Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kontaktinformasjon til ledere av kontrollkommisjonene

Finn kontaktinformasjon og oppnevningsperiode for lederne av kontrollkommisjonene.

Kontrollkommisjoner i Oslo og Viken

Østfold I

Sykehuset Østfold, Kalnes med unntak av UPS.

 • Petter Wulfsberg, barneverns- og helsenemndsleder
 • Leder for perioden: 1. januar 2017 til 31. desember 2024
 • E-post: pwulf@online.no
 • Tlf: 915 15 770

Østfold II

DPS Fredrikstad, DPS Sarpsborg/FACT team, DPS Halden, DPS Moss/ACT team, DPS Nordre Østfold; Edwin Rud, DPS Akutt; Kalnes, Larkollen Ungdomspsykiatriske behandlingshjem, Åsebråten barnepsykiatriske klinikk, UPS og Kalnes (ungdomspsykiatrisk seksjon).

 • Torgeir Røinås Pedersen, advokat
 • Leder for perioden: 1. januar 2023 til 31. desember 2026
 • E-post: pedersen@adv-huset.no
 • Tlf: 917 53 669
 • Postadresse: Advokathuset Fredrikstad, Lahellemoveien 37B, 1604 Fredrikstad 

Ahus I

AHUS: Avdeling for akuttpsykiatrisk (Lørenskog), AHUS: DPS Nedre Romerike (Lillestrøm), AHUS: DPS Øvre Romerike (Jessheim) og Hurdalssjøen recoverysenter.

 • Gorm Are Grammeltvedt, advokat
 • Leder for perioden: 1. januar 2023 til 31. desember 2026
 • E-post:  Gorm@grammeltvedt.no
 • Telefon: 454 63 416
 • Postadresse: Postboks 60, Bekkelagshøgda, 1109 Oslo 

Ahus II

AHUS: DPS Groruddalen (Jerikoveien, Rosenborgveien og Skytta døgnavdeling), AHUS: Spesialpsykiatri, Lurud, AHUS: Alderspsykiatrisk avdeling,Skytta, Furukollen psykiatriske senter,og  NKS Grefsenlia.

 • Christian Budsberg Pettersen, barneverns- og helsenemndsleder
 • Leder for perioden: 1. januar 2022 til 31. desember 2025.
 • E-post: christian.budsberg.pettersen@bvhn.no
 • Telefon: 996 24 982
 • Postadresse: Postboks 3593, 3007 Drammen 

Ahus III

AHUS: DPS Follo, AHUS: ungdomspsykiatrisk klinikk (UK), AHUS: Bråten behandlingssenter, NKS Østbytunet Ungdomshjem, og Vestre Viken: Ungdomsseksjonen Bjerketun.

 • Else Gjesti, advokat
 • Leder for perioden: 1. januar 2017 til 31. desember 2024.
 • E-post: esg@larsenco.no
 • Telefon: 900 92 949
 • Postadresse: Postboks 599 Sentrum, 0106 Oslo

OUS I

OUS: Akuttpsykiatrisk seksjon, OUS: Søndre Oslo DPS

 • Kari Paulsrud, advokat
 • Leder for perioden: 1. januar 2023 til 31. desember 2026
 • E-post: kari@kpaulsrud.no
 • Telefon: 908 89 733
 • Postadresse: Advokat Kari Paulsrud, Postboks 4 Oppsal, 0619 Oslo

OUS II

OUS: Seksjon for psykosebehandling, enhetene ved Dikemark), OUS: Alderspsykiatrisk seksjon (inkl. døgnenheten på Vardåsen), OUS: Regional seksjon for spiseforstyrrelse (RASP), OUS: DPS Nydalen.

 • Cato Johannessen, advokat
 • Leder for perioden: 1. januar 2017 til 31. desember 2024
 • E-post: cato@adv-hus.no
 • Telefon: 951 31 075 
 • Postadresse: Furuveien 30C, 0678 Oslo 

OUS III

OUS: Regional Sikkerhetsavdeling (RSA), døgnenhetene (Dikemark), OUS: Regional seksjon for psykisk utviklingshemming/autisme (Asker), OUS: RSA, Fengselspsykiatrisk poliklinikk (Oslo fengsel og Bredtvedt).

 • Tone Wilberg, fylkesnemdsleder 
 • Leder for perioden: 1. januar 2017 til 31. desember 2024
 • E-post: tone.wilberg@fylkesnemnda.no
 • Telefon: 412 80 307
 • Postadresse: Barneverns- og helsenemnda i Buskerud og omegn, postboks 3593 Postterminalen, 3007 Drammen 

OUS IV 

OUS: Seksjon for psykosebehandling (enhetene ved Gaustad), OUS:Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse (Gaustad), og Lukas Stiftelsen, Skjelfoss.

 • Petter Johnsen
 • Leder for perioden: 25. august 2017 til 31. desember 2024
 • E-post: petter.j.johnsen@outlook.com
 • Telefon: 450 23 623
 • Postadresse: Kjelsåsveien 164 K, 0884 Oslo

OUS V

OUS: Barneseksjonen, Psykisk helse (enhet A, enhet B og Front-team), OUS: Ungdomsseksjonen, Psykisk helse (akutt døgnbehandlingsenhet UPA og intermediær enhet), og OUS: Seksjon for tidlig psykosebehandling.

 • Hanne Elmenhorst, advokat   
 • Leder for perioden: 1. januar 2021 til 31. desember 2024
 • E-post: hanne@advokatoslo.no
 • Telefon: 986 84 210
 • Postadresse: Bakkeveien 17, 0281 Oslo

Vestre Viken HF (VVI)

Vestre Viken: Psykiatrisk avdeling Blakstad (akuttseksjoner A og B og C, DPS Asker (inkluderer Døgnseksjon Hvalstadåsen), og DPS Bærum (inkl. døgnseksjon Dr. Høsts vei).

 • Hilde Eline Hoel, advokat
 • Leder for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2024
 • E-post: heh@advokatforum.no
 • Telefon: 997 28 155
 • Postadresse: Advokat Hilde Eline Hoel AS, Advokatforum, Postboks 447 Sentrum, 0104 Oslo 

Diakonhjemmet sykehus (DHS)

Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen og Alderspsykiatrisk avdeling Tåsen

 • Astrid Haram, advokat
 • Leder for perioden: 1. januar 2021 til 31. desember 2024
 • E-post: ah@advokatforum.no
 • Telefon: 922 46 933
 • Postadresse: Postboks 447 Sentrum, 0104 Oslo 

Lovisenberg diakonale sykehus (LDS) I

Psykiatrisk klinikk (akuttavdeling), Vor Frue Hospital, Post Halvard (Oslo Hospital).

 • Torhild Holth, advokat
 • Leder for perioden: 1. februar 2024 til 31. desember 2026
 • E-post: th@larsenco.no
 • Telefon: 414 61 161
 • Postadresse: Postboks 599 Sentrum, 0106 Oslo 

Lovisenberg diakonale sykehus (LDS) II

Lovisenberg DPS, Manifestsenteret

 • Liv Solveig Pettersen, advokat
 • Leder for perioden: 1. januar 2021 til 31. desember 2024
 • E-post: lsp@advokatforum.no
 • Telefon: 977 89 344
 • Postadresse: Postboks 447 Sentrum, 0104 Oslo 

Øvre Buskerud

Modum Bad, Hallingdal Sjukestugu, Ringerike Sykehus, psyk. Døgnavd. Røysetoppen, Ringerike Sykehus, psyk. Poliklinikk, Kongsberg DPS, og BUPA familieenheten.

 • Ruth Nying Frøland, advokat
 • Leder for perioden: 1. januar 2023 til 31. desember 2023
 • E-post: ruth@tonset.no
 • Telefon: 481 15 290
 • Postadresse: Advokatfirmaet Tønset, Brogata 7, 2000 Lillestrøm

Nedre Buskerud og Vestre Viken, Blakstad (ekskl. akutte seksjoner)

Blakstad sykehus, elektive enheter (Sikkerhetsseksjonen, Psykose A og B, Alderspsykiatri A og B, Utredningsseksjonen, Seksjon for utviklingshemming og autisme, BET-seksjonen) DPS Drammen (Poliklinisk enhet og Døgnseksjonen Konnerud) Barne- og Ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) (Akuttseksjonen, Seksjon for spiseforstyrrelser, Utredningsseksjonen) Crux Bergfløtt behandlingssenter (Døgnavdeling og Poliklinikk).

