Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

E-læringskurs for opplæring av kontrollkommisjonene om bruk av tvang i psykisk helsevern

For å bidra til økt kompetanse og lik praksis har Helsedirektoratet laget e-læringskurs ved bruk av tvang, spesielt rettet mot opplæring av kontrollkommisjonene. 

Sentrale elementer i opplæringen er:

  • rolleforståelse
  • menneskerettigheter
  • kunnskap om psykisk helsevernloven
  • praktiske sider ved å ivareta pasienters rettssikkerhet. 

Kurset passer for nye medlemmer i Kontrollkommisjonene eller medlemmer som vil friske opp sin kunnskap. Kurset kan også være aktuelt for faglig ansvarlig for vedtak og andre som arbeider med bruk av tvang i psykisk helsevern, eller som henviser.

Smakebit av introduksjonskurset

Introduksjonskurs

Kurset Rettssikkerhet ved bruk av tvang i psykisk helsevern er et introduksjonskurs for medlemmer i Kontrollkommisjonen (mohive.com). I dette kurset møter du tre pasienter, og gjennom deres historier blir du introdusert til kontrollkommisjonens arbeid.

Menneskerettigheter ved bruk av tvang i psykisk helsevern

Denne fagmodulen handler om betydningen av menneskerettighetene i det psykiske helsevernet (mohive.com). Menneskerettighetene skal blant annet gi beskyttelse mot unødvendige, ulovlige frihetsberøvelser eller for sterke inngrep i den personlige frihet.

Vilkår for tvungent psykisk helsevern

Fagmodulen omhandler vilkårene for etablering og opprettholdelse av tvungent psykisk helsevern (mohive.com).  

Gjennomføring av psykisk helsevern

Fagmodulen omhandler regler om tvangstiltak under gjennomføring av psykisk helsevern, som bruk av tvangsmidler, skjerming og tvangsbehandling (mohive.com).

Barn og unge

Fagmodulen belyser de spesielle forholdene som gjelder for barn og unge i psykisk helsevern (mohive.com).

Dom til tvungent psykisk helsevern og regionale sikkerhetsavdelinger

Modulen omhandler kontrollkommisjonens rolle ved dom på overføring til tvungent psykisk helsevern og ved regionale sikkerhetsavdelinger (mohive.com)

Pårørende

Modulen belyser den nærmeste pårørendes rolle og rettigheter (mohive.com).

Samtykkekompetanse i psykisk helsevern

E-læringskurs: Hvorfor og hvordan vurdere samtykkekompetanse i psykisk helsevern (uio.no)

Først publisert: 09.02.2015 Sist faglig oppdatert: 06.06.2019 Se tidligere versjoner