderes i forkant, og bør avtales."
  • "Kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner må under covid-19-epidemien vurdere behov for besøk opp mot smitterisiko"
  • "Kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner må ha rutiner for praktisk gjennomføring av besøk under covid-19-epidemien, slik at besøket gjennomføres i tråd med nasjonale smittevernfaglige råd"

3. juni

 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene + Kapittel 11 – Reiser og kollektivtransport: Presisert at unntak fra reisekarantene for arbeidsreiser i Norden kun gjelder nå man arbeider eller reiser til og fra arbeid, og at man fortsatt må være i karantene når man har fritid. Lagt til lenke til spørsmål og svar om reisekarantene hos regjeringen.no.
 • Kapittel 5 – Arrangementer, gruppestørrelse og avstand: Lagt til "skoleavslutninger" som eksempel på arrangement som er omfattet av regelen om maksimalt 50 personer.

2. juni

  Endring i nummerering av kapitler pga. at det er lagt inn nytt kapittel 10: Henvisninger til kapitler i Endringsloggen før 2. juni viser til tidligere kapittelstruktur.
 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene + Kapittel 11 – Reiser og kollektivtransport: Presisert i anbefaling om innreisekarantene at man må i karantene dersom man kjører bil gjennom Sverige på vei til Norge fra Danmark. Skal man kjøre bil må man ta ferge fra Danmark.
 • Kapittel 6.3 – Sykehjem: Anbefalingen «Alle sykehjem bør ha smitteverntiltak i tråd med de til enhver tid gjeldende nasjonale føringer» er oppdatert om at eldre pasienter ofte har et asymptomatisk forløp av covid-19.
 • Kapittel 10 – Opplæringsressurser (nytt kapittel): «Opplæringsressurser (covid-19)» er flyttet inn i «Koronavirus – beslutninger og anbefalinger» (ressursen var opprinnelig et eget produkt).
 • Kapittel 13 – Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner: Lagt inn en anbefaling med henvisning til forskrift om at svømmehaller mv. kan holde åpent for enkelte aktiviteter med arrangør. 

1. juni

 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene: Oppdatert anbefaling om at færre nærkontaker må i karantene.
 • Kapittel 10 – Reiser og kollektivtransport:
  • Oppdatert anbefaling om reisekarantene med at det blir tillatt og reise til og fra Danmark fra 15. juni.
  • Lagt til informasjon om krav til virksomheter som arrangerer reiser til Svalbard. 
 • Kapittel 13 – Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø: Oppdatert anbefaling om serveringssteder og utesteder med informasjon om krav til sittevernfaglig forsvarlig drift.

29. mai

 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene:
  • Slått sammen anbefalingene "Personer som er bekreftet smittet skal oppholde seg i isolering" og "Varighet av isolasjon".
  • Tatt bort gjentagende tekst i de to anbefalingene.
 • Kapittel 5 – Arrangementer, gruppestørrelse og avstand:
  • Lagt til "Arrangementer" i kapitteltittel
  • Splittet opprinnelig anbefaling i tre anbefalinger: 1) Private sammenkomster, 2) Arrangementer på offentlig sted, 3) Avstand
  • Speilet anbefalingen om "arrangementer på offentlig sted" til "Kapittel 13 - Næringsliv , arbeidsliv og arbeidsmiljø" og "Kapittel 12 - Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner".
 • Kapittel 10 - Reiser og kollektivtransport: ​​​​​​Lagt inn at det tillates reiser til og fra Danmark fra 15. juni. 
 • Kapittel 12 - Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner: 
  • I anbefaling om bowlinghaller, spillehaller, etc.: Lagt inn at fornøyelsesparker kan holde åpent fra 1. juni dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig.
  • I anbefaling om stenging av enkelte virksomheter: Lagt inn at det åpnes for enkelte former for organisert svømming fra 1. juni. 
 • Kapittel 13 – Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø: Oppdatert anbefaling om serveringssteder med informasjon om at også utesteder kan holde åpent fra 1. juni dersom driften er sittevernfaglig forsvarlig.

