Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

15. Endringslogg

2024

2. februar

Kapittel 1 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene (TISK): Avpublisert resterende innhold i kapittel 1. Råd om testing til personer i risikogrupper fins på helsenorge.no og fhi.no. Informasjon om Paxlovid fins i kapittel 7 «Legemidler». 

23. januar

Kapittel 7.2 – Legemiddelberedskap under og etter covid-19: Innholdet er avpublisert i Koronavirusveilederen, og samtidig flyttet til temasiden "Legemiddelberedskap".

15. januar

Kapittel 11 – Senfølger og rehabilitering etter covid-19: Avpublisert 11.3 om lærings- og mestringsvirksomhet. 

2. januar:

Kapittel 1 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene (TISK): Avpublisert «Tildeling og distribusjon av hurtigtester til landets kommuner og helseforetak». Helsedirektoratet avsluttet muligheten til å bestille selvtester for påvisning av covid-19 den 31. desember 2023.

2023

27. november:

Kapittel 7.1 Legemiddelbehandling: Ordet "allmenfarlig" er fjernet i råd om "nirmatrelvir + ritonavir (Paxlovid)". Helse- og omsorgsdepartementet vedtok 20. november 2023 at covid-19 ikke lenger skal regnes som allmenfarlig smittsom sykdom.

21. november:

I forbindelse med gjennomgang av veilederen, har vi flyttet og/eller avpublisert innhold.

 • Kapittel 12 – Personell, kompetanse og rekruttering:
  • Avpublisert og flyttet: "Planlegging av personellressurser – sjekkliste for enhetsledere". Dette innholdet vil bli flyttet til Pandemiplanlegging (nasjonale faglige råd). 
  • Avpublisert
   • "Helsepersonell bør tilby e-konsultasjon".
   • "Ansatte i helse- og omsorgstjenesten som er gravide eller i risikogrupper"

25. oktober: 

Kapittel 7.1 Legemiddelbehandling: Begrensing i bruk av remdesivir hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon er fjernet som følge av oppdatering i preparatomtalen (endringen gjelder begge rådene om "remdesivir"). 

24. oktober:

I forbindelse med gjennomgang av veilederen, har vi flyttet eller avpublisert innhold:

 • Kapittel 12 – Personell, kompetanse og rekruttering:
  • Slettet underkapittel "Kurs og opplæring", og samtidig flyttet innhold: 
   • "Rehabilitering etter covid-19, kurs og webinar" er flyttet til kapittel 11
   • "Psykososial støtte til medarbeidere er flyttet internt i kapittel 12 
 • Kapittel 14.5 – Spesialisthelsetjeneste: Avpublisert "Psykisk helsevern og TSB".
 • Kapittel 14.7 – Kommunal helse- og omsorgstjeneste: Avpublisert "Helsestasjons- og skolehelsetjeneste", "Gravide/svangerskapsomsorg" og "Psykisk helsetjeneste og rusomsorg".

20. oktober:

I forbindelse med gjennomgang av veilederen, har vi avpublisert flere kapitler: 

 • Kapittel 8: Besøk – pasienter og beboere
 • Kapittel 9: Kommunale helse- og omsorgstjenester

19. oktober

Kapittel 7.1 Legemiddelbehandling:

 • Har avpublisert råd for bruk av molnupiravir. Legemiddelet har gått ut på dato og søknad om markedsføringstillatelse er trukket.

 3. oktober

I forbindelse med gjennomgang av veilederen, har vi avpublisert flere underkapitler: 

 • 9.6 Tannhelsetjenesten
 • 9.7 Helsestasjon, svangerskapsomsorg og skolehelsetjeneste

2. oktober

I forbindelse med gjennomgang av veilederen, har vi avpublisert flere kapitler. Vi har beholdt opprinnelig kapittelnummerering på resterende kapitler, i påvente av gjennomgang av øvrig innhold. 

Kapitler som er avpublisert: 2 (Reise), 3 (Arrangementer, gjester i hjemmet og avstand), 4 (Idrett, kultur og frivillighet), 5 (Næringsliv), 6 (Barnehager, skoler og utdanning), 7.1 (Vaksinering og vaksineutstyr i vaksinasjonsprogrammet), 10 (Psykiske lidelser, rusmiddelproblemer og avhengighet) og 13 (Beredskapsplanlegging, pandemiberedskap og tilsyn). 

Endringer i kapittel 1 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene (TISK): 

 • «Testing for covid-19 og beredskap for testing for covid-19»: Fjernet teksten under "Beredskap for testing".
 • «Tildeling og distribusjon av hurtigtester til landets kommuner og helseforetak»: 
  • Oppdatert med info om at Helsedirektoratet stenger ned muligheten til å bestille selvtester for påvisning av covid-19 den 31. desember 2023
  • Oppdatert informasjonen under "Informasjon til helseforetakene".
 • «Informasjonsmateriell om hurtigtester til kommuner og helseforetak»: Innholdet er avpublisert. 

20. september

Kapittel 7.2 – Legemiddelbehandling av covid-19:

 • I anbefalingen om behandling med nirmatrelvir + ritonavir (Paxlovid) er det gjort presiseringer rundt vaksinasjon og prioritering. Tabell om behandling ut fra alder og vaksinasjonsstatus er fjernet.

13. september

Kapittel 1 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene (TISK): 

 • Anbefalingen «Kommuner kan bruke «hurtigtestløsning» for å gi svar på hurtigtester til personer som ikke får det via helsenorge.no» er avpublisert.

30. juni 

Kapittel 1 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene (TISK): 

 • Koronasertifikatet legges ned 30. juni 2023, og vi har avpublisert innhold om "testing til koronasertifikat" og "utskift av koronasertifikat".
 • Anbefaling "Tildeling og distribusjon av hurtigtester til landets kommuner og helseforetak": Oppdatert teksten under "Tildeling og distribusjon av hurtigtester til landets kommuner".

7. juni

Kapittel 7.3 – Legemiddelbehandling av covid-19:

 • To anbefalinger «Utvidet beredskap på legemidler under covid-19» og «LAR-tjenester i apotek under covid-19» er avpublisert og erstattet med en forenklet tekst om beredskap og legemidler. 

15. mai

Kapittel 7.3 – Legemiddelbehandling av covid-19:

 • Mindre endringer i rådet om behandling med nirmatrelvir + ritonavir (Paxlovid): Midlertidig forskrift om tiltak for å ivareta tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr under covid-19 ble opphevet 14. mai 2023. Informasjonsbrevene til apotek og rekvirenter som refererte til rasjoneringsvedtak hjemlet i denne forskriften er fjernet.

31. mars

Kapittel 13 – Beredskapsplanlegging, pandemiberedskap og tilsyn:

 • Forenklet teksten. Fjernet innhold som ikke lenger er aktuelt eller som er godt nok dekket andre steder.

17. februar

Kapittel 7.3 – Legemiddelbehandling av covid-19:

 • Baricitinib anbefales ikke til behandling av covid-19. Søknaden om markedsføringstillatelse er trukket av legemiddelfirma. Det har tidligere vært åpnet for bruk av baricitinib, vurdert ut fra klinisk nytte, mens søknaden om utvidet markedsføringstillatelse ble behandlet.

7. februar

 • Kapittel 9.7 – Helsestasjon, svangerskapsomsorg og skolehelsetjeneste: Mindre oppdateringer og tilpasninger, lagt til nye lenker.

27. januar

 • Kapittel 9.6 – Tannhelsetjenesten: Smitteverntiltak i tannhelsetjenesten er forenklet og oppdatert.

24. januar

 • Kapittel 1 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene (TISK): Oppdatert anbefalingene:
  • «Testing for covid-19 og beredskap for testing for covid-19»
  • «Tildeling og distribusjon av hurtigtester til landets kommuner og helseforetak»
  • «Informasjonsmateriell om hurtigtester til kommuner og helseforetak»
  • «Kommuner kan bruke «hurtigtestløsning» for å gi svar på hurtigtester til personer som ikke får det via helsenorge.no»
 • Kapittel 12 – Personell, kompetanse og rekruttering: Oppdatert "Ansatte i helse- og omsorgstjenesten som er gravide eller i risikogrupper" i forbindelse med kvalitetssikring av innholdet.

23. januar

 • Kapittel 7.1 – Vaksinering og vaksineutstyr i vaksinasjonsprogrammet: Avpublisert følgende fire anbefalinger på grunn av ikke oppdatert / lite relevant informasjon:
  • Bruk av kjølebokser og temperaturloggere
  • Vaksinering og bruk av vaksineutstyr
  • Tilgang til fastlegelister for kommunelegen i forbindelse med planlegging og administrering av vaksinering mot covid-19
  • Økonomisk refusjon
 • Kapittel 7.3 – Legemidler og medisinsk utstyr: Avpublisert anbefalingen «Nasjonale faglige retningslinjer for bruk av antibiotika bør følges også under covid-19-pandemien».
 • Kapittel 12 – Personell, kompetanse og rekruttering: Avpublisert "Tiltak for leger i spesialisering og etterutdanning" som ikke lengre er aktuelt.

20. januar

 • Kapittel 1 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene (TISK): Oppdatert anbefalingen «Kommunene skal tilby utskrift av koronasertifikat basert på test».
 • Kapittel 7.2 – Smittevernutstyr og munnbind: Hele kapittelet inkludert tre anbefalinger avpublisert siden FHI ivaretar denne informasjonen.
 • Kapittel 7.4 (nå 7.3) – Legemidler og medisinsk utstyr: «Utvidet beredskap på legemidler under covid-19» er oppdatert og omskrevet.

11. januar

 • Kapittel 8 – Besøk – pasienter og beboere: Oppdatert «Det må så langt som mulig legges til rette for besøk i spesialisthelsetjenesten» ved at det er fjernet tekst om begrensning av besøk, samt lenker som gikk til arkiverte artikler hos FHI.

9. januar

 • Kapittel 7.3 – Legemiddelbehandling av covid-19: Rådet er oppdatert etter gjennomført høring: «Behandling med nirmatrelvir + ritonavir (Paxlovid) bør vurderes for voksne med positiv test for SARS-CoV-2 og høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom.»

6. januar

 • Kapittel 12 – Personell, kompetanse og rekruttering: Avpublisert info under "Tiltak for leger i spesialisering og etterutdanning" som ikke lengre er aktuelt.

2. januar

 • Kapittel 12 – Personell, kompetanse og rekruttering: Ordningen "nasjonalthelsepersonell.no" opphørte 31. desember 2022, og informasjon om registeret er avpublisert.

2022

21. desember

 • Kapittel 2, 3, 4, 5, 6, 10: Teksten er forenklet.
 • Kapittel 8 – Besøk – pasienter og beboere:
  • «Beboere i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner har rett til å motta besøk» er forenklet og oppdatert.
  • «Ansatte i kommunal helse- og omsorgstjeneste bør i særlig grad gi god informasjon til pasienter og pårørende» er forenklet og oppdatert.
 • Kapittel 9.1 – Allmennlegetjenesten:
  • To anbefalinger «Helsepersonell bør være oppdatert på gjeldende retningslinjer under covid-19-pandemien» og «Nødvendige beredskapstiltak bør implementeres for å begrense mulig smittespredning på fastlegekontoret» er slått sammen til én, og informasjonen er forenklet og oppdatert.
  • «Den kommunale helse- og omsorgstjenesten bør bidra til at foresatte får tilstrekkelig informasjon og veiledning til å vurdere luftveissymptomer hos barn og unge» er kvalitetssikret, men ikke betydelig endret.
 • Kapittel 9.3 – Sykehjem:
  • «Smitteverntiltak i helse- og omsorgstjenesten» er forenklet og oppdatert.
  • «Råd om håndtering av pasienter og beboere med symptomer» er forenklet og oppdatert.
  • «Alle sykehjem bør ha en oppdatert og journalført behandlingsavklaring for hver beboer» er avpublisert.
  • «Alle sykehjem skal ha retningslinjer for håndtering og behandling av alvorlig syke med covid-19» er avpublisert.
 • Kapittel 9.4 – Hjemmebaserte tjenester:
  • «Alle kommuner bør ha retningslinjer for observasjon og håndtering av hjemmeboende tjenestemottakere med covid-19-sykdom» er forenklet og oppdatert.
  • «Kommunen må ha en plan for hjemmeboende tjenestemottakere og deres pårørende i ulike faser av covid-19-epidemien» er kvalitetssikret uten større endringer.
 • Kapittel 9.5 – Tiltak for å motvirke sosial isolering i sykehjem og hjemmetjenester:
  • «Den kommunale helse- og omsorgstjenesten må iverksette tiltak som bidrar til å redusere de negative konsekvensene av sosial isolasjon for tjenestemottakerne» er forenklet og oppdatert.
  • «Den kommunale helse- og omsorgstjenesten må bidra til at tjenestemottakere opprettholder kontakt med pårørende og aktiviteter via sosiale medier, video o.l. når dette begrenses av smittevernhensyn» er forenklet og oppdatert.
  • «Helse- og omsorgstjenesten skal legge til rette for god informasjon og en forutsigbar dialog med pasient og nærmeste pårørende under pandemien» er kvalitetssikret uten videre endringer.
 • Kapittel 9.6 – Oppfølging hjemme av pasienter med covid-19: Avpublisert.

2. desember

 • Kapittel 7.3 – Legemiddelbehandling av covid-19: Nytt råd publisert: Behandling med nirmatrelvir + ritonavir (Paxlovid) bør vurderes for voksne med positiv test for SARS-CoV-2 og høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom.

30. november

 • Kapittel 3 – Arrangementer, gjester i hjemmet og avstand: Oppdatert med lenke til FHIs råd om hvordan man kan vurdere og redusere risiko for smitte ved arrangementer og samlinger.

15. november

 • Kapittel 7.3. – Legemiddelbehandling av covid-19: Begge rådene om remdesivir er oppdatert i forbindelse med at legemiddelet nå også er godkjent til bruk hos barn. 

2. november

 • Kapittel 7.3. – Legemiddelbehandling av covid-19
  • Nytt råd publisert: Behandling med tiksagevimab+cilgavimab kan vurderes til voksne og ungdom (12 år og eldre som veier minst 40 kg) smittet med SARS-CoV-2 og som har svært høy risiko for å utvikle alvorlig covid-19 sykdom.
  • Mindre revisjon av råd: Behandling med tiksagevimab + cilgavimab kan vurderes som preeksponeringsprofylakse for personer med høy risiko for alvorlig forløp av covid-19 når det er overveiende sannsynlig at tiksagevimab + cilgavimab har effekt mot sirkulerende virusvarianter.

19. juli

 • Kapittel 7.3. Medikamentell behandling av covid-19: Oppdatert råd om behandling med sotrovimab.

30. juni

 • Kapittel 7.1 – Vaksinering og vaksineutstyr i vaksinasjonsprogrammet: «Distribusjon av vaksineutstyr til alle kommuner og helseforetak»: Oppdatert med informasjon om at det nasjonale lageret av vaksinasjonsutstyr er avviklet.

27. juni

 • Kapittel 7.3 – Medikamentell behandling av covid-19:
  • Nytt råd publisert: «Behandling med tixagevimab + cilgavimab kan vurderes som preeksponeringsprofylakse for personer med høy risiko for alvorlig forløp av covid-19 når det er overveiende sannsynlig at tixagevimab + cilgavimab har effekt mot sirkulerende virusvarianter».
  • «Behandling med remdesivir bør vurderes for voksne pasienter med positiv test for SARS-CoV-2 og svært høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom, fortrinnsvis tidlig i sykdomsforløpet»: Tekstene under Praktisk og Begrunnelse er endret. Ved publisering ble tekstene som hører til dette råd ved en feil lagt inn: "Behandling med remdesivir kan vurderes for pasienter over 12 år (≥ 40 kg) med lungebetennelse forårsaket av covid-19 som krever oksygenbehandling eller annen ikke-invasiv ventilasjon ved behandlingsstart, mens de fortrinnsvis er tidlig i forløpet".

21. juni

 • Kapittel 1 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene: «Testing for covid-19 og beredskap for testing for covid-19» og «Tildeling og distribusjon av hurtigtester til landets kommuner»: Innholdet er ryddet og oppdatert.

20. juni

 • Kap 10 – Psykiske lidelser, rusmiddelproblemer og avhengighet: Alle anbefalingene er avpublisert.

10. juni 

 • Kapittel 12 – personell, kompetanse og rekruttering. Fjernet informasjon om flere kurs som ikke lenger er aktuelle. 

2. juni

 • Kapittel 3 – Arrangementer, gjester i hjemmet og avstand: Forenklet teksten i tråd med at det ikke lenger er koronarestriksjoner på dette området.

19. mai

 • Kapittel 6 – Barnehager, skoler og utdanning: Det lenkes til Udir for informasjon om smittevernveiledere for beredskapsbruk. Veilederne avpubliseres på helsedir.no.
 • Kapittel 13 – Beredskapsplanlegging, pandemiberedskap og tilsyn: Oppdatert med lenke til nyeste versjon av regjeringens strategi- og beredskapsplan for håndteringen av covid-19-pandemien.

20. april: 

 • Kapittel 1 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene + Kapittel 2 – Reise: Karantenesjekken (veiviser) med info om blant annet innreise til Norge og smittevern er nå avpublisert. Helsenorge og Folkehelseinstituttet gir informasjon om temaene.

19. april

 • Kapittel 9.1 – Allmennlegetjenesten:
  • Anbefalingen «Nødvendige beredskapstiltak bør implementeres for å begrense mulig smittespredning på fastlegekontoret» ble avpublisert. 

11. april

 • Kapittel 1 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene: 
  • Anbefalingen «Prioritering og bruk av selvtester i kommunen» endret tittel til «Testing for covid-19 og beredskap for testing for covid-19». Anbefalingen er endret som 
  • Anbefalingen «Selvtester og antigen hurtigtester: Informasjon om distribusjon til kommuner, helseforetak og regionale helseforetak» endret tittel til «Tildeling og distribusjon av hurtigtester til landets kommuner»
  • Begge anbefalingene er oppdatert i tråd med endringer i råd og anbefaling om testing. Tidligere anbefaling om testing for covid-19  ved nyoppståtte luftveissymptomer gjelder ikke lenger, så råd om prioritering og bruk av selvtester utgår. 
   Selvregistrering av positive selvtester trenger ikke lenger registreres på kommunens nettsider. 

29. mars

 • Kap 5 – Næringsliv – servering, handel, reiseliv og transport: Fjernet henvisning til generell anbefaling om bruk av munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.
 • Kap 7.2 – Smittevernutstyr og munnbind
  • «Munnbind anbefales i kontakt med helse- og omsorgstjenesten»: En generell anbefaling om bruk av munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten er erstattet av en anbefaling om at ledelse, i samarbeid med smittevernpersonell, må vurdere om pasienter, pårørende og ledsagere skal benytte munnbind i kontakt med spesialisthelsetjenesten basert på lokale forhold. Dette er i tråd med endrede råd hos FHI.
  • «Råd om munnbind for befolkningen» er justert i tråd med endringene over.
  • «Helsepersonell bør følge gjeldende råd for bruk av personlig beskyttelsesutstyr»: Fjernet henvisning til avpublisert retningslinje om jevnlig testing og bruk av munnbind for ansatte i helse- og omsorgstjenesten som ikke er fullvaksinert, samt til generell anbefaling om bruk av munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.
 • Kap 8 – Besøk – pasienter og beboere: I anbefalingen «Beboere i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner har rett til å motta besøk» er det fjernet henvisning til anbefaling om bruk av munnbind i kontakt med helsetjenesten.

22. mars

 • Kapittel 7.3 – Medikamentell behandling av covid-19: Publisert fire nye råd:
  • Behandling med anakinra kan vurderes for voksne med lungebetennelse forårsaket av covid-19 som krever supplerende oksygen og med risiko for progresjon til alvorlig respirasjonssvikt.
  • Behandling med remdesivir bør vurderes for voksne pasienter med positiv test for SARS-CoV-2 og svært høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom, fortrinnsvis tidlig i sykdomsforløpet
  • Behandling med remdesivir kan vurderes for pasienter over 12 år (≥ 40 kg) med lungebetennelse forårsaket av covid-19 som krever oksygenbehandling eller annen ikke-invasiv ventilasjon ved behandlingsstart, mens de fortrinnsvis er tidlig i forløpet
  • Behandling med tocilizumab kan vurderes hos voksne med covid-19 som får systemiske kortikosteroider og trenger supplerende oksygen eller mekanisk ventilasjon
 • Kapittel 9.9 – Fengselshelse: Anbefaling og kapittel ble avpublisert.

8. mars 

 • Kapittel 12.1 – personell, kompetanse og rekruttering: Fjernet tekst om mobilisering av helsefagstudenter med lisens til vaksinering, fordi ordningen ble avviklet 1. februar. Teksten er også fjernet fra kapittel 7. 

2. mars

 • Kapittel 1 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene + Kapittel 2 – Reise + Veiviser: Krav om attest på negativ test før avreise til Svalbard og krav om test etter ankomst til Svalbard har opphørt.

1. mars

 • Kap 10 – Psykiske lidelser, rusmiddelproblemer og avhengighet: I anbefalingen «Kommunen og spesialisthelsetjenesten må ha økt oppmerksomhet på risiko ved utskrivning eller redusert tilbud» er det fjernet et avsnitt med henvisning til veilederen «Frivillige og tvungne smitteverntiltak» da den er avpublisert.

28. februar

 • Kap 8 – Besøk – pasienter og beboere: Anbefalingen «Det må så langt som mulig legges til rette for besøk i spesialisthelsetjenesten» er oppdatert.

25. februar

 • Kapittel 1 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene:
  • Retningslinjen for jevnlig testing og bruk av munnbind for ansatte i helse- og omsorgstjenesten som ikke er fullvaksinert avvikles fra og med 25. februar 2022.
  • 1.1. TISK: Presisert at det er viktig at kommunene opprettholder testkapasitet ut april 2022. 
  • Kommunene skal tilby utskrift av koronasertifikat basert på test: Presisert at plikten gjelder både positiv og negativ test. 

21. februar 

 • Kapittel 7.3 – Medikamentell behandling av covid-19: Publisert råd: Antatt seronegative pasienter fra 12 år med positiv test for SARS-CoV-2 og svært høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom, uansett klinisk tilstand og vaksinasjonsstatus, bør vurderes for behandling med sotrovimab, fortrinnsvis tidlig i sykdomsforløpet.

16. februar

 • Kapittel 12.1.9 – Akuttmedisinsk trening og førstehjelpstrening: Anbefalingene er oppdatert i tråd med endrede tiltak i samfunnet.

15. februar

 • Kap 8 – Besøk – pasienter og beboere: I anbefalingen «Beboere i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner har rett til å motta besøk» er det gjort justeringer i råd for å beskytte beboere som ikke er vaksinert.
 • Kap 9.1 – Allmennlegetjenesten: Anbefalingene er oppdatert i tråd med endrede tiltak i samfunnet.
 • Kap 9.3 – Sykehjem: Anbefalingene er oppdatert i tråd med at regler for avstand i samfunnet er fjernet, og pålagt isolasjon er erstattet med anbefaling om isolasjon.
 • Kap 9.4 – Hjemmebaserte tjenester: I anbefalingen «Kommunen må ha en plan for hjemmeboende tjenestemottakere og deres pårørende i ulike faser av covid-19-epidemien» er det fjernet omtale av isolasjon etter at regler for isolasjon er endret.
 • Kap 9.7 – Tannhelsetjenesten: Oppdatert i tråd med endrede råd fra FHI.
 • Kap 10 – Psykiske lidelser, rusmiddelproblemer og avhengighet:
  • Anbefalingene er oppdatert i tråd med endrede tiltak i samfunnet.
  • Anbefalingen «Vurdering for og oppstart i LAR er behandlingstilbud som skal opprettholdes og prioriteres, både ved ordinær henvisning og i lavterskel-LAR ordninger/enheter» er avpublisert.

14. februar.

 • Kapittel 1 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene: Republisert anbefalingen om kommunenes plikt til å tilby utskrift av koronasertifikat basert på test.
 • Kapittel 13 – Beredskapsplanlegging, pandemiberedskap og tilsyn: Teksten om kommunens covid-19- og influensaberedskap og tilsynsplikt er tilpasset pandemisituasjon etter lettelsene 12. februar 2022.

13. februar

 • Kapittel 1 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene: 
  Fjernet anbefalingene «Kommuner med smitteverntiltak kan ta i bruk koronasertifikat» og «Kommunene skal tilby utskrift av koronasertifikat basert på test», da disse ikke er aktuelle. Kommunenes oppgaver og plikter i forbindelse med koronasertifikat er likevel ikke avviklet i forskriften. Se §19 og §19a. 

12. februar

 • Kapittel 1 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene + Kapittel 2 – Reise + Karantenesjekken: 
  • Innreise:
   • Resterende forskriftsfestede krav ved innreise oppheves.
   • Særlige krav ved avreise til / ankomst på Svalbard gjelder fortsatt.
   • Karantenesjekken er forenklet, og omdøpt til «Veiviser».
  • TISK / symptomer / nærkontakt: Oppdatert med nye anbefalinger om testing, isolasjon etc. 
 • Kapittel 3 – Arrangementer, gjester i hjemmet og avstand:
  • Anbefalingen om 1 meters avstand er avviklet.
  • Kravene til arrangementer, bl.a. om avstand er opphevet.
  • Munnbindpåbudet er opphevet.
 • Kapittel 4 – Idrett, kultur og frivillighet:
  • Omstrukturert og forenklet hele kapittelet.
  • Avpublisert anbefaling om organiserte idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter.
  • Avpublisert anbefalingen «Kommuner kan avtale at frivillige organisasjoner bidrar med levering til personer i hjemmeisolering».
 • Kapittel 5 – Næringsliv – servering, handel, reiseliv og transport:
  • Alle anbefalingene er avpublisert, og det gjenstår kun enkle råd.
  • Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift for å kunne holde åpent oppheves for bowlinghaller, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder, fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende. Anbefaling om hjemmekontor avvikles,
  • Arbeidsgivere må selv vurdere behovet for å begrense smitten og gi retningslinjer for sine ansatte.
  • Påbud om bruk av munnbind er opphevet.
 • Kapittel 6 – Barnehager, skoler og utdanning:
  • Påbudet om smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19-forskriften oppheves. Det anbefales normal drift i henhold til overordnede smittevernanbefalinger til befolkningen.
 • Kap 8 – Besøk – pasienter og beboere:
  • I anbefalingen «Beboere i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner har rett til å motta besøk» er det fjernet tekst om at besøk skal unngås når man er definert som nærkontakt eller i isolasjon.

4. februar

 • Kapittel 2 – Karantenesjekken: 
  • Liten rettelse vedrørende unntak fra krav om test før avreise til Svalbard. 

3. februar

 • Kapittel 2 – Reise + Karantenesjekken: En "attest" (på norsk, svensk, dansk, engelsk, fransk eller tysk) er et likeverdig dokumentasjonsalternativ som koronasertifikat for å få unntak fra kravet om test før ankomst (etter § 4a i covid-19-forskriften). 

2. februar

 • Kapittel 2 – Karantenesjekken: 
  • Oppdatert med lettelser i reglene om test før avreise til Svalbard.
 • Kapittel 3 – Arrangementer, gjester i hjemmet og avstand:
  • Oppdatert med at kravet om registrering av deltakere på arrangementer er opphevet.
 • Kap 5 – Næringsliv – servering, handel, reiseliv og transport:
  • Kjøpesentre, butikker, bingohaller, bibliotek, museer, varemesser, markeder og lignende har ikke lenger krav om å registrere kontaktopplysninger.
  • Oppdatert med at treningssentre o.l. har fått fjernet krav om registrering av kontaktopplysninger, maksgrense på  20 personer på gruppetrening og minst 2 meter avstand ved høyintensiv aktivitet innendørs.
  • Oppdatert med at serveringssteder ikke lenger har krav om sitteplasser for alle gjester.

1. februar

 • Kapittel 1 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene + Kapittel 2 – Reise + Karantenesjekken: 
  • Krav om smittekarantene eller daglig testing for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære er erstattet med anbefalinger om daglig testing. 
  • Anbefalinger om testing for øvrige nærkontakter er fjernet. 
  • Regler for isolasjonstid ved påvist covid-19 er endret. 
  • Krav om test ved ankomst til Norge opphører 1. februar kl. 23.00.
  • Svalbard: Det blir lettelser i reglene om test før avreise til Svalbard (innholdet vil bli oppdatert når vi mottar forskriftsendring).
 • Kapittel 3 – Arrangementer, gjester i hjemmet og avstand:
  • Antallsbegrensningene for arrangementer og besøk i hjemmet er opphevet.
  • Innført unntak fra avstandskravet når de som deltar sitter i faste, tilviste sitteplasser
  • Anbefalingene om å redusere sosial kontakt er avpublisert.
 • Kap 4 – Idrett, kultur og frivillighet:
  • Begrensningene på organiserte idretts- og fritidsaktiviteter er fjernet.
 • Kap 5 – Næringsliv – servering, handel, reiseliv og transport:
  • Fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende kan holde åpent hvis de drives smittevernfaglig forsvarlig.
  • På serveringssteder oppheves krav om skjenkestopp kl. 23 og bordservering. Krav om registrering av gjester avvikles.
  • Det er ikke lenger et krav om å legge til rette for hjemmekontor. Arbeidsgivere vurderer selv behovet for hjemmekontor på sin arbeidsplass.
 • Kap 6 – Barnehager, skoler og utdanning:
  • De nasjonale anbefalingene om tiltaksnivå i barnehager, skoler og voksenopplæring oppheves.
  • Ved høyere utdanning bør full fysisk tilstedeværelse ved undervisningen tilstrebes. Avstandsanbefalingen på 1 meter kan fravikes ved undervisning.
  • Anbefaling om jevnlig testing er avviklet.

