Rundskriv

Kapittel 1
Definisjoner

Kapittel 2
Salg og skjenking

Kapittel 6
Bevillingsgebyr

Kapittel 7
Opplysninger til statistiske formål

Kapittel 8
Internkontroll

Kapittel 9
Kontroll med salgs- og skjenkebevillinger

Kapittel 10
Inndragning av salgs- og skjenkebevillinger

Kapittel 11
Overdragelse av virksomhet

Kapittel 12
Panthavers salg av alkoholholdig drikk

Kapittel 13
Register med opplysninger om innehavere av salgs- og skjenkebevillinger

Kapittel 14
Forbud mot reklame for alkoholholdig drikk

Kapittel 16
Aldersgrenser ved innførsel, salg og kjøp av vinråstoff mv.

Kapittel 17
Ikraftstredelse og overgangsbestemmelser

Først publisert: 03.04.2019