28. mai

 • Kapittel 12 – Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner:
  • Oppdatert anbefaling om trening og organisert idrettsaktivitet med at det åpnes for unntak fra 1-metersregelen for barn og unge t.o.m. 19 år, samt innføring av grønt, gult og rødt tiltaksnivå.

27. mai

 • Kapittel 7 – Psykiske lidelser, rusmiddelproblemer og avhengighet: Alle anbefalingene er oppdatert med betydelige endringer. Fjernet anbefaling «Fastlege». Nye anbefalinger om oppfølging av barn og unge med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer, og om utdeling av håndsprit.
 • Kapittel 9 – Besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner og tiltak mot sosial isolering: Alle anbefalingene er nye.

26. mai

 • Kapittel 6.4 – Hjemmebaserte tjenester: Anbefalingen «Kommunen skal sørge for tiltak som reduserer smitterisiko for personer med demenssykdom som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester» er blitt oppdatert angående besøksrestriksjoner under «Veiledning».

25. mai

 • Kapittel 3 – Smittevernutstyr og legemidler: Ny anbefaling «Kommuner kan kontrollere kvaliteten på munnbind ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)» er lagt til.
 • Kapittel 6.6 – Tannhelsetjenesten: Rådene er oppdatert i tråd med at tannhelsetjenesten skal tilbake til normal drift.

22. mai

 • Kapittel 6.4 – Hjemmebaserte tjenester: I anbefalingen «Kommunen skal sørge for tiltak som reduserer smitterisiko for personer med utviklingshemming som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester» er avsnitt om adgangskontroll og dagaktivitetstilbud tatt ut, i påvente om nye råd om besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner.

20. mai

 • Kapittel 6.4 – Hjemmebaserte tjenester: I anbefalingen «Kommunen skal sørge for tiltak som reduserer smitterisiko for personer med demenssykdom som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester» er to avsnitt om adgangskontroll og dagaktivitetstilbud tatt ut i påvente om nye råd om besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner.
 • Kapittel 12 – Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner: Oppdatert anbefaling om treninger og annen organisert idrettsaktivitet med informasjon om at Helsedirektoratet og FHI skal revidere smittevernveileder for idretten og vurdere hvordan det kan åpnes opp for mer bredde-, barne- og ungdomsidrett som også innebærer begrenset fysisk kontakt.

19. mai

 • Kapittel 6.6 – Tannhelsetjenesten: Et nytt skjema (PDF) for kartlegging av smittestatus før besøk på tannklinikk er lagt inn i anbefalingene «Tannhelsetjenesten må iverksette tiltak og organisere driften slik at smittevernet blir ivaretatt» og «Pasienter som er mistenkt, sannsynlig eller bekreftet smittet med covid-19 og har behov for akutt tannbehandling bør henvises til etablerte beredskapsklinikker med tilpassede smittevernsprosedyrer».

18. mai

 • Kapittel 13 – Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø: Oppdatert anbefaling om hjemmekontor i forbindelse med publisering av ny veileder «Hjemmekontor og arbeidsplasser (covid-19)». 

15. mai

 • Kapittel 6.7 – Helsestasjon, svangerskapsomsorg og skolehelsetjeneste: Begge anbefalingene er endret noe etter at samfunnet ble mer åpnet, og de er tilpasset FHIs informasjon til tjenesten.
 • Kapittel 10 – Reiser og kollektivtransport:
  • Oppdatert med nye råd for ferie- og friitidsreiser i Norge.
  • Nye anbefalinger om at hoteller, campingplasser, feriesenter, utleiehytter etc. kan holde åpent.
  • Oppdatert anbefaling om at reiseforbudet for utenlandsreiser forlenges.
 • Kapittel 13 – Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø: Anbefaling "Stenging av enkelte virksomheter (serveringssteder m.m.)" har endret tittel til "Serveringssteder der det serveres mat kan holde åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig", og det er lagt til lenke til FHIs råd om servering.

