Tema
Tvang i psykisk helsevern

E-læringskurs om vurdering av samtykkekompetanse og bruk av tvang. Tvangsprotokoller og maler for tvangsvedtak i EPJ. Godkjenning av institusjoner for tvungent psykisk helsevern.

E-læringskurs om vurdering av samtykkekompetanse og bruk av tvang i psykisk helsevern


E-læringskurset om vurdering av samtykkekompetanse er aktuelt for faglig ansvarlig for vedtak og andre som arbeider med bruk av tvang i psykisk helsevern, eller som henviser.

Kurset om bruk av tvang er laget for kontrollkommisjonene, men kan også være nyttig for andre.