Kapittel 5
Gjennomføring av tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold i institusjon

Kapittel 7
Kontrollkommisjonens virksomhet

Les hele Kapittel 7

Kapittel 9
Om rundskrivet

Først publisert: 29.11.2017 Sist faglig oppdatert: 20.11.2019