Nasjonal faglig retningslinje

15. Legemidler mot symptomer ved demens


Først publisert: 16. august 2017 Sist faglig oppdatert: 03. januar 2020