Hopp til hovedinnholdet

Tema
Kontrollkommisjonen i psykisk helsevern

Kontrollkommisjonen skal sikre den enkeltes rettssikkerhet i møtet med det psykiske helsevernet. Kommisjonen kontrollerer tvangsvedtak, behandler klager og fører velferdskontroll. Her finner medlemmer i kommisjonen veiledning og verktøy for virksomheten sin.

Kontrollkommisjonskonferanse og lederforum


Helsedirektoratet arrangerer hver høst en årlig kontrollkommisjonskonferanse for landets kontrollkommisjoner, fylkesmenn, brukerorganisasjoner og andre aktuelle instanser. I 2019 blir konferansen arrangert på Radisson BLU Plaza (Oslo) 7–8. november. Program og påmelding kommer.

Det avholdes et halvdagskurs for opplæring av nye medlemmer dagen før årskonferansen. Program og påmelding sendes ut samtidig med kontrollkommisjonskonferansen. 

Leder og varaleder i kontrollkommisjonen inviteres hver vår til Lederforum. I 2019 vil Lederformum finne sted 14. juni på Gardermoen Radisson Blu. Se program og påmelding (berg-hansen.no).

Kontaktinformasjon kontrollkommisjonene:

Kontaktinformasjon til den enkelte kontrollkommisjon finner du her (PDF).

Spørsmål om ordningen rettes til kontrollkommisjonen@helsedir.no.