Hopp til hovedinnholdet

Rundskriv

KAPITTEL 1
Definisjoner

KAPITTEL 2
Salg og skjenking

KAPITTEL 6
Bevillingsgebyr

KAPITTEL 7
Opplysninger til statistiske formål

KAPITTEL 8
Internkontroll

KAPITTEL 9
Kontroll med salgs- og skjenkebevillinger

KAPITTEL 10
Inndragning av salgs- og skjenkebevillinger

KAPITTEL 11
Overdragelse av virksomhet

KAPITTEL 12
Panthavers salg av alkoholholdig drikk

KAPITTEL 13
Register med opplysninger om innehavere av salgs- og skjenkebevillinger

KAPITTEL 14
Forbud mot reklame for alkoholholdig drikk

KAPITTEL 16
Aldersgrenser ved innførsel, salg og kjøp av vinråstoff mv.

KAPITTEL 17
Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

Skriv ut/Lag PDF er midlertidig deaktivert

Først publisert: 03.04.2019