Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Status:

Rundskrivet er stilt i bero fordi Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet at hjemmelen for ileggelsen av overtredelsesgebyr etter folketrygdloven § 25-6 a ikke skal benyttes på nåværende tidspunkt.

3. Hvem kan ilegges overtredelsesgebyr?

Behandlere som har forskrevet i strid med folketrygdloven § 5-14 (lovdata.no) kan ilegges overtredelsesgebyr. Dette gjelder uavhengig av om den enkelte behandler for eksempel er selvstendig næringsdrivende eller i et ansettelsesforhold. Dette ble lagt til grunn i forarbeidene til folketrygdloven § 25-6 a (Prop. 62 L (2018 – 2019) kapittel 7.4). Departementet vurderte at utformingen av styringssystemene i virksomheten ikke hadde betydning for om overtredelsesgebyret skulle innføres eller ikke. 

Siste faglige endring: 27. september 2022