Tema
Kontrollkommisjonen i psykisk helsevern

Kontrollkommisjonen skal sikre den enkeltes rettssikkerhet i møtet med det psykiske helsevernet. Kommisjonen kontrollerer tvangsvedtak, behandler klager og fører velferdskontroll. Her finner medlemmer i kommisjonen veiledning og verktøy for virksomheten sin.

Kontrollkommisjonskonferanse og lederforum


Helsedirektoratet arrangerer hver høst en årlig kontrollkommisjonskonferanse for landets kontrollkommisjoner, fylkesmenn, brukerorganisasjoner og andre aktuelle instanser. I 2019 blir konferansen arrangert på Radisson BLU Plaza (Oslo) 7–8. november. Påmeldingsfrist: 6. oktober 2019. Se program og påmelding (berg-hansen.no). 

Det avholdes et halvdagskurs for opplæring av nye medlemmer dagen før årskonferansen. Program og påmelding sendes ut samtidig med kontrollkommisjonskonferansen. 

Leder og varaleder i kontrollkommisjonen inviteres hver vår til Lederforum. I 2019 fant Lederformum sted 14. juni på Gardermoen Radisson Blu. Se program (berg-hansen.no).

Kontaktinformasjon kontrollkommisjonene:

Kontaktinformasjon til den enkelte kontrollkommisjon finner du her (PDF).

Spørsmål om ordningen rettes til kontrollkommisjonen@helsedir.no.