Tema
Kontrollkommisjonen i psykisk helsevern

Kontrollkommisjonen skal sikre den enkeltes rettssikkerhet i møtet med det psykiske helsevernet. Kommisjonen kontrollerer tvangsvedtak, behandler klager og fører velferdskontroll. Her finner medlemmer i kommisjonen veiledning og verktøy for virksomheten sin.

Kontrollkommisjonskonferanse og lederforum


Helsedirektoratet arrangerer hver høst en årlig kontrollkommisjonskonferanse for landets kontrollkommisjoner, fylkesmenn, brukerorganisasjoner og andre aktuelle instanser. I 2020 blir konferansen arrangert 18.–20. november i Oslo.

Leder og varaleder i kontrollkommisjonen inviteres hver vår til Lederforum. Lederforum som var planlagt 12. juni er avlyst.

Kontaktinformasjon kontrollkommisjonene:

Kontaktinformasjon til den enkelte kontrollkommisjon finner du her (PDF).

Spørsmål om ordningen rettes til kontrollkommisjonen@helsedir.no.