Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Status:

Rundskrivet er stilt i bero fordi Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet at hjemmelen for ileggelsen av overtredelsesgebyr etter folketrygdloven § 25-6 a ikke skal benyttes på nåværende tidspunkt.

2. Formål

Overtredelsesgebyr er en administrativ reaksjon. Formålet er å øke etterlevelsen av regelverket ved forskrivning av legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell, og på denne måten sørge for at trygden ikke påføres unødvendige utgifter.

Ansvaret for forskrivning er gitt til behandlerne gjennom ordningene med forhåndsgodkjent refusjon og individuell stønad.

Innføringen av overtredelsesgebyr på dette området har sin bakgrunn i både individual- og allmennpreventive hensyn.

Sist faglig oppdatert: 27. september 2022