6. Utredning ved mistanke om demens og leges oppfølging etter diagnose

Sist faglig oppdatert: 27. november 2019