 • Sigrid Broch, advokat
 • Leder for perioden: 1. januar 2021 til 31. desember 2024
 • E-post: sigrid@advokat-broch.no
 • Telefon: 922 94 182
 • Postadresse: Postboks 6878 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Kontrollkommisjoner i Innlandet

Sanderud

Sanderud: Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling, Sanderud: Avdeling for alderspsykiatri, Sanderud: Avdeling for TSB, Sanderud: BUP døgnavdeling, DPS Elverum - Hamar

 • Elisabeth Bendixen, advokat
 • Periode: 1. januar 2020 til 31. desember 2027   
 • E-post: eb@alver.as
 • Telefon: 481 27 088
 • Postadresse: Bjørnsons gate 4, 2821 Gjøvik

Øst-Hedmark

Sykehuset Innlandet DPS Tynset, Sykehuset Innlandet DPS Kongsvinger.

 • Per Martin Borg, advokat
 • Leder for perioden: 1. juni 2018 til 31. desember 2024
 • E-post: pmb@advokatrustad.no
 • Telefon: 41 66 04 30
 • Postadresse: Advokatfirmaet Rustad, Postboks 141, 2402 Elverum 

Sykehuset Innlandet HF; Avdeling Reinsvoll

Reinsvoll: Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling, Reinsvoll: Enhet for øyeblikkelig hjelp 1 og 2, Reinsvoll: Enhet for tidlig intervensjon ved psykoser (TIPS), Reinsvoll: Enhet for subakutt behandling, Reinsvoll: Enhet for psykosebehandling lukket, Reinsvoll: Enhet for sikkerhetspsykiatri, og Poliklinikk, Fekjær. 

 • Lorentz Stavrum, advokat
 • Leder for perioden: 1. juni 2021 til 31. mai 2025
 • E-post: stavrum@stavrum.as
 • Telefon: 906 74 597
 • Postadresse: Postboks 123, 2601 Lillehammer

Gudbrandsdalen

DPS Lillehammer; Poliklinikk Lillehammer, "Døgnenhet Otta", Poliklinikk Otta, Døgnenhet Lillehammer, Barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling; Kringsjåtunet, BUP Oppland - Enhet Lillehammer; Poliklinikk Otta, og Poliklinikk Lillehammer.

 • Finn E. Johansson Madsen, advokat
 • Leder for perioden: 1. januar 2022 til 31. desember 2025 
 • E-post: f.e.madsen@hotmail.com
 • Telefon: 911 39 254
 • Postadresse: Jørstadmovegen 542, 2625 Fåberg

Gjøvik, Toten, Hadeland og Valdres

DPS Gjøvik; Poliklinikk Gjøvik, Poliklinikk Hadeland, Poliklinikk Valdres, Enhet for Spiseforstyrrelser, Enhet for allmennpsykiatri Gjøvik, Enhet for allmennpsykiatri i Valdres, Ambulant akuttenhet, Barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling; Familieenhet Gjøvik, BUP Oppland - Enhet Gjøvik; Poliklinikk Gjøvik, Poliklinikk Gran, og Poliklinikk Valdres.

 • Øyvind Dahle, advokat
 • Leder for perioden: 1. januar 2022 til 31. desember 2025
 • E-post: dahle@aivas.no
 • Telefon: 941 40 469
 • Postadresse: Postboks 92, 2900 Fagernes  

Kontrollkommisjoner i Vestfold og Telemark

Sykehuset i Vestfold I

Sykehuset i Vestfold, Psykiatrisk fylkesavdeling.

 • Liv Solveig Pettersen, advokat
 • Periode: 1. januar 2019 til 31. desember 2026
 • E-post:  lsp@advokatforum.no
 • Telefon: 22 40 36 40
 • Postadresse: Postboks 447 Sentrum, 0104 Oslo

Sykehuset i Vestfold II

Søndre Vestfold DPS, Nordre Vestfold DPS, og BUPA, Tønsberg

 • Knut Skagen, advokat
 • Leder for perioden: 1. januar 2019 til 31. desember 2026
 • E-post: ks@advokatskagen.no
 • Telefon: 33 30 80 20
 • Postadresse: Postboks 10, 3101 Tønsberg 

Psykisk helsevern i Telemark

Sykehuset Telemark HF: Psykiatrisk sykehusavdeling, DPS nedre Telemark, DPS øvre Telemark, Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), og Vitalis Helse Kragerø (ikke godkjent for TPH). 

