KAPITTEL 4
Personsentrert omsorg og behandling ved demens

Sist faglig oppdatert: 27. november 2019