13. Lindrende behandling til personer med demens

Sist faglig oppdatert: 27. november 2019