Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Rundskriv
Rundskriv
Status:

Rundskrivet er stilt i bero fordi Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet at hjemmelen for ileggelsen av overtredelsesgebyr etter folketrygdloven § 25-6 a ikke skal benyttes på nåværende tidspunkt.

Først publisert: 01. januar 2022 Siste faglige endring: 27. september 2022 Se tidligere versjoner