31. januar

 • Kap 14 – Prioritering i helsetjenesten: Revidert flere av underkapitlene. 
  • Kapitlene om bakgrunn, juridiske utgangspunkter og generelle råd til helsetjenesten er omstrukturert og oppdatert.
  • I kapittelet om kommunal helse- og omsorgstjeneste er de fleste rådene oppdatert og inndelt i ulike beredskapsfaser (normalsituasjon, alvorlig kapasitetsbrist og kritisk kapasitetsbrist).

30. januar

 • Kapittel 1 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene:
  • «Prioritering og bruk av selvtester i kommunen»: Råd om jevnlig testing ble avviklet 28. januar. Prioriteringsrekkefølgen for selvtester ved mangel på tester på kommunalt lager er oppdatert i tråd med brev sendt kommunene 28. januar: Endringer i bruk av hurtigtester og innrapportering av positive selvtester.
  • (Lenke til brevet og pressemelding fra regjeringen ble lagt inn 28. januar i to anbefalinger: «Prioritering og bruk av selvtester i kommunen» og «Jevnlig testing for covid-19 i barnehager, skoler, høgskoler og universiteter»). 

27. januar

 • Kapittel 1 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene: «Selvtester og antigen hurtigtester: Informasjon om distribusjon til kommuner, helseforetak og regionale helseforetak»: Lagt inn oppdatert tekst under overskrift: Tildeling og distribusjon av hurtigtester til landets kommuner.

26. januar

 • Kapittel 3 – Arrangementer, gjester i hjemmet og avstand:
  • Besøk i hjemmet: Lagt inn presisering om at personer som nylig har gjennomgått covid-19 skal regnes med i totalantallet.

25. januar

 • Kapittel 1 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene + Kapittel 2 – Reise + Karantenesjekken: Innholdet er oppdatert i forbindelse med endringer i covid-19-forskriften: 
  • Innreisekarantene: Krav om innreisekarantene opphører fra midnatt, natt til 26. januar 2022. 
   • På grunn av dette er karantenesjekken betydelig forenklet/omstrukturert. Kart som viser karantenepliktige land/områder er fjernet. 
  • Smittekarantene: Testing kan erstatte smittekarantene for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • Kapittel 1 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene:
  • Prioritering og bruk av selvtester i kommunen: Oppdatert listen over hvilke grupper som bør prioriteres for selvtesting i mangelsituasjoner.

24. januar

 • Kapittel 1 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene:
  • Prioritering og bruk av selvtester: Oppdatert rutiner for bekreftende PCR-test og selvregistrering av positiv selvtest for covid-19. 
  • Ny anbefaling: «Kommunene vil fra 1. februar ha plikt til å tilby utskrift av koronasertifikat basert på test».

23. januar

 • Kapittel 1 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene: Lagt inn informasjon om selvregistrering av positive selvtester i underkapittelet TISK. 

21. januar

 • Kapittel 1 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene: Oppdatert fordi Sverige endrer innreisereglene og krav om test 21. januar. 
 • Kapittel 3 – Arrangementer, gjester i hjemmet og avstand:
  • Oppdatert med ny antallsbegrensninger for arrangementer og endrede krav til smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring av arrangementene.
 • Kapittel 6 – Barnehager, skoler og utdanning: Mindre justeringer, tatt inn informasjon om at smittevernveilederne for barnehager og skoler er oppdatert.

18. januar

 • Kapittel 1 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene: «Selvtester og antigen hurtigtester: Informasjon om distribusjon til kommuner, helseforetak og regionale helseforetak»: Oppdatert med info om mulige endringer i TISK-strategien, som vil innebære betydelig økt bruk av selvtester (primært selvtester). Kommuner og statsforvalterne bes forberede seg, ved å blant annet bygge opp lagerkapasitet og opprette logistikk for utlevering av selvtester til innbyggerne. 

17. januar

 • Kapittel 1 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene: Anbefaling "Jevnlig testing for covid-19 i barnehager, skoler, høgskoler og universiteter" er utdypet med blant annet info om når kommunen bør innføre jevnlig testing, hvem bør testes, unntak og begrunnelse for anbefalingen.
 • Kapittel 14.4 – Prioritering i helsetjenesten – Spesialisthelsetjeneste: Anbefaling «Psykisk helsevern og TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling)» har fått to nye kulepunkter om LAR og substitusjonslegemiddel.

14. januar

 • Kapittel 1 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene, inkl. Karantenesjekken: 
  • Korrigert teksten om smittekarantene til husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, i tråd med forskriftsteksten (§ 4i). 
  • Lagt inn hovedpunkter for gjennomføring av smittesporing framover.  
  • Lagt inn nytt innhold: Jevnlig testing av barn og unge.
 • Kapittel 3 – Arrangementer, gjester i hjemmet og avstand:
  • Korrigert antall tillatte personer på utendørs arrangementer uten faste, tilviste sitteplasser. Oppdatert med flere detaljer fra forskriften om reglene for skjenking.
 • Kap 5 – Næringsliv – servering, handel, reiseliv og transport:
  • «Treningssentre, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, bowlinghaller, fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende»: Det åpnes for gruppetrening for opptil 20 personer. Bowlinghaller kan holdes åpent med krav om bl.a. smittevernfaglig forsvarlig drift. Lagt til avsnitt om garderober.
  • «Arbeidsgivere skal sørge for at at ansatte jobber hjemmefra:» Arbeidsgivere kan gjøre individuelle vurderinger for enkeltansatte som har behov for å være fysisk på jobb, av hensyn til den ansattes individuelle situasjon.
 • Kap 6 – Barnehager, skoler og utdanning: Fra 15. januar 2022 er ikke lenger tiltaksnivåene i skole/barnehage forskriftsfestet. Trafikklysmodell beholdes, kommunene vurderer selv lokal smittesituasjon og beslutter tiltaksnivå. Regjeringen anbefaler grønt nivå i vg skole og voksenopplæring, og gult nivå i barnehage og grunnskole. Det er ikke lenger forskriftsfestet krav til tilrettelegging for digital undervisning, og det anbefales å tilrettelegge for mer fysisk undervisning.

13. januar

 • Kapittel 1 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene, inkl. Karantenesjekken:
  • Smittekarantene for nærkontakter som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære den smittede oppheves torsdag 13. januar kl. 24. 
 • Kapittel 3 – Arrangementer, gjester i hjemmet og avstand:
  • Oppdatert med nye antallsbegrensninger for arrangementer. Endelig forskriftstekst er ikke klar, og det vil kunne komme flere justeringer. Dette gjelder f. eks. i listene over grupper som har unntak fra reglene om antall og avstand.
  • Opphevet kravet om avstand for barn i barnehage og på barneskole og for voksne som arbeider med barn, unge og sårbare grupper.
  • Oppdatert med anbefaling om ventilasjon/lufting og om å unngå håndhilsning.
  • Oppdatert med justerte råd til personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte voksne.
 • Kap 4 – Idrett, kultur og frivillighet: Det åpnes for mer idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter for både barn og voksne, også innendørs.
 • Kap 5 – Næringsliv – servering, handel, reiseliv og transport:
  • Kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder: Det innføres en generell anbefaling om å unngå bruk av kollektivtransport ved trengsel.
  • Serveringssteder: Skjenkeforbudet fjernes, og det åpnes for skjenking av alkohol fram til kl. 23. Skjenking skal skje ved bordene.

12. januar

Kommuner med smitteverntiltak kan ta i bruk koronasertifikat: Lagt inn nytt avsnitt: Tilby utskrift fra koronasertifikat.

11. januar

 • Kapittel 1 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene: 
  • «Selvtester og antigen hurtigtester: Informasjon om distribusjon til kommuner, helseforetak og regionale helseforetak»: Satt inn rutiner for tildeling av hurtigtester, til henholdsvis kommuner og RHF-er (To PDF-dokumenter, hovedpunktene ble publisert 7. januar). 
  • «Prioritering og bruk av selvtester i kommunen»: Presisert at selvtester skal være romtempererte før de brukes. Satt inn: Vedtak om unntak fra gjeldende regelverk for medisinsk utstyr for ompakking av selvtester (5-pk) som deles ut i kommunene (Nadal).

10. januar

 • Kapittel 1 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene og Karantenesjekken: Lagt inn info om levering/henting av barn i barnehage, skole og fritidsordning for personer som er unntatt fra karantene i arbeidstiden, men har karanteneplikt på fritiden. 

7. januar

 • Kapittel 1 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene (TISK): I anbefalingen "Selvtester og antigen hurtigtester: Informasjon om distribusjon til kommuner, helseforetak og regionale helseforetak" oppdaterte rutiner for bestillingen av hurtigtester for regionale helseforetak.

3. januar

 • Kapittel 3 – Arrangementer, gjester i hjemmet og avstand: Fjernet setningen om at man i jule- og nyttårshøytiden kan ha besøk av inntil 20 personer én gang.

2021

30. desember

 • Kapittel 1 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene og Karantenesjekken:
  • Kapittel 1.1 – TISK: Lagt inn informasjon om tilbud om test til utlendinger som skal forlate Norge via Sverige, i tråd med brev sendt til landets kommuner 29. desember 2021.
  • Prioritering og bruk av selvtester i kommunen: Oppdatert prioriteringslisten med informasjon om anbefalt prioritering ved mangel på selvtester til bruk ved skolestart, i tråd med brev sendt landets kommuner og statsforvaltere 29. desember 2021.

28. desember

 • Kapittel 1 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene og Karantenesjekken: Lagt inn endringer som gjelder fra 1. januar: 
  • Dagens unntak fra smittekarantene for barn og unge under 18 år som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nær den som er smittet, er utvidet til også å gjelde elever i videregående skole som har fylt 18 år. 
  • Nytt unntak fra smittekarantene for ansatte i barnehage og skole. 

23. desember

 • Kapittel 1 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene:
  • Prioritering og bruk av selvtester i kommunene: Oppdatert prioriteringslisten i tråd med brev sendt landets kommuner og statsforvaltere 23. desember: Prioritering i bruk av covid-19-tester neste 3-4 uker.
  • Selvtester og antigen hurtigtester: Informasjon om distribusjon: Oppdatert "System for utlevering av hurtigtester til landets kommuner". Andre mindre endringer. 

22. desember

 • Kapittel 2 – Reiser og Karantenesjekken: 
  • Fjernet egen landingsside for reisende fra sørlige Afrika. De særskilte innreisetiltakene som ble innført mot reisende fra åtte land i sørlige Afrika i slutten av november avvikles.
  • Satt inn: Hvis du er i smittekarantene kan du unntaksvis bruke offentlig transport for å komme seg til egnet karantenested i Norge etter tillatelse fra kommunelegen. Personer over 12 år skal bruke munnbind.
 • Kapittel 14 – Prioritering i helsetjenesten: Tre prioriteringsnotater/-råd er slått sammen til nytt kapittel 14  Prioritering i helsetjenesten. Innhold er flyttet over fra kap 13. Det er i hovedsak gjort en omstrukturering, og ingen større endringer. Revidering av prioriteringsrådene fortsetter i januar 2022. De tre notatene er:
  • Prioritering av helsehjelp i Norge under covid-19-pandemien (av 25.3.20)
  • Prioriteringsråd til sykehjem og hjemmebaserte tjenester (av 28.4.20)
  • Prioritering av intensivbehandling ved kapasitetsbrist (av 10.12.20)

21. desember

 • Kapittel 1.1. – TISK og Karantenesjekken: Selvtest og antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell kan nå brukes for å teste seg ut av smittekarantene (i tillegg til PCR-test som tidligere).
 • Kapittel 3 – Arrangementer, gjester i hjemmet og avstand: Presisering ved arrangement utendørs: Grupper med inntil 100 personer kan skiftes ut i løpet av arrangementet. Gruppene holdes adskilt slik at de ikke kommer i kontakt med hverandre.
 • Kapittel 12 – Personell, kompetanse og rekruttering: Lagt til ny informasjon om midlertidig ordning: Helsefagstudenter med lisens til vaksinering kan bistå kommunene i vaksinasjonsarbeidet.

17. desember

 • Kapittel 1.1. – TISK:
  • Positiv selvtest bør bekreftes med PCR-test (fjernet at positiv antigen hurtigtest bør bekreftes med PCR).
  • Satt inn karanteneregler for husstandsmedlemmer i smittekarantene som ikke kan holde tilstrekkelig avstand til den smittede. 
 • Kapittel 5 – Næringsliv – servering, handel, reiseliv og transport: Treningssentre og lignende kan tilby gruppetrening utendørs for inntil 20 personer, med minst 1 meters avstand.
 • Kapittel 9.9. Fengselshelse: Revidert råd til helse- og omsorgstjenesten i fengsel.

16. desember

 • Kapittel 7 – Vaksiner, smittevernutstyr og legemidler: Lagt inn nytt underkapittel «Medikamentell behandling av covid-19». 

15. desember

 • Kapittel 4 – Idrett, kultur og frivillighet:
  • Endrede anbefalinger for organiserte idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter, med begrensninger i aktiviteter, særlig for voksne.
  • Fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende skal holde stengt fra 15. desember og inntil videre.
 • Kapittel 5 – Næringsliv – servering, handel, reiseliv og transport:
  • Fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende skal holde stengt fra 15. desember og inntil videre.
  • Treningssentre, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende kan ikke tilby bl.a. gruppetimer.
  • Det er innført skjenkestopp på serveringssteder
  • Alle som kan ha hjemmekontor, skal ha hjemmekontor.
 • Kapittel 6 – Barnehager, skoler og utdanning: Det er fra 16. desember innført nasjonalt gult nivå i barnehager og på barne- og ungdomsskoler, og nasjonalt rødt nivå på videregående skoler og voksenopplæring.

14. desember

 • Kapittel 1.1. TISK og Karantenesjekken: Oppdatert med regler for smittekarantene og isolasjon som gjelder fra 15. desember.
 • Kapittel 3 – Arrangementer, gjester i hjemmet og avstand: Oppdatert med regler for arrangementer som gjelder fra 15. desember.
 • Kapittel 12.1.9 – Akuttmedisinsk trening og førstehjelpstrening: Det anbefales inntil videre å ikke gjennomføre munn-til-munn-behandling og munn-til-maske-ventilasjoner.

13. desember

 • Kapittel 1 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene, Kapittel 3 – Arrangementer, gjester i hjemmet og avstand, Kap 4 – Idrett, kultur og frivillighet, Kap 5 – Næringsliv – servering, handel, reiseliv og transport, Kap 6 – Barnehager, skoler og utdanning, Kap 7.2. Smittevernutstyr og munnbind.
  Regjeringen innfører nye nasjonale smitteverntiltak fra 15. desember, og det er lagt til foreløpig informasjon om tiltakene.

11. desember

 • Kapittel 1.1 – TISK: Samfunnskritisk personell som er øvrig nærkontakt til en person med mistenkt eller påvist omikronsmitte, slipper smittekarantene i arbeidstiden hvis de tester negativt med antigen hurtigtest samme dag som arbeidet skal gjennomføres. (Endring i covid-19-forskriften § 6e natt til 11. desember).

10. desember

 • Kapittel 1 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene:
  • «Selvtester og antigen hurtigtester: Informasjon om distribusjon»: Oppdatert innhold om system for utlevering av selvtester til landets kommuner.

9. desember

 • Kapittel 1 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene:
  • «Selvtester og antigen hurtigtester: Informasjon om distribusjon»: Oppdatert innhold om system for utlevering av selvtester til landets kommuner.
  • Kapittel 1.1 – TISK: Tiltak ved andre varianter enn omikron > Isolasjonsplikt: Presisert reglene etter endring i covid-19-forskriften i § 7 og § 4f.
  • «Prioritering og bruk av selvtester i kommunene»: Lagt inn informasjon om vedtak om unntak fra gjeldende regelverk for medisinsk utstyr for ompakking av selvtester (5-pk) som deles ut i kommunene.
 • Kapittel 3 – Arrangementer, gjester i hjemmet og avstand: Lagt inn anbefaling om «Utendørs arrangementer».
 • Kapittel 4 – Idrett, kultur og frivillighet: Republisert tidligere avpubliserte anbefalinger og tilpasset til nye tiltak fra 9. desember, om
  • organiserte idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter
  • arrangementer
  • virksomheter som butikker, markeder, treningssentre, bingo mv.
 • Kapittel 5 – Næringsliv – servering, handel, reiseliv og transport: Republisert tidligere avpubliserte anbefalinger og tilpasset til nye tiltak fra 9. desember om:
  • virksomheter som butikker, markeder, treningssentre, bingo mv.
  • serveringssteder
  • arbeidsgivere og hjemmekontor
  • kollektivtransport
  • helsevirksomheter med én-til-én kontakt
  • virksomheter med én-til-én-kontakt som frisør, hudpleie mv.
 • Kap 6 – Barnehager, skoler og utdanning: 
  • Krav om smittevernfaglig forsvarlig drift fra 13. desember. Grønt nivå i trafikklysmodellen blir gjeninnført i skoler og barnehage.
  • Anbefalinger om kontaktreduserende tiltak på universiteter, høyskoler og fagskoler.
 • Kapittel 7.2 – Smittevernutstyr og munnbind: Oppdatert med nasjonalt påbud om munnbind, som gjelder fra 9. desember.
 • Kapittel 9.3 – Sykehjem: Slått sammen tre anbefalinger til én, og oppdatert i henhold til endret smittesituasjon.

8. desember

 • Kapittel 1.1 – TISK: Oppdatert med krav om smittekarantene også for øvrige nærkontakter til en smittet person hvor det er mistanke om omikron, som gjelder fra 9. desember. Ryddet i øvrig innhold. 
 • Kapittel 3 – Arrangementer, gjester i hjemmet og avstand: Publisert nytt innhold i tråd med nye anbefalinger og regler som gjelder fra midnatt, natt til 9. desember: 
  • Reduser antall nærkontakter, men ikke isoler deg.
  • Alle bør holde avstand på minst én meter til andre personer.
  • Ikke ha flere en 10 gjester på besøk.
  • Innendørs arrangementer og tilsvarende sammenkomster i privat regi: Antall, krav til gjennomføring m.m.

7. desember

 • Kapittel 8 – Besøk – pasienter og beboere: Mindre justeringer tilpasset endret smittesituasjon.
 • Kapittel 9.8 – Helsestasjon, svangerskapsomsorg og skolehelsetjeneste: Oppdatert i henhold til endret smittesituasjon.

6. desember

 • Kapittel 9.1 – Allmennlegetjenesten: Mindre justeringer og tilpasning til endret smittesituasjon.
 • Kapittel 9.2 – Legevakt: Republisert anbefaling om at legevaktsentralene og legevaktene bør følge faglige råd for vurdering og håndtering av covid-19.
 • Kapittel 10 – Psykiske lidelser, rusmiddelproblemer og avhengighet: Republisert de anbefalingene som ble avpublisert 28. september, kun mindre justeringer i teksten.

2. desember

 • Kapittel 1 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene (TISK)
  • «Kommuner med smitteverntiltak kan ta i bruk koronasertifikat»: Lagt inn oppdatert informasjon om personvern rundt bruk av koronasertifikat.
  • «Selvtester og antigen hurtigtester: Informasjon om distribusjon til kommuner, helseforetak og regionale helseforetak»: Lagt inn informasjon om nytt system for utlevering av selvtester fra 2. desember. 
  • Kapittel 1.1. TISK: Fjernet innhold som ble utdatert ved innføring av nye karanteneregler 1. desember. 
 • Kapittel 2 – Reise, inkludert Karantenesjekken: 
  • Det blir strengere tiltak på grensen pga. omikronvarianten. Krav om testing etter ankomst til Norge utvides til å gjelde alle uavhengig av vaksinasjonsstatus fra 3. desember.
 • Kapittel 3 – Arrangementer, gjester i hjemmet og avstand:
  • Lagt inn lenke til statlige regionale tiltak for arrangementer i kommuner med utbrudd av omikronvarianten.
 • Kapittel 5 – Næringsliv – servering, handel, reiseliv og transport: 
  • Det er anbefalt at arbeidsplasser der hjemmekontor er mulig uten at det går ut over viktige og nødvendige tjenester, sørger for at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken.
  • Det er innført regionale smitteverntiltak i flere kommuner når det gjelder munnbind, hjemmekontor, arrangementer og serveringssteder.
 • Kapittel 11 – Rehabilitering: Endret navn fra «Rehabilitering etter covid-19» til «Senfølger og rehabilitering etter covid-19». Rehabiliteringskapittelet er revidert, og det er lagt inn et nytt kapittel «Senfølger etter covid-19» som viser til senfølger-informasjon på helsenorge.no.
 • Kapittel 13 – Kommunens covid-19- og influensaberedskap: 
  • Lagt inn lenke til statlige regionale tiltak for kommuner med utbrudd av omikronvarianten.
  • Tydeliggjort hvilke prioriteringsnotater som fortsatt er gjeldende.

30. november

 • Kapittel 1 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene (TISK) + Kapittel 2 – Reise, inkludert Karantenesjekken:
  • Oppdatert med nye regler for karantene og isolering som gjelder fra 1. desember. 
  • Oppdatert med tiltak ved mistenkte tilfeller av omikronvarianten i Norge.
  • Oppdatert med at reisende fra det sørlige Afrika (Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibia, Sør Afrika og Zimbabwe) har strengere tiltak i forbindelse med innreise til Norge
  • Anbefalingen «Kommuner med smitteverntiltak kan ta i bruk koronasertifikat»: Oppdaterte veiledninger til bruk av koronasertifikat. 
 • Kapittel 5 – Næringsliv – servering, handel, reiseliv og transport:
  • Kommuner med økende smitte og høy belastning i helsetjenesten er bedt om å vurdere økt brukt av hjemmekontor.
  • Munnbind anbefales på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand.
 • Kapittel 7 – Vaksiner, smittevernutstyr og legemidler: To nye anbefalinger: «Munnbind anbefales på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand» og «Munnbind anbefales i kontakt med helse- og omsorgstjenesten».

26. november

 • Kapittel 1 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene (TISK) + Kapittel 2 – Reise, inkludert Karantenesjekken: Oppdatert med nye regler for innreise til Norge som gjelder fra 25. november kl. 24.00.

24. november

 • Kapittel 1 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene (TISK):
  • Lagt inn oppdaterte veiledningsdokumenter for kontroll av koronasertifikat i anbefalingen «Kommuner med smitteverntiltak kan ta i bruk koronasertifikat».
  • Ny anbefaling: «Jevnlig testing og bruk av munnbind for ansatte i helse- og omsorgstjenesten som ikke er fullvaksinert» (omtalt som covid-19-retningslinje i brev til kommuner, RHFer og andre leverandører av helse- og omsorgstjenester).
 • Kapittel 7.2 –Smittevernutstyr + Kapittel 9.7 – Tannhelsetjenesten: Lagt til henvisning til ny anbefaling om testing og bruk av munnbind for ansatte i helse- og omsorgstjenesten som ikke er fullvaksinert.

22. november

 • Kapittel 1 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene (TISK): Opprettet anbefaling «Kommuner med smitteverntiltak kan ta i bruk koronasertifikat». Denne anbefalingen inneholder også veiledning til kommuner og arrangører om hvordan koronasertifikat kan testes. Oppdatert anbefalingen «Informasjon til kommunene om testing til koronasertifikat» som følge av endringene for koronasertifikat. 

19. november

 • Kapittel 1 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene (TISK) + Kapittel 3 – Arrangementer, gjester i hjemmet og avstand + Kapittel 4 – Idrett, kultur og frivillighet + Kapittel 5 – Næringsliv: Kommuner som vedtar kommunale smitteverntiltak for virksomheter og arrangementer etter smittevernloven, kan i forskrift gi regler om bruk av koronasertifikat for virksomheter og arrangementer der alle besøkende over 16 år kan fremvise koronasertifikat ved inngangen.

18. november

 • Kapittel 1 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene (TISK): Oppdatert "Prioritering av selvtester" (som konsekvens av endring i plikt og anbefaling om testing for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære).

17. november

 • Kapittel 1 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene (TISK) – Kap. 1.1. TISK: 
  • Endret kapitteltittel til «1.1. TISK» (tidligere «1.1. Nedjustert TISK i normal hverdag med økt beredskap».
  • Korrigert informasjonen om hvem som har plikt vs anbefaling om å teste seg, da informasjonen om "delvaksinerte" var upresis.
  • Fjernet anbefaling som gjaldt frem til 17. november.

16. november

 • Kapittel 1 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene (TISK): Kapittel 1.1 «Nedjustert TISK i normal hverdag med økt beredskap» er oppdatert med informasjon om testplikt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som er uvaksinerte eller ikke har gjennomgått covid-19. Testplikten gjelder fra 17. november. Forenklet øvrig innhold noe.

12. november

 • Kapittel 1 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene (TISK): Kapittel 1.1 «Nedjustert TISK i normal hverdag med økt beredskap» er oppdatert med anbefaling om testing for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som er fullvaksinerte, delvaksinerte eller har gjennomgått covid-19 siste 12 måneder.

5. november

 • Kapittel 1 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene (TISK): Oppdatert:
  • Distribusjon av selvtester og antigen hurtigtester (oppdatert status for levering)
  • Prioritering og bruk av selvtester i kommunen (lagt inn "Selvtester til bruk i helse- og omsorgssektoren" og gjort mindre endringer).
  • Informasjon til kommunene om testing til koronasertifikat (fjernet informasjon om testing til koronasertifikat ved private aktører og refusjon).
  • Testing til koronasertifikat ved private aktører (slettet).

2. november

 • Kapittel 13.2. Kommunens covid-19- og influensaberedskap: Tekst endret i tråd med oppdatert kommunelegehåndbok fra FHI og nytt rundskriv I-6/2021 om kommunale smitteverntiltak fra HOD. 

1. november

 • Kapittel 1 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene (TISK): Kapittel 1.1 «Nedjustert TISK i normal hverdag med økt beredskap» er oppdatert med lenke til rundskriv I-6/2021 om kommunale smitteverntiltak.

14. oktober 

 • Kapittel 1 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene (TISK): Lagt til anbefaling med veiledning om prioritering og bruk av selvtester i kommunen. Kapittel 1.1 «Nedjustert TISK i normal hverdag med økt beredskap» er også endret som følge av denne veiledningen. 

13. oktober

 • Kapittel 9.3 – Sykehjem: Avpublisert anbefalingen «Alle sykehjem bør ha en plan for håndtering av dødsfall under pandemien».
 • Kapittel 12.1.1 – 12.1.8: De ulike kurs- og opplæringsressursene er gjennomgått ifm. "normal hverdag med økt beredskap". Mindre endringer i innholdet samt avpublisert "Webinarer vaksinasjon og vaksinasjonsutstyr".

11. oktober

 • Kapittel 12 – Personell, kompetanse og rekruttering: «Arbeidsgivere bør skjerme ansatte i helse- og omsorgstjenesten som er gravide eller i risikogrupper» er forenklet og oppdatert i tråd med overgang til normal hverdag med økt beredskap.

7. oktober

 • Kapittel 1 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene (TISK): Informasjon til kommunene om testing til koronasertifikat er oppdatert, bl.a. med informasjon om at den nasjonale kontrollsiden i koronasertifikatet skjules fra 7. oktober samt informasjon om at ordningen med private testtilbydere opphører 1. november 2021. 
 • Kapittel 9.7 – Tannhelsetjenesten: Lagt inn lenke til Folkehelseinstituttets råd til tannhelsetjenesten ved normal hverdag med økt beredskap. 
 • Kapittel 13 - Beredskapsplanlegging, pandemiberedskap, prioritering og tilsyn: Nytt kapittelnavn, avpublisert utdaterte anbefalinger, samt forenklet og oppdatert i tråd med overgang til normal hverdag med økt beredskap. 

6. oktober

 • Kapittel 1 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene (TISK): Ordningen med testing til koronasertifikat ved private aktører opphører 1. november 2021. Innhold rettet mot private aktører er oppdatert. 
 • Kapittel 9.1 – Allmennlegetjenesten: Lagt inn lenke til Folkehelseinstituttets råd til primærhelsetjenesten ved normal hverdag med økt beredskap – legekontor og legevakt i anbefaling om fastlegekontor. 

5. oktober

 • Kapittel 1 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene: Oppdatert informasjon om distribusjon av selvtester.

