Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kontaktinformasjon til ledere av kontrollkommisjonene

Finn kontaktinformasjon og oppnevningsperiode for lederne av kontrollkommisjonene.

Kontrollkommisjoner i Oslo og Viken

Østfold I

Sykehuset Østfold, Kalnes med unntak av UPS.

 • Petter Wulfsberg, barneverns- og helsenemndsleder
 • Leder for perioden: 1. januar 2017 til 31. desember 2024
 • E-post: pwulf@online.no
 • Tlf: 915 15 770

Østfold II

DPS Fredrikstad, DPS Sarpsborg/FACT team, DPS Halden, DPS Moss/ACT team, DPS Nordre Østfold; Edwin Rud, DPS Akutt; Kalnes, Larkollen Ungdomspsykiatriske behandlingshjem, Åsebråten barnepsykiatriske klinikk, UPS og Kalnes (ungdomspsykiatrisk seksjon).

 • Torgeir Røinås Pedersen, advokat
 • Leder for perioden: 1. januar 2023 til 31. desember 2026
 • E-post: pedersen@adv-huset.no
 • Tlf: 917 53 669

Ahus I

AHUS: Avdeling for akuttpsykiatrisk (Lørenskog), AHUS: DPS Nedre Romerike (Lillestrøm), AHUS: DPS Øