Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Godkjenning av institusjoner for bruk av tvungent psykisk helsevern

Søknadsskjemaer for godkjenning av institusjoner for tvang med og uten døgnopphold.

Psykisk helsevernloven krever at institusjoner som skal ha ansvar for undersøkelse og behandling av pasienter under tvungent psykisk helsevern er spesielt godkjent for slikt ansvar.

​Godkjenningsmyndigheten for godkjenning av institusjoner for bruk av tvang er lagt til Helsedirektoratet (jf. psykisk helsevernforskriften § 2).

Søknadsskjemaer

Når det skal søkes om godkjenning, skal helseforetakene alltid sende søknaden via det regionale helseforetaket som vurderer søknaden og sender den til statsforvalteren. Statsforvalteren sender en innstilling i saken til Helsedirektoratet som treffer vedtak.

Hva som skal til for at godkjenning kan gis fremgår av forskriftens §§ 2, 3 og 4 (lovdata.no).

Bakgrunnen for kravene som stilles er det generelle kravet om faglig forsvarlighet.

Oversikt over godkjente institusjoner

Last ned oversikt over godkjente institusjoner per 15. mai 2024 (PDF).

Først publisert: 02.05.2019 Siste faglige endring: 22.08.2022 Se tidligere versjoner