Tema
Tvang i psykisk helsevern

E-læringskurs om vurdering av samtykkekompetanse og bruk av tvang. Tvangsprotokoller og maler for tvangsvedtak i EPJ. Godkjenning av institusjoner for tvungent psykisk helsevern.

E-læringskurs om vurdering av samtykkekompetanse og bruk av tvang i psykisk helsevern