Kapittel 9
Ikrafttredelse og endringer i andre lover

§ 9-1 Ikrafttredelse

Lovtekst:

Loven trer i kraft fra den tid,Kongen bestemmer. Kongen kan bestemme at de enkelte bestemmelsene i loven skal tre i kraft til forskjellig tid.


Kilde: lovdata.no

§ 9-2 Endringer i andre lover

Lovtekst:

Fra den tid loven trer i kraft gjøres følgende endringer i andre lover: -


Kilde: lovdata.no

Sist faglig oppdatert: 01. januar 2018