14. mai

 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene + kapittel 10 – Reiser og kollektivtransport: 
  • Sørget for lenking mellom anbefaling om "Personer som ankommer Norge fra utlandet ilegges karantene i 10 døgn etter ankomst" og "Utreiseforbud for helsepersonell oppheves", slik at vi ikke gjentar informasjon om karantene og unntak fra karanteneplikt i begge anbefalingene. 
  • Anbefaling om "Personer som ankommer Norge er også lagt til under kapittel 10. 
 • Kapittel 9  – Besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner og tiltak mot sosial isolering: Mindre endring i tittel på anbefaling "Helseinstitusjoner bør innføre alminnelig besøksstans og adgangskontroll". 
 • Kapittel 12 – Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner: Anbefaling om "Stenging av enkelte virksomheter" er delt i to. Den ene anbefalingen har fokus på virksomheter som fortsatt skal holde steng. Ny anbefaling "Bingohaller, spillehaller, bowlinghaller og lignende kan holde åpent hvis de drivers smittevernfaglig forsvarlig" er samtidig oppdatert med bowlinghaller.
 • Kapittel 14 – Autorisasjon og spesialistutdanning: "Konsekvenser for turnus og gjennomføring av praksis" er oppdatert. Det er vedtatt midlertidig dispensasjonshjemmel i turnusforskriften som utvider fraværsgrensen under turnustjenesten fra 4 til 8 uker. Forskriften gjelder kun for det kullet som gjennomfører turnustjeneste våren 2020.

13. mai

 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene: Anbefaling om «Personer som har hatt nærkontakt med smittede» viser videre til Folkehelseinstituttet for mer detaljert informasjon om unntak fra karanteneplikten.
 • Kapittel 6.5 – Oppfølging hjemme av pasienter med covid-19: Nytt kapittel med to anbefalinger om oppfølging av pasienter hjemme.
 • Kapittel 6.7 – Helsestasjon og svangerskapsomsorg: Ny tittel på kapittel er «Helsestasjon, svangerskapsomsorg og skolehelsetjeneste».
 • Kapittel 12 – Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner: Anbefaling «Stenging av enkelte virksomheter» ble splittet, og innholdet om serveringssteder ble flyttet til kapittel 13 Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø.

12. mai

 • Kapittel 6.3 – Sykehjem + Kapittel 7 – Psykiske lidelser, rusmiddelproblemer og avhengighet  + Kapittel 9 – Besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner og tiltak mot sosial isolering:
  • Lagt til informasjon om at det arbeides med anbefalinger for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner og åpning av dagaktivitetstilbud.
 • Kapittel 11 – Barnehager og skoler:
  • Anbefaling "Barnehage- og skoleeiere skal gi ordinært tilbud på skolen, skolefritidsordningen og barnehagen" er oppdatert med at flere utdanningsvirksomheter åpnet 11. mai.
  • Anbefaling "Barn av personell i kritiske samfunnsfunksjoner og med særlige behov skal fortsatt få tilbud om barnehage, skole eller annet dagtilbud" er oppdatert med nye henvisninger til covid-19-forskriften.
 • Kapittel 12 – Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner:
  • Anbefaling «Treninger og annen organisert idrettsaktivitet kan gjennomføres i tråd med myndighetenes anbefalinger og idrettens retningslinjer» er oppdatert med mer konkrete råd om gjennomføring av trening og arrangementer. 

