Rundskriv

Kapittel 9
Ikrafttredelse og endringer i andre lover

Kapittel 10
Om pasient- og brukerrettighetsloven

Først publisert: 01.04.2015 Sist faglig oppdatert: 01.01.2018