Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Covid-19 - antall innlagte pasienter på sykehus (rapportering avsluttet)

Fra 23. mars 2022 ble rapporteringen avsluttet og statistikkvisningen er ikke oppdatert etter denne datoen. Statistikken ligger ute for at de som trenger det enkelt skal få tilgang til tallene.

Se også: 

Datakilde og frekvens på oppdatering

Sykehusene har fra 8. mars 2020 til 22. mars 2022 rapportert daglig om antall pasienter med påvist covid-19 på sykehus, hvor mange av disse som ligger innlagt på intensivavdeling og hvor mange av disse som får invasiv respiratorbehandling. Fra 23. mars 2022 ble rapporteringen avsluttet og visningen er ikke oppdatert etter denne datoen.

Tallene ble i perioden 08.03.2020 – 22.03.2022 offentliggjort daglig. Det har variert om det ble rapportert 5 eller 7 dager per uke.

  • Fra 11. mai 2021 ble antall på intensivavdeling blitt publisert, i tillegg til antall innlagte totalt og antall som får invasiv respiratorbehandling.
  • I perioden 8. mars–4. juni 2020 ble tall rapportert og offentliggjort syv dager i uken.
  • I perioden 5. juni–26. oktober 2020 ble tall rapportert og offentliggjort fem dager i uken, mandag–fredag.
  • I perioden 27. oktober 2020–4. juni 2021 ble tall rapportert og offentliggjort syv dager i uken.
  • I perioden 5. juni–10. desember 2021 ble tall rapportert og offentliggjort fem dager i uken, mandag–fredag.
  • I perioden 11. desember 2021 – 13. februar 2022 ble tallene rapportert syv dager i uken.
  • Fra og med 19. februar 2022 til og med 21. mars 2022 ble tallene rapportert og offentliggjort fem dager i uken.

For mer informasjon om pasienter på sykehus med covid-19, se FHIs ukerapporter.

Helsedirektoratet tilbyr API på datasettet som ligger til grunn for visningene: 

Rapporter og modeller fra Folkehelseinstituttet

Definisjoner

Antall sykehusinnlagte pasienter med påvist covid-19

Alle sykehusinnlagte pasienter som er innlagt kl. 0800 skal telle med uavhengig av alder, kjønn, varighet av sykehusinnleggelse og hvilken avdeling på sykehuset de er innlagt på. Laboratoriebekreftede tilfeller (uavhengig av laboratorium, testmetode og tidspunkt for prøvetaking) skal telle med i beregningen. I tilfeller der det er klinisk mistanke skal disse ikke telle med før sykdommen blir laboratorie-bekreftet. Pasienter som er innlagt over flere dager skal telles som en inneliggende hver dag da vi teller punktprevalens og ikke insidens. Også pasienter som fikk påvist covid-19 før innleggelse på sykehus og pasienter som legges inn for andre sykdommer eller skader enn covid-19 skal telles med hvis de vurderes som smittefarlige for andre. Pasienter som tidligere har gjennomgått covid-19 og etterpå er innlagt for noe annet skal telle med dersom de fortsatt vurderes som smittefarlige for andre. Kvinner innlagt på føde-barsel- skal telles med. Pasienter innlagt på psykiatriske- eller rus-avdelinger skal ikke telles med.

Antall pasienter med invasiv respiratorbehandling med påvist covid-19

En pasient skal regnes med dersom vedkommende er intubert eller trakeotomert uavhengig av alder, kjønn, årsak og varighet av invasiv respiratorhandling og hvor på sykehuset pasienten ligger. Laboratoriebekreftede tilfeller (uavhengig av laboratorium, testmetode og tidspunkt for prøvetaking) skal telle med i beregningen. I tilfeller der det er klinisk mistanke skal disse ikke telle med før sykdommen blir laboratorie-bekreftet. Pasienter som er innlagt over flere dager skal telles som en inneliggende hver dag da vi teller punktprevalens og ikke insidens. Også pasienter som fikk påvist covid-19 før innleggelse på sykehus og pasienter som legges inn for andre sykdommer eller skader enn covid-19 skal telles med hvis de vurderes som smittefarlige for andre. Pasienter som tidligere har gjennomgått covid-19 og etterpå er innlagt for noe annet skal telle med dersom de fortsatt vurderes som smittefarlige for andre.
Pasienter som får non-invasiv ventilasjonsstøtte (NIV) via maske, dvs. CPAP (continuous positive airway pressure ) eller BIPAP (bi-level positive airway pressure), skal ikke regnes med selv om de har påvist covid-19. Pasienter som behandles med high flow oksygenbehandling skal ikke regnes med selv om de har påvist covid-19.

Først publisert: 19.03.2020 Siste faglige endring: 24.03.2022