1. oktober 

 • Kapittel 7.3 – Legemidler og medisinsk utstyr: Avpublisert anbefalingen om bruk av antibiotika under pandemien.
 • Kapittel 9 – Kommunale helse- og omsorgstjenester: Lagt til boks med informasjon om hvilke råd som gjelder for helsevirksomheter med én-til-én-kontakt.
 • Kapittel 9.2 – Legevakt: Avpublisert utdaterte anbefalinger, samt forenklet og oppdatert i tråd med overgang til normal hverdag med økt beredskap.
 • Kapittel 12 – Personell, kompetanse og rekruttering: 
  • Oppdatert "Akuttmedisinsk trening og førstehjelpstrening" etter overgangen til normal hverdag med økt beredskap. 
  • Avpublisert "Arbeidsrettslige spørsmål og svar for helsepersonell som ønsker å jobbe ekstra i helsesektoren".
  • Avpublisert "Turnusfysioterapeuter kan få godkjent inntil 8 ukers fravær på grunn av covid-19".
  • Informasjon om lisens til helsefaglige studenter er oppdatert med ny tittel og en del tekst er fjernet. 

30. september

 • Kapittel 7.1 – Vaksinering og vaksineutstyr i vaksinasjonsprogrammet: Oppdatert de tre øverste anbefalingene med hva som gjelder etter overgangen til normal hverdag med økt beredskap.
 • Kapittel 7.2 – Smittevernutstyr: Avpublisert anbefalingene om håndtering av døde. Begravelsesbyråer skal nå gå tilbake til sine vanlige smittevernrutiner slik praksis var før pandemien.
 • Kapittel 8 – Besøk – pasienter og beboere: Slått sammen fra to til én og oppdatert anbefaling som gjelder spesialisthelsetjenesten i tråd med overgang til normal hverdag med økt beredskap.
 • Kapittel 9.8 – Helsestasjon, svangerskapsomsorg og skolehelsetjeneste: Avpublisert utdaterte anbefalinger, samt forenklet og oppdatert i tråd med overgang til normal hverdag med økt beredskap.

29. september

 • Kapittel 7.2 – Smittevernutstyr: Avpublisert fire utdaterte anbefalinger. Oppdatert lenker i resterende anbefalinger.
 • Kapittel 8 – Besøk – pasienter og beboere: Avpublisert flere utdaterte anbefalinger, samt forenklet og oppdatert anbefalinger som gjelder kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner i tråd med overgang til normal hverdag med økt beredskap.
 • Kapittel 9.1 – Allmennlegetjenesten: Avpublisert flere utdaterte anbefalinger, samt forenklet og oppdatert i tråd med overgang til normal hverdag med økt beredskap.
 • Kapittel 9.3 – Sykehjem: Forenklet og oppdatert i tråd med overgang til normal hverdag med økt beredskap.

28. september

 • Kapittel 9.4 – Hjemmebaserte tjenester: Avpublisert utdaterte anbefalinger, samt forenklet og oppdatert i tråd med overgang til normal hverdag med økt beredskap.
 • Kapittel 10 – Psykiske lidelser, rusmiddelproblemer og avhengighet: Avpublisert flere utdaterte anbefalinger, samt forenklet og oppdatert i tråd med overgang til normal hverdag med økt beredskap.

27. september

 • Kapittel 9.7 – Tannhelsetjenesten: Det er gjort endringer i tråd med overgang til en normal hverdag, med lenker til råd for ulike helsetjenester på fhi.no. Anbefalinger inneholder fortsatt råd om pasientbehandling og råd om prioriteringer ved økt smitterisiko.

25. september

 • Kapittel 1 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene: 
  • Ytterligere justeringer i teksten om nedjustert TISK.
  • Fjernet utdatert innhold og restrukturert kapittelet. 
  • Befolkningsrettet informasjon er erstattet av lenke til helsenorge.no eller Karantenesjekken.
  • Innholdet vil bli ytterligere oppdatert og kvalitetssikret fra mandag 27. september. 
 • Kapittel 2 – Reise, inkl. karantenesjekken:
  • Omfattende endringer som følge av lettelser i innreisetiltak (fase 1) ifm. "En normal hverdag med økt beredskap". Lettelsene gjelder fra 25. september kl. 16. 

24. september

 • Kapittel 1 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene: 
  • Innholdet i nedjustert TISK er endret som følge av at normal hverdag med økt beredskap innføres 25. september. 
 • Kapittel 3 - Arrangementer, gjester i hjemmet og avstand + Kapittel 4 - Idrett, kultur og frivillighet + Kapittel 5 - Næringsliv:
  • Avpublisert alle anbefalinger. Lagt inn generell tekst om hvilke råd som gjelder i normal hverdag med økt beredskap.
 • Smittevernveiledere:
  • Avpublisert smittevernveilederne for hjemmekontor, idrett, kollektivtransport, luftfart, helsevirksomheter 1-1-kontakt, virksomheter med 1-1-kontakt.

20. september

 • Kapittel 1.2 – Testing + Kapittel 1.5 – Karantene, inkl. Karantenesjekken + Kapittel 2 – Reiser:
  • Barn under 16 år unntas fra registreringsplikt i innreiseregistreringssystemet (trådte i kraft 18/9).
  • Oppdatert oversikt over land/områder hvor deler av karanteneperioden må gjennomføres på karantenehotell.
  • Oppdatert EUs tredjelandsliste. 

17. september

 • Nytt kapittel 1.1 – Nedjustert TISK:
  • Det er besluttet at nedjustert TISK skal innføres i alle kommuner fra 27. september 2021. Dette kapitlet beskriver hvilke endringer det medfører.
  • Tidligere kapittelhenvisninger i kapittel 1 i Endringsloggen viser til tidligere kapittelstruktur. 
 • Kapittel 1.1 – Testing: Lagt til informasjon i ny anbefaling om bruk av selvtester.

16. september

 • Kapittel 1.1 - Testing: Teksten "Bestille antigen hurtigtester: Informasjon til kommuner, helseforetak og regionale helseforetak" er oppdatert. Ny informasjon om at det for tiden ikke er mulig å bestille hurtigtester, endret leveringsdato og -informasjon, nytt avsnitt for kommuner med grensestasjoner og omskrevet avsnitt om tilgang på antigen hurtigtester. 

15. september

 • Kapittel 9.7 – Tannhelsetjenesten: Teksten er forenklet, og fem anbefalinger er samlet i én. Anbefaling om e-konsultasjoner fjernes. Beredskapsklinikker avvikles i denne omgang. Behandling av smittede / mistenkt smittede pasienter bør skje på slutten av dagen på tannklinikken de hører til – offentlig eller privat, i tråd med FHIs smittevernrutiner.

13. september

 • Kapittel 1.4 – Karantene, inkl. Karantenesjekken + Kapittel 2 – Reiser:
  • Oppdatert oversikt over land/områder hvor deler av karanteneperioden må gjennomføres på karantenehotell.
  • Presisert at barn som kun har fått én vaksinedose har andre regler enn fullvaksinerte ifm. innreise til Norge.

7. september

 • Kapittel 12 – Personell, kompetanse og rekruttering: "Kommuner og helseforetak kan få hjelp til å rekruttere helsepersonell" er oppdatert med informasjon om at det er kommunen som inngår avtale og ansetter innsatspersonellet, og at kommunen må avklare og dekke kostnader knyttet til lønn, og eventuelt opphold og reise.

3. september

Kapittel 1.1 – Testing + Kapittel 1.4 – Karantene, inkl. Karantenesjekken + Kapittel 2 – Reiser: Oppdatert med at koronasertifikat fra Skottland nå godkjennes av norske myndigheter.

2. september

 • Kapittel 3 - Arrangementer, gjester i hjemmet og avstand:
  • Oppdatert med nye antallsbegrensninger for arrangementer der det benyttes koronasertifikat. F.o.m. lørdag 4. september blir det tillatt med 5000 personer innendørs og 10 000 personer utendørs.
  • Oppdatert med flere private testtilbydere som kan benyttes til testing på arrangementer med koronasertifikat.

31. august

 • Kapittel 1.1 – Testing: Testing kan erstatte smittekarantene for barn og unge: Anbefalte testregimer: Testregimet "Testing etter eksponering" er oppdatert. 

30. august

 • Kapittel 1.4 – Karantene, inkl. Karantenesjekken: Oppdatert oversikt over land/områder hvor deler av karanteneperioden må gjennomføres på karantenehotell.

28. august

 • Kapittel 1.4 – Karantene, inkl. Karantenesjekken:
  • Personer som har gjennomgått covid-19-sykdom i Norge, får nå unntak fra smittekarantene i 12 måneder (mot seks måneder tidligere).
  • «Utøvere og støtteapparat i internasjonale idrettskonkurranser» er oppdatert med lenke til nytt vedlegg E i covid-19-forskriften som lister opp alle idrettsarrangementer der utenlandske utøvere og støtteapparat har unntak for innreisekarantene gjennom testing.

27. august

 • Kapittel 1.1 – Testing: Oppdatert med anbefaling om nytt testregime (jevnlig testing) som mulig erstatning for smittekarantene. Ryddet i øvrig innhold.

24. august

 • Kapittel 1.4 – Karantenesjekken: Personer som evakueres fra Afghanistan skal ikke betale egenandel for opphold på karantenehotell.

23. august

 • Kapittel 1.4 – Karantene, inkl. Karantenesjekken + Kapittel 2 – Reiser:
  • Oppdatert EUs tredjelandsliste.
 • Kapittel 1.4 – Karantenesjekken: Oppdatert informasjonen om karantene i kjøretøyet for yrkessjåfører.

18. august

 • Kapittel 1.4 –  Karantenesjekken: Oppdatert konkurranseoversikten med "Toppidrettsveka" under unntaket for innreisekarantene for utenlandske toppidrettsutøvere og nødvendig støttepersonell.
 • Kapittel Testing, 1.4 – Karantene, inkl. Karantenesjekken + Kapittel 2 – Reiser: Oppdatert med at du med koronasertifikat også fra England/Wales/Nord-Irland med QR-kode som kan verifiseres av norske myndigheter kan slippe innreisekarantene. 

16. august

 • Kapittel 1.1 – Testing, 1.4 – Karantene, inkl. Karantenesjekken + Kapittel 2 – Reiser:
  • Nytt unntak for krav om attest på negativ test for barn opp til 18 år som krysser grensen ifm. avtalt/fastsatt samvær mellom foreldre og barn eller delt bosted for barn (etter § 6d, første ledd)
  • Lettelser i innreisekarantene for elever i grunnskolen som dagpendler, og for barn som krysser grensen ifm. avtalt/fastsatt samvær eller delt bosted.

15. august

 • Kapittel 1.4 – Karantene, inkl. Karantenesjekken + Kapittel 2 – Reiser:
  • Ryddet og omstrukturert teksten om smittekarantene.  Lagt til informasjon om at testing i noen tilfeller kan erstatte smittekarantene for barn og unge.
  • Oppdatert oversikt over land/områder hvor deler av karanteneperioden må gjennomføres på karantenehotell og EUs tredjelandsliste.

13. august

 • Kapittel 1.1 – Testing: Anbefalingen «Testing kan i noen tilfeller erstatte smittekarantene for barn og unge» er oppdatert med info om overgangsperioden for dem som er i smittekarantene når ordningen trer i kraft 16. aug.
 • Kapittel 6 – Barnehager, skoler og utdanning: Studenter får unntak fra avstandskrav i undervisningen.

11. august

 • Kapittel 1.1 – Testing: Anbefalingen «Testing kan i noen tilfeller erstatte smittekarantene for barn og unge» har fått flere presiseringer og mer praktisk veiledning til kommunene, bl.a. om antigen hurtigtester, fremre nese som prøvetakingssted, når unntaket bør brukes m.m.

9. august

 • Kapittel 1.1 – Testing: Ny anbefaling om gjennomføring av testing som erstatning for smittekarantene for barn og unge.
 • Kapittel 1.4 – Karantene, inkl. Karantenesjekken og Kapittel 2 - Reiser: Oppdatert oversikt over land/områder hvor deler av karanteneperioden må gjennomføres på karantenehotell og EUs tredjelandsliste.

2. august

 • Kapittel 1.4 – Karantene, inkl. Karantenesjekken og Kapittel 2 - Reiser: Oppdatert oversikt over land/områder hvor deler av karanteneperioden må gjennomføres på karantenehotell og EUs tredjelandsliste.
 • Kapittel 1.4 - Karantenesjekken: Presisert at "Passasjerferger som seiler fra et grønt land til et land med karanteneplikt uten å ta om bord nye passasjerer, regnes ikke som offentlig transport."
 • Kapittel 3 - Arrangementer, gjester i hjemmet og avstand: Definisjonene av "arrangementer" og "private sammenkomster" er endret.
 • Kapittel 4 - Idrett, kultur og frivillighet: Anbefalingen "Organiserte idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter kan gjennomføres i tråd med myndighetenes anbefalinger": Setningen "Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere i konkurranser på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), uten å måtte holde 1 meter avstand" endret til "Både barn og voksne kan delta som utøvere i konkurranser på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), uten å måtte holde 1 meter avstand."

25. juli

 • Kapittel 1.4 – Karantene, inkl. Karantenesjekken og Kapittel 2 - Reiser: Oppdatert oversikt over land/områder hvor deler av karanteneperioden må gjennomføres på karantenehotell og EUs tredjelandsliste.

24. juli

 • Kapittel 1.4 – Karantenesjekken: Oppdatert konkurranseoversikten under unntaket for innreisekarantene for utenlandske toppidrettsutøvere og nødvendig støttepersonell.

13. juli

 • Kapittel 5 - Næringsliv – servering, handel, reiseliv og transport: "Kystcruise på Svalbard og langs norskekysten": Innhold erstattet med en lenke til pressemelding fra regjeringen.no, fordi de nasjonale smittevernveilederne for ekspedisjonscruise på og rundt Svalbard og for kystcruise langs norskekysten er avviklet.

12. juli

 • Kapittel 1.1 – Testing:
  • "Informasjon til kommuner: Private tilbydere kan etablere testing til koronasertifikat med refusjon fra staten" byttet navn til "Informasjon til kommunene om testing til koronasertifikat".
  • Oppdatert tekst i "Informasjon til kommunene om testing til koronasertifikat" og "Private tilbydere kan tilby testing til koronasertifikat med refusjon fra staten". 

9. juli 

 • Kapittel 1.1 – Testing: Oppdatert tekstene "Informasjon til kommuner: Private tilbydere kan etablere testing til koronasertifikat med refusjon fra staten" og "Private tilbydere kan tilby testing til koronasertifikat med refusjon fra staten": Testing til koronasertifikat kan også benyttes til innenlandsreiser og utenlandsreiser. 

8. juli 

 • Kapittel 1.4 – Karantenesjekken: Personer som ankommer Norge fra et grønt område, gjennom et rødt område (§ 6a første ledd bokstav a), må nå teste seg på grensen.
 • Kapittel 3 – Arrangementer, gjester i hjemmet og avstand, Kapittel 4 – Idrett, kultur og frivillighet og Kapittel 5 – Næringsliv: 
  • Antall tillatte deltakere på offentlige arrangementer der det benyttes koronasertifikat og adgangstest er økt i tråd med justeringer i trinn 3 av gjenåpningsplanen. 
  • Ikke lenger krav om innslipps-stopp kl. 24 for arrangementer der det benyttes koronasertifikat og test ved adgang.

7. juli

 • Kapittel 1.4 – Karantenesjekken: Oppdatert konkurranseoversikten under unntaket for innreisekarantene for utenlandske toppidrettsutøvere og nødvendig støttepersonell.
 • Kapittel 2 – Reiser: Rådet "Utenlandsreiser frarådes. Innenlandsreiser kan gjennomføres" er endret til "Reiseråd for utenlandsreiser og innenlandsreiser", og avsnittet om utenlandsreiser i dette rådet er endret.
 • Kapittel 5 – Næringsliv:
  • Rådet "Kystcruise på Svalbard og langs norskekysten" er oppdatert. Los kan gå om bord uten å være beskyttet, men skal bruke munnbind og holde avstand.

5. juli 

 • Kapittel 1.4 – Karantene, inkl. Karantenesjekken: Oppdatert etter endringer i innreise- og karanteneregler fra 5. juli (regjeringen.no)
  • Flere personer har rett til innreise. 
  • Store deler av Europa er nå grønt, og flere reisende slipper innreisekarantene.
  • Reisende fra Storbritannia og utvalgte land fra EUs tredjelandsliste må ikke tilbringe karantenetiden på karantenehotell.
  • Flere grupper arbeidsreisende er unntatt krav om karantenehotell (polititjenestepersonell, § 6l og § 6n).
 • Oppdatert flere steder etter endringer i trinn 3 av gjenåpningsplanen (regjeringen.no):
  • Kapittel 3 – Arrangementer, gjester i hjemmet og avstand: Fra natt til torsdag 8. juli økes antallet på offentlige arrangement der det benyttes koronasertifikat og adgangstest.
  • Kapittel 5 – Næringsliv – servering, handel, reiseliv og transport: Fra natt til torsdag 8. juli gjelder ikke lenger krav om innslipps-stopp kl. 24 for arrangement der det benyttes koronasertifikat og adgangstest.
  • Kapittel 6 – Barnehager, skoler og utdanning: Barnehager, SFO og skoler i områder med mye smitte bør forberede gult nivå.
 • Kapittel 3 – Arrangementer, gjester i hjemmet og avstand: Arrangør har ansvar for å ha utskriftsmuligheter for koronasertifikat.

2. juli

 • Kapittel 9.3 – Sykehjem: Presiseringer rundt dem med bare én vaksinedose og hvem som bør testes ved bekreftet smitte i avdelingen.

1. juli

 • Kapittel 1.4 – Karantene, inkl. Karantenesjekken: Ordningen med ventekarantene for personer som deler bolig med en i smittekarantene ble avviklet 1. juli. 
 • Kapittel 5 – Næringsliv – servering, handel, reiseliv og transport: I veileder for virksomheter med én-til-én-kontakt som frisører, kroppspleie mv: Språklige justeringer. Råd om servering av mat/drikke og fjerning av aviser, ukeblader o.l. i lokalene er tatt ut.

30. juni

 • Kapittel 1.4 – Karantenesjekken: Unntak fra innreisekarantene for mannskap på passasjerskip i fast rute ved testing (jf. covid-19-forskriften § 6c)

25. juni

 • Kapittel 1.1 – Testing: Kommuner som utfører jevnlig massetesting til prioriterte grupper får kostnadskompensasjon
 • Kapittel 2 – Reiser:
  • Oppdatering i anbefalingen om reiser til Svalbard.
   • Flere får unntak fra krav om å fremvise negativt testsvar før avreise til Svalbard, og alle kan teste seg gratis før avreise.
   • Fjernet avsnitt om dokumentasjon på bostedsbevis.
  • Reglene for innreiseregistreringsskjema, attest på negativ test og test på grensen er slått sammen til en tekst.

24. juni

 • Kapittel 1.4 – Karantenesjekken: Innreise-/karantenereglene for de som er fullvaksinert / har gjennomgått covid-19 er utvidet til å også gjelde de som har EU Digital COVID Certificate.
 • Kapittel 8 – Besøk – pasienter og beboere: Anbefalingen «Beboere i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner har rett til å motta besøk som må gjennomføres i tråd med nasjonale smittevernråd» har fått presisering i tekst som følge av lavere smitterisiko i tråd med økt vaksinestatus i befolkningen.

23. juni

 • Kapittel 5 – Næringsliv – servering, handel, reiseliv og transport:
  • Oppdatert anbefaling om skipscruise til Svalbard og langs norskekysten med lettelsene i trinn 3 av gjenåpningen.
  • Fjernet formulering om at arrangementer på kjøpesentre og butikker bør unngås.
 • Kapittel 6 – Barnehager, skoler og utdanning: Lagt til at grønt nivå er utgangspunkt for høstens skolestart. Forenklet tittel noe.
 • Kapittel 9.4 – Hjemmebaserte tjenester: Flere anbefalinger er forenklet og tilpasset en situasjon der etter hvert stadig flere tjenestemottakere, pårørende og tjenesteytere er vaksinert.

22. juni

 • Kapittel 4 – Idrett, kultur og frivillighet: Slått sammen anbefalingene om organiserte idrettsaktiviteter og andre kultur- og fritidsaktiviteter.
 • Kapittel 5 – Næringsliv – servering, handel, reiseliv og transport: Slått sammen regler for alkoholservering og anbefaling for serveringssteder og utesteder

20. juni

 • Kapittel 1.4 – Karantenesjekken:
  • Oppdatert med unntak for flere grupper utøvere i internasjonale idrettskonkurranser.
  • Oppdatert med at alle som ankommer Norge, ikke bare de som har vært i karantenepliktige land, må nå teste seg på grensen og fylle ut skjema for innreiseregistrering (med mindre de er har unntak fra kravet).
 • Kapittel 3 – Arrangementer, gjester i hjemmet og avstand:
  • Oppdatert med nye antallsbegrensninger for private sammenkomster og offentlige arrangement.
  • Oppdatert med informasjon om hvordan arrangører kan bruke koronasertifikat til å øke antall deltakere/publikum på et arrangement.
  • Splittet anbefalingen med offentlige arrangementer og private sammenkomster i to anbefalinger.
  • Oppdatert med at beskyttede personer ikke har antallsbegrensninger ved besøk i hus, leilighet, hage eller uteplass.
  • Endret anbefalingen om å begrense sosial kontakt til å gjelde de som ikke er beskyttet.
 • Kapittel 4 – Idrett, kultur og frivillighet
  • Oppdatert med nye antallsbegrensninger for offentlige arrangementer.
  • Oppdatert med lettelser i reglene for idretts-, kultur og fritidsaktiviteter, inkludert unntak fra 1-metersregelen for breddeidretten.
 • Kapittel 5 – Næringsliv – servering, handel, reiseliv og transport:
  • Oppdatert med nye antallsbegrensninger for offentlige arrangementer.
  • Fjernet kravet om nasjonal skjenkestopp kl. 24.00.

19. juni

 • Kapittel 1.4 – Karantene, inkl. Karantenesjekken og Kapittel 2 - Reiser: 
  Innholdet er oppdatert i tråd med endringer i covid-19-forskriften:  
  • Innreise-/karantenereglene for de som er fullvaksinert / har gjennomgått covid-19 er utvidet til å gjelde de som har norsk/svensk/dansk koronasertifikat. For denne gruppen fjernes krav til test på grensen og krav om innreiseregistrering.
  • Det er lettelser i reglene for hvem som må på karantenehotell.
   • Reisende fra EØS, Sveits og Storbritannia skal ikke på karantenehotell. 
    • For reisende fra Storbritannia endres reglene 20. juni kl. 24.00, og de må da på karantenehotell.
   • Reisende fra utenfor EØS, Sveits og Storbritannia skal fortsatt på karantenehotell, men kan teste seg ut av karantenehotell tidligst tre døgn (istedenfor syv døgn) etter innreise.

18. juni 

 • Kapittel 3 – Arrangementer, gjester i hjemmet og avstand: Endret i henhold til nye anbefalinger for trinn 3 av gjenåpningen. Lenket til forskriftsendringene som trer i kraft 20. juni.
 • Kapittel 4 – Idrett, kultur og frivillighet: Endret i henhold til nye anbefalinger om idretts- og fritidsaktiviteter for trinn 3 av gjenåpningen. Lenket til forskriftsendringene som trer i kraft 20. juni.
 • Kapittel 5 – Næringsliv – servering, handel, reiseliv og transport: Lagt inn nye anbefalinger for arbeidsliv og hjemmekontor i trinn 3 av gjenåpningen. 

17. juni

 • Kapittel 1.1. – Testing:
  • Ny anbefaling: Private tilbydere kan tilby testing til koronasertifikat med refusjon fra staten.
  • Ny anbefaling: Informasjon til kommuner: Private tilbydere kan etablere testing til koronasertifikat med refusjon fra staten.
 • Kapittel 3 – Arrangementer, gjester i hjemmet og avstand:
  • Ny anbefaling: Arrangører av større arrangementer kan inngå avtale med en privat testtilbyder om testing til koronasertifikat.

16. juni

 • Kapittel 9.5. Tiltak for å motvirke sosial isolering i sykehjem og hjemmetjenester:
  • Tydeliggjort virksomhetens ansvar for rutiner for å kartlegge og følge opp personer som har behov for oppfølging som følge av sosial isolasjon. Gitt eksempler på tiltak som kan gjennomføres i hele den kommunale helse- og omsorgstjenesten, samt råd om aktuelle selvhjelpsverktøy på Helsenorge. 
  • Gitt råd om å prioritere personer som er sosialt isolerte i takt med at et økende antall mottakere av helse- og omsorgstjenester er beskyttet mot smitte. 

11. juni

 • Kapittel 1.4 – Karantene, inkl. Karantenesjekken og Kapittel 2 - Reiser: Innholdet er oppdatert i tråd med endringer i covid-19-forskriften:  
  • Fullvaksinerte og personer som har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene får nå fritak fra innreisekarantene. Forutsetning er fremvisning av et norsk koronasertifikat. Begge disse gruppene er også unntatt fra krav om attest på negativ test. 
  • Personer som har fått 1. vaksinedose med varighet fra 3 til 15 uker etter vaksineringen eller er under 18 år kan avslutte karantenen hvis de tester negativt på en PCR-test tatt tidligst tre døgn etter innreise. De må kunne dokumentere at de har fått 1. vaksinedose ved fremvisning av et norsk koronasertifikat.
 • Kapittel 4 – Idrett, kultur og frivillighet: Tre anbefalinger for frivillige organisasjoner er slått sammen til én og omstrukturert noe, samt lagt til lenke til smittevernveiledere for kultur-, idrett- og frivillighetsfeltet.

9. juni

 • Kapittel 7.4 – Koronavaksine utenfor vaksinasjonsprogrammet (Janssen): Lagt til nytt kapittel med veiledning til helsepersonell om ordningen.

8. juni

 • Kapittel 3 – Arrangementer, gjester i hjemmet og avstand:
  • Anbefaling om arrangementer: Tydeliggjort hvilke regler som gjelder for beskyttede. Fjernet informasjon om regionale tiltak, da dette nå angår veldig få. Lagt inn lenke til råd om avslutninger i barnehage og skole. Omstrukturert teksten.
  • Anbefaling om besøk i hjemmet: Tydeliggjort hvilke regler som gjelder for beskyttede. Fjernet informasjon om regionale tiltak, da dette nå angår veldig få. Omstrukturert teksten.

7. juni

 • Kapittel 10 – Psykiske lidelser, rusmiddelproblemer og avhengighet: Ny anbefaling «Utprøvende behandling med vanedannende legemidler kan vurderes for å redusere abstinenser eller craving/sug hos personer med rusmiddelavhengighet under karantene eller isolering».

4. juni

 • Kapittel 1.4 – Karantene, inkl. Karantenesjekken, Kapittel 2 – Reiser:
  • Personer som er beskyttet og barn under 12 år vil ved negativ test tatt tre døgn etter ankomst kunne gå ut av innreisekarantene. Beskyttede må kunne dokumentere at de er beskyttet gjennom pålogging på helsenorge.no. (§ 4c nytt tredje ledd i covid-19-forskriften).
  • Du kan få fritak fra opphold på karantenehotell fordi det foreligger sterke velferdshensyn eller andre tungtveiende grunner til at du ikke kan oppholde deg på karantenehotell. Du må søke UDI om unntak fra opphold på karantenehotell hvis du reiser inn til Norge fra og med 4. juni. 
  • Reisende fra flere land kan nå tilbringe karantene i eget hjem etter endret smittesituasjon i Europa og endring av covid-19-forskriften Vedlegg C. 

3. juni

 • Kapittel 1.1 - Testing, Kapittel 1.4 – Karantene, inkl. Karantenesjekken, Kapittel 2 – Reiser: Innholdet er oppdatert mange steder i både veileder og karantenesjekken pga. endringer i covid-19-forskriften. Endringene handler blant annet om: 
  • Nye regler om unntak fra karantenehotell for beskyttede og mindreårige.
  • Oppdatert informasjonen for beskyttet helsepersonell uten dokumentasjon fra norsk helse- og omsorgstjeneste.
  • Fullvaksinert helsepersonell som ankommer Norge etter å ha hentet eller levert pasienter med ambulanse i utlandet gis unntak fra innreisekarantene i arbeidstiden og på fritiden.
  • Oppdatert informasjonen om unntak fra innreisekarantene i arbeidstiden for helsepersonell som regnes som kritisk samfunnsfunksjon. 

2. juni

 • Kapittel 1.4 – Karantenesjekken: Opprettet side for "Utøvere og støtteapparat i internasjonale idrettskonkurranser" i karantenesjekken, med info om hvilke regler som gjelder for de.
 • Kapittel 9.1 – Allmennlegetjenesten: Avpublisert anbefalingen «Helsepersonell bør veilede pasienter som faster under Ramadan».

31. mai

 • Kapittel 1.1 – Testing: Publisert informasjon om hvordan kommuner bør bruke «hurtigtestløsning» for å gi svar på hurtigtester til personer som ikke får det via helsenorge.no.
 • Kapittel 9.3 Sykehjem: Flere av anbefalingene er oppdatert i tråd med FHIs informasjon om vaksinenes effekt og at de også reduserer risiko for smittespredning. Dessuten lagt til informasjon og lenker der FHI har kommet med  ny informasjon.

28. mai

 • Kapittel 1.1 – Testing: Anbefalingen «Kommunene kan jevnlig masseteste prioriterte grupper» er justert for fase 2 til å omfatte områder med moderat smittetrykk (FHIs risikonivå 3) i tillegg til å omfatte flere prioriterte grupper. Den er videre oppdatert med detaljering av fase 3 i plan for jevnlig testing.
 • Kapittel 1.4 – Karantene, inkl. Karantenesjekken, Kapittel 2 – Reiser: Innholdet er oppdatert i tråd med endringer for hvem som skal på karantenehotell m.m. (gjeldende fra 27. mai).
 • Kapittel 8 – Besøk – pasienter og beboere: Anbefalingen om beboere i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner er endret i henhold til FHIs oppdaterte smittevernråd på området. Skillet mellom sykehjem og andre kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner er fjernet, noe informasjon er tatt ut for heller å vise til FHI, samt noen mindre redaksjonelle endringer.

27. mai

 • Kapittel 3 – Arrangementer, gjester i hjemmet og avstand:
  • Tillatt med 10 gjester på besøk
  • Endrede antallsbegrensninger på arrangementer og private sammenkomster.
 • Kapittel 4 – Idrett, kultur og frivillighet:
  • Endrede antallsbegrensninger på kultur- og idrettsarrangementer.
  • Anbefalt gruppestørrelse ved organisert trening/øving i breddeidrett og kultur- og fritidsaktiviteter økes for voksne over 20 år.
  • Lag fra små kommuner som ikke har andre motstandere i kommunen, kan reise til nabokommunen for å konkurrere såfremt kommunene har samme smittenivå.
  • Det åpnes for treningskamper i alle lag i serier i toppidretten, herunder i Post-Nord-ligaen.
 • Kapittel 5 – Næringsliv – servering, handel, reiseliv og transport: 
  • Innslipps- og skjenkestopp utvidet til kl 24. Tatt ut krav om matservering.
  • Lagt inn at varemesser og midlertidige markeder er regulert som kjøpesentre, ikke arrangementer. Lagt inn krav om smittevernfaglig forsvarlig drift når det gjelder avstand, hygiene, antall personer og registrering av personopplysninger.
  • Varemesser og midlertidige markeder er tatt ut av begrepsdefinisjonen av arrangementer.
 • Kapittel 6 – Barnehager, skoler og utdanning:
  • Kommunene kan selv vurdere hvilket nivå i trafikklysmodellen (grønt, gult, rødt tiltaksnivå) barnehagene og skolene skal være.
  • I høyere utdanning åpnes det for mer fysisk undervisning og økt bruk av jevnlig testing, og det skal registreres hvem som er til stede og deres seteplassering for å lette smittesporing.

21. mai

 • Generelt: Lagt inn lenker til hvilke lettelser som skjer når trinn 2 i gjenåpningen gjennomføres fra torsdag 27. mai.
 • Kapittel 1.4 – Karantene, inkl. Karantenesjekken, Kapittel 2 – Reiser:
  • Lagt inn lenker til informasjon om endringer i karantenehotellordningen og lettelser i innreiserestriksjonene fra 27. mai. 
  • Ankommer Norge for å tiltre arbeid på fartøy i norsk havn og Kritisk samfunnsfunksjon: Disse gruppene er nå unntatt krav om karantenehotell når de ankommer Norge, også etter å ha oppholdt seg utenfor EØS/Schengen og Storbritannia.
 • Kapittel 2 – Reiser: Fra 21. mai kan innenlandsreiser gjennomføres.
 • Kapittel 5 – Næringsliv – servering, handel, reiseliv og transport: Lagt inn at det foreløpig ikke er lettelser i tiltak for beskyttede når det gjelder hjemmekontor.

15. mai 

 • Kapittel 1.4 – Karantene, inkl. Karantenesjekken, Kapittel 2 – Reiser og Kapittel 3 – Arrangementer, gjester i hjemmet og avstand: Definisjoner av beskyttede personer og fullvaksinerte er forskriftsfestet.
  • Definisjonen av fullvaksinerte er utvidet til å gjelde de som 1) har fått 2. vaksinedose, med virkning fra 1 uke etter vaksinasjonen (ikke nytt), 2) ved godkjent laboratoriemetode har testet positivt for covid-19, og deretter har fått en dose vaksine minst 3 uker etter prøvedato, med virkning fra 1 uke etter vaksinasjonen, 3) har fått 1. vaksinedose, og ved godkjent laboratoriemetode har testet positivt for covid-19 minst 3 uker etter vaksinasjonen, og har avsluttet isoleringen.
  • Man regnes nå som beskyttet etter 1. vaksinedose fra 3 til 15 uker etter vaksinasjonen (tidligere 3-12 uker).

13. mai

 • Kapittel 1.4 – Karantene, inkl. Karantenesjekken og Kapittel 2 – Reiser:
  • Reisende som har vært i Storbritannia har, med virkning fra 13. mai kl.12, de samme karantenereglene som reisende fra land i EØS/Schengen.
  • Testing på grensen: Storbritannia er lagt til i § 4d fjerde ledd: Unntaket i § 4d tredje ledd bokstav g og i gjelder ikke personer som har oppholdt seg utenfor EØS- og Schengenområdet eller Storbritannia i løpet av de siste 10 døgnene før ankomst til Norge. 
 • Kapittel 1.4 – Karantenesjekken: Reist med skip eller båt fra Norge uten å gå i land i utlandet: Endring i covid-19-forskriften § 6a bokstav c: Skipet eller båten kan ta om bord samfunnskritisk personell og personer som gjennomfører varetransport fra utenlandsk havn. Rederiet skal tilrettelegge og kunne fremlegge dokumentasjon for at de som går om bord holdes adskilt fra øvrige passasjerer og unngår nærkontakt med mannskapet. Rederiet skal kontrollere dokumentasjon fra de som går om bord i utenlandsk havn og fastsette et maksimalt antall passasjerer som kan være om bord for at det skal være smittevernfaglig forsvarlig. 
 • Regionale tiltak, tiltaksnivå B: Fra 13. mai kan treningssentre ha tilbud om utendørs gruppetrening for dem som er bosatt i kommunen.

12. mai

 • Kapittel 1.4 – Karantene, inkl. Karantenesjekken og Kapittel 2 – Reiser: Muligheten for å gjennomføre karantenen i kjøretøy/tog/enelugar/militærleir for enkelte arbeidsreisende gjelder ikke dersom du har oppholdt deg i land utenfor EØS/Schengen de siste 10 døgnene før ankomst til Norge.
 • Kapittel 5 – Næringsliv – servering, handel, reiseliv og transport: Lenker til smittevernveiledere er ikke lenger formulert som egne råd. Lenkene er samlet i en liste nederst i kapitlet. 

9. mai

 • Kapittel 1.4 – Karantene, inkl. Karantenesjekken
  • Krav om karantenehotell er utvidet fra å gjelde personer som har oppholdt seg i Bangladesh, India, Irak, Nepal og Pakistan i løpet av de siste 10 døgnene før ankomst til Norge, til å gjelde personer som har vært i land utenfor EØS/Schengen.
  • Vaksinert helsepersonell uten dokumentasjon fra norsk helse- og omsorgstjeneste kan få unntak fra karantene under gitte vilkår.

5. mai

 • Kapittel 1.4 – Karantene, inkl. Karantenesjekken og Kapittel 2 – Reiser: Krav om karantenehotell for personer som har oppholdt seg i Bangladesh, India, Irak, Nepal og Pakistan i løpet av de siste 10 døgnene før ankomst til Norge gjelder ikke for forsvarspersonell utsendt på oppdrag på vegne av Forsvaret.
 • Kapittel 3 – Arrangementer, gjester i hjemmet og avstand: Lagt til ny anbefaling om lettelser fra koronatiltak for beskyttede personer.
 • Kapittel 4 Idrett, kultur og frivillighet – Anbefaling om treninger, organisert idrettsaktivitet og idrettsarrangementer er oppdatert med at det åpnes for seriespill for fotball og håndball på toppnivå, samt presisering av at journalister, fotografer, media ikke regnes med i antall personer som kan være til stede på arrangement.

4. mai

 • Kapittel 1.4 – Karantene, inkl. Karantenesjekken: Fullvaksinerte trenger ikke lenger gå i smittekarantene. Personer som har fått én dose, og det har gått mellom 3 og 12 uker siden de fikk dosen, får også unntak hvis de tester negativt mellom døgn 3 og 7 etter nærkontakten med en smittet. (Endring i covid-19-forskriften § 4, gjeldende fra og med 4. mai).

3. mai

 • Kapittel 1.4 – Karantene, inkl. Karantenesjekken: Hvis du må på karantenehotell som følge av de strengere reglene for reisende fra Bangladesh, India, Irak, Nepal eller Pakistan, trenger du ikke å betale egenandel hvis du kan dokumentere at reisen var påbegynt før 29. april 2021 og oppholdet på karantenehotell startet før 20. mai 2021. (Endring i covid-19-forskriften § 22).

30. april

 • Kapittel 1.4 – Karantene, inkl. Karantenesjekken og Kapittel 2 – Reiser: Krav om karantenehotell for personer som har oppholdt seg i Bangladesh, India, Irak, Nepal og Pakistan i løpet av de siste 10 døgnene før ankomst til Norge gjelder ikke for utsendt utenrikstjenestemann ved norsk utenriksstasjon og deres ektefelle, samboer eller barn.
 • Kapittel 3 – Arrangementer, gjester i hjemmet og avstand:
  • Oppdatert med endringer i tiltaksnivå B som trer i kraft 3. mai (midlertidige markeder) og 10. mai (begrensning i antall i begravelser).
  • Tekstlige justeringer i anbefaling om besøk i hus, hytte, hage eller uteplass.
 • Kapittel 4 – Idrett, kultur og frivillighet: Oppdatert anbefaling om treningssentre m.v. med endringer i tiltaksnivå C som trer i kraft 3. mai: svømmetilbud til kommunens innbyggere tillates.

29. april

 • Kapittel 1.1 – Testing, Kapittel 1.4 – Karantene, inkl. Karantenesjekken og Kapittel 2 – Reiser:
  • Presisert forskriftsendringer om krav til testing (se beskrivelse 28. april om hva endringene handler om). Har samtidig slått sammen enkelte tekster og slettet innholdselementer. 

28. april

 • Kapittel 1.1 – Testing, Kapittel 1.4 – Karantene, inkl. Karantenesjekken + Kapittel 2 – Reiser:
  • Krav om karantenehotell (med noen svært få unntak) for personer som har oppholdt seg i Bangladesh, India, Irak, Nepal og Pakistan i løpet av de siste 10 døgnene før ankomst til Norge (covid-19-forskriften § 5). 
  • Personer som har oppholdt seg i disse fem landene, og som skal på karantenehotell, kan ikke bruke offentlig transport fra ankomststedet til karantenehotellet. 
  • Fra midnatt, natt til 29. april blir det strengere krav til testing:
   • Krav om at personer med positiv hurtigtest på grensen fra land utenfor EØS- og Schengenområdet også må ta PCR-test på grensen.
   • Krav om at alle personer på karantenehotell skal teste seg på døgn syv etter ankomst med PCR-test. Kommunene får en plikt til å tilby slik test.
   • Informasjonen er oppdatert, men vil kunne bli utdypet / presisert når forskriftsendringen er klar.
 • Kapittel 3 – Arrangementer, gjester i hjemmet og avstand: Råd for fullvaksinerte lagt inn i anbefalingen om å holde avstand.
 • Kapittel 6 – Barnehager, skoler og utdanning: Lagt til informasjon om og lenker til Udirs veiledning om tilbud til barn og elever med foreldre som jobber i en kritisk samfunnsfunksjon.

27. april

 • Kapittel 4 – Idrett, kultur og frivillighet: Anbefalingen om treningssentre, svømmehaller, spaanlegg, hotellbasseng og lignende ble slått sammen med anbefalingen om fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, bowlinghaller og lignende.

24. april

 • Kapittel 1.1 – Testing: «Bestille antigen hurtigtester: Informasjon til kommuner, helseforetak og regionale helseforetak»: Oppdatert bestillingsrutinene. 

23. april

 • Kapittel 3 – Arrangementer, gjester i hjemmet og avstand: Endring i anbefalingen om arrangementer. For tiltaksnivå B er det presisert at ansatte som er nødvendige for å gjennomføre livssynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus (inkludert vielser, dåp og konfirmasjon) kommer i tillegg til det tillatte antallet på inntil 20 deltakere.

22. april

 • Kapittel 1.1 Testing: Lagt til ny anbefaling om jevnlig massetesting.
 • Kapittel 2 – Reiser: Reiser til Svalbard: Oppdatert informasjonen om refusjon for utgifter til covid-19-test i perioden 19. februar–26. mars 2021.
 • Kapittel 3 – Arrangementer, gjester i hjemmet og avstand | Kapittel 4 – Idrett, kultur og frivillighet | Kapittel 5 — Næringsliv – servering, handel, reiseliv og transport: 17. mai-markeringer må gjennomføres innenfor gjeldende smittevernregler. 
 • Kapittel 7.2 – Smittevernutstyr relatert til covid-19 til fastleger og fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen: Lagt inn at kommunenes kostnader til ekstraordinære smitteverntiltak i første halvår 2021 blir dekket gjennom rammetilskuddet.

21. april

Kapittel 2 – Reiser: 

 • Nytt innhold: Søke tilskudd til testing og opphold ved innreise: Informasjon til kommunene.
 • Anbefaling om testing av helsepersonell som har vært i gule land gjelder ikke lenger, og er avpublisert. 
 • Anbefalinger om pasienttransport er erstattet av lenke til tilsvarende informasjon på fhi.no. 

17.-18. april

 • Kapittel 1.1 – Testing + Kapittel 1.4 –  Karantenesjekken: 
  • Barn under 12 år skal testes på grensen. Barn under 12 år skal ikke testes der det er uforholdsmessig krevende å få tatt testen av barnet (jf. covid-19-forskriften § 4d).
  • Arbeids- eller oppdragsgiver er ansvarlig for organisering og gjennomføring, men ikke lengre ansvarlig for finansering, av testing i Norge ifm. unntak fra innreisekarantene for visse arbeids- og oppdragstakere (jf. covid-19-forskriften § 6b) og for arbeidstakere som ankommer Norge for å tiltre arbeid på fartøy i norsk havn (jf. covid-19-forskriften § 6h).

16. april

 • Kapittel 3 – Arrangementer, gjester i hjemmet og avstand:
  • Endret ordlyd i tittel fra "Alle bør i størst mulig grad holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker" til "Alle bør begrense sosial kontakt".
  • Antall tillatte gjester på besøk endres fra 2 til 5.
  • Reglene for antall deltakere på arrangementer er endret. Anbefalingene for arrangementer og private sammenkomster er slått sammen.
  • Anbefalt avstand til andre personer er endret tilbake til 1 meter.
 • Kapittel 4 – Idrett, kultur og frivillighet: 
  • Opphevet stenging av treningssentre, bassenger, fornøyelsesparker m.v.
  • Oppdatert om gjennomføring og regler for antall ved kultur- og idrettsarrangementer.
  • Oppdatert anbefalinger om trening og idrettsaktivitet med lettelser i tiltak.
  • Oppdatert anbefaling om musikkøvelser med lettelser i tiltak, og samtidig utvidet anbefalingen til å gjelde flere fritidsaktiviteter. 
 • Kapittel 5 — Næringsliv – servering, handel, reiseliv og transport: 
  • Forbud mot alkoholservering er tatt bort, nasjonale regler om alkoholservering er lagt inn igjen.
  • Påbud om hjemmekontor er tatt bort, erstattes av anbefaling om hjemmekontor for alle som har mulighet
 • Regionale tiltak: Tiltaksnivå A: Lagt til justeringer:
  • Flere kan få tilgang til lokalene på universiteter, høyskoler og fagskoler dersom de testes jevnlig.
  • Blomsterbutikker med salgsareal under 250 kvadratmeter, og som hovedsakelig selger blomster med svært kort holdbarhet kan være åpne.
  • Det er tillatt å organisere treningskamper i de to øverste divisjonene i fotball.

15. april

 • Kapittel 6 — Barnehager, skoler og utdanning: Lagt inn at det fra 16. april er mulig for studenter å være på campus med forsterkede smitteverntiltak, med tilgang til lesesaler og bibliotek. 
 • Kapittel 9.2 — Legevakt: 
  • Lagt til ny anbefaling: «Akutthjelpere bør brukes på voksne pasienter ved høy smitterisiko, dersom akutthjelperne har tilstrekkelig smittevernutstyr».
  • Oppdatert anbefalingen om hjerte-lunge-redning med ny tittel og revidert innholdet.

13. april

 • Generelt: Oppdatert med lenke til regjeringens lettelser i smittetiltakene fra og med 16. april fra flere kapitler og anbefalinger.
 • Kapittel 1.4 – Karantenesjekken: 
  • Karantenesjekken er oversatt til følgende nye språk: latvisk (publisert 9. april), tysk (publisert 12. april) og spansk (publisert 13. april).
 • Kapittel 5 – Næringsliv – servering, handel, reiseliv og transport:
  • Anbefalingen om den søknadsbaserte ordningen for strengt nødvendig utenlandsk arbeidskraft er utvidet til flere bransjer.

12. april

 • Kapittel 9.1 – Allmennlegetjenesten: Ny anbefaling om veiledning av pasienter som faster under Ramadan.

9. april

 • Regionale tiltak: Tiltaksnivå A: 
  • Lagt til presisering: Ølutsalg og andre virksomheter som i hovedsak selger drikkevarer, kan ikke holde åpent.
  • Oppdatert med regler for antall deltakere på urnenedsettelser og gravferdsseremonier. 
 • Kapittel 3 – Arrangementer, gjester i hjemmet og avstand:
  • Oppdatert anbefalingen om arrangementer med regler for antall deltakere på urnenedsettelser og gravferdsseremonier på tiltaksnivå A.
  • Oppdatert anbefalingen om arrangementer med lenke til FHIs råd og regler for ramadan.
  • Presisert at anbefalingen om antall gjester på besøk gjelder uavhengig av alder, slektskap eller om man er i samme kohort i andre sammenhenger.

8. april

 • Kapittel 9.6 — Oppfølging hjemme av pasienter med covid-19: Anbefalingene er gjennomgått og revidert.
 • Kapittel 9.8 — Helsestasjon, svangerskapsomsorg og skolehelsetjeneste: Anbefalingen «Kommunen bør opprettholde normal aktivitet i helsestasjonstilbudet til gravide og barselkvinner» er blitt oppdatert med språklige presiseringer.

4. april 

 • Kapittel 1.2 - Isolasjon: 
  • Lagt inn anbefaling om at personer bekreftet smittet med covid-19 som hovedregel skal oppholde seg i isolasjon nær grensen. 

3. april 

 • Kapittel 1.2 - Isolasjon:
  • I anbefalingen «Personer som er bekreftet smittet med covid-19 skal oppholde seg i isolasjon»: Lagt inn presisering om at personer som får påvist smitte ved ankomst til Norge som hovedregel bør isoleres nær grensen. 

1. april

 • Regionale tiltak: Forlengelse av Tiltaksnivå A (Særlig høyt tiltaksnivå) for flere kommuner i Vestfold og Telemark: 
  • til og med 11. april for kommunene Holmestrand, Horten, Tønsberg, Færder, Sandefjord og Larvik.
  • til og med 8. april for kommunene Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan. 

31. mars

 • Kapittel 1.1 – Testing + Kapittel 1.4 – Karantene, inkl. Karantenesjekken + Kapittel 2 – Reise: 
  • Oppdatert i tråd med endringer i covid-19-forskriften § 4a: Norske statsborgere og utlendinger som er bosatt i Norge med oppholdstillatelse eller oppholdsrett etter utlendingsloven er ikke lengre unntatt kravet om attest på negativ test. 
  • Oppdatert i tråd med endringer i covid-19-forskriften § 4d: Testen skal være antigen hurtigtest. PCR-test kan kun unntaksvis benyttes. Personer som er testet med antigen hurtigtest, skal vente på teststasjonen til prøveresultatet foreligger.

28. mars

 • Lagt inn lenke til pressemelding fra regjeringen.no på relevante steder: Det blir betydelig strengere test- og karantenehotellregler ved innreise, fra 29. mars og 1. april (regjeringen.no)
 • Kapittel 1.4 – Karantene (inkl. Karantenesjekken):
  • Ventekarantene er forskriftsfestet fra 29. mars. Flere tekster er endret i tråd med endringene i covid-19-forskriften § 4. Hovedregelen er: Husstandsmedlemmer som deler bolig med en person i smittekarantene, skal i ventekarantene. Ventekarantene er også tilføyd i § 6e (kritisk samfunnsfunksjon) og § 6k (vaksinert helsepersonell).
  • Karantenehotellreglene er endret fra 29. mars. Flere tekster er endret i tråd med endringene i covid-19-forskriften § 5. Blant annet:
   • må personer som ankommer Norge fra en unødvendig utenlandsreise tilbringe hele karanteneperioden på karantenehotell. 
   • er det gitt nye unntak fra karantenehotell for personer som krysser grensen i forbindelse med avtalt samvær mellom barn og forelder, og for utenlandske diplomater (fra 26. mars).
  • Karantenesjekken: Landingsside «Jeg ankommer Norge for å tiltre arbeid på fartøy i norsk havn» er oppdatert med justerte testkrav (regjeringen.no). 
 • Kapittel 5 – Næringsliv – servering, handel, reiseliv og transport:
  • «Regler for alkoholservering på serveringssteder»: Lagt til: Minibar og roomservice er tillatt. 

26. mars

 • Kapittel 1.4 – Karantenesjekken: 
  • Karantenesjekken er oversatt til følgende nye språk: fransk (publisert 16. mars), somali (publisert 25. mars) og litauisk (publisert 26. mars). 
  • Siden for "Mannskap på skip" er splittet opp i flere steg.
 • Kapittel 2 – Reiser: Anbefaling «Alle bør unngå unødvendige reiser. Ved nødvendige reiser og pendling innenlands, følg regler og råd»: Oppdatert informasjon om at fastboende på Svalbard kan teste seg gratis før reise til Svalbard, ved fremvisning av bostedsbevis.
 • Kapittel 9.8 – Helsestasjon, svangerskapsomsorg og skolehelsetjeneste: Anbefalingen «Kommunene bør opprettholde normal aktivitet i helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom» er oppdatert med tydeliggjøring av tilstedeværelse i tjenesten, og det vises til smittevernveiledere for barnehage- og skole.

25. mars

 • Kapittel 2 – Reiser: Anbefaling «Alle bør unngå unødvendige reiser. Ved nødvendige reiser og pendling innenlands, følg regler og råd»: Ny tittel, omstrukturert tekst. Lagt til «Råd til arbeidstakere og studenter som pendler innenlands».
 • Kapittel 7.2 – Smittevernutstyr:
  • Oppdatert Informasjon om muligheter for refunderte kostander relatert til smittevernutstyr for fastleger og fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen. 

24. mars

 • Kapittel 3 – Arrangementer, gjester i hjemmet og avstand:
  • Endret anbefaling "Alle bør i størst mulig grad holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker" fra maksimalt 10 sosiale kontakter til at man bør ha så få sosiale kontakter som mulig.
  • Endret anbefalingen om "Antall gjester på besøk" fra fem til to gjester.
  • Endret anbefalingene for "private sammenkomster på offentlig sted" og "arrangementer" med at disse bør utsettes eller avlyses. Endret antallsbegrensningene for arrangementer som ikke kan utsettes.
  • Endret anbefalingen om "avstand" til at det nå anbefales 2 meters avstand. Unntak gjelder for helsetjenesten, barnehager og skoler, eller andre tjenester for sårbare grupper der det i praksis kan hindre normal drift av tjenestene.
 • Kapittel 4 – Idrett, kultur og frivillighet: Anbefaling om musikkøvelser oppdatert med forbud mot innendørs organisert fritidsaktivitet for voksne.
 • Kapittel 5 – Næringsliv – servering, handel, reiseliv og transport:
  • I «Regler for alkoholservering på serveringssteder»: lagt inn at det er nasjonalt skjenkeforbud. 
  • Lagt inn påbud om hjemmekontor. Dette erstatter anbefalingen om hjemmekontor. 
 • Kapittel 9.7 – Tannhelsetjenesten: Endret der det har stått en meter, til to meter i anbefalingen «Tannhelsetjenesten bør gjennomgå og iverksette tiltak, rutiner og organisering for å forebygge covid-19».
 • Regionale tiltak: Tiltaksnivå A: 
  • Lagt til dåp som unntak til forbudet mot arrangementer. Barnet, foreldrene, prest og inntil to faddere kan være til stede.
  • Lagt til at det er tillatt med idretts- fritidsaktiviteter utendørs for personer med rusproblemer eller alvorlig psykisk sykdom i grupper på inntil 5 personer, når alle deltakerne kommer fra samme kommune.
  • Lagt inn mer informasjon/fortolkning om avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer i butikker og varehus. 

23. mars

 • Kapittel 1.1 – Testing: Nytt innhold: Bestille antigen hurtigtester: Informasjon til kommuner, helseforetak og regionale helseforetak.
 • Kapittel 2 – Reiser: 
  • «Råd for påskeferien 2021» er oppdaterte. 
  • «Alle bør unngå unødvendige reiser i inn- og utland» er oppdatert med unntak til anbefalingen.
 • Kapittel 4 – Idrett, kultur og frivillighet: Oppdatert med innstramminger fra 25. mars:
  • Forbudt med innendørs organisert idretts- og fritidsaktivitet for voksne, anbefaling om å avlyse alle planlagte arrangementer.
  • Treningssentre kan kun holde åpent for kommunens egne innbyggere og rehabilitering, individuell trening og behandling. Svømmehaller stenges, unntak for barn på svømmetrening og personer på rehabilitering.
  • Fornøyelsesparker, bingohaller og lignende underholdningstilbud blir stengt.
 • Kapittel 6 – Barnehager, skoler og utdanning: Innstramminger fra 25. mars: Ved høyere utdanning, digital undervisning og stengte lokaler (med noen få unntak).

19. mars

 • Kapittel 1.4 – Karantene, inkl. Karantenesjekken: Oppdatert reglene for karantenehotell:
  • Personer som reiser på unødvendige fritidsreiser til utlandet må på karantenehotell minst tre døgn når de kommer tilbake til Norge.
  • Arbeidsreisende må legge frem dokumentasjon på arbeidsreisen.
 • Kapittel 1.4 – Karantene (inkl. Karantenesjekken) og Kapittel 7.1 – Vaksiner og vaksineutstyr: Nytt innhold: Vaksinert helsepersonell kan få unntak fra smittekarantene i arbeidstiden, når det er nødvendig for å opprettholde forsvarlig behandlingskapasitet.
 • Kapittel 8 – Besøk – pasienter og beboere: Ny anbefaling «Fødeinstitusjonene bør legge til rette for at partner/ledsager kan være til stede før, under og etter fødsel».

16. mars

 • Regionale tiltak: Kommunene Bokn, Haugesund, Horten, Karmøy, Larvik, Sandefjord, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord får tiltaksnivå A.
 • Kapittel 9.3 — Sykehjem: Anbefalingen «Alle sykehjem bør ha smitteverntiltak i tråd med de til enhver tid gjeldende nasjonale føringer» er oppdatert med informasjon om ansatte som er vaksinert eller har gjennomgått covid-19, og hvordan man skal gå frem dersom det skulle oppstå bekreftet covid-19-smitte i en avdeling.

15. mars

 • Regionale tiltak: Viken fylke (51 kommuner) og Gran kommune får tiltaksnivå A.
 • Kapittel 9.1 – Allmennlegetjenesten: Hele kapittelet er gjennomgått og revidert i henhold til oppdaterte råd fra FHI.

13. mars

 • Kapittel 1.1 – Testing: Endring i "Alle som ankommer Norge skal testes for covid-19 på grensen" da det ikke lenger er særskilte regler for reisende fra Storbritannia, Sør-Afrika, Irland, Nederland, Østerrike, Portugal eller Brasil.

12. mars

 • Kapittel 1.4 – Karantene: 
  • Fra og med onsdag 17. mars 2021 må personer som reiser på unødvendige fritidsreiser til utlandet på karantenehotell når de kommer tilbake til Norge. Lagt inn lenke til pressemelding fra regjeringen relevante steder. 
  • Anbefalingen om aktivitet for barn på karantenehotell er utvidet til å inkludere alle barn og unge i karantene.
 • Kapittel 2 – Reiser:
  • Lagt til ny anbefaling med råd for påskeferien.
 • Kapittel 3 – Arrangementer, gjester i hjemmet og avstand
  • Lagt inn lenke til rådene for påskeferien i flere av anbefalingene.
  • Anbefalingen "Ikke ha flere enn fem gjester i hjemmet" er oppdatert med flere råd om overnatting i forbindelse med besøk i hjemmet
  • Alle bør i størst mulig grad holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker: Anbefalingen er presisert med at antall sosiale kontakter per uke bør begrenses til maksimalt 10 personer. Fjernet detaljert tekst om idrett, og isteden lenket til anbefalingen om trening og organiserte idrettsaktiviteter.
 • Kapittel 5 – Næringsliv – servering, handel, reiseliv og transport:
  • Lagt inn lenke til rådene for påskeferien i anbefalingen om hoteller, campingplasser, feriesenter, utleiehytter og liknende.
 • Kapittel 12 - personell, kompetanse og rekruttering: 
  • Lagt inn presentasjoner fra webinar om koronavaksinering
 • Kapittel 13 - beredskapsplanlegging, prioritering og tilsyn:
  • Lagt inn veileder om kommunens tilsynsansvar. Denne erstatter anbefalingene "Kommunen skal føre tilsyn med at smittevernreglene overholdes" og "Kommunen bør føre tilsyn med områder der det er vesentlig risiko for brudd på smitteverntiltakene". 

