KAPITTEL 3
Myndiggjorte pasienter, brukere, fagpersoner og team

Sist faglig oppdatert: 30. januar 2018