Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nasjonal veileder
Nasjonal veileder

Veilederen er under oppdatering etter endringer i velferdstjenestelovgivningen fra 1. august 2022 om samarbeid, samordning og barnekoordinator. Lovhenvisninger og veiledning knyttet til disse temaene vil bli oppdatert slik at det samsvarer med den tverrsektorielle veilederen Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier.

Først publisert: 21. november 2017 Siste faglige endring: 11. februar 2019 Se tidligere versjoner