11. mars

 • Kapittel 1.4 – Karantenesjekken: Lagt til ny side med info til de som er friskmeldt eller vaksinert. 
 • Kapittel 8 – Besøk – pasienter og beboere: I anbefalingen «Beboere i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner har rett til å motta besøk som må gjennomføres i tråd med nasjonale smittevernråd» er det gjort språklige forenklinger, samt fjernet tekst som var mer relevant før vaksinering, da det var mer aktuelt å vurdere om besøk skulle tillates.

9. mars

 • Kapittel 1.1 – Testing og Kapittel 1.4 – Karantene:
  • Anbefaling/regelverk om karantene og testing for nærkontakter til bekreftet smittet er slått sammen til: Nærkontakter til personer som er bekreftet smittet med covid-19 skal i karantene i 10 døgn og bør teste seg
   • Lagt til: Nærkontakter bør teste seg med en gang de blir definert som nærkontakt og igjen syv døgn etter siste kontakt (også oppdatert flere steder i Karantenesjekken).
  • Husstandsmedlemmer til personer som er i karantene bør også være i karantene: Presisert anbefalingene som gjelder både ved smitte- og innreisekarantene (også oppdatert flere steder i Karantenesjekken).
  • Alle personer med symptomer på covid-19 bør teste seg: Endret ordlyd i anbefalingen. Språklige justeringer.
 • Kapittel 3 – Arrangementer, gjester i hjemmet og avstand
  • Ikke ha flere enn fem gjester i hjemmet:
   • Anbefalingen er oppdatert med råd om overnatting i forbindelse med besøk i hjemmet
   • Anbefalingen er oppdatert med utvidet begrunnelse for rådet.

5. mars

 • Kapittel 9.5 – Tiltak for å motvirke sosial isolering i sykehjem og hjemmetjenester: Lagt til informasjon om kommende tilskuddsordning om opplæring og implementeringsstøtte for å styrke digital kompetanse.
 • Kapittel 12 - personell, kompetanse og rekruttering: Satt inn anbefaling med liste over tiltak kommuner som trenger personell kan ta i bruk for å løse bemanningsutfordringer.

4. mars

 • Kapittel 9.2 – Legevakt: Anbefalingen om hjerte-lunge-redning er fagsjekket, og det er gjort endringer i strukturen.

3. mars

 • Kapittel 1.1 – Testing, 1.4 – Karantenesjekken og 2 – Reiser: Nytt unntak fra krav om testing etter opphold i land med særlig høy forekomst av muterte virusvarianter, jf. endring i covid-19-forskriften. Gjelder for "utlendinger som er invitert av norske myndigheter for å delta i internasjonale forhandlinger og annet, og utlending som er en del av delegasjoner som kommer til Norge i henhold til Norges internasjonale forpliktelser".

2. mars

 • Kapittel 9.3 – Sykehjem: Rådene er oppdatert da de fleste beboere nå er vaksinert. Det er også gjort andre språklige oppdateringer.
  • Anbefalingen «Alle sykehjem bør være forberedt på, og i stand til, å gi forsvarlig og effektiv behandling til mange pasienter til samme tid. Vær spesielt oppmerksom på kapasitet for oksygenbehandling» er avpublisert, da den er ivaretatt av de andre rådene.

28. februar

 • Kapittel 1.4 – Karantenesjekken: Oppdatert «Annen yrkesgruppe» og «Helsepersonell» med informasjon om testing for dagpendlere fra Sverige/Finland, slik at de fra 1. mars igjen skal kunne jobbe i Norge (i tråd med endringer i covid-19-forskriften).

26. februar 

 • Kapittel 12 - personell, kompetanse og rekruttering - kurs og opplæring: Satt inn webinarer om vaksinering. Dette innholdet var tidligere på en annen side utenfor veilederen. 

25. februar

 • Kapittel 3 – Arrangementer, gjester i hjemmet og avstand, kapittel 4 – Idrett, kultur og frivillighet, kapittel 5 – Næringsliv – servering, handel, reiseliv og transport:  I anbefalingen om arrangementer er det lagt til presiseringer om arrangementer som har skjenkebevilling.

24. februar

 • Kapittel 8 – Besøk – pasienter og beboere: Anbefalingen om tjenestemottakere i samlokaliserte omsorgsboliger mv.  er oppdatert etter økt vaksinasjonsstatus, samt andre forenklinger og oppdateringer i samråd med FHI.
 • Kapittel 9.4 – Hjemmebaserte tjenester: De tre siste anbefalingene i kapittelet har blitt oppdatert etter økt vaksinasjonsstatus, samt andre forenklinger og oppdateringer i samråd med FHI.
 • Kapittel 14 – Tiltak for å motvirke sosial isolering under pandemien er flyttet og blitt nytt underkapittel 9.5 Tiltak for å motvirke sosial isolering i sykehjem og hjemmetjenester. Samtidig ble det avpublisert en anbefaling om hvordan kommunen må sørge for at dagtilbud kan holde åpent.

23. februar

 • Kapittel 1.1 – Testing: Publisert nytt innhold «Alle personer i innreisekarantene som ikke oppholder seg på karantenehotell, skal testes med PCR-test på døgn 7 etter ankomst». Denne endringen er også gjort i karantenesjekken.
 • Kapittel 1.4 – Karantene og Karantenesjekken:
  • Veileder og karantenesjekken: Oppdatert i tråd med endringer i covid-19-forskriften gjeldende fra 23. februar: 
   • Oppdatert kravene til de som er i innreisekarantene (§ 5).
   • Karantenested for arbeidsreisende må forhåndsgodkjennes av Arbeidstilsynet (§ 5) (gjeldende fra 22. februar)
   • Yrkessjåfører i langtransport skal bruke munnbind når de er ute av bilen og det kan oppstå nærkontakt med andre mennesker (§ 6b). 
   • Personer som norske statlige myndigheter har invitert av utenrikspolitisk viktige grunner er unntatt fra innreisekarantene i både arbeidstiden og fritiden (§ 6d).
   • Flypersonell som har forlatt flyet i et område med karanteneplikt må nå testes ved ankomst til Norge (tidligere var det i løpet av det første døgnet etter ankomst) for å få unntak fra innreisekarantene (§ 6g). 
  • Karantenesjekken: «Jeg er i karantene» og «Jeg har hatt kontakt med en som er smittet eller i karantene, eller mistenker at jeg selv er smittet» er omstrukturert (inkl. nye landingssider) og oppdatert for å tydeliggjøre hva som gjelder ulike målgrupper. Tekstene er også oppdatert med nye anbefalinger (står også i veilederen):  
   • Husstandsmedlemmer som bor sammen med en person som er i innreisekarantene oppfordres til også å være i karantene hvis de ikke har adskilte soverom og bad, eller det er vanskelig å holde avstand.
   • Personer som bor sammen med personer i innreisekarantene, oppfordres til å teste seg på dag syv etter innreise selv om de ikke selv har vært i karantene.
 • Kapittel 3 – Arrangementer, gjester i hjemmet og avstand: Oppdatert anbefaling om arrangementer på offentlig sted med endret antall personer som kan delta.
 • Kapittel 4 – Idrett, kultur og frivillighet:
  • Oppdatert anbefaling om idretts- og kulturarrangementer på offentlig sted med endret antall personer som kan delta.
  • Oppdatert anbefaling om treninger og annen organisert idrettsaktivitet med informasjon om barn og unges deltakelse i idrettsarrangementer,
 • Kapittel 5 – Næringsliv – servering, handel, reiseliv og transport:
  • Oppdatert anbefaling om arrangementer på offentlig sted med endret antall personer som kan delta.
  • Oppdatert anbefalingen «Regler for alkoholservering på serveringssteder» med at det ikke er lov å servere alkohol etter klokken 22:00.
 • Kapittel 6 – Barnehager, skoler og utdanning: oppdatert anbefalingen om at det er mulig for studentene å være mer fysisk til stede på universiteter, høyskoler og fagskoler med forsterkede smitteverntiltak.
 • ​​​​Kapittel 9.6 – Tannhelsetjenesten: Oppdatert dokumentet «Kartlegging av smittestatus» i anbefalingen «Tannhelsetjenesten bør gjennomgå og iverksette tiltak, rutiner og organisering for å forebygge covid-19». Dokumentet er oppdatert med at det kan være innført strengere tiltak lokalt.

22. februar 

 • Kapittel 12 - personell, kompetanse og rekruttering: Større endringer i anbefalingen «Søknad om lisens eller autorisasjon for å kunne bidra under koronapandemien». 

20. februar

 • Kapittel 2 - Reiser: Anbefaling om unødvendige reiser i inn- og utland oppdatert med praktisk informasjon om hvor man kan teste seg i Tromsø og på Oslo lufthavn før avreise til Svalbard.
 • Kapittel 5 - Næringsliv: Lagt til ny informasjon om at arbeidsgivere kan søke om innreisetillatelse for strengt nødvendige utenlandske arbeidstakere.
 • Kapittel 9.6 - Tannhelsetjenester: Anbefalingene er justert i henhold til FHIs forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko i samfunnet.

19. februar

 • Generelt: Regjeringen gjør flere endringer i koronatiltakene f.o.m. 23. februar. Innholdet er oppdatert med lenker til hvilke endringer som kommer, se pressemelding på regjeringen.no.
 • Kapittel 2 - Reiser: 
  • Anbefaling om å unngå unødvendige reiser i inn- og utland: Oppdatert med informasjon om at reisende til Svalbard må kunne framlegge negativt prøvesvar på koronatest tatt i Norge i løpet av de siste 24 timene før oppsatt avgangstid.
 • Kapittel 12.1 - Kurs og opplæring: Lagt inn anbefaling «Helsepersonell kan få digital opplæring i koronavaksinering» med lenke til kursplattformen på kompetansebroen.no. 

18. februar

 • Kapittel 1.4 – Karantenesjekken: «Kritisk samfunnsfunksjon» er oppdatert med særskilt unntak fra karantene for vaksinert helsepersonell, jf. endring i covid-19-forskriften §6e.

17. februar

 • Kapittel 1.4 – Karantenesjekken: Lagt til nytt steg i karantenesjekken, for å tydeliggjøre hvor brukerne finner informasjon om innreiseforbud og at karantenesjekken henvender seg til de som har rett til innreise til Norge.

16. februar

 • Kapittel 8 – Besøk – pasienter og beboere: I anbefalingen «Beboere i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner har rett til å motta besøk som må gjennomføres i tråd med nasjonale smittevernråd» er rådene rundt fysisk kontakt for vaksinerte beboere blitt tydeliggjort.

15. februar

 • Kapittel 1 - Testing, isolasjon, smittesporing og karantene (TISK): Gjeninnført karanteneplikt for reisende fra distriktet Kajanaland i Finland. Denne endringen er lagt inn i kapittel 1 og i karantenesjekken. 

12. februar

 • Kapittel 2 – Reiser: Lagt til ny anbefaling med råd for vinterferien 2021.

11. februar

 • Kapittel 1.4 – Karantenesjekken: Karantenesjekken er oversatt til
  • engelsk (publisert 7. februar)
  • polsk (publisert 11. februar)
 • Kapittel 13 - Beredskapsplanlegging, prioritering og tilsyn: Lagt inn informasjon om at det er opprettet nasjonalt kontrollsenter for innreisende. 

10. februar

 • Kapittel 9.2 – Legevakt: Oppdatert anbefalingen «Legevaktsentralene og legevaktene bør følge faglige råd for vurdering og håndtering av covid-19» med presisering om hvilke verktøy legevaktsentralene og legevaktene kan bruke.
 • Kap. 12.1.6 – Personell, kompetanse og rekruttering - kurs og opplæring: Endret tittelen på kapittelet fra "Kurs i hjerte- og lungeredning" til "Praktisk trening i akuttmedisin". 

5. februar

 • Endret kapittelstrukturen i veilederen for å gjøre det lettere å finne det mest etterspurte innholdet.
  • Endret rekkefølgen på kapitlene.
  • Mindre endringer i navnet på noen av kapitlene.
  • Tidligere kapittel 2 - Kapasitet og prioritering i helsetjenesten er slettet, og alt innhold derfra er fordelt på kapittel 12 - Personell, kompetanse og rekruttering og kapittel 13 -Beredskapsplanlegging, prioritering og tilsyn
  • Tidligere kapitler 8 - Psykososial støtte til medarbeidere, 11 - Opplæringsressurser og 16 - Autorisasjon og spesialistutdanning er slettet, og alt innhold derfra er flyttet til kapittel 12 - Personell, kompetanse og rekruttering.
  • Tidligere kapitler 1 - Beredskapsplanlegging, kriseledelse og krisekommunikasjon og 17 - Kommunens tilsynsplikt er slettet, og alt innhold er flyttet derfra til kapittel 13 - Beredskapsplanlegging, prioritering og tilsyn.
 • Kap 8. Besøk – pasienter og beboere: Anbefalinger om besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner er endret som følge av at mange beboere i sykehjem er vaksinerte mot covid-19, og at smittevernråd fra FHI for sykehjem derfor er endret.
 • Kap. 12.1.6 - Personell, kompetanse og rekruttering - kurs og opplæring: Anbefalinger for kurs i hjerte- og lungeredning lagt inn. 

4. februar

Kapittel 4.4 – Karantenesjekken: 

 • Opprettet landingsside for helsepersonell under "jeg krysser grensen for å jobbe".
 • Lagt til "Råd til familie- eller husstandsmedlemmer" under "Jeg er i karantene", "Jeg har hatt kontakt med en person som er i karantene" og "Jeg har hatt nærkontakt med en som er bekreftet smittet". 

2. februar

 • Kapittel 6.7 – Helsestasjon, svangerskapsomsorg og skolehelsetjeneste: Begge anbefalingene er oppdatert med avsnitt om råd for kommuner som har utbrudd av engelsk virusmutasjon under «Veiledning».
 • Kapittel 9 – Besøk i spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner og omsorgsboliger: Anbefalingen om tjenestemottakere i samlokaliserte omsorgsboliger mv. har fått tilføyd at personer i samlokaliserte omsorgsboliger må få bistand til å følge nasjonale og lokale anbefalinger og forskrifter som regulerer besøk i private hjem, samt tydeliggjort at råd om forsterkede smittevernstiltak fra FHI skal følges ved økt smitterisiko.
 • Kapittel 15 – Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø: Regler for stenging av butikker i ring 1- og 2-kommuner: Fjernet eget innhold om dette, og viser til oversikt på helsenorge.no. 

1. februar

 • Kapittel 14 – Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner. I anbefalingene om "Treningssentre, svømmehaller..." og om "Fornøyelsesparker, bingohaller..." er det fjernet avsnitt om at kommuner/regioner med stort smittetrykk bør vurdere å stenge bingohaller, treningssentre og svømmehaller, som var en del av tiltakspakken fra 4. jan. Mulighet for å stenge virksomheter er ivaretatt andre steder.

30. januar

 • Kapittel 4.1 – Testing + Kapittel 4.4 – Karantene, inkl. Karantenesjekken + Kapittel 12 – Reiser: :​​​​​ Innarbeidet endringer i covid-19-forskriften som trer i kraft 30. januar 2021 kl. 24.00:
  • Unntak for personer som har gjennomgått covid-19 ila. siste 6 md. er opphevet i:
   - § 4 bokstav a (krav om innreisekarantene)
   - § 4b Krav om testing etter opphold i land med særlig høy forekomst av muterte virusvarianter
   - § 4d Krav om testing for de som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt
  • For å få unntak fra smittekarantene etter § 4 bokstav b, må dokumentasjonen på gjennomgått covid-19 ila. siste 6 md. være fra norsk helse- og omsorgstjeneste. 
  • Covid 19-forskriften § 6c Unntak fra innreisekarantene for arbeidsreisende ved testing og vedlegg B er opphevet

29. januar

 • Kapittel 3 – Vaksiner, smittevernutstyr og legemidler
  • Slettet anbefaling "Kommunene har ansvar for å gjennomføre vaksinasjon av egne innbyggere og må sikre at vaksinasjonsutstyr fordeles".
  • Kapittel 3.1 – Legemidler og medisinsk utstyr har fått nytt kapittelnummer: 3.3
  • Nytt kapittel: 3.1 – Vaksinering og vaksineutstyr
   • Nytt innhold her
  • Nytt kapittel: 3.2 – Smittevernutstyr 
   • Anbefalinger som lå direkte under kapittel 3 er flyttet hit
 • Kapittel 15 – Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø: I veiledningen til anbefalingen "Serveringssteder og utesteder skal sørge for smittevernfaglig forsvarlig drift" er det lagt inn brev fra Helse- og omsorgsdepartementet om forståelsen av avstand på serveringssteder. 

28. januar

 • Kapittel 3.1 – Legemidler og medisinsk utstyr
  • Slettet anbefaling: "Veileder til midlertidig forskrift om apotekenes utlevering av sesonginfluensavaksine"
  • Slettet anbefaling: "Leger og farmasøyter med rekvireringsrett for sesonginfluensavaksine bør kun rekvirere vaksinen til de prioriterte gruppene fastsatt av FHI"
  • Oppdatert anbefaling: "Utvidet beredskap på legemidler under covid-19"
 • Kapittel 15 – Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø: Opprettet nytt innhold: Regler om stenging av butikker i 25 østlandskommuner (ring 1- og 2-kommuner), inkludert definisjoner av varehus og kjøpesenter. (Tidligere lenket vi til artikler på helsenorge.no).

27. januar

 • Kapittel 4.4 – Karantenesjekken + Kapittel 12 – Reiser: Oppdatert med nye innreiserestriksjoner inn til Norge.
 • Kapittel 4.4 – Karantene + Kapittel 12 – Reiser: Forskriftsendring som åpner for at man nå også kan teste seg ut av smittekarantene, ikke bare innreisekarantene.
 • Kapittel 15 – Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø: Regler for alkoholservering på serveringssteder: Oppdatert tekst om hva som menes med å servere mat i forbindelse med alkoholservering. 

26. januar

 • Kapittel 4.1 – Testing + Kapittel 4.4 – Karantenesjekken + Kapittel 12 – Reiser: Kravet om obligatorisk test på grensen gjelder nå også for Svinesund.

25. januar

 • Kapittel 4.4 – Karantenesjekken: "Elever som krysser grensen mellom Norge og Sverige/Finland for å gå på skole" + "Arbeidsreisende Sverige eller Finland: Krysser grensa til Norge to eller flere ganger i løpet av 15 dager" er oppdatert med "Unntaket fra innreisekarantene gjelder ikke hvis du har oppholdt deg i et område med karanteneplikt utenfor Sverige og Finland i løpet av de siste 10 døgnene før du ankommer Norge. Da må du vente 10 døgn før du kan starte opp med testregimet." (pga. forskriftsendring).
 • Kapittel 14 – Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner: Regelverk for Treningssentre, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende + Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, bowlinghaller og lignende: 
  Oppdatert med krav om antallsbegrensning (endring av covid 19-forskriften § 15b). 
 • Kapittel 15 – Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø: Butikker og kjøpesentre skal drive smittevernfaglig forsvarlig: Oppdatert med krav om smittevernfaglig forsvarlig drift og antallsbegrensning (endring av covid 19-forskriften § 15b). 

24. januar

 • Smitteverntiltak i flere kommuner: Regjeringen innfører tiltak i randsonekommuner til de ti kommunene som ligger nær Nordre Follo.
 • Kapittel 4.1 –  Testing + kap. 4.4 – Karantene, inkl. karantenesjekken + kap. 12. Reiser: Det har blitt gjort omfattende endringer pga. forskriftsendringer i covid-19-forskriften. Det handler i hovedsak om strengere regler for testing og innreisekarantene for å stoppe mutert virus. Beskrivelse av endringer på dette området: 
  • Attest på negativ test: Krav om attest på negativ test er endret fra 72 til 24 timer før ankomst til Norge. 
  • Obligatorisk test på grensen: Krav om obligatorisk test på grensen gjelder nå dersom du har vært i et område med karanteneplikt siste 10 døgn. Tidligere var det siste 14 dager. Ved positiv antigen hurtigtest skal du ta PCR-test innen et døgn etter ankomst.
  • Nærkontakt: Kravet om at personer unntatt karantene så langt som mulig skal unngå nærkontakt med andre de ikke bor sammen med, er utvidet til å også gjelde fly- og togpersonell på godstog, idrettsutøvere og støtteapparat, mannskap på skip og nærstående til alvorlig syk/døende.
  • Avtalt/fastsatt samvær mellom foreldre og barn eller delt bosted for barn: Krav om PCR-test tatt tidligst tre døgn etter ankomst før man kan gå på jobb eller skole. Det gis ikke lengre unntak i fritiden, men barn og foreldre kan være sammen i karantenetiden. 
  • Invitasjon fra norske statlige myndigheter av utenrikspolitisk viktige grunner: Krav om PCR-test tatt tidligst tre døgn etter ankomst før man kan gå på jobb. Det gis ikke lengre unntak i fritiden.
  • Kritisk samfunnsfunksjon: Krav om PCR-test tatt tidligst tre døgn etter ankomst før man kan gå på jobb. I akutte situasjoner hvor det ikke er tid til å vente på PCR-svar, kan du gå i arbeid etter å ha testet negativt med antigen hurtigtest samme dag som arbeidet skal gjennomføres. 
  • Mannskap på skip: Krav om at testmetode på den andre testen skal være PCR-test (jf. § 6h)
  • Jeg har vært i Storbritannia eller Sør-Afrika:
   • Dette steget og landingssiden i karantenesjekken er fjernet. Hvilke land det gjelder er utvidet, og informasjon om gjeldende regelverk for denne gruppen er flettet inn på øvrige sider under "Jeg har vært i utlandet" i veiviseren.
   • Avpublisert anbefaling om dette i koronavirus-veileder.
  • Utøvere og støtteapparat i internasjonale idrettskonkurranser: Unntak fra innreisekarantenereglene er opphevet. Dette steget og landingssiden er avpublisert. 
  • Personer i samme husstand: Presisert at personer i samme husstand som reiser sammen til Norge, kan være i innreisekarantene på samme oppholdssted uten krav til enerom. De kan også benytte samme bad og kjøkken. 

23. januar

 • Oppdatert med lenke til nyhetssak om «Kraftige tiltak i 10 kommuner etter utbrudd av den engelske virusmutasjonen».
 • Kapittel 4.1 – Testing + Kapittel 4.3 – Smittesporing: Testing av nærkontakter + smittesporing og oppfølging av nærkontakter er oppdatert med lenke til og/eller informasjon om at Folkehelseinstituttet sin artikkel om smittesporing er oppdatert med ny anbefaling for oppfølging av nærkontakter i utbrudd der det er påvist engelsk virusvariant.

22. januar

 • Oppdatert med lenker til kommuner som berøres av ekstra tiltak som følge av britisk virusmutasjon.
 • Kapittel 4.4 – Karantenesjekken: Forenklet stegene i veiviseren, og slo sammen flypersonell og togpersonell på godstog. Fjernet "attest på negativ test" på akkurat disse sidene (grunnet unntak i forskriften).

21. januar

 • Kapittel 3 – Vaksiner, smittevernutstyr og legemidler: Slettet anbefalingen «Vaksinering med covid-19-vaksine hos pasienter som behandles med direktevirkende orale antikoagulasjonsmidler (DOAK) eller warfarin».
 • Kapittel 4.1 – Testing + Kapittel 4.4 – Karantenesjekken | Kapittel 12 – Reise: Lagt til at flypersonell og togpersonell på godstog er unntatt kravet om obligatorisk testing på grensen.
 • Kapittel 15 – Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø: Oppdatert tekst om nasjonale skjenkeregler som gjelder fra 21. januar kl. 24.00.

20. januar

 • Kapittel 15 – Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø: Lagt inn informasjon om at nasjonalt skjenkeforbud opphører midnatt natt til fredag 22. januar.

19. januar

 • Kapittel 4.4 – Karantene: Omstrukturerte «Karantenesjekken», for å tydeliggjøre skillet mellom de som krysser grensen for å jobbe og de som gjør det som privatperson.
 • Kapittel 5 – Arrangementer, gruppestørrelse og avstand: Oppdatert med anbefalinger/regler gjeldende fra 20. januar.
 • Kapittel 15 – Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø: Oppdatert med at nasjonale anbefalinger om hjemmekontor og antallsbegrensninger/adgangskontroll i kjøpesentre og butikker videreføres. 

18. januar

 • Kapittel 4.1 – Testing + Kapittel 4.4 – Karantene | Kapittel 12 – Reise: 
  • Oppdatert med informasjon om at ordningen med obligatorisk testing på grensen trådte i kraft kl.17.00 i dag.
  • Oppdatert med tilleggskrav om testing på grensen for å få unntak fra kravet om karantenehotell.
 • Kapittel 13 – Barnehager, skoler og utdanning: Anbefalingen «Barnehager, skoler og andre opplærings- og utdanningsvirksomheter kan være åpne, og skal drives smittevernfaglig forsvarlig» er oppdatert:
  • Fra 20. januar nedjusteres nasjonalt tiltaksnivå fra rødt til gult på ungdomsskoler og videregående skoler.
  • Alle universiteter høgskoler og fagskoler bør bruke digital undervisning det er det er mulig. I områder uten høy smitte bør studenter få mulighet til fysisk undervisning minst en gang i uken.
 • Kapittel 14 – Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner:
  • Anbefaling om musikkøvelser er oppdatert med at barn og unge under 20 år kan delta på fritidsaktiviteter som normalt fra 20. januar.
  • Anbefaling om trening er oppdatert med informasjon om at barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne.

16. januar

 • Kapittel 4 – Testing + Karantenesjekken | Kapittel 12 – Reise: Oppdatert med informasjon om obligatorisk testing på grensen, og at regelen om at man kan teste seg i kommunen innen 24 timer etter ankomst opphører.
 • Kapittel 4 – Karantenesjekken + Kapittel 12 – Reise: Oppdatert med strengere smitteverntiltak for Sør-Afrika, tilsvarende som for Storbritannia.

15. januar

 • Kapittel 3 – Vaksiner, smittevernutstyr og legemidler: Oppdatert brukerveiledningene for kjøleboksene fra Dometic under anbefalingen «Kommunene har ansvar for å gjennomføre vaksinasjon av egne innbyggere og må sikre at vaksinasjonsutstyr fordeles». 
 • Kapittel 4 – Testing: 
  • Fjernet utdatert setning om at det «i dagens situasjon er det likevel tilstrekkelig å ha kapasitet til å kunne teste 1,5 prosent av befolkningen i løpet av én uke» i anbefalingen «Kommunene skal sørge for tilbud om koronatesting til innbyggerne».
  • Oppdatert tabell. Lagt til fire grenseoverganger med teststasjoner under etablering. . 
 • Kapittel 12 - Reiser:  Oppdatert tabell. Lagt til fire grenseoverganger med teststasjoner under etablering. 

14. januar

 • Kapittel 4 – Karantene + Karantenesjekken: Oppdatert med informasjon om obligatorisk testing når man kommer fra gule land: Selv om området man kommer fra er gult, må man likevel teste seg dersom området har vært rødt i løpet av de siste 14 dagene før man ankom Norge. Kravet gjelder bare dersom landet var rødt mens man var der.
 • Kapittel 18 - Rehabilitering etter covid-19: Lagt til to lenker under "Praktisk" i rådet "Det er særlig viktig med et helhetlig perspektiv i rehabilitering av pasienter med vedvarende symptomer etter covid-19."

12. januar

 • Kapittel 4 – Karantene + Karantenesjekken: Publisert ny anbefaling "Barn og unge på karantenehotell bør få tilrettelegging for lek og aktivitet".
 • Kapittel 4.3 – Smittesporing: Presisert at legen som påviser smitte har ansvaret for smitteoppsporingen etter smittevernloven § 3-6.

11. januar

 • Kapittel 4 – Karantenesjekken + Kapittel 12 – Reiser: Lagt til at digitalt innreiseskjema nå er tilgjengelig på polsk og litauisk, i tillegg til norsk og engelsk. Skjemaer på disse språkene er ikke lenger tilgjengelige i papirformat.

8. januar

 • Kapittel 3 – Vaksiner, smittevernutstyr og legemidler: Anbefalingen «Kommunene har ansvar for å gjennomføre vaksinasjon av egne innbyggere og må sikre at vaksinasjonsutstyr fordeles» har fått et nytt avsnitt om at opptrekkskanyler med filter ikke skal benyttes likevel, da Pfizer har endret sin anbefaling.
 • Kapittel 4 – Karantenesjekken + Kapittel 12 – Reiser: Endret ordlyd fra reiseregistreringsskjema til innreiseregistreringsskjema alle steder skjemaet er omtalt.
 • Kapittel 4.5 - Øve på TISK: Lagt inn opptak og presentasjoner fra webinar 5. 
 • Kapittel 5 – Arrangementer, gruppestørrelse og avstand: «Unngå å ha gjester i hjemmet» er oppdatert med info til ungdom om reglene for besøk av venner og kjæreste.