11. mai

 • Kapittel 12 – Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner:
  • Oppdatert anbefaling "Stenging av enkelte virksomheter" med informasjon om at bingohaller, spillehaller og lignende kan holde åpent hvis de drives smittevernfaglig forsvarlig". 
  • Lagt til informasjon om ny veileder i smittevern for idrett i anbefalingen om treninger og annen organisert idrettsaktivitet
 • Kapittel 13 – Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø
  • Ny anbefaling: Kjøreskoler og annen føreropplæring skal drives smittevernfaglig forsvarlig

10. mai

 • Omstrukturering av veilederen: 
  • Endret kapittelstrukturen i veilederen. Dette for å gjøre det lettere å finne det som er det mest etterspurte innholdet i denne fasen av epidemien.
  • Kapittel "Smittervern for helsetjenesten" og "Smittevern for pasienter" er splittet opp i flere kapitler som "Smittevernutstyr og legemidler", "Testing, isolasjonm smittesporing og karanten", Gruppestørrelse og avstand" og "Besøk i institusjoner og tiltak mot sosial isolering".
  • Kapittelet "Næringsliv, idrett, kultur og andre virksomheter" er delt i to: "Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner" og "Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø".
  • Nytt underkapittel "Fengselshelse" er opprettet under "Kommunehelsetjenesten og tannhelsetjenesten". 
  • Henvisninger til kapitler og anbefalinger i Endringsloggen fra og med 19. april til og med 8. mai viser til tidligere kapittelstruktur.
 • Kapittel 10 – Reiser og kollektivtransport: Anbefaling "Lokale bestemmelser i kommunene" har blitt oppdatert under "Begrunnelse", bl.a. med lenke til rundskriv 1-4/2020.
 • Kapittel 12 – Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner: Anbefaling "Stenging av enkelte virksomheter" er oppdatert med informasjon om når regjeringen ser for seg åpne ulike virksomheter igjen. 

NB! Ny kapittelstruktur

 • Kapittelstrukturen ble endret 10. mai. Alle henvisninger til kapitler og anbefalinger fra og med 19. april til og med 8. mai viser til tidligere kapittelstruktur.

8. mai

 • Kapittel 3 – Smittevern for helsepersonell: Lagt til at personer som har gjennomgått infeksjon med SARS-CoV-2 i løpet av de siste seks månedene er unntatt fra karanteneplikten etter utenlandsreiser.
 • Kapittel 11 – Frivillige organisasjoner: Oppdatert anbefaling med at frivillige ikke skal kaste søppel, annet avfall, pant og esker for personer i isolasjon/karantene.

7. mai

 • Endring flere steder i veilederen: Karanteneplikten er endret fra 14 til 10 døgn. Dette er oppdatert flere steder i veilederen. 
 • Kapittel 3 – Smittevern for helsepersonell: Utreiseforbud for helsepersonell oppheves, og anbefalingen er oppdatert. 
 • Kapittel 5.5 – Tannhelsetjenesten: Anbefalingen «Tannhelsetjenesten må iverksette tiltak og organisere driften slik at smittevernet blir ivaretatt» er oppdatert i henhold til Folkehelseinstituttets smittevernråd for tannhelsetjenesten.
 • Kapittel 6 – Smittevern for pasienter og befolkning:
  • Anbefaling om "Personer som har hatt nærkontakt med smittede" er oppdatert når det gjelder karanteneplikt, unntak fra karanteneplikt og definisjon av nærkontakt.
  • Anbefaling om "Personer som ankommer Norge fra utlandet" er oppdatert når det gjelder karanteneplikt og unntak fra karanteneplikt. 
 • Kapittel 8 - Barnehager og skoler: Anbefalingen "Barnehage- og skoleeiere skal gi ordinært tilbud på skolen, skolefritidsordningen og barnehagen" er oppdatert med at alle grunnskoler og videregående skoler skal åpne i løpet av uke 20. Veiledere om smittevern i barnehager, skoletrinn 1-7 og ungdomsskole og videregående skole er oppdatert.
 • Kapittel 9 – Næringsliv, idrett og kultur og andre virksomheter: 
  • Endret regler rundt antall som kan delta på arrangementer. 
  • Lagt inn endring i regelverk: Seriespill i toppfotballen blir tillatt fra 16. juni
  • Ny anbefaling: Treninger og annen organisert idrettsaktivitet kan gjennomføres i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger og idrettens retningslinjer. Anbefalingen var tidligere omtalt i en annen anbefaling. 
  • Endret anbefaling om museum. Gaidet tur, foredrag og liknende kan gjennomføres i tråd med vilkårene for arrangementer. 
  • Lagt til presisering rundt hvilken veileder massører skal forholde seg til.
  • Anbefaling om "Arbeidsgivere som har mulighet bør tilrettelegge for hjemmekontor, digitale møter og fleksibel arbeidstid" er oppdatert.
 • Kapittel 10: Flyplass m.m.: Oppdatert "Informasjon til reisende inn til Norge" med at karanteneplikten er endret fra 14 til 10 døgn. 

