Tema
Tvang i psykisk helsevern

Kontrollkommisjonen


Kontrollkommisjonen skal sikre den enkeltes rettssikkerhet i møtet med det psykiske helsevernet. Kommisjonen kontrollerer tvangsvedtak, behandler klager og fører velferdskontroll.

Fortolkninger: Øvrige fortolkninger etter kapittel 4