7. januar

 • Kapittel 2 – Kapasitet og prioritering i helsetjenesten: Ny anbefaling lagt til: «Helseforetak og kommuner bør legge til rette for lærings- og mestringstilbud for brukere, pasienter og pårørende»
 • Kapittel 3 – Vaksiner, smittevernutstyr og legemidler: Anbefaling om tildeling av smittevernutstyr: Oppdatert informasjon ifm. opphør av ordningen nasjonal innkjøps- og fordelingsordning. 
 • Kapittel 4.1 - Testing: Oppdatert med liste over grenseoverganger med teststasjoner. 

6. januar

 • Kapittel 3 – Vaksiner, smittevernutstyr og legemidler: Anbefalingen «Kommunene har ansvar for å gjennomføre vaksinasjon av egne innbyggere og må sikre at vaksinasjonsutstyr fordeles» har fått et nytt avsnitt under «Veiledning»: det er kjøpt inn opptrekkskanyler med filter. Brukerveiledningen for Coldtainer kjølebokser 22 og 32 liter er også oppdatert, med tekst om strømtilkobling.
 • Kapittel 4.4 – Karantenesjekken: Oppdatert med flere grupper som skal fylle ut reiseregistreringsskjema.

5. januar

 • Kapittel 12 – Reiser: Forsterket anbefalingen om å unngå unødvendige reiser i både inn- og utland. Lagt inn eksempler på hva man bør tenke på når man gjennomfører nødvendige reiser.

4. januar

 • Kapittel 3 – Vaksiner, smittevernutstyr og legemidler: Presisert at kommunene kan gi påbud om bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å holde én meters avstand.
 • Kapittel 5 – Arrangementer, gruppestørrelse og avstand:
  • «Råd om selskaper for jul og nyttår 2020 er avpublisert. 
  • «Alle bør i størst mulig grad holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker» er oppdatert med informasjon om at det anbefales at alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livsynssamlinger innendørs utsettes til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/kohorter.
  • «Unngå å ha gjester i hjemmet» erstatter tidligere anbefaling «Private sammenkomster i eget hjem, hage eller hytte bør gjennomføres med maksimalt 5 gjester».
  • «Private sammenkomster på offentlig sted eller i leid/lånt lokale» er endret fra maksimalt 20 personer til 5 personer, i tråd med endringer i covid-19-forskriften.
  • «Arrangementer på offentlig sted» er:
   • oppdatert med informasjon om at det anbefales at alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livsynssamlinger innendørs utsettes til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/kohorter.
   • endret fra maksimalt 50 personer til 10 personer innendørs (ikke fastmonterte seter), mens det for begravelser og bisettelser er tillatt med inntil 50 personer. Ingen endringer når det gjelder antall på fastmonterte seter eller utendørs arrangementer. De særlige reglene for kirkevandringer har blitt opphevet. Dette i tråd med endringer i covid-19-forskriften.
 • Kapittel 12 – Reiser: 
  • Justering i anbefalingen om å unngå alle unødige reiser i inn- og utland.
  • Avpublisert anbefaling om bruk av munnbind i Oslo, da dette er et lokalt tiltak og kommuniseres av kommunen selv.
 • Kapittel 13 – Barnehager, skoler og utdanning: Oppdatert anbefalingen «Barnehager, skoler og andre opplærings- og utdanningsvirksomheter kan være åpne, og skal drives smittevernfaglig forsvarlig» med avsnitt om nye innstramminger fra 4. til 18. januar.
 • Kapittel 14 – Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner:
  • «Idretts- og kulturarrangementer på offentlig sted»: Se beskrivelse under kapittel 5 for endringer i denne anbefalingen.
  • Anbefaling om treninger og annen organisert idrettsaktivitet er oppdatert med nye anbefalinger om å utsette innendørs aktivitet til 18. januar, og å holde 1 meter avstand også ved utendørsaktivitet.
  • Anbefaling om treningssentre, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende er oppdatert med informasjon om at kommuner og regioner med stort smittetrykk bør vurdere å stenge treningssentre og svømmehaller.
  • Anbefaling om fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, bowlinghaller og lignende er oppdatert med informasjon om at kommuner og regioner med stort smittetrykk bør vurdere å stenge bingohaller.
  • Anbefaling om musikkøvelser er oppdatert med nye anbefalinger om å utsette innendørs aktivitet til 18. januar.
 • Kapittel 15 – Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø: 
  • Lagt inn ny anbefaling "Det er forbudt å servere alkohol på serveringssteder og arrangementer". 
  • Endringer i anbefalingen "Serveringssteder og utesteder skal sørge for smittevernfaglig forsvarlig drift" som omhandlet lokale skjenkeregler og skjenkestopp ved midnatt, samt endret antall som kan delta i arrangementer på serveringssteder fra 50 til 10 personer. 
  • «Arrangementer på offentlig sted»: Se beskrivelse under kapittel 5 for endringer i denne anbefalingen.
  • «Arbeidsgivere bør legge til rette for økt bruk av hjemmekontor og fleksibel arbeidstid»: Presisert at alle som har mulighet bør ha hjemmekontor.
  • «Varehandel, inkludert dagligvarehandel, bør drives smittevernfaglig forsvarlig»: Lagt til: Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll.
 • Tiltakene som ble innført midlertidig i perioden 4.–18. januar ble i etterkant forlenget til å gjelde ut 19. januar.

2. januar

 • Kapittel 12 – Reiser + Kapittel 4 – Karantenesjekken: Oppdatert med lenke til digital løsning for innreiseregistrering.

1. januar

 • Kapittel 12 – Reiser: 
  • Opprettet nye anbefalinger med tekst hentet ut fra anbefaling «Personer som ankommer Norge fra områder med karanteneplikt skal være i karantene i 10 døgn»: 1) Alle skal fylle ut reiseregistreringsskjema før avreise til Norge. 2) Alle som ankommer Norge må framvise attest på negativ covid-19-test. 3) Innreisekarantene kan forkortes dersom en person tester negativt for covid-19 to ganger
  • Reisende fra Storbritannia skal følge egne krav til testing og karantene: Beskrevet hvilke karanteneunntak som gjelder reisende fra Storbritannia.

2020

31. desember

 • Kapittel 4.1 – Testing + Kapittel 12 – Reiser + Kapittel 4.4 – Karantene: Oppdatert med informasjon om at alle som ankommer Norge plikter å teste seg for covid-19 innen 24 timer etter ankomst.

30. desember

 • Kapittel 4.4 – Karantene: «Karantenesjekken» og «Personer som ankommer Norge» er oppdatert med setning om at barn også må testes to ganger for å få redusert karantenetid.

29. desember

 • Kapittel 4.4 – Karantene: «Karantenesjekken» og «Personer som ankommer Norge» er gjennomgående oppdatert med reglene om at du kan forkorte innreisekarantenen ved testing, i tråd med endringer i covid-19-forskriften. 
 • Kapittel 4.1 – Testing + Kapittel 12 – Reiser: Reisende fra Storbritannia er oppdatert angående unntak fra innreisekarantene som ikke gjelder for personer som har oppholdt seg i Storbritannia (i tråd med covid-19-forskriften).
 • Kapittel 12 – Reiser: «Personer som ankommer Norge» er oppdatert med reglene om at du kan forkorte innreisekarantenen ved testing, i tråd med endringer i covid-19-forskriften. 

28. desember

 • Kapittel 4.1 – Testing: Personer som har hatt nærkontakt med en personer som er smittet av covid-19 skal være i karantene i 10 døgn: Oppdatert med at karanteneplikten gjelder dersom nærkontakten fant sted mindre enn 48 timer før den smittede fikk symptomer, eller fra prøvetidspunktet dersom den smittede ikke har utviklet symptomer. (Endring i covid-19-forskriften § 4 bokstav b).
 • Kapittel 12 – Reiser, reiseliv og kollektivtransport:
  • Krav til reisende fra Storbritannia: Satt inn setning: Militært personell omfattet av § 6i kan forlate flyet. (Endring i covid-19-forskriften § 6i).

23. desember

 • Kapittel 4.1 – Testing og Kapittel 12 – Reiser: Krav til reisende fra Storbritannia: Lagt inn avsnitt: Ved positiv test, bør deres nærkontakter testes straks. Hvis helgenomsekvensering viser at indeks har ny variant av SARS-CoV2, bør nærkontaktene testes på nytt på dag 7.
 • Kapittel 4.4 – Karantene og Kapittel 12 – Reiser: Lagt til punkt om unntak fra karantene ved alvorlig sykdom og bisettelse hos nærstående, jf. endring i covid-19-forskriften § 6j​​.​ 

22. desember

 • Kapittel 3 – Vaksiner, smittevernutstyr og legemidler: Lagt til informasjon og brukerveiledning om kjølebokser under veiledning i anbefalingen «Kommunene har ansvar for å gjennomføre vaksinasjon av egne innbyggere og må sikre at vaksinasjonsutstyr fordeles».
 • Kapittel 3.1 – Legemidler og medisinsk utstyr: Lagt til avsnitt om «Prioritering av legemidler» under «Utvidet beredskap på legemidler under covid-19»
 • Kapittel 4.1 – Testing: Lagt til: Reisende fra Storbritannina skal teste seg for covid-19.
 • Kapittel 4.4 – Karantene:
  • Lagt inn nytt avsnitt i «Kommunelegen kan gi dispensasjon fra innreisekarantene til personer som skal besøke alvorlig syke/døende eller delta i bisettelse/begravelse»: Personer som har oppholdt seg i Storbritannia de siste 14 dagene før ankomst, er tolv år eller eldre og ankommer Norge etter 21. desember 2020, kan bare innvilges dispensasjon dersom det stilles som vilkår til dispensasjonen at personen tester negativt for SARS-CoV-2 med hurtigtest samme dag som besøket skal finne sted.
  • Oppdatert Krav om karantenested i «Personer som ankommer Norge fra områder med karanteneplikt skal være i karantene i 10 døgn» (er også i Kapittel 12 – Reiser)
 • Kapittel 12 – Reiser: Lagt til ny anbefaling: Krav til reisende fra Storbritannina.

21. desember

 • Kapittel 4.4 – Karantene:
  • Lagt til nytt avsnitt om «Videre oppfølging» under veiledning i anbefalingen «Kommunelegen kan gi dispensasjon fra innreisekarantene til personer som skal besøke alvorlig syke/døende eller delta i bisettelse/begravelse»
  • Oppdatert «Personer som ankommer Norge fra områder med karanteneplikt skal være i karantene i 10 døgn» med registreringsplikt for alle som kommer til Norge (er også i Kapittel 12 – Reiser)

20. desember

 • Kapittel 3 – Vaksiner, smittevernutstyr og legemidler: Publisert ny anbefaling «Vaksinering med covid-19-vaksine hos pasienter som behandles med direktevirkende orale antikoagulasjonsmidler (DOAK) eller warfarin».

18. desember

 • Kapittel 4.1. – Testing: Det er lagt til en ny anbefaling om at kommuner med akutt bemanningsbehov kan få hjelp til testing og smittesporing.
 • Nytt kapittel: Rehabilitering etter covid-19.

17. desember

 • Kapittel 4.4 – Karantene:
  • «Karantenesjekken: Hvilke regler gjelder for deg» er oppdatert med presisering av hvilke testmetoder som er godkjent for å få unntak etter «gjennomgått covid-19».
  • Lagt inn anbefaling: «Kommunelegen kan gi dispensasjon fra innreisekarantene til personer som skal besøke alvorlig syke/døende eller delta i bisettelse/begravelse». 
 • Kapittel 5 – Arrangementer, gruppestørrelse og avstand: «Råd om selskaper for jul og nyttår» er oppdatert med info om at rådene gjelder fra og med 23. desember 2020 til og med 1. januar 2021, og presisert at antall gjester kommer i tillegg til husstandsmedlemmer.

16. desember

 • Kapittel 11.2.4 – Opplæringsressurser – Ansatte i kommunal helse- og omsorgstjeneste – Smittesporing: Oppdatert med lenke til nye digitale opplæringsressurser og en nasjonal kunnskapstest for smittesporere. Læringsmål er lagt inn og omtalen av opplæringsressursen er endret.
 • Kapittel 14 – Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner: Anbefaling om musikkøvelser er oppdatert med henvisning til nye råd fra FHI og til Norsk musikkråds smittevernveileder.

15. desember

 • Kapittel 7 – Psykiske lidelser, rusmiddelproblemer og avhengighet: Anbefalingene er oppdatert med mindre justeringer, det er bl.a. tatt inn påminning om bruk av tolk. Ny anbefaling om at kommunene proaktivt bør følge opp voldsutsatte, særlig kvinner og barn.

14. desember

 • Kapittel 4.1 – Testing: I anbefalingen «Kommunene kan ta i bruk hurtigtester» er det lagt til et dokument med informasjon til reisende om testing med hurtigtester på testsenter ved ankomst.
 • Kapittel 4.4 – Karantene: Oppdatert karantenesjekken og karanteneanbefalinger med:
  • nye regler for karantenehotell.
  • egenerklæringsskjema for alle som skal i innreisekarantene.
  • dispensasjon ved alvorlig sykdom og bisettelse/begravelse.
 • Kapittel 6.1 – Allmennlegetjenesten:
  • «Allmennleger bør kjenne til kriterier for vurdering av alvorlig syke covid-19-pasienter»: detaljer om oksygenbehandling viser nå til legevakthåndboken.no. Rådet om å «ikke gi steroider er fjernet».
  • «Ved bruk av e-konsultasjon bør legen, sammen med pasient og hjelpepersonell, vurdere hvilken type pasientkontakt som gir best ivaretakelse»: oppdatert rådets veiledning med hva som oppleves som god bruk av e-konsultasjon.
  • Lagt til ny anbefaling for å presisere at helse- og omsorgspersonell har ansvar for å bruke tolk når pasienten har begrensede norskkunnskaper.
 • Kapittel 6.3 – Sykehjem: I «Alle sykehjem skal ha klare retningslinjer for håndtering og behandling av alvorlig syke med covid-19» er råd om steroider tatt ut.

11. desember

 • Kapittel 3 – Smittevernutstyr, vaksinasjon og legemidler: kapittelet har fått en ny anbefaling om kommunens ansvar om å vaksinere befolkning og fordele vaksinasjonsutstyr.
 • Kapittel 4.4 – Karantene: «Karantenesjekken» er oppdatert med nye regler for togpersonell.
 • Kapittel 5 – Arrangementer, gruppestørrelse og avstand: «Råd om selskaper for jul og nyttår» er oppdatert med lenke til Folkehelseinstituttet sin artikkel om smittevernråd for en trygg julefeiring, inkludert info om reise og overnatting.
 • Kapittel 9: «Kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner må legge til rette for at beboere kan gå ut under covid-19-epidemien eller dra på besøk i tråd med nasjonale anbefalinger om private sammenkomster» erstatter tidligere anbefaling «Kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner må legge til rette for forsvarlig utgang for pasienter og beboere i institusjon under covid-19-epidemien».

10. desember

 • Kapittel 2.1 – Prioritering av helsehjelp: Publisert nye anbefalinger, «Prioritering av intensivbehandling ved kapasitetsbrist».
 • Kapittel 4.4 – Karantene: «Karantenesjekken: Hvilke regler gjelder for deg» er en veiviser som hjelper deg med å forstå karantenereglene. Veiviseren ble publisert som pilot 30. november, og endelig lansert i dag.

8. desember

 • Kapittel 6.3 – Sykehjem: Anbefalingen «Alle sykehjem bør ha en oppdatert og journalført behandlingsavklaring for hver enkelt pasient» er presisert med hensyn til involvering av pårørende.
 • Kapittel 6.4 – Hjemmebaserte tjenester: Anbefalingen «Kommunen må ha en plan for hjemmeboende tjenestemottakere og deres pårørende i ulike faser av covid-19-epidemien» er presisert med hensyn til involvering av pårørende og plan for ivaretakelse er konkretisert.
 • Kapittel 9:
  • Tre anbefalinger fra kapittel 9 er overført til nytt kapittel 10.
  • Oppdatering av "Praktisk"-delen av anbefalingen "Ansatte i kommunal helse- og omsorgstjeneste bør i særlig grad ha god dialog og gi god informasjon til pasienter og pårørende under covid-19-epidemien".
 • Kapittel 10 – Tiltak for å motvirke sosial isolering under pandemien:
  • Nytt kapittel. Tre anbefalinger overført fra kapittel 9.
  • Ny anbefaling: "Helse- og omsorgstjenesten skal legge til rette for god informasjon og en forutsigbar dialog med pasient og nærmeste pårørende under pandemien".

7. desember

 • Kap. 4.5 – Øve på TISK: Lagt inn lenke til Webinar 4, som også inkluderer Folkehelseinstituttets vaksinewebinar. Merk at tidspunktet er endret til kl. 09-11.30. 

3. desember

 • Kapittel 4.1 – Testing: Nytt råd lagt til om at kommunene kan ta i bruk hurtigtester. 
 • Kapittel 5 – Arrangementer, gruppestørrelse og avstand + Kapittel 13 – Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner + Kapittel 14 – Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø: 
  • «​​​​Arrangementer på offentlig sted» er oppdatert med regler for kirkevandring og korsang i perioden frem til og med 15. januar 2021.

2. desember

 • Kapittel 5 – Arrangementer, gruppestørrelse og avstand: Lagt inn «Råd om selskaper for jul og nyttår 2020».

30. november

 • Kapittel 14 – Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø: Råd til varehandel er erstattet med anbefaling om smittevernfaglig forsvarlig drift, med lenke til ny veileder for virksomheter innen detaljhandel utarbeidet av Norsk Standard i  samarbeid med Virke og NHO.

21. november

 • Kapittel 4.4 – Karantene: Oppdatert med justeringer og presiseringer av reglene for innreisekarantene for flypersonell og elever på internat.

20. november

 • Kapittel 4.3 – Smittesporing: Lagt til et punkt om kommunelegens ansvar om å varsle kolleger i andre kommuner, dersom smittet person har nærkontakter eller arbeid i andre kommuner.
 • Kapittel 10.2.4 - Opplæringsressurser: Mindre endringer av læringsmål knyttet til digitale ressurser. 

19. november

 • Kapittel 6.4 – Hjemmebaserte tjenester: Det er lagt til en video om bruk av velferdsteknologi i anbefalingen «Kommunen bør ta i bruk velferdsteknologi og digitale verktøy i helse- og omsorgstjenestene for å avhjelpe utfordringer under covid-19-pandemien».

14. november

 • Kapittel 11 – Reiser, reiseliv og kollektivtransport: Anbefalingen «Unødvendige innenlandsreiser bør unngås» er oppdatert med et avsnitt om at regjeringen oppfordrer til å reise mindre – også innenlands i Norge.

11. november

 • Kapittel 4.4 – Karantene: Lagt inn presisering om at norske studenter er unntatt fra å gjennomføre karantene på karantenehotell. 
 • Nytt kapittel er lagt til: Kapittel 16 - Kommunens tilsynsplikt.

10. november

 • Kapittel 4.4 – Karantene: Splittet anbefalingen som omhandlet karantene i to anbefalinger - en som gjelder innreisekarantene og en som gjelder for smittekarantene. I anbefalingen som gjelder innreisekarantene er det lagt inn krav om fremvisning av negativ test, informasjon om karantenehotell og nytt unntak for deltagelse på Nobels fredspris. 
 • Kapittel 4.5 – Øve på TISK: Webinar 3 er oppdatert med video og presentasjoner fra webinaret. 

9. november

 • Generelt: Regelendringer som ble varslet 5. november har i dag trådt i kraft. Derfor er alle anbefalinger som ble berørt av dette oppdatert med nåværende regler. Se endringslogg av 5. november for detaljert liste. 
 • Kapittel 2.1 – Prioritering av helsehjelp i Norge under covid-19-pandemien: Innholdet er omstrukturert, og oppdatert med informasjon om at tidligere brev og notat må leses i lys av den til enhver tid gjeldende smittesituasjonen. Det er også lagt inn lenke til «Prioritering av intensivbehandling ved kapasitetsbrist», som er på høring. 

6. november

 • Kapittel 3 - Smittevernutstyr og legemidler: Anbefaling om munnbind har blitt oppdatert. 

5. november

 • Kapittel 1 – Beredskapsplanlegging, kriseledelse og krisekommunikasjon: Lagt til et nytt råd: «Kommunene bør vurdere å innføre strengere tiltak ved høy smittespredning».
 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene:
  • Utenlandske reisende til Norge må fremvise negativ covid-19-test før innreise til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreise. Dette iverksettes fra midnatt natt til mandag 9. november.
  • Personer som kommer uten fast bopel eller arbeids- eller oppdragsgiver i Norge, må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i en periode på ti dager.
 • Kapittel 5 – Arrangementer, gruppestørrelse og avstand: 
  • Ny anbefaling: «Alle bør i størst mulig grad holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker».
  • Anbefaling om «Private sammenkomster på offentlig sted eller i leid/lånt lokale» er endret fra 50 til 20 personer. Gjelder fra 9. november. 
  • Anbefaling om «Arrangementer på offentlig sted» er endret fra 200 til 50 personer innendørs, dersom det ikke er fastmonterte seter. Gjelder fra 9. november. 
  • Anbefaling om «Avstand» er oppdatert med info om at «unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen».
 • Kapittel 11 – Reiser, reiseliv og kollektivtransport: Endret anbefaling om reiser innenlands. Teksten er endret fra «Fritids- og feriereiser i Norge kan foretas så sant du reiser på en måte som gjør at du unngår å spre smitte» til «Unødvendige innenlandsreiser bør unngås». 
 • Kapittel 12 – Barnehager, skoler og utdanning: Anbefalingen «Barnehager, skoler og andre opplærings- og utdanningsvirksomheter kan være åpne, og skal drives smittevernfaglig forsvarlig» er oppdatert med oppfordring om å vurdere redusert aktivitet ved universiteter, høgskoler og fagskoler.
 • Kapittel 13 – Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner: Anbefaling om «Idretts- og kulturarrangementer på offentlig sted» er endret fra 200 til 50 personer innendørs, dersom det ikke er fastmonterte seter. Gjelder fra 9. november. 
 • Kapittel 14 – Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø:
  • Anbefalingen «Serveringssteder og utesteder skal sørge for smittevernfaglig forsvarlig drift» er oppdatert med informasjon om nasjonalt forbud mot skjenking etter midnatt fra natt til lørdag 7. nov og at serveringssteder med skjenkebevilling ikke kan slippe inn nye gjester etter kl. 22.
  • Anbefaling om «Arrangementer på offentlig sted» er endret fra 200 til 50 personer innendørs, dersom det ikke er fastmonterte seter. Gjelder fra 9. november. 

3. november

 • Kapittel 1 – Beredskapsplanlegging, kriseledelse og krisekommunikasjon: Har oppdatert basert på de viktigste smitteutbrudderfaringene, og påpekt kommunenes ansvar for å følge opp barn, unge, gravide m.fl. 

2. november

 • Kapittel 6.1 Allmennlegetjenesten, kapittel 6.6 Tannhelsetjenesten, kapittel 6.7 Helsestasjon, svangerskapsomsorg og skolehelsetjeneste: Tydeliggjort at gravide, barn og unge skal tilbys nødvendig oppfølging, slik at tjenestene også oppdager og ivaretar de som er utsatt, samt at smittehensyn ikke må være til hinder for at barn til og med barneskolealder skal kunne møte til tjenestene med milde restsymptomer.

30. oktober

 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene + Kapittel 6 - Kommunehelsetjenesten og tannhelsetjenesten + Kapittel 10 – Opplæringsressurser:
  • Nærkontakter som utvikler symptomer oppfattes som smittet, og må oppholde seg i isolasjon, frem til det eventuelt foreligger et negativt prøvesvar.
  • Alle nærkontakter f.o.m. ungdomsskolealder bør teste seg.
  • Voksne som er i karantene bør så langt som mulig holde avstand til andre voksne i husstanden.
 • Kapittel 6.4 – Hjemmebaserte tjenester: Kapittelet er oppdatert med et nytt råd om at kommunene bør ta i bruk velferdsteknologi og digitale verktøy under covid-19-pandemien.

28. oktober

 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene: Oppdatert med nye karanteneregler for arbeidsreisende.
 • Kapittel 5 – Arrangementer, gruppestørrelse og avstand + Kapittel 13 – Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner + Kapittel 14 – Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø: 
  • Nye regler for private og offentlige arrangement. Det er nå tillatt med fem gjester i private sammenkomster i eget hjem og 50 personer totalt i private sammenkomster utenfor hjemmet.
  • Regelen om 600 personer på offentlige arrangement gjelder nå bare for arrangementer der publikum sitter på fastmonterte seter, ellers er regelen grupper på 200 personer. 
 • Kapittel 13 – Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner: «Treninger og annen organisert idrettsaktivitet kan gjennomføres i tråd med myndighetenes anbefalinger og idrettens retningslinjer» er oppdatert på hvem som er unntatt 1-meterskravet, og teksten er generelt ryddet i.
 • Kapittel 14 – Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø: «Serveringssteder og utesteder skal sørge for smittevernfaglig forsvarlig drift» er oppdatert med informasjon om at serveringssteder ikke skal ha servering for privat sammenkomst med flere enn 50 personer (forskriftsendring). Det er også lagt inn veiledning vedrørende forståelse av reglene til avstand (informasjon fra Helse- og omsorgsdepartementet).

26. oktober

 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene + Kapittel 11 – Reiser, reiseliv og kollektivtransport: «Personer som ankommer Norge fra områder med karanteneplikt eller har hatt nærkontakt med en person som er smittet av covid-19 skal være i karantene i 10 døgn» er oppdatert med informasjon om at det kommer innstramminger i regler for utenlandske arbeidstakere. Ytterligere informasjon kommer.
 • Kapittel 5 – Arrangementer, gruppestørrelse og avstand + Kapittel 13 – Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner: Regjeringen innfører innstramminger i antall deltakere i private sammenhenger både i og utenfor hjemmet. Ytterligere informasjon kommer. 

19. oktober

 • Kapittel 1 – Beredskapsplanlegging, kriseledelse og krisekommunikasjon: «Kommunene bør planlegge kommunikasjon med befolkningen» er flyttet hit (fra kapittel 6), og kommunikasjonspakken til bruk ved lokale utbrudd er oppdatert. Kapittelet har fått ny tittel og innholdet er noe omstrukturert.

17. oktober

 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene + Kapittel 11 – Reiser, reiseliv og kollektivtransport: Oppdatert anbefaling om testsentre ved grenseoverganger. Testsentre ved veioverganger avvikles, mens sentrene ved fergeleier innstilles midlertidig.

12. oktober

 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene: Oppdatert Øve på TISK med video og presentasjoner fra Webinar 2.
 • Kapittel 5 – Arrangementer, gruppestørrelse og avstand + Kapittel 13 – Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner + Kapittel 14 – Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø:
  • Oppdatert med at det åpnes nasjonalt for utendørsarrangementer med inntil 600 personer til stede samtidig, fordelt på grupper med inntil 200 personer.
  • Oppdatert med ny anbefaling for avstand mellom personer på arrangementer med fastmonterte seter.
  • Breddeidretten for voksne over 20 år gjenåpnes for normal trening. Det åpnes for fase 1, med utgangspunkt i idrettens faseinndelte gjenåpningsprosess. I kommuner og regioner med økt smitte eller lokale utbrudd må kommunene vurdere om gjenåpningen av breddeidretten for voksne bør utsettes frem til smitten er under kontroll.
 • Kapittel 14 – Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø:
  • «​​​​​​Serveringssteder og utesteder skal sørge for smittevernfaglig forsvarlig drift» er oppdatert i tråd med forskriften, herunder presisering av avstandskravet, krav om registrering av kontaktopplysninger, og at nasjonal skjenkestopp kl. 24.00 oppheves fra midnatt natt til 13. oktober.  
  • «Serveringssteder med skjenkebevilling bør gjennomføre frivillig registrering av kontaktinformasjon» er avpublisert. Informasjon om registrering av kontaktopplysninger er inkludert i anbefaling om smittevernfaglig forsvarlig drift. 
  • «Det er forbudt å servere alkohol etter midnatt for serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling» er avpublisert, da nasjonal skjenkestopp oppheves fra midnatt natt til 13. oktober. Informasjon om at kommunene må vurdere behovet for lokalt å begrense skjenketiden dersom smittesituasjonen tilsier det er inkludert i anbefaling om smittevernfaglig forsvarlig drift.