 • Siri Vigmostad, Tingrettsdommer 
 • leder for perioden: 1. januar 2021 til 15. februar 2024
 • E-post: s.vigmostad@domstol.no
 • Telefon: 408 73 234
 • Postadresse: Larvik Tingrett, Postboks 48, 3256 Larvik

Kontrollkommisjoner i Agder

Sørlandet Sykehus, Arendal I

Sørlandet sykehus, Arendal - psyk avd.: Post A, Post B, Post C, Post D.

 • Marianne Hognestad,  advokat 
 • Leder for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2024
 • E-post: kontor@advokathognestad.no
 • Telefon: 954 86 168
 • Postadresse: Storgata 14, 4950 Risør

Sørlandet Sykehus HF, Arendal II 

DPS Aust- Agder (akutt-ambulant team, poliklinikkene Tvedestrand, Arendal/Froland og Grimstad), DPS Døgnpost Bjorbekk Arendal, Enhet for førstegangspsykoser (post Bjorbekk) ABUP: Ungdomsklinikken Arendal, Familieklinikken Klinkenberg, Sykehusveien 2)   

 • Trine Løland Gundersen, advokat
 • Leder for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2023
 • E-post: tlg@schmidtadvokater.no
 • Telefon: 982 87 909
 • Postadresse: Schmidt Advokater DA, Tordenskjoldsgate 9, 4612 Kristiansand 

Distriktspsykiatriske sentre i Vest-Agder

DPS Solvang, DPS Lister, og DPS Strømme. 

 • Børge Usterud Tveito, advokat
 • Leder for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2023
 • E-post: but@advpv.no
 • Telefon: 970 91 285
 • Postadresse: Postboks 759, 4666 Kristiansand 

Sørlandet Sykehus HF Kristiansand, psykiatrisk avdeling

Sørlandet sykehus Kristiansand PSA og Sørlandet sykehus Kristiansand BUA (poliklinikk
Farsund og Kr. sand).

 • Alf Tore Nilsen, advokat 
 • Leder for perioden 23. juni 2017 til 31. desember 2023
 • E-post: atn@advtofte.no
 • Telefon: 957 23 200
 • Postadresse: Postboks 759, 4666 Kristiansand 

Kontrollkommisjoner i Rogaland

Rogaland I

Stavanger universitetssjukehus, Klinikk psykisk helsevern voksne, Våland Post A1, B1, B3, C1,
AMC2 og Stavanger DPS, Helse Stavanger HF

 • Arild Dommersnes, tingrettsdommer 
 • Leder for perioden 1. september 2019 til 31. august 2025   
 • E-post: arild.dommersnes@domstol.no
 • Telefon: 51 29 91 23/ 417 91 497
 • Postadresse: Stavanger Tingrett, Postboks 159, 4001 Stavanger 

Rogaland II

Stavanger universitetssjukehus, Klinikk psykisk helsevern voksne, Våland, Post A3, A2 B2, E1, Helse Stavanger HF, Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige, Post K1, M1 og N1, Gauselskogen (ikke godkjent for tvang), Helse Stavanger HF og Sandnes DPS (Varatun), Helse Stavanger HF   

 • Hege Veland, advokat
 • Leder for perioden 1. november 2019 til 31. desember 2026
 • E-post: hv@advokathuset-stavanger.no
 • Telefon: 906 01 250
 • Postadresse: Berglandsgaten 35, 4012 Stavanger 

Sør-Rogaland

N.K.S. Jæren distriktspsykiatriske senter AS, Dalane DPS, helse Stavanger HF Helena Grødeland, Sola DPS, Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, Psykiatrisk  divisjon; avdeling for unge voksne, AUV – Seksjon Engelsvoll).

