Veileder til lov og forskrift

E-læringskurs i saksbehandling


E-læringskurset skal bidra til å løfte kompetansen om saksbehandling og tildeling av tjenester. Du kan drøfte problemstillinger med kollegaer og reflektere rundt både saksbehandlernes praksis, rutiner og kommunens tilbud.

Det er syv korte e-læringskurs. Hvert kurs er delt i to:

  • Del 1 introduserer temaet og presenterer en diskusjonsoppgave. Oppgaven er en praktisk utfordring som speiler dilemmaene en saksbehandler møter i hverdagen.
  • Del 2 gir et forslag til løsning på oppgaven og oppsummerer temaet.

Bruk gjerne også plakater, bordfoldere og råd til ledere, til markedsføring og gjennomføring av kurset i en virksomhet. 

Først publisert: 09. februar 2016 Sist faglig oppdatert: 09. februar 2016