9. oktober

 • Kapittel 9 – Besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner og omsorgsboliger, og tiltak mot sosial isolering:
  • Kapittel har endret navn fra "Besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner og tiltak mot sosial isolering" til "Besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner og omsorgsboliger, og tiltak mot sosial isolering".
  • Slettet anbefaling: "Kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner må ha rutiner for praktisk gjennomføring av besøk under covid-19-epidemien, slik at besøket gjennomføres i tråd med nasjonale smittevernfaglige råd"
  • Ny anbefaling: "Kommunen må sørge for at hver enkelt tjenestemottaker som bor i samlokaliserte omsorgsboliger mv., får tilpasset informasjon om besøk og bistand til å gjennomføre smitteverntiltak under covid-19-epidemien. Det er bare tjenestemottakeren selv som kan beslutte begrensninger av besøk i private hjem."
  • Endret anbefaling: "Det må så langt som mulig legges til rette for besøk i helseinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten under covid-19-epidemien. Besøk bør avtales i forkant." Denne anbefalingen er omarbeidet til bare å gjelde spesialisthelsetjenesten.
  • Endret anbefaling: "Beboere i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner har rett til å motta besøk. Under covid-19-epidemien må besøk gjennomføres i tråd med nasjonale smittevernråd og bør avtales i forkant. Begrensinger av besøk på grunn av smitterisiko må begrunnes i forsvarlighetskravet." Denne anbefalingen er omarbeidet slik at det er tydeligere at beboere i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner har rett til besøk, samt at det må kunne vises til hjemmel når besøk reguleres/hindres. Det er også presisert at mange av tiltakene som beskrives gjelder i situasjoner med smitte lokalt. Anbefalingen er omstrukturert noe, og noen elementer fra den slettede anbefalingen er tatt inn her.
  • I de øvrige anbefalingene er det gjort mindre endringer som hovedsakelig består i presisering av at mange av tiltakene gjelder i en situasjon med lokalt smitteutbrudd.

5. oktober

 • Kapittel 13 – Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner: Fjernet lenke til Norsk musikkråds veileder om gjennomføring av musikkøvelser. 

2. oktober

 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene + Kapittel 11 – Reiser, reiseliv og kollektivtransport: Presisert reglene for unntak fra innreisekarantene for enkelte arbeidsreisende. 

30. september

 • Kapittel 5 – Arrangementer, gruppestørrelse og avstand + Kapittel 13 – Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner + Kapittel 14 – Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø:
  • Presisering av at ansatte og arrangørene kan være de samme for flere kohorter (ved arrangementer hvor kohorter skiftes ut i løpet av dagen). 
  • Lagt inn informasjon om at det fra 12. oktober åpnes opp for at inntil 600 personer kan være til stede samtidig, fordelt på grupper på inntil 200 personer. 
 • Kapittel 13 – Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner: Anbefalingen «Treninger og annen organisert idrettsaktivitet kan gjennomføres i tråd med myndighetenes anbefalinger og idrettens retningslinjer» er oppdatert med informasjon om at det fra 12. oktober starter en trinnvis gjenåpning av breddeidretten for voksne. Dessuten fjernet anbefalingen «Seriespill i toppfotballen blir tillatt» da den var utdatert og dessuten ivaretas av øvrig veiledning.
 • Kapittel 14 – Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø: To anbefalinger er oppdatert med informasjon om endringer i smitteverntiltakene fra 12. oktober, blant annet oppheves skjenkestoppen. Oppdateringen gjelder anbefalingene «Det er forbudt å servere alkohol etter midnatt for serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling» og «Serveringssteder med skjenkebevilling bør gjennomføre frivillig registrering av kontaktinformasjon til gjestene».

28. september

 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene: Lagt inn to anbefalinger som omhandler ivaretakelse av barn og unge: «Alle barn med symptomer, i aldersgruppen fra fødsel til og med barneskolealder, bør triageres av helsepersonell i forkant av koronatest» og  «Teststasjoner og luftveisklinikk/smittemottak må sørge for nødvendig involvering og oppfølging av fastlege».
 • Kapittel 6.1 - Allmennlegetjenesten Lagt inn to anbefalinger som omhandler ivaretakelse av barn og unge: «Kommuner må organisere helsetilbudet, slik at ikke smitteverntiltak hindrer at syke barn og unge blir godt ivaretatt» og «Den kommunale helse- og omsorgstjenesten bør bidra til at foresatte får tilstrekkelig informasjon og veiledning til å vurdere luftveissymptomer hos barn og unge».
   

24. september

 • Kapittel 3 - Smittevernutstyr og legemidler: Det er kommet en sluttdato for nasjonal innkjøps- og fordelingsordning som innebærer at ordningen opphører ved årsskiftet. Til nå har ordningen bidratt til at kommunene har mottatt smittevernutstyr fra det nasjonale innkjøpet i tillegg til det de har kjøpt selv. Kommunene må fra nyttår selv sørge for at de har/får det smittevernutstyret de trenger.
 • Kapittel 10 – Opplæringsressurser: I kapittel 10.2.2 og 10.2.3 er «Lindrende behandling» oppdatert med lenke til e-læringskurs i palliasjon ved covid-19, lenke til opplæringsressurs i etisk refleksjon og informasjon om digital opplæringspakke «Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt».
 • Kapittel 13 – Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner: Henvisning til trafikklysmodellen er fjernet fra anbefalingen «Treninger og annen organisert idrettsaktivitet kan gjennomføres i tråd med myndighetenes anbefalinger og idrettens retningslinjer», jf oppdatert veileder i smittevern for idrett.

23. september

 • Kapittel 3 - Smittevernutstyr og legemidler: Lagt inn anbefaling om at leger og farmasøyter med rekvireringsrett for sesonginfluensavaksine bør kun rekvirere vaksinen til de prioriterte gruppene fastsatt av FHI. I tillegg til dette ble det lagt inn veileder til midlertidig forskrift om utlevering av sesonginfluensavaksine. 
 • Kapittel 6.7 – Helsestasjon, svangerskapsomsorg og skolehelsetjeneste: Ny informasjon fra publisert litteraturgjennomgang er lagt inn i begrunnelsen i anbefalingen «Kommunen bør opprettholde normal aktivitet i helsestasjonstilbudet til gravide og barselkvinner». Setningen «Det finnes ingen kunnskap som kan avklare om covid-19 gir et mer alvorlig forløp hos gravide eller om smitte kan komplisere svangerskap eller føre til skade på det ufødte barnet» er fjernet.

22. september

 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene: Presisert rådet om når du kan gå tilbake til jobb/skole ved negativ test i anbefalingen «Alle som mistenker at de er smittet med covid-19 bør få anledning til å teste seg».
 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene: Publisert nytt kapittel «Øve på TISK» med tilhørende video og presentasjoner fra Webinar 1. Dette er en del av en webinarrekke, og innholdet vil bli oppdatert etter hvert som nye webinarer blir klare.
 • Kapittel 6.6 – Tannhelsetjenesten: Teksten i anbefalingene er justert fordi en nå er tilbake til tilnærmet normal aktivitet. Kartleggingsskjema oppdatert, og det kan avgjøres lokalt hvordan selve kartleggingen skal skje. Anmodningen til UiO om akutt-tilbud er tatt vekk. Presisert at også pasienter i karantene som trenger akutt tannbehandling, skal behandles på beredskapsklinikkene. Kommunelegen kan fatte beslutninger om endring av smitteverntiltak i kommunen inkluderer tannhelsetjenesten, dersom situasjonen tilsier det.
 • Kapittel 14 – Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø: Publisert ny anbefaling «Serveringssteder med skjenkebevilling bør gjennomføre frivillig registrering av kontaktinformasjon til gjestene».

18. september

 • Kapittel 11 – Reiser, reiseliv og kollektivtransport: Anbefalingen om munnbind på kollektivtransport i og til/fra Oslo forlenges fram inntil videre. 
 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene + Kapittel 11 – Reiser, reiseliv og kollektivtransport: Ny anbefaling om at personer i karantene ikke bør reise med offentlig transport.
 • Kapittel 11 – Reiser, reiseliv og kollektivtransport: «Kystcruise» er oppdatert i samsvar med endringer i covid-19-forskriften som trådte i kraft 25. august og 15. september, der det blant annet ble presisert at kystcruise kan ha maksimalt 50 % passasjerkapasitetsutnyttelse og maksimalt 200 personer (mannskap og passasjerer) om bord. Det er kun mannskap og passasjerer på kystcruise som har oppstart i en norsk havn som kan gå i land i Norge under seilasen.

15. september

 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene + Kapittel 11 – Reiser, reiseliv og kollektivtransport: Karantenereglene i covid-19-forskriften er endret slik at det nå tydeligere fremgår hvem som er underlagt karanteneplikt og hvilke krav som stilles til de som er i karantene. I tillegg er det av hensyn til risiko for importsmitte innført ytterligere krav til testing for arbeidsreisende.

12. september

 • Kapittel 11 – Reiser, reiseliv og kollektivtransport: Lagt inn presisering i anbefalingen om fritids- og feriereiser i Norge: Personer som er omfattet av innreisekarantene, skal etter ankomst til Norge ikke reise videre til Svalbard eller Jan Mayen før etter utløpet av karanteneperioden.

11. september

 • Kapittel 11 – Reiser, reiseliv og kollektivtransport: Anbefalingen om munnbind på kollektivtransport i og til/fra Oslo forlenges fram til og med 20. september. Lagt inn lenke til lokalt vedtak om munnbind i Bergen kommune. 

10. september

 • Kapittel 14 - Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø: Lagt inn oppfordring fra regjeringen om å frivillig registrere kontaktinformasjon for gjestene, slik at smittesporing blir enklere.

4. september

 • Kapittel 11 – Reiser, reiseliv og kollektivtransport: Anbefalingen om munnbind på kollektivtransport i og til/fra Oslo forlenges fram til og med 13. september.

28. august

 • Kapittel 3 – Smittevernutstyr og legemidler + Kapittel 11 – Reiser, reiseliv og kollektivtransport: Anbefalingen om munnbind på kollektivtransport i Oslo forlenges fram til og med 6. september. Den midlertidige anbefalingen for Indre Østfold forlenges ikke, og varer derfor til og med søndag 30. august.

27. august

 • Kapittel 6.7 – Helsestasjon, svangerskapsomsorg og skolehelsetjeneste: I begge anbefalinger er det tydeliggjort at tjenestene skal opprettholdes. Endret avstand fra 2 til 1 meter i helsesamtaler der det ikke er behov for fysisk kontakt.

26. august 

 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene: Endret ordlyd fra: "Alle som ønsker det bør få anledning til å teste seg for covid-19" til "Alle som mistenker at de er smittet med covid-19 bør få anledning til å teste seg".

25. august

 • Kapittel 9 – Besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner og tiltak mot sosial isolering:
  • Fjernet all tekst som omhandler institusjonens vurdering av om de har kapasitet og ressurser til å gjennomføre besøk. Dette var ment som et nødvendig vurderingskriterium ved en smittetopp hvor kapasiteten i helsetjenesten er sprengt. Helsedirektoratet har fått signaler om at mangel på ressurser og personell kan ha blitt brukt som argument for å nekte besøk også ved lave smittetall, noe som er svært uheldig.
  • Tydeliggjort ytterligere at beboere i kommunale sykehjem og andre helse- og omsorgsinstitusjoner i utgangspunktet fritt skal kunne motta besøk i tråd med lovverkets krav. Ved lokale smitteutbrudd kan det være nødvendig å begrense besøk for beboergrupper som kan ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp ved covid-19. Begrensning av besøk må i så fall begrunnes i forsvarlighetskravet eller krav i smittevernloven.
  • Vurderingskriterier for besøk knyttet til smittesituasjonen i områder der den besøkende nylig har oppholdt seg, er i tråd med nye anbefalinger fra Folkehelseinstituttet endret til: "Pårørende eller andre som siste 10 dager har vært på reise til eller oppholdt seg i land utenfor Norge, bør ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst."
  • Oppdatert anbefalingene om dagtilbud, slik at de gjenspeiler situasjonen slik den er i dag og ved lokale smitteutbrudd.

20. august

 • Kapittel 10 – Opplæringsressurser: Endret til en nyere versjon av filmen «Påkledning og avkledning ved påvist smitte med covid-19» flere steder i opplæringsressursen.
 • Kapittel 3 – Smittevernutstyr og legemidler + Kapittel 11 – Reiser, reiseliv og kollektivtransport: Lenket til "informasjon om munnbind på flere språk" på fhi.no.

19. august

 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene + Kapittel 11 – Reiser, reiseliv og kollektivtransport: Presisert at karantene ikke kan avsluttes selv om man tester negativt for covid-19. Det gjelder både innreisekarantene og karantene som følge av nærkontakt med smittet person.

18. august 

 • Kapittel 5 – Arrangementer, gruppestørrelser og avstand + Kapittel 11 – Reiser, reiseliv og kollektivtransport + Kapittel 13 - Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner: Lagt til krav til arrangementer der det serves alkohol: "Arrangementer med skjenkebevilling skal ha bordservering. Alkohol kan ikke serveres etter midnatt, og må være ferdig konsumert innen kl. 00.30.".

17. august

 • Kapittel 10 – Opplæringsressurser: Tekst om verktøyet DHIS-2 er fjernet da kommunene ikke pålegges å benytte et spesifikt verktøy.

14. august

 • Kapittel 3 – Smittevernutstyr og legemidler: 
  • Ny anbefaling om bruk av munnbind i gitte situasjoner der det ikke er mulig å overholde regelen om én meters avstand fra andre personer.
  • Oppdatering: Tatt bort kulepunkt nr. 4 "For arbeidstakere som jobber i nær kontakt med andre, f.eks. frisører, tannleger og andre" fordi teksten ble misforstått. Det er ingen endring for helse- og omsorgspersonell, mens eventuelle endringer for andre yrkesgrupper vil bli inkludert i reviderte versjoner av de bransjespesifikke veilederne.
 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene: Oppdatert rådet «Personer som er bekreftet smittet skal oppholde seg i isolering» med anbefaling om å bruke munnbind når selvisolasjon må brytes ved transport til helseinstitusjon. 
 • Kapittel 6.6 – Tannhelsetjenesten: Skjemaet «Kartlegging av smittestatus» i anbefalingen «Tannhelsetjenesten må iverksette tiltak og organisere driften slik at smittevernet blir ivaretatt» er oppdatert.
 • Kapittel 11 – Reiser, reiseliv og kollektivtransport: Lagt inn ny anbefaling: Munnbind bør benyttes ved kollektivreiser i, til og fra områder i Oslo og Indre Østfold

13. august

 • Kapittel 5 – Arrangementer, gruppestørrelser og avstand + Kapittel 13 - Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner + Kapittel 14 – Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø:
  • Lagt til informasjon om at arrangementer som varer over lengre tid kan ha kohorter med inntil 200 deltakere som skiftes ut i løpet av dagen.
  • Lagt til unntak fra regelen om 1 meters avstand for 
   • personer som deltar i religiøse seremonier som krever kortvarig nærkontakt
   • personer som deltar på kurs som krever kortvarig nærkontakt og er nødvendig for sertifisering eller godkjenning av yrkesutøvelse.
  • Presisert at en privatperson kan ha rollen som ansvarlig arrangør, så lenge man følger de samme kravene som gjelder for profesjonelle aktører.

12. august

 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene:
  • Endret anbefaling "Alle personer med symptomer bør testes" til "Alle som mistenker at de er smittet av covid-19 bør få mulighet til å teste seg". 
  • Deler av denne anbefalingen er lagt inn i en ny: "Kommunene skal sørge for tilbud om koronatesting til innbyggerne".
  • Ny anbefaling: "Ankommende fra utlandet får mulighet til å teste seg gratis ved ankomst".
  • Endret anbefaling om smitte for nærkontakter. Alle nærkontakter, ikke bare personer i samme husstand, skal nå i karantene dersom de har vært i kontakt med person som er smittet av covid-19. 
  • Endret ordlyd i råd som hadde «grønne land», til «gule land».
 • Kapittel 11 – Reiser, reiseliv og kollektivtransport:
  • Endret varighet for innstrammingen i cruisetrafikken, fra varer i "minst 14 dager" til "minst tre uker".
  • Endret ordlyd i råd som hadde «grønne land», til «gule land».

10. august

 • Kapittel 14 – Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø: 
  • Opprettet separat anbefaling om forbud mot å servere alkohol etter kl. 24 for serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling.

7. august

 • Kapittel 5, 13 og 14: Presisering om at arrangementer med flere enn 200 personer er forbudt, og at dette blir vurdert jevnlig. 
 • Kapittel 9 – Besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner og tiltak mot sosial isolering: Lagt til «Pårørende eller andre som siste 10 dager har vært på reise til eller oppholdt seg i regioner og land utenfor Norge, bør ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst.» i anbefalingen «Kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner må under covid-19-epidemien vurdere behov for besøk opp mot smitterisiko».
 • Kapittel 11 – Reiser, reiseliv og kollektivtransport: "Regler om karantene og unntak fra karanteneplikten ved ankomst til Norge"
  • Presisert at norske innbyggere anbefales å unngå unødvendige reiser til utlandet, både til grønne og røde land.
  • Presisert reglene for fratrekk i karantenetid når man reiser fra et "rødt" land via et "grønt" land til Norge.
  • Presisering rundt skip og karanteneplikt.
 • Kapittel 14 – Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø: 
  • Det innføres fra 8. august et nasjonalt forbud mot å servere alkohol etter kl. 24 hos serveringssteder, arrangementer o.a. med skjenkebevilling.
  • Ny tittel på anbefaling om hjemmekontor og fleksibel arbeidstid: "Arbeidsgivere bør legge til rette for bruk av hjemmekontor og fleksibel arbeidstid"

3. august

 • Kapittel 11 – Reiser, reiseliv og kollektivtransport: Oppdatert med midlertidig stans av cruisetrafikk til Norge.
 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene og Kapittel 11 – Reiser, reiseliv og kollektivtransport: Presisering om unntak fra karanteneplikt og korrigering av formulering: "Mannskap som mønstrer kystcruise er ikke unntatt innreisekarantene".

31. juli 

 • Kapittel 4 Testing, isolasjon, smittesporing og karantene og Kapittel 11 – Reiser, reiseliv og kollektivtransport: Unntak fra karanteneplikten for mannskap som av- påmønstrer cruiseskip langs norskekysten etter § 10 a og 10 b
 • Kapittel 13 - Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner: Unntak fra avstandskravet for deltakere under 20 år. 

25. juli

 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene og Kapittel 11 – Reiser, reiseliv og kollektivtransport: "Regler for karantene og unntak fra karanteneplikten ved ankomst til Norge" er oppdatert i henhold til endringer i covid-19-forskriften.

20. juli

 • Kapittel 11 – Reiser, reiseliv og kollektivtransport: Ny anbefaling, "Råd til ansatte og arbeidsgivere i helsetjenesten for å unngå å bringe smitte inn i helseinstitusjonene, eller i pasientens/brukerens hjem, i forbindelse med reise"

15. juli

 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene og Kapittel 11 – Reiser, reiseliv og kollektivtransport: Anbefalingen «Personer som ankommer Norge ilegges karantene i 10 døgn» er endret til "Regler for karantene og unntak fra karanteneplikten ved ankomst til Norge" og informasjonen er oppdatert i henhold til regler som gjelder fra 15. juli.
 • Kapittel 14 – Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø: "Serveringssteder og utesteder kan holde åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig" er oppdatert med informasjon om servering fra buffet.

14. juli

 • Kapittel 10 – Opplæringsressurser: Nytt underkapittel, "Smittesporing" i kapittel 10.2

10. juli

 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene: Anbefaling nr. 1 (testing), nr. 2 (isolering), nr. 3 (smittesporing) og nr. 6 (kommunen) har blitt oppdatert med konkrete tiltak som kommunen skal gjennomføre. Dette er tiltak som det har gått ut informasjon om i brevet «Operasjonalisering av testing, isolering, smittesporing og karantene (TISK) ved covid-19 i kommunene». 
 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene og Kapittel 11 – Reiser, reiseliv og kollektivtransport: I «Personer som ankommer Norge ilegges karantene i 10 døgn» har vi oppdatert informasjon om hvilke regler som gjelder fra 15. juli, inkl. unntak for karanteneplikt for reisende fra EØS- og Schengenområdet, Folkehelseinstituttet sin landoversikt og dokumentasjonskrav for personer med karanteneplikt. 
 • Kapittel 14 – Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø: Anbefaling om «Serveringssteder og utesteder kan holde åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig» er oppdatert, da krav om at «servering av mat skal ikke skje som buffet» oppheves i forskriften.

8. juli

 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene og Kapittel 11 – Reiser, reiseliv og kollektivtransport: I «Personer som ankommer Norge ilegges karantene i 10 døgn» har vi oppdatert «unntak fra karanteneplikten» i tråd med endringer i covid-19-forskriften:
  • Gjennomreise i områder med høy smittespredning: inkluderer turbuss 
  • Arbeidstakere fra Schengen- og EØS-områdene: presisert at «test to kan tidligst tas på dag fem etter ankomst til Norge og senest åtte dager etter ankomst». 
 • Kapittel 6 – Kommunehelsetjenesten og tannhelsetjenesten: Publisert råd om at «Kommunene bør planlegge kommunikasjon med befolkningen ved lokale utbrudd av covid-19, som blant annet inkluderer informasjon om forberedelser kommunen bør gjøre og informasjonspakke som kan tilpasses lokalt. 

7. juli

 • Kapittel 10 – Opplæringsressurser: I kap. 10.4 har vi oppdatert «Utredning og testing av personer med mistenkt covid-19-sykdom» med lenke til Noklus sitt e-læringskurs for leger, covid-19. 

2. juli

 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene: Mindre endring i anbefaling om «smittesporing og oppfølging av nærkontakter», da huskeliste for administrative tiltak (som vi viste til) har blitt arkivert hos Folkehelseinstituttet.
 • Kapittel 14 – Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø: Publisert ny anbefaling «Arbeidsgiver bør legge til rette for smitteverntiltak for sysselsatte på korttidsopphold».

1. juli

 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene: Oppdatert anbefalingen «Alle personer med symptomer på covid-19 bør testes» med informasjon om at fra 2. juli kan pasienter se svaret på koronatesten på helsenorge.no så snart prøven er analysert og besvart. Helsepersonell får se svaret via kjernejournal. 
 • Kapittel 4 og kapittel 11: Anbefalingen «Personer som ankommer Norge ilegges karantene i 10 døgn» er oppdatert med informasjon om at for helsepersonell som kommer fra Sverige, med unntak av dagpendlere som ikke samtidig har arbeid i svensk helsetjeneste, gjelder krav om testing. 

30. juni

 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene: Oppdatert anbefalingen «Alle personer med symptomer på covid-19 bør testes» med presisering om at alle med symptomer på luftveisinfeksjon bør testes. Lagt inn unntak for barn under 10 år. 
 • Kapittel 6.8 – Fengselshelse: Oppdatert anbefalingen i henhold til nåværende smittesituasjon, og gitt råd om hvordan tjenesten bør gå frem om ny smittebølge skulle skje.

29. juni

 • Kapittel 10 – Opplæringsressurser: Nytt underkapittel, «Smittevern for ferievikarer og nyansatte» i kapittel 10.2.
 • Kapittel 14 – Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø: «Serveringssteder og utesteder kan holde åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig» har blitt oppdatert med lenke til informasjon om arrangementer som gjennomføres på serveringssteder.

26. juni

 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene: Endret varighet av isolasjon for asymptomatiske pasienter.
 • Kapittel 5, 13 og 14: Anbefaling om arrangementer på offentlig sted er oppdatert med presisering rundt arrangementer som gjennomføres på serveringssteder.

25. juni

 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene: Gjort endringer ifm. at regjeringens reiseråd vil endre seg fra 15. juli.
  • «Alle personer med symptomer på covid-19 bør testes»: Presisert at dette også gjelder utenlandske statsborgere.
  • «Personer som er bekreftet smittet skal oppholde seg i isolering»: Presisert at dette er kommunens ansvar for turister. 
  • «Personer som ankommer Norge ilegges karantene i 10 døgn med unntak for land og områder i Norden med lav smittespredning» har blitt oppdatert med informasjon om at fra 15. juli fjernes innreisekarantene for land i EØS og Schengen med lav smittespredning.
  • «Kommuner skal sørge for at personer kan oppholde seg på hotell eller annet sted hvis ikke isolering i hjemmet sikrer et effektivt og forsvarlig smittevern»: Presisert at kommunen har ansvar for alle som oppholder seg i kommunen. 
 • Kapittel 11 – Reiser, reiseliv og kollektivtransport: Anbefaling «Personer som ankommer Norge ilegges karantene i 10 døgn med unntak for land og områder i Norden med lav smittespredning» har blitt oppdatert med informasjon om at fra 15. juli fjernes innreisekarantene for land i EØS og Schengen med lav smittespredning. Kapittel har fått med «reiseliv» i tittelen.

24. juni

 • Kapittel 11 – Reiser og kollektivtransport: Ny anbefaling om at kystcruise skal ha plan for virksomheten skal sikre ivaretagelse av smittevernkrav som fremgår av gjeldende lov- og forskriftsverk, nasjonale veiledere og veileder for kystcruise langs norskekysten.
 • Kapittel 5, 13 og 14: Oppdatert med informasjon om unntak fra avstandskravet ved konkurranser i barne- og ungdomsidretten (under 20 år) fra 1. august.
 • Kapittel 2 – Kapasitet og prioritering i helsetjenesten: Ny anbefaling, "Planlegging av personellressurser – sjekkliste for enhetsledere"

23. juni

 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene + Kapittel 11 – Reiser og kollektivtransport: Oppdatert med nytt unntak fra innreisekaranten for arbeidstakere fra Schengen- og EØS-området. Etter endring i covid-19-forskriften kan disse unntas fra karanteneplikten etter å ha testet negativt for covid-19 i henhold til kriterier for testing av denne gruppen.

22. juni

 • Kapittel 3 – Smittevernutstyr og legemidler: Ny anbefaling om anskaffelse av personlig verneutstyr.
 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene: Lagt inn lenke til FHIs smittevernråd til utenlandsk helsepersonell som ankommer Norge for å jobbe, og er fritatt fra karantene.
 • Kapittel 5 – Arrangementer, gruppestørrelser og avstand + Kapittel 11 – Reiser og kollektivtransport: Presisert at av stand skal måles fra skulder til skulder når to personer sitter ved siden av hverandre.

19. juni

 • Kapittel 7 – Psykiske lidelser, rusmiddelproblemer og avhengighet: To nye anbefalinger om legemiddelassistert rehabilitering (LAR).
 • Kapittel 12 – Barnehager og skoler: 
  • Lagt inn ny anbefaling «Barnehager, skoler og andre opplærings- og utdanningsvirksomheter kan være åpne, og skal drives smittevernfaglig forsvarlig» som erstatning for to anbefalinger: «Barnehage- og skoleeiere skal gi ordinært tilbud på skolen, skolefritidsordningen og barnehagen» og «Barnehager og skoler som er åpne skal drives på en smittevernforsvarlig måte».
  • Avpublisert to anbefalinger «Barn av personell i kritiske samfunnsfunksjoner og med særlige behov skal fortsatt få tilbud om barnehage, skole eller annet dagtilbud» og «Barn under omsorg av foreldre med psykisk lidelse og/eller ruslidelse skal fortsatt få tilbud om barnehage, skole eller annet dagtilbud». De er avpublisert siden bestemmelsen er opphevet i covid-19-forskriften, og skolene og barnehagene nå er åpne.

16. juni

 • Kapittel 7 – Psykiske lidelser, rusmiddelproblemer og avhengighet: I anbefalingen «Kommunen og spesialisthelsetjenesten må ha oversikt over pasienter og brukere for å vurdere risiko og behov for oppfølging» er det lagt til henvisning til anbefaling om at fastleger kan oppsøke pasienter der det anses som nødvendig for å gi forsvarlig helsehjelp.

15. juni

 • Kapittel 5, 13 og 14: Oppdatert med utfyllende tekst om hvilke regler som gjelder for arrangementer med inntil 200 personer.
 • Kapittel 6.6 – Tannhelsetjenesten: I anbefalingen «Tannhelsetjenesten må iverksette tiltak og organisere driften slik at smittevernet blir ivaretatt» er kartleggingssjemaet av smittestatus oppdatert, i henhold til nye reiseråd fra UD og FHI fra og med 15. juni. 
 • Kapittel 11 – Reiser og kollektivtransport:
  • Oppdatert med utfyllende tekst om hvilke unntak som gjelder fra reisekarantene.
  • Avpublisert anbefaling: "Reiseforbudet for helsepersonell er opphevet". Anbefalingen er avpublisert da det antas at det nå er kjent at forbudet ikke lenger er gjeldende.
  • Avpublisert anbefaling: "Lokale bestemmelser i kommunene må ikke være til hinder for at helsepersonell kan reise over kommunegrenser til arbeid i forbindelse med kritiske samfunnsfunksjoner". Anbefalingen er fortsatt gjeldende, men er avpublisert da dette nå er innarbeidet praksis.
  • Erstattet anbefaling "Utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige frarådes til alle land" med lenke til UDs reiseråd for alle land.
 • Kapittel 13 – Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner: Anbefalingene om treningssentre og svømmebasseng/-anlegg er slått sammen, og ordlyd justert i henhold til at endringer per 15. juni er trådt i kraft. Det samme gjelder anbefaling om toppfotballen og unntakene fra 1-meterskravet i idretts- og kulturarrangementer.

