16. Legemidler mot atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens (APSD)

Sist faglig oppdatert: 27. november 2019