Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Her finner du statistikk om befolkningens bruk av behandlingstilbudet (geografiske forskjeller) og aktiviteten ved foretakene (behandlingstjenestenes profiler) innen TSB. TSB ble en sektor i spesialisthelsetjenesten etter rusreformen i 2004

Bruk av tjenester i TSB

Oversikt over pasienters bruk av ulike behandlingstilbud i TSB etter bostedsområdene i Norge (nasjonalt, regionalt og i foretaksområdene). Detaljert oversikt over pasienters bruk etter kjønn og alder.

Aktivitet og profiler i TSB

Døgnbehandling (øyeblikkelig hjelp-innleggelser, diagnoseprofil, varigheten av døgnbehandlingen), forløp etter utskrivning fra døgnbehandling (30 dager og ett år) og profiler i poliklinisk behandling ved helseforetak og private foretak.

Døgnplasser i TSB

Døgnplasser i TSB ved helseforetak (offentlige) og private avtaleinstitusjoner. Grunnlagsdata viser døgnplasser ved helseforetak og regionale avtaleplasser ved private foretak.

Produktivitet

Indikatorer for kostnadsnivå og personellproduktivitet.

 

Oversikt

 

 

 

Først publisert: 29.11.2023 Sist faglig oppdatert: 23.11.2023