 • Tone Linn Thingvold, advokat   
 • E-post: tlt@advokathuset-stavanger.no
 • Leder for perioden: 6. november 2023 til 5. november 2025
 • Telefon: 920 92 447
 • Postadresse: Advokathuset, Bergelandsgata 35, 4012 Stavanger

Nord-Rogaland

Helse Fonna HF, Klinikk for psykisk helsevern; voksenpsykiatriske poster 1, 2 og 3, Ungdomspsykiatrisk post (UPP), barnepsykiatrisk post (BPP), Haugaland DPS Lysskar, Haugesund, Helse Fonna HF, Karmøy DPS, og Helse Fonna HF.

 • Signe M. Lundegård, tingrettsdommer 
 • Leder for perioden: 1. januar 2022 til 30. september 2024
 • E-post: signe.margrethe.lundegard@domstol.no
 • Telefon: 52 70 14 51
 • Postadresse: Haugaland Tingrett, 5501 Haugesund, Postboks 385

Kontrollkommisjoner Vestland

Haukeland sykehus psykiatrisk klinikk

Helse Bergen HF: Klinikk for sikkerhetspsykiatri: Regional sikkerhetsavdeling, Lokal sikkerhetsavdeling, Klinikk for psykosomatisk medisin: Seksjon for alderspsykiatri, Seksjon for spiseforstyrrelser, Klinikk psykisk helsevern for barn og unge: Ungdomspost, Akuttpost, Barnepost) 

 • Haakon Meyer, lagdommer
 • Leder for perioden: 1. januar 2017 til 31. desember 2024
 • E-post: Haakon.Meyer@domstol.no
 • Telefon: 412 10 909
 • Postadresse: Postboks 413 Marken, 5832 Bergen

Sandviken sykehus

Helse Bergen HF: Psykiatrisk klinikk: Psykiatrisk akuttmottak (PAM 1 og 2), Avdeling spesialisert psykosebehandling og Avdeling for stemningslidingar.

 • Paal-Henrich Berle, advokat
 • Leder for perioden: 1. januar 2017 til 31. desember 2024 
 • E-post: phb@harris.no
 • Telefon: 930 11 883
 • Postadresse: Postboks 4115 Sandviken, 5835 Bergen

Sunnhordland, Hardanger og Voss (SHV), Helse Fonna HF

Valen Sjukehus, Stord DPS, Folgefonn DPS, BUP Stord, døgnavdelinga, Voss DPS NKS Bjørkeli.

 • Arild Birkeland, advokat
 • Leder for perioden: 1. januar 2021 til 31. desember 2024
 • E-post: arild.birkeland@responsa.no
 • Telefon: 992 72 656
 • Postadresse: Vågaveien 18, 5412 Stord

Nordhordland, Midhordland og Sotra

Helse Bergen HF, Øyane DPS, Kronstad DPS, Solli DPS, Betanien DPS, Bjørgvin DPS, og NKS Olaviken Alderspsykiatriske Sykehus.

 • Hege Falch, advokat
 • Leder for perioden: 1. januar 2020 til 31. desember 2027
 • E-post: falch@falchadvokatene.no
 • Telefon: 922 26 075
 • Postadresse: Postboks 434 Marken, 5832 Bergen

Psyk. klinikk FSS Førde

Psykiatrisk klinikk Helse Førde (6800 Førde), Ungdomsavdelingen for psykisk helsevern (6800 Førde), Tronvik - avdeling av psykiatrisk klinikk Helse Førde.

 • Knut Broberg, tingrettsdommer
 • Leder for perioden: 1. januar 2024 til 31. desember 2027
 • E-post: knut.broberg@domstol.no
 • Telefon: 906 73 235
 • Postadresse: Firdavegen 34D, 6900 Florø

Sogn og Fjordane

Nordfjord Psykiatrisenter, Indre Sogn Psykiatrisenter.

 • Gunnhild Grove, tingrettsdommer 
 • Leder for perioden: 1. januar 2020 til 31. desember 2027
 • E-post: gunnhild.grove@domstol.no
 • Telefon: 476 85 046
 • Postadresse: Hornneskletten 8, 6809 Førde

Kontrollkommisjoner i Møre og Romsdal

Helse Møre og Romsdal HF - sykehusene i Molde og Kristiansund

Molde sjukehus, psyk. avd. Molde: Seksjon for utgreiing, Molde sjukehus, psyk. avd. avd. Hjelset: Akuttpsykiatri, Sikkerhetsseksjon, Alderspsykiatrisk seksjon, BUP poliklinikk for barn og unge, Molde - Knausen, DPS Molde, døgnseksjon Knausen, Kristiansund sjukehus: BUP poliklinikk for barn og unge, Kristiansund, DPS Kristiansund, døgnseksjon Nordlandet, DPS Kristiansund, poliklinikk Solhagen, DPS Kristiansund, og poliklinikk Halsa.