12. juni

 • Kapittel 5, 13 og 14: Oppdatert med at det fra 15. juni er tillatt med arrangementer med inntil 200 personer på offentlig sted. 
 • Kapittel 11 – Reiser og kollektivtransport:
  • Oppdatert med nye reiseråd. Fra 15. juni blir det tillatt med reiser til de fleste land og områder i Norden med unntak av Sverige. I tillegg gjøres det en del mindre justeringer på reisekarantenereglene.
  • Innlemmet at hoteller kan holde åpent i anbefalingen om at campingplasser, etc. kan holde åpent. 
 • Kapittel 12 – Barnehager og skoler: Oppdatert anbefalingen «Barnehage- og skoleeiere skal gi ordinært tilbud på skolen, skolefritidsordningen og barnehagen» med informasjon om at universiteter, høyskoler og fagskoler åpner fra mandag 15. juni.
 • Kapittel 13 – Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner: Oppdatert med endringer fra 15. juni:

  • treningssentre og svømmebasseng kan holde åpent hvis de drives smittevernfaglig forsvarlig
  • flere serier i toppfotballen kan starte opp
  • unntak fra 1-meterskravet i idretts- og kulturarrangementer for en del toppidrettsutøvere ved gjennomføring av idrettsarrangement, og for personer under 20 år som deltar på skolelignende fritids- eller ferietilbud, samt de som står for arrangementet

11. juni

 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene: Presisert at det ikke er et absolutt krav at testing av andre nærkontakter skal foregå på dag 3 og dag 7 etter eksponering.
 • Kapittel 14 – Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø: Avpublisert "Forlengelse av helseerklæring for ansatte på innretninger offshore", da vedtaket hadde begrenset varighet.

10. juni

 • Kapittel 3.1 – Legemidler og medisinsk utstyr: Oppdatert anbefaling om at apotek og bandasjister har fått forlenget unntak fra krav om kundesignatur frem til 31.12.2020.
 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene: Endret anbefalingstittel til "Alle personer med symptomer på covid-19 bør testes", og tydeliggjort hvem som bør testes for covid-19.

8. juni

 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene + Kapittel 11 – Reiser og kollektivtransport: Presisert at unntak fra reisekarantene for nødvendig vedlikehold av fritidseiendom også inkluderer fast stasjonert campingvogn.
 • Kapittel 5 – Arrangementer, gruppestørrelse og avstand + Kapittel 13 – Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner + Kapittel 14 – Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø: Presisert at "offentlig sted" inkluderer lokaler som er leid ut.

5. juni

 • Kapittel 5 – Arrangementer, gruppestørrelse og avstand: Lagt til lenke til FHIs anbefalinger for avslutninger i barnehager og skoler.
 • Kapittel 12 – Barnehager og skoler: I anbefalingen «Barnehager og skoler som er åpne skal drives på en smittevernforsvarlig måte» er det lagt til lenke til FHIs anbefalinger for avslutninger i barnehager og skoler og lenke til Utdanningsdirektoratets informasjonsside for barnehager og skoler.

4. juni

 • Kapittel 9 - Besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner og tiltak mot sosial isolering: Endret innhold i disse anbefalingene:
  • "Det må så langt som mulig legges til rette for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner under covid-19-epidemien. Besøk må vurderes i forkant, og bør avtales."
  • "Kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner må under covid-19-epidemien vurdere behov for besøk opp mot smitterisiko"
  • "Kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner må ha rutiner for praktisk gjennomføring av besøk under covid-19-epidemien, slik at besøket gjennomføres i tråd med nasjonale smittevernfaglige råd"

3. juni

 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene + Kapittel 11 – Reiser og kollektivtransport: Presisert at unntak fra reisekarantene for arbeidsreiser i Norden kun gjelder nå man arbeider eller reiser til og fra arbeid, og at man fortsatt må være i karantene når man har fritid. Lagt til lenke til spørsmål og svar om reisekarantene hos regjeringen.no.
 • Kapittel 5 – Arrangementer, gruppestørrelse og avstand: Lagt til "skoleavslutninger" som eksempel på arrangement som er omfattet av regelen om maksimalt 50 personer.

2. juni

 • Endring i nummerering av kapitler pga. at det er lagt inn nytt kapittel 10: Henvisninger til kapitler i Endringsloggen før 2. juni viser til tidligere kapittelstruktur.
 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene + Kapittel 11 – Reiser og kollektivtransport: Presisert i anbefaling om innreisekarantene at man må i karantene dersom man kjører bil gjennom Sverige på vei til Norge fra Danmark. Skal man kjøre bil må man ta ferge fra Danmark.
 • Kapittel 6.3 – Sykehjem: Anbefalingen «Alle sykehjem bør ha smitteverntiltak i tråd med de til enhver tid gjeldende nasjonale føringer» er oppdatert om at eldre pasienter ofte har et asymptomatisk forløp av covid-19.
 • Kapittel 10 – Opplæringsressurser (nytt kapittel): «Opplæringsressurser (covid-19)» er flyttet inn i «Koronavirus – beslutninger og anbefalinger» (ressursen var opprinnelig et eget produkt).
 • Kapittel 13 – Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner: Lagt inn en anbefaling med henvisning til forskrift om at svømmehaller mv. kan holde åpent for enkelte aktiviteter med arrangør. 

1. juni

 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene: Oppdatert anbefaling om at færre nærkontakter må i karantene.
 • Kapittel 10 – Reiser og kollektivtransport:
  • Oppdatert anbefaling om reisekarantene med at det blir tillatt og reise til og fra Danmark fra 15. juni.
  • Lagt til informasjon om krav til virksomheter som arrangerer reiser til Svalbard. 
 • Kapittel 13 – Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø: Oppdatert anbefaling om serveringssteder og utesteder med informasjon om krav til sittevernfaglig forsvarlig drift.

29. mai

 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene:
  • Slått sammen anbefalingene "Personer som er bekreftet smittet skal oppholde seg i isolering" og "Varighet av isolasjon".
  • Tatt bort gjentagende tekst i de to anbefalingene.
 • Kapittel 5 – Arrangementer, gruppestørrelse og avstand:
  • Lagt til "Arrangementer" i kapitteltittel
  • Splittet opprinnelig anbefaling i tre anbefalinger: 1) Private sammenkomster, 2) Arrangementer på offentlig sted, 3) Avstand
  • Speilet anbefalingen om "arrangementer på offentlig sted" til "Kapittel 13 - Næringsliv , arbeidsliv og arbeidsmiljø" og "Kapittel 12 - Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner".
 • Kapittel 10 - Reiser og kollektivtransport: ​​​​​​Lagt inn at det tillates reiser til og fra Danmark fra 15. juni. 
 • Kapittel 12 - Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner: 
  • I anbefaling om bowlinghaller, spillehaller, etc.: Lagt inn at fornøyelsesparker kan holde åpent fra 1. juni dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig.
  • I anbefaling om stenging av enkelte virksomheter: Lagt inn at det åpnes for enkelte former for organisert svømming fra 1. juni. 
 • Kapittel 13 – Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø: Oppdatert anbefaling om serveringssteder med informasjon om at også utesteder kan holde åpent fra 1. juni dersom driften er sittevernfaglig forsvarlig.

28. mai

 • Kapittel 12 – Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner:
  • Oppdatert anbefaling om trening og organisert idrettsaktivitet med at det åpnes for unntak fra 1-metersregelen for barn og unge t.o.m. 19 år, samt innføring av grønt, gult og rødt tiltaksnivå.

27. mai

 • Kapittel 7 – Psykiske lidelser, rusmiddelproblemer og avhengighet: Alle anbefalingene er oppdatert med betydelige endringer. Fjernet anbefaling «Fastlege». Nye anbefalinger om oppfølging av barn og unge med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer, og om utdeling av håndsprit.
 • Kapittel 9 – Besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner og tiltak mot sosial isolering: Alle anbefalingene er nye.

26. mai

 • Kapittel 6.4 – Hjemmebaserte tjenester: Anbefalingen «Kommunen skal sørge for tiltak som reduserer smitterisiko for personer med demenssykdom som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester» er blitt oppdatert angående besøksrestriksjoner under «Veiledning».

25. mai

 • Kapittel 3 – Smittevernutstyr og legemidler: Ny anbefaling «Kommuner kan kontrollere kvaliteten på munnbind ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)» er lagt til.
 • Kapittel 6.6 – Tannhelsetjenesten: Rådene er oppdatert i tråd med at tannhelsetjenesten skal tilbake til normal drift.

22. mai

 • Kapittel 6.4 – Hjemmebaserte tjenester: I anbefalingen «Kommunen skal sørge for tiltak som reduserer smitterisiko for personer med utviklingshemming som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester» er avsnitt om adgangskontroll og dagaktivitetstilbud tatt ut, i påvente om nye råd om besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner.

20. mai

 • Kapittel 6.4 – Hjemmebaserte tjenester: I anbefalingen «Kommunen skal sørge for tiltak som reduserer smitterisiko for personer med demenssykdom som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester» er to avsnitt om adgangskontroll og dagaktivitetstilbud tatt ut i påvente om nye råd om besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner.
 • Kapittel 12 – Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner: Oppdatert anbefaling om treninger og annen organisert idrettsaktivitet med informasjon om at Helsedirektoratet og FHI skal revidere smittevernveileder for idretten og vurdere hvordan det kan åpnes opp for mer bredde-, barne- og ungdomsidrett som også innebærer begrenset fysisk kontakt.

19. mai

 • Kapittel 6.6 – Tannhelsetjenesten: Et nytt skjema (PDF) for kartlegging av smittestatus før besøk på tannklinikk er lagt inn i anbefalingene «Tannhelsetjenesten må iverksette tiltak og organisere driften slik at smittevernet blir ivaretatt» og «Pasienter som er mistenkt, sannsynlig eller bekreftet smittet med covid-19 og har behov for akutt tannbehandling bør henvises til etablerte beredskapsklinikker med tilpassede smittevernsprosedyrer».

18. mai

 • Kapittel 13 – Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø: Oppdatert anbefaling om hjemmekontor i forbindelse med publisering av ny veileder «Hjemmekontor og arbeidsplasser (covid-19)». 

15. mai

 • Kapittel 6.7 – Helsestasjon, svangerskapsomsorg og skolehelsetjeneste: Begge anbefalingene er endret noe etter at samfunnet ble mer åpnet, og de er tilpasset FHIs informasjon til tjenesten.
 • Kapittel 10 – Reiser og kollektivtransport:
  • Oppdatert med nye råd for ferie- og fritidsreiser i Norge.
  • Nye anbefalinger om at hoteller, campingplasser, feriesenter, utleiehytter etc. kan holde åpent.
  • Oppdatert anbefaling om at reiseforbudet for utenlandsreiser forlenges.
 • Kapittel 13 – Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø: Anbefaling "Stenging av enkelte virksomheter (serveringssteder m.m.)" har endret tittel til "Serveringssteder der det serveres mat kan holde åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig", og det er lagt til lenke til FHIs råd om servering.

14. mai

 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene + kapittel 10 – Reiser og kollektivtransport: 
  • Sørget for lenking mellom anbefaling om "Personer som ankommer Norge fra utlandet ilegges karantene i 10 døgn etter ankomst" og "Utreiseforbud for helsepersonell oppheves", slik at vi ikke gjentar informasjon om karantene og unntak fra karanteneplikt i begge anbefalingene. 
  • Anbefaling om "Personer som ankommer Norge er også lagt til under kapittel 10. 
 • Kapittel 9  – Besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner og tiltak mot sosial isolering: Mindre endring i tittel på anbefaling "Helseinstitusjoner bør innføre alminnelig besøksstans og adgangskontroll". 
 • Kapittel 12 – Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner: Anbefaling om "Stenging av enkelte virksomheter" er delt i to. Den ene anbefalingen har fokus på virksomheter som fortsatt skal holde steng. Ny anbefaling "Bingohaller, spillehaller, bowlinghaller og lignende kan holde åpent hvis de drivers smittevernfaglig forsvarlig" er samtidig oppdatert med bowlinghaller.
 • Kapittel 14 – Autorisasjon og spesialistutdanning: "Konsekvenser for turnus og gjennomføring av praksis" er oppdatert. Det er vedtatt midlertidig dispensasjonshjemmel i turnusforskriften som utvider fraværsgrensen under turnustjenesten fra 4 til 8 uker. Forskriften gjelder kun for det kullet som gjennomfører turnustjeneste våren 2020.

13. mai

 • Kapittel 4 – Testing, isolasjon, smittesporing og karantene: Anbefaling om «Personer som har hatt nærkontakt med smittede» viser videre til Folkehelseinstituttet for mer detaljert informasjon om unntak fra karanteneplikten.
 • Kapittel 6.5 – Oppfølging hjemme av pasienter med covid-19: Nytt kapittel med to anbefalinger om oppfølging av pasienter hjemme.
 • Kapittel 6.7 – Helsestasjon og svangerskapsomsorg: Ny tittel på kapittel er «Helsestasjon, svangerskapsomsorg og skolehelsetjeneste».
 • Kapittel 12 – Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner: Anbefaling «Stenging av enkelte virksomheter» ble splittet, og innholdet om serveringssteder ble flyttet til kapittel 13 Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø.

12. mai

 • Kapittel 6.3 – Sykehjem + Kapittel 7 – Psykiske lidelser, rusmiddelproblemer og avhengighet  + Kapittel 9 – Besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner og tiltak mot sosial isolering:
  • Lagt til informasjon om at det arbeides med anbefalinger for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner og åpning av dagaktivitetstilbud.
 • Kapittel 11 – Barnehager og skoler:
  • Anbefaling "Barnehage- og skoleeiere skal gi ordinært tilbud på skolen, skolefritidsordningen og barnehagen" er oppdatert med at flere utdanningsvirksomheter åpnet 11. mai.
  • Anbefaling "Barn av personell i kritiske samfunnsfunksjoner og med særlige behov skal fortsatt få tilbud om barnehage, skole eller annet dagtilbud" er oppdatert med nye henvisninger til covid-19-forskriften.
 • Kapittel 12 – Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner:
  • Anbefaling «Treninger og annen organisert idrettsaktivitet kan gjennomføres i tråd med myndighetenes anbefalinger og idrettens retningslinjer» er oppdatert med mer konkrete råd om gjennomføring av trening og arrangementer. 

11. mai

 • Kapittel 12 – Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner:
  • Oppdatert anbefaling "Stenging av enkelte virksomheter" med informasjon om at bingohaller, spillehaller og lignende kan holde åpent hvis de drives smittevernfaglig forsvarlig". 
  • Lagt til informasjon om ny veileder i smittevern for idrett i anbefalingen om treninger og annen organisert idrettsaktivitet
 • Kapittel 13 – Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø
  • Ny anbefaling: Kjøreskoler og annen føreropplæring skal drives smittevernfaglig forsvarlig

10. mai

 • Omstrukturering av veilederen: 
  • Endret kapittelstrukturen i veilederen. Dette for å gjøre det lettere å finne det som er det mest etterspurte innholdet i denne fasen av epidemien.
  • Kapittel "Smittevern for helsetjenesten" og "Smittevern for pasienter" er splittet opp i flere kapitler som "Smittevernutstyr og legemidler", "Testing, isolasjonm smittesporing og karantene", Gruppestørrelse og avstand" og "Besøk i institusjoner og tiltak mot sosial isolering".
  • Kapittelet "Næringsliv, idrett, kultur og andre virksomheter" er delt i to: "Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner" og "Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø".
  • Nytt underkapittel "Fengselshelse" er opprettet under "Kommunehelsetjenesten og tannhelsetjenesten". 
  • Henvisninger til kapitler og anbefalinger i Endringsloggen fra og med 19. april til og med 8. mai viser til tidligere kapittelstruktur.
 • Kapittel 10 – Reiser og kollektivtransport: Anbefaling "Lokale bestemmelser i kommunene" har blitt oppdatert under "Begrunnelse", bl.a. med lenke til rundskriv 1-4/2020.
 • Kapittel 12 – Idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner: Anbefaling "Stenging av enkelte virksomheter" er oppdatert med informasjon om når regjeringen ser for seg åpne ulike virksomheter igjen. 

NB! Ny kapittelstruktur

 • Kapittelstrukturen ble endret 10. mai. Alle henvisninger til kapitler og anbefalinger fra og med 19. april til og med 8. mai viser til tidligere kapittelstruktur.

8. mai

 • Kapittel 3 – Smittevern for helsepersonell: Lagt til at personer som har gjennomgått infeksjon med SARS-CoV-2 i løpet av de siste seks månedene er unntatt fra karanteneplikten etter utenlandsreiser.
 • Kapittel 11 – Frivillige organisasjoner: Oppdatert anbefaling med at frivillige ikke skal kaste søppel, annet avfall, pant og esker for personer i isolasjon/karantene.

7. mai

 • Endring flere steder i veilederen: Karanteneplikten er endret fra 14 til 10 døgn. Dette er oppdatert flere steder i veilederen. 
 • Kapittel 3 – Smittevern for helsepersonell: Utreiseforbud for helsepersonell oppheves, og anbefalingen er oppdatert. 
 • Kapittel 5.5 – Tannhelsetjenesten: Anbefalingen «Tannhelsetjenesten må iverksette tiltak og organisere driften slik at smittevernet blir ivaretatt» er oppdatert i henhold til Folkehelseinstituttets smittevernråd for tannhelsetjenesten.
 • Kapittel 6 – Smittevern for pasienter og befolkning:
  • Anbefaling om "Personer som har hatt nærkontakt med smittede" er oppdatert når det gjelder karanteneplikt, unntak fra karanteneplikt og definisjon av nærkontakt.
  • Anbefaling om "Personer som ankommer Norge fra utlandet" er oppdatert når det gjelder karanteneplikt og unntak fra karanteneplikt. 
 • Kapittel 8 - Barnehager og skoler: Anbefalingen "Barnehage- og skoleeiere skal gi ordinært tilbud på skolen, skolefritidsordningen og barnehagen" er oppdatert med at alle grunnskoler og videregående skoler skal åpne i løpet av uke 20. Veiledere om smittevern i barnehager, skoletrinn 1-7 og ungdomsskole og videregående skole er oppdatert.
 • Kapittel 9 – Næringsliv, idrett og kultur og andre virksomheter: 
  • Endret regler rundt antall som kan delta på arrangementer. 
  • Lagt inn endring i regelverk: Seriespill i toppfotballen blir tillatt fra 16. juni
  • Ny anbefaling: Treninger og annen organisert idrettsaktivitet kan gjennomføres i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger og idrettens retningslinjer. Anbefalingen var tidligere omtalt i en annen anbefaling. 
  • Endret anbefaling om museum. Gaidet tur, foredrag og liknende kan gjennomføres i tråd med vilkårene for arrangementer. 
  • Lagt til presisering rundt hvilken veileder massører skal forholde seg til.
  • Anbefaling om "Arbeidsgivere som har mulighet bør tilrettelegge for hjemmekontor, digitale møter og fleksibel arbeidstid" er oppdatert.
 • Kapittel 10: Flyplass m.m.: Oppdatert "Informasjon til reisende inn til Norge" med at karanteneplikten er endret fra 14 til 10 døgn. 

6. mai

 • Kapittel 6 – Smittevern for pasienter og befolkning: La til informasjon i anbefalingen "Alle helseinstitusjoner skal innføre adgangskontroll og alminnelig besøksstans" om at arbeidet med en veileder for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner og åpning av dagaktivitetstilbud skal starte opp.
 • Kapittel 9 – Næringsliv, idrett og kultur og andre virksomheter:
  • Lagt til anbefaling om at alle bransjer anbefales å benytte Folkehelseinstituttets mal for smittevern når man utarbeider standarder for egen bransje eller virksomhet.
  • Anbefaling om "Stenging av enkelte virksomheter" har blitt oppdatert med begrunnelse på hvorfor serveringssteder som kun serverer alkohol er stengt.
 • Hele veilederen: Endret type fra "veileder til lov og forskrift" til "nasjonal veileder" fordi veilederen nå inneholder en overvekt av "råd" som ikke hovedsaklig er begrunnet i lov eller forskrift.

5. mai

 • Kapittel 5.1 – Allmennlegetjenesten: Endrede diagnosekoder ved covid-19.
 • Kapittel 10 – Flyplass, skip, kollektivtransport og infrastruktur: Endret på anbefaling til kollektivselskapene og satt inn lenke til "Veileder for smittevern i kollektivtransport (buss, tog, trikk mv.)".
 • Kapittel 5.5 - Tannhelsetjenesten: Anbefalingene 
  «Antatt friske pasienter bør under covid-19 pandemien behandles i tannhelsetjenesten med basalt smittevern og tilpassede kliniske rutiner» og «Pasienter som er mistenkt, sannsynlig eller bekreftet smittet med covid-19 og har behov for akutt tannbehandling bør henvises til etablerte beredskapsklinikker med tilpassede smittevernsprosedyrer», er oppdatert i henhold til FHIs smittevernråd for tannhelsetjenesten.

4. mai

 • Kapittel 8 – Barnehager og skoler: Lagt til anbefaling om at "Avlastningstilbud for barn i barnevernet kan opprettholdes".
 • Kapittel 9 – Næringsliv, idrett og kultur og andre arrangementer: Lagt til anbefaling om smittevernkrav til museum.

1. mai

 • Kapittel 3 – Smittevern for helsepersonell: Presisert at reiseforbudet for helsepersonell fortsatt gjelder, og at det ikke er satt en dato for når det kan opphøre.
 • Kapittel 6 – Smittevern for pasienter og befolkning: Presisert at rådet om maks 5 personer i en gruppe fortsatt gjelder, selv om anbefalt avstand er endret fra 2 meter til minste 1 meter.

30. april

 • Kapittel 2.1 – Prioritering av helsehjelp i Norge: Publisert prioriteringsråd til sykehjem og hjemmebaserte tjenester.
 • Kapittel 5.1, 5.3 og 5.5. Kapittel 6: Endret anbefalt avstand fra "to meter til minst én meter" i alle anbefalinger der dette er omtalt.
 • Kapittel 9 – Næringsliv, idrett og kultur og andre arrangementer: Fra 7. mai blir det nye føringer for arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer. 

29. april

 • Kapittel 2 – Kapasitet og prioritering i helsetjenesten: Flyttet informasjon om "Registrering og formidling av ledig helsepersonell" og "Arbeidsrettslige spørsmål og svar for helsepersonell som ønsker å jobbe ekstra i helsesektoren" inn i veilederen.
 • Kapittel 3 – Smittevern for helsepersonell:
  • Oppdatert med at utreiseforbudet for helsepersonell gjelder inntil forbundet oppheves i henhold til covid-19-forskriften.
  • Lagt inn lenke til oppdaterte testkriterier fra FHI.
 • Kapittel 4 – Legemidler og medisinsk utstyr: Flyttet informasjon om "Utvidet beredskap på legemidler under covid-19" inn i veilederen.
 • Kapittel 6 – Smittevern for pasienter og befolkning:
  • Lagt inn lenke til oppdaterte testkriterier fra FHI.
  • Oppdatert med reiseråd som fraråder reiser til alle land.
 • Kapittel 8 – Barnehager og skoler: I anbefalingen "Barn under omsorg av foreldre med psykisk lidelse og/eller ruslidelse skal fortsatt få tilbud om barnehage, skole eller annet dagtilbud" er det lagt til lenke til Bufdirs veiledere for barnevern og familievern.
 • Nytt kapittel: Kapittel 13 – Autorisasjon og spesialistutdanning: Flyttet innhold inn i veilederen.

28. april

 • Kapittel 2.1 – Prioritering av helsehjelp i Norge under covid-19-pandemien: Tydeliggjort skillet mellom prioritering når helse- og omsorgstjenesten har store utfordringer knyttet til smittevern eller prioritering og når mer normal drift gradvis kan etableres.
 • Kapittel 6 – Smittevern for pasienter og befolkning: Lagt til ny anbefaling: «Kommuner skal sørge for at personer kan oppholde seg på hotell eller annet sted hvis ikke isolering i hjemmet sikrer et effektivt og forsvarlig smittevern».
 • Kapittel 10 – Flyplass, skip, kollektivtransport og infrastruktur: Lagt til anbefaling "luftfartssektoren bør følge smittevernfaglige anbefalinger" med lenke til veileder for luftfartssektoren. 
 • Nytt kapittel: Kapittel 12 – Psykosial støtte til medarbeidere. 

25. april

 • Kapittel 9 – Næringsliv, idrett og kultur og andre virksomheter: Oppdatert anbefaling om "kultur- og idrettsarrangementer" med at forbudet mot arrangementer med flere enn 500 deltakere er forlenget fram t.o.m. 31. august.

24. april

 • Kapittel 5.4 – Hjemmebaserte tjenester: Oppdatert anbefaling "Kommunen skal sørge for tiltak som reduserer smitterisiko for personer med demenssykdom som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester" med språklig presisering om at smitterisiko må vurderes ved dagaktivitetstilbud.
 • Kapittel 8 – Barnehager og skoler:
  • Opprettet ny anbefaling "Barnehage- og skoleeiere skal gi ordinært tilbud på skolen, skolefritidsordningen og barnehagen".
  • Justert anbefalingen "Barn av personell i kritiske samfunnsfunksjoner og med særlige behov skal fortsatt få tilbud om barnehage, skole eller annet dagtilbud" i henhold til forskrift.
  • Justert ordlyd i anbefalingen "Barnehager og skoler som er åpne skal drives på en smittevernforsvarlig måte" slik at den er lik som i covid-19-forskriften.

23. april

 • Kapittel 3 – Smittevern for helsepersonell: Oppdatert anbefaling «Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet» med definisjon av nærkontakt og unntak fra karanteneplikten.
 • Kapittel 3 – Smittevern for helsepersonell: Ny frist for rapportering av smittevernutstyr fra kommuner og fylkestannleger er tirsdager kl 12 (endret fra torsdager).
 • Kapittel 4 – Legemidler og medisinsk utstyr: Unntak fra krav om kundesignatur for apotek og bandasjister videreføres frem til 15. juni 2020 med mulighet for forlengelse etter ny vurdering.
 • Kapittel 6 – Smittevern for pasienter og befolkning: 
  • Anbefalinger for skjerming av gravide, gravide i risiko og risikogrupper er slått sammen.
  • Oppdatert anbefalingen «Personer som ankommer Norge fra utlandet ilegges karantene i 14 dager etter ankomst» under unntak fra karanteneplikt om strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn for å avverge store materielle skader på fritidseiendom i Sverige eller Finland.
  • Oppdatert anbefaling «Personer som har hatt nærkontakt med smittede skal være i karantene i 14 dager etter kontakten» med språklig presisering om opphold utenfor karantenestedet.
 • Kapittel 8 – Barnehager og skoler: 
  • Oppdatert med forskriftsendring som beskriver hvilket handlingsrom barnehager og skoler har for å redusere åpningstider og gruppestørrelser av smittevernhensyn.
  • Oppdatert anbefalingen «Gradvis åpning av barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner» med forskriftsendring om opplæring i grupper med flere alderstrinn sammen (fådelte skoler). 
 • Kapittel 9 – Næringsliv, idrett og kultur og andre virksomheter: 
  • Lagt inn anbefaling om at musikkøvelser kan gjennomføres dersom smittevernregler overholdes. 
  • Oppdatert anbefalingen «Forbud mot enkelte kultur- og idrettsarrangementer» med forskriftsendring med regel om avstand og antall personer som kan møtes, og forbud mot bruk av felles idrettsutstyr og garderobe.

22. april

 • Kapittel 6 – Smittevern for pasienter og befolkning: Endret anbefalingen om hytteforbud. Det er ikke lenger forbudt å overnatte på hytta eller campingplass i annen kommune, men det er fortsatt anbefalt å begrense fritidsreiser så mye som mulig.
 • Kapittel 8 – Barnehager og skoler: Presisert at retten til plass i barnehage og skole i utgangspunktet går foran beslutninger om redusert åpningstid. Samtidig skal det vurderes i hvert enkelt tilfelle hvor omfattende tilbud barnet har behov for.

21. april

 • Kapittel 6 – Smittevern for pasienter og befolkning: Endret anbefalt isolasjonstid for pasienter som er isolert i hjemmet fra 7 til 3 dager etter at de har blitt symptomfri.
 • Kapittel 9 – Næringsliv, idrett, kultur og andre: Slettet anbefaling om "Smittevern for helsevirksomheter med én-til-én kontakt, da den samme anbefalingen ligger i kapittel 3 om smittevern for helsepersonell.

20. april

 • Kapittel 3 – Smittevern for helsepersonell: Endret frist for rapportering av smittevernutstyr fra kommuner og fylkestannleger fra uke 18.
 • Kapittel 8 – Barnehager og skoler: Oppdatert anbefaling om "Smittevern i barnehager og skoler", som lenker til to nye veiledere som er publisert på udir.no: "Veileder for smittevern i skoletrinn 1-7" og "Veileder for smittevern i ungdomsskole og videregående skole".

19. april

 • Kapittel 3 – Smittevern for helsepersonell: Ny anbefaling som lenker til ny "Veileder for smittevernfaglig forsvarlig drift av helsevirksomheter med én-til-én kontakt".
 • Kapittel 5.5 – Tannhelsetjenesten: Sju nye anbefalinger til tannhelsetjenesten. Opprinnelige anbefalinger slettet.

Endringsloggen viser endringer fra og med 19. april 2020. Oppdateringer før denne datoen er ikke registrert i loggen.

Siste faglige endring: 02. februar 2024