Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Status:

Rundskrivet er stilt i bero fordi Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet at hjemmelen for ileggelsen av overtredelsesgebyr etter folketrygdloven § 25-6 a ikke skal benyttes på nåværende tidspunkt.

1. Innledning

Utarbeidet av Helsedirektoratet 1. januar 2022.

Helsedirektoratet er i folketrygdloven § 25-6 a gitt myndighet til å ilegge overtredelsesgebyr til behandlere som forskriver i strid med folketrygdloven § 5-14 eller forskrift gitt i medhold av denne (blåreseptforskriften). Helsedirektoratet har delegert denne myndigheten til Helfo.

Sist faglig oppdatert: 27. september 2022