 • Jørgen Holm, advokat 
 • Leder for perioden 1. januar 2024 til 31. desember 2027
 • E-post: jholm@eurojuris.no
 • Telefon: 41 52 89 23
 • Postadresse: Larhammer Aarseth advokatfirma AS, Postboks 248,Torget 2, 6401 Molde 

Kontrollkommisjonen for Sunnmøre (tidligere Helse Sunnmøre HF)

Ålesund sjukehus, vaksenpsykiatrisk avdeling; Mottaksseksjon, forsterka rehabilitering, alderspsykiatrisk seksjon, Ålesund sjukehus; ungdomspsykiatrisk avdeling, BUP Poliklinikk barn og unge, DPS Ålesund poliklinikk, DPS Vegsund døgnseksjon, Ålesund, Volda sjukehus; DPS Sunnmøre døgnseksjon, Volda, DPS poliklinikk, Volda, BUP poliklinikk barn og unge, Volda)   

 • Mette Ekroll Nyland, advokat
 • Leder for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2024
 • E-post: nyland@grimmeradvo.no
 • Telefon: 701 22 080
 • Postadresse: Postboks 248, Torget 2, 6002 Ålesund

Kontrollkommisjoner i Trøndelag

Kontrollkommisjonen for St. Olavs hospital - barn og unge, rehabilitering og DPS

(BUP, DPS`er og Avd. for psykose og rehabilitering (FACT psykoseteam og Spesialpost 3, 6 og 7))

 • Mette Skoklefald, advokat 
 • Leder for perioden: 1. januar 2021 til 31. desember 2024
 • E-post: mette@skoklefald.no
 • Telefon: 72 87 24 20/ 91 62 83 73
 • Postadresse: Postboks 13, 7221 Melhus

Kontrollkommisjonen for St. Olavs hospital - akutt og alderspsykiatri

Østmarka sykehus, Avd. Østmarka, Sør-Trøndelag psykiatriske sykehus (8 poster): Post 1 akuttpost, Post 2 akuttpost, post 3 unge schizofrene, post 4 intermediærpost, post 5 alderpsykiatrisk post, og post 6 åpen rehb.post, post 7 lukket rehab.post, dagpost).

 • Roy Hedly Karlsen, advokat
 • Leder for perioden: 1. januar 2017 til 31. desember 2024
 • E-post: rhk@bjerkan-stav.no
 • Telefon: 915 50 211
 • Postadresse: Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern, St. Olavs Hospital, akutt- og alderspsykiatri, Postboks 605, 7406 Trondheim 

St. Olavs hospital, Regional sikkerhetsavdeling (RSA), Sikkerhetsbygget   

Brøset sykehus.

 • Henning Dragsnes, advokat
 • Leder for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2024
 • E-post: dragsnes@advstrand.no
 • Telefon: 414 54 614
 • Postadresse: Postboks 534 Sentrum, 7405 Trondheim 

St. Olavs hospital, Sentral fagenhet psykisk helsevern

Brøset sykehus; sentral fagenhet for tvungen omsorg.

 • Frode Wisth, advokat
 • Leder for perioden: 1. januar 2013 til 31. desember 2024
 • E-post: wisth@advstrand.no
 • Telefon: 415 47 399
 • Postadresse: Fjordgata 23, 7010 Trondheim 

Sykehuset Namsos

Sykehuset Namsos og DPS Kolvereid.

 • Endre Lysø, advokat
 • Leder for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2026
 • E-post: ysoe@afh.no
 • Telefon: 909 44 490
 • Postadresse: Postboks 22, 7801 Namsos

Sykehuset Levanger

Sykehuset Levanger,  Sykehuset Levanger m/BUP, DPS Stjørdal og WeCare Omsorg AS avd. Levanger.