6. mai

 • Kapittel 6 – Smittevern for pasienter og befolkning: La til informasjon i anbefalingen "Alle helseinstitusjoner skal innføre adgangskontroll og alminnelig besøksstans" om at arbeidet med en veileder for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner og åpning av dagaktivitetstilbud skal starte opp.
 • Kapittel 9 – Næringsliv, idrett og kultur og andre virksomheter:
  • Lagt til anbefaling om at alle bransjer anbefales å benytte Folkehelseinstituttets mal for smittevern når man utarbeider standarder for egen bransje eller virksomhet.
  • Anbefaling om "Stenging av enkelte virksomheter" har blitt oppdatert med begrunnelse på hvorfor serveringssteder som kun serverer alkohol er stengt.
 • Hele veilederen: Endret type fra "veileder til lov og forskrift" til "nasjonal veileder" fordi veilederen nå inneholder en overvekt av "råd" som ikke hovedsaklig er begrunnet i lov eller forskrift.

5. mai

 • Kapittel 5.1 – Allmennlegetjenesten: Endrede diagnosekoder ved covid-19.
 • Kapittel 10 – Flyplass, skip, kollektivtransport og infrastruktur: Endret på anbefaling til kollektivselskapene og satt inn lenke til "Veileder for smittevern i kollektivtransport (buss, tog, trikk mv.)".
 • Kapittel 5.5 - Tannhelsetjenesten: Anbefalingene 
  «Antatt friske pasienter bør under covid-19 pandemien behandles i tannhelsetjenesten med basalt smittevern og tilpassede kliniske rutiner» og «Pasienter som er mistenkt, sannsynlig eller bekreftet smittet med covid-19 og har behov for akutt tannbehandling bør henvises til etablerte beredskapsklinikker med tilpassede smittevernsprosedyrer», er oppdatert i henhold til FHIs smittevernråd for tannhelsetjenesten.

4. mai

 • Kapittel 8 – Barnehager og skoler: Lagt til anbefaling om at "Avlastningstilbud for barn i barnevernet kan opprettholdes".
 • Kapittel 9 – Næringsliv, idrett og kultur og andre arrangementer: Lagt til anbefaling om smittevernkrav til museum.

1. mai

 • Kapittel 3 – Smittevern for helsepersonell: Presisert at reiseforbudet for helsepersonell fortsatt gjelder, og at det ikke er satt en dato for når det kan opphøre.
 • Kapittel 6 – Smittevern for pasienter og befolkning: Presisert at rådet om maks 5 personer i en gruppe fortsatt gjelder, selv om anbefalt avstand er endret fra 2 meter til minste 1 meter.

30. april

 • Kapittel 2.1 – Prioritering av helsehjelp i Norge: Publisert prioriteringsråd til sykehjem og hjemmebaserte tjenester.
 • Kapittel 5.1, 5.3 og 5.5. Kapittel 6: Endret anbefalt avstand fra "to meter til minst én meter" i alle anbefalinger der dette er omtalt.
 • Kapittel 9 – Næringsliv, idrett og kultur og andre arrangementer: Fra 7. mai blir det nye føringer for arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer. 

