Kapittel 9
Ikrafttredelse og endringer i andre lover

§ 9-1 Ikrafttredelse

Lovtekst:

Loven trer i kraft fra den tid,Kongen bestemmer. Kongen kan bestemme at de enkelte bestemmelsene i loven skal tre i kraft til forskjellig tid.


Fotnote:
1 Fra 1 jan 2001 iflg. res. 1 des 2000 nr. 1198 med unntak av § 2-5 som ble satt ikr. 1 juli 2001 iflg. res. 8 juni 2001 nr. 595.

Kilde: lovdata.no

§ 9-2 Endringer i andre lover

Lovtekst:

Fra den tid loven trer i kraft gjøres følgende endringer i andre lover: -


Kilde: lovdata.no

Først publisert: 01. april 2015 Sist faglig oppdatert: 01. januar 2018