 • Grethe Gilstad, advokat
 • Leder for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2024
 • E-post: gg@levangeradvokatene.no
 • Telefon: 993 25 429
 • Postadresse: Kirkegata 46, Postboks 233, 7601 Levanger 

Kontrollkommisjoner i Nordland

Nordland psykiatriske sykehus

Nordlandssykehuset HF, avdeling psykiatri, inkl. DPS Salten- Bodø

 • Tore Roald Riedl, advokat
 • Leder for perioden: 1. januar 2024 til 31. desember 2027
 • E-post: tore.roald.riedl@bodo.kommune.no
 • Telefon: 995 69 966 
 • Postadresse: Syd-Fossum 59, 1359 Eiksmarka

Helgeland

Helgelandssykehuset Mo i Rana - Senter for psykisk helse og rus, avdeling Mo i Rana, Helgelandssykehuset Mosjøen - Senter for psykisk helse og rus, avdeling Mosjøen, Helgelandssykehuset Sandnessjøen - Senter for psykisk helse og rus Ytre Helgeland,
avdeling Sandnessjøen, Senter for psykisk helse og rus Ytre Helgeland, avdeling Brønnøysund.

 • Gislaug Øygarden, advokat
 • Leder for perioden: 1. januar 2017 til 31. desember 2024
 • E-post: gislaug.oygarden@bvhn.no
 • Telefon: 934 50 791
 • Postadresse: Postboks 1040, 8602 Mo i Rana

Lofoten og Vesterålen

Nordlandssykehuset Lofoten- DPS Lofoten, Nordlandssykehuset Vesterålen- DPS Stokkmarknes

 • Trude Marie Wold, advokat
 • E-post: trude@advokatwold.no
 • Leder for perioden: 1. januar 2019 til 31. desember 2026
 • Telefon: 76 11 18 20
 • Postadresse: Advokatfirmaet Wold AS, Postboks 400, 8401 Sortland 

Kontrollkommisjoner i Troms og Finnmark

Ofoten

UNN Narvik- DPS Ofoten- Narvik

 • Lise Marthine Jensen, advokat
 • Periode: 1.januar 2017 til 31. desember 2026 
 • E-post: Lise.jensen@advokat-olsen.no
 • Telefon: 959 84 488
 • Postadresse: Postboks 464, 8506 Narvik

Universitetssykehuset Nord-Norge

Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn.

 • Geir Ove Ludvigsen
 • Leder for perioden: 1. januar 2023 til 31. desember 2027
 • E-post: Geir.Ludvigsen@domstol.no
 • Telefon: 77 60 35 13
 • Postadresse: Stuertveien 10, 9014 Tromsø

Psykiatriske senter for Midt-Troms

UNN Senter for psykisk helse Sør- Troms (Harstad), UNN Senter for psykisk helse Midt-Troms (Silsand), UNN Senter for psykisk helse Nord- Troms, UNN Ungdomspsykiatriske avdeling (Tromsø) inkl. RSS-regionsenter for spiseforstyrrelser.

 • Rikke Rindahl, jurist og universitetslektor
 • Leder for perioden: 1. januar 2022 til 31. desember 2025
 • E-post: rikke.rindahl@uit.no
 • Telefon: 918 14 820
 • Postadresse: Kahyttveien 3, 9411 Harstad

Øst-Finnmark

DPS-Øst-Finnmark; voksenpsykiatrisk poliklinikk i Kirkenes, voksenpsykiatrisk poliklinikk i Tana, døgnavdelingen i Tana, og BUP i Kirkenes.

 • Jørn Henning Bremnes, kst. statsadvokat
 • Leder for perioden: 2. januar 2020 til 1. januar 2028
 • E-post: bremnes8@gmail.com
 • Telefon: 993 53 223
 • Postadresse: Statsadvokatene i Troms og Finnmark, Elvegata 2, 9008 Vadsø 

Vest- og Midt-Finnmark

Kontrollkommisjon for: Døgnenheten Karasjok, Familieenheten Karasjok, UPA Karasjok, VPP Karasjok, VPP Hammerfest, og Døgnenheten Alta og VPP Alta.

 • Renate Bugge, jurist og personvernombud
 • Leder for perioden: 14. januar 2020 til 23. juni 2024 
 • E-post: renatebugge@outlook.com
 • Telefon: 952 04 438

Først publisert: 01.05.2019 Siste faglige endring: 05.06.2024 Se tidligere versjoner