4A. Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen mv.

Sist faglig oppdatert: 01. januar 2018