29. april

 • Kapittel 2 – Kapasitet og prioritering i helsetjenesten: Flyttet informasjon om "Registrering og formidling av ledig helsepersonell" og "Arbeidsrettslige spørsmål og svar for helsepersonell som ønsker å jobbe ekstra i helsesektoren" inn i veilederen.
 • Kapittel 3 – Smittevern for helsepersonell:
  • Oppdatert med at utreiseforbudet for helsepersonell gjelder inntil forbundet oppheves i henhold til covid-19-forskriften.
  • Lagt inn lenke til oppdaterte testkriterier fra FHI.
 • Kapittel 4 – Legemidler og medisinsk utstyr: Flyttet informasjon om "Utvidet beredskap på legemidler under covid-19" inn i veilederen.
 • Kapittel 6 – Smittevern for pasienter og befolkning:
  • Lagt inn lenke til oppdaterte testkriterier fra FHI.
  • Oppdatert med reiseråd som fraråder reiser til alle land.
 • Kapittel 8 – Barnehager og skoler: I anbefalingen "Barn under omsorg av foreldre med psykisk lidelse og/eller ruslidelse skal fortsatt få tilbud om barnehage, skole eller annet dagtilbud" er det lagt til lenke til Bufdirs veiledere for barnevern og familievern.
 • Nytt kapittel: Kapittel 13 – Autorisasjon og spesialistutdanning: Flyttet innhold inn i veilederen.

28. april

 • Kapittel 2.1 – Prioritering av helsehjelp i Norge under covid-19-pandemien: Tydeliggjort skillet mellom prioritering når helse- og omsorgstjenesten har store utfordringer knyttet til smittevern eller prioritering og når mer normal drift gradvis kan etableres.
 • Kapittel 6 – Smittevern for pasienter og befolkning: Lagt til ny anbefaling: «Kommuner skal sørge for at personer kan oppholde seg på hotell eller annet sted hvis ikke isolering i hjemmet sikrer et effektivt og forsvarlig smittevern».
 • Kapittel 10 – Flyplass, skip, kollektivtransport og infrastruktur: Lagt til anbefaling "luftfartssektoren bør følge smittevernfaglige anbefalinger" med lenke til veileder for luftfartssektoren. 
 • Nytt kapittel: Kapittel 12 – Psykosial støtte til medarbeidere. 

25. april

 • Kapittel 9 – Næringsliv, idrett og kultur og andre virksomheter: Oppdatert anbefaling om "kultur- og idrettsarrangementer" med at forbudet mot arrangementer med flere enn 500 deltakere er forlenget fram t.o.m. 31. august.

24. april

 • Kapittel 5.4 – Hjemmebaserte tjenester: Oppdatert anbefaling "Kommunen skal sørge for tiltak som reduserer smitterisiko for personer med demenssykdom som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester" med språklig presisering om at smitterisiko må vurderes ved dagaktivitetstilbud.
 • Kapittel 8 – Barnehager og skoler:
  • Opprettet ny anbefaling "Barnehage- og skoleeiere skal gi ordinært tilbud på skolen, skolefritidsordningen og barnehagen".
  • Justert anbefalingen "Barn av personell i kritiske samfunnsfunksjoner og med særlige behov skal fortsatt få tilbud om barnehage, skole eller annet dagtilbud" i henhold til forskrift.
  • Justert ordlyd i anbefalingen "Barnehager og skoler som er åpne skal drives på en smittevernforsvarlig måte" slik at den er lik som i covid-19-forskriften.

