Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

14.7. Kommunal helse- og omsorgstjeneste

Kommunens frihet til selv å organisere tjenestetilbudet innebærer at de kan benytte hele spekteret av tjenester for å organisere et forsvarlig tilbud til den enkelte bruker/pasient. Det bør legges planer for å flytte ressurser fra tjenester som ikke medfører brudd på kravet til forsvarlighet. En rekke tjenester innenfor praktisk bistand kan ved store kapasitetsutfordringer reduseres til et minimum uten å bryte forsvarlighetskravet.

En situasjon der helse- og omsorgstjenesten opplever høyt fravær hos helsepersonell kan føre til at pasienter/brukere flyttes oppover i omsorgstrappen. En kjent effekt av stort fravær eksempelvis i hjemmesykepleien kan føre til at kommunens korttids- og KAD-plasser fylles opp. Dette kan igjen påvirke kapasiteten i sykehusene. Samhandling mellom kommuner og helseforetak ved kapasitetsutfordringer bør derfor planlegges av ledelsen i kommuner og helseforetak.

Siste faglige endring: 31. januar 2022