Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Psykisk helsevern – behandling uten eget samtykke

Her finner du informasjon om geografisk fordeling og aldersfordelingen for pasienter med vedtak om behandling uten eget samtykke (phvl § 4-4a).

Definisjoner

Behandling uten eget samtykke

Pasienter som er under tvungent psykisk helsevern kan undersøkes og behandles uten eget samtykke på visse vilkår, jf. psykisk helsevernloven § 4-4. Det er et vilkår at pasienten mangler samtykkekompetanse, med mindre vedkommende er til fare eget liv eller andres liv eller helse. Behandlingen må være klart i overensstemmelse med faglig anerkjent psykiatrisk metode og anerkjent praksis. Slik behandling kan for eksempel være legemidler eller ernæring.

Dersom det gis behandling uten eget samtykke, skal det fattes eget vedtak om dette, jf. psykisk helsevernloven § 4-4a. Etter lovendringen med virkning fra 1.september 2017, ble det tydeliggjort at pasienter uten samtykkekompetanse bare kan underlegges behandling når det er fattet vedtak om dette.

Om SAMDATA Spesialisthelsetjenesten

Formålet med SAMDATA er å utarbeide sammenlignbar statistikk og analyser om utviklingen og forskjellene i spesialisthelsetjenesten. Resultatene utgjør et av grunnlagene for styring og utvikling av tjenestene. Kostnader, kapasitet, aktivitet og bruk av tjenester er sentrale tema i SAMDATA.

Kontaktinformasjon 

Har du spørsmål om denne visningen, send epost til Solfrid Elisabeth Lilleeng: solfrid.elisabeth.lilleeng@helsedir.no 

Relevante lenker

Nasjonale kvalitetsindikatorer om bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne:

Først publisert: 10.05.2024 Siste faglige endring: 03.05.2024