23. april

 • Kapittel 3 – Smittevern for helsepersonell: Oppdatert anbefaling «Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet» med definisjon av nærkontakt og unntak fra karanteneplikten.
 • Kapittel 3 – Smittevern for helsepersonell: Ny frist for rapportering av smittevernutstyr fra kommuner og fylkestannleger er tirsdager kl 12 (endret fra torsdager).
 • Kapittel 4 – Legemidler og medisinsk utstyr: Unntak fra krav om kundesignatur for apotek og bandasjister videreføres frem til 15. juni 2020 med mulighet for forlengelse etter ny vurdering.
 • Kapittel 6 – Smittevern for pasienter og befolkning: 
  • Anbefalinger for skjerming av gravide, gravide i risiko og risikogrupper er slått sammen.
  • Oppdatert anbefalingen «Personer som ankommer Norge fra utlandet ilegges karantene i 14 dager etter ankomst» under unntak fra karanteneplikt om strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn for å avverge store materielle skader på fritidseiendom i Sverige eller Finland.
  • Oppdatert anbefaling «Personer som har hatt nærkontakt med smittede skal være i karantene i 14 dager etter kontakten» med språklig presisering om opphold utenfor karantenestedet.
 • Kapittel 8 – Barnehager og skoler: 
  • Oppdatert med forskriftsendring som beskriver hvilket handlingsrom barnehager og skoler har for å redusere åpningstider og gruppestørrelser av smittevernhensyn.
  • Oppdatert anbefalingen «Gradvis åpning av barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner» med forskriftsendring om opplæring i grupper med flere alderstrinn sammen (fådelte skoler). 
 • Kapittel 9 – Næringsliv, idrett og kultur og andre virksomheter: 
  • Lagt inn anbefaling om at musikkøvelser kan gjennomføres dersom smittevernregler overholdes. 
  • Oppdatert anbefalingen «Forbud mot enkelte kultur- og idrettsarrangementer» med forskriftsendring med regel om avstand og antall personer som kan møtes, og forbud mot bruk av felles idrettsutstyr og garderobe.

22. april

 • Kapittel 6 – Smittevern for pasienter og befolkning: Endret anbefalingen om hytteforbud. Det er ikke lenger forbudt å overnatte på hytta eller campingplass i annen kommune, men det er fortsatt anbefalt å begrense fritidsreiser så mye som mulig.
 • Kapittel 8 – Barnehager og skoler: Presisert at retten til plass i barnehage og skole i utgangspunktet går foran beslutninger om redusert åpningstid. Samtidig skal det vurderes i hvert enkelt tilfelle hvor omfattende tilbud barnet har behov for. 

21. april 2020

 • Kapittel 6 – Smittevern for pasienter og befolkning: Endret anbefalt isolasjonstid for pasienter som er isolert i hjemmet fra 7 til 3 dager etter at de har blitt symptomfri.
 • Kapittel 9 – Næringsliv, idrett, kultur og andre: Slettet anbefaling om "Smittevern for helsevirksomheter med én-til-én kontakt, da den samme anbefalingen ligger i kapittel 3 om smittevern for helsepersonell.

20. april 2020

 • Kapittel 3 – Smittevern for helsepersonell: Endret frist for rapportering av smittevernutstyr fra kommuner og fylkestannleger fra uke 18.
 • Kapittel 8 – Barnehager og skoler: Oppdatert anbefaling om "Smittevern i barnehager og skoler", som lenker til to nye veiledere som er publisert på udir.no: "Veileder for smittevern i skoletrinn 1-7" og "Veileder for smittevern i ungdomsskole og videregående skole".

19. april 2020

 • Kapittel 3 – Smittevern for helsepersonell: Ny anbefaling som lenker til ny "Veileder for smittevernfaglig forsvarlig drift av helsevirksomheter med én-til-én kontakt".
 • Kapittel 5.5 – Tannhelsetjenesten: Sju nye anbefalinger til tannhelsetjenesten. Opprinnelige anbefalinger slettet.

Endringsloggen viser endringer f.o.m. 19. april 2020. Oppdateringer før denne datoen er ikke registrert i loggen.

Sist faglig oppdatert: 05. juni 2020