Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Psykisk helsevern – tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold

Her finner du informasjon om geografisk fordeling og aldersfordelingen for pasienter som har vedtak om tvungent psykisk helsevern (TPH) og for pasienter med tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD) (phvl § 3-5).

Definisjoner

Tvungen observasjon og tvungent psykisk helsevern

En pasient kan underlegges tvungent psykisk helsevern hvis vilkårene i psykisk helsevernloven §3-3 er oppfylt. Det er et grunnvilkår at pasienten har en alvorlig psykisk sinnslidelse og enten har behov for behandling eller er til fare for eget eller andres liv eller helse. Etter lovrevidering med virkning fra 1.september 2017, kan ikke tvungent psykisk helsevern etableres eller opprettholdes for samtykkekompetente pasienter som ikke utgjør en fare for eget liv eller andres liv eller helse.

Dersom det er nødvendig for å avklare om vilkårene er oppfylt, kan pasienten først underlegges tvungen observasjon i inntil 10 dager, jf. psykisk helsevernloven §3-2.

Tvungent helsevern kan gjennomføres med eller uten døgnopphold i institusjon, jf. psykisk helsevernloven §3-5. Dersom pasienten er underlagt tvungent helsevern uten døgnopphold (TUD) bor vedkommende i eget hjem eller oppholder seg frivillig i en institusjon. Pasienten må regelmessig møte frem til behandling og kontroll på et sykehus eller distriktspsykiatrisk senter (DPS). Tvungen observasjon vil i de aller fleste tilfeller bli gjennomført med døgnopphold.

TUD-pasienter: Pasienter med minst ett nytt vedtak om tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold i gjeldende år.

TPH-pasienter: Pasienter med minst ett nytt vedtak om tvungent psykisk helsevern med eller uten døgnopphold i gjeldende år.

Om SAMDATA Spesialisthelsetjenesten

Formålet med SAMDATA er å utarbeide sammenlignbar statistikk og analyser om utviklingen og forskjellene i spesialisthelsetjenesten. Resultatene utgjør et av grunnlagene for styring og utvikling av tjenestene. Kostnader, kapasitet, aktivitet og bruk av tjenester er sentrale tema i SAMDATA.

Kontaktinformasjon 

Har du spørsmål om denne visningen, send epost til Solfrid Elisabeth Lilleeng: solfrid.elisabeth.lilleeng@helsedir.no 

Relevante lenker

Nasjonale kvalitetsindikatorer om bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne:

Først publisert: 10.05.2024 Siste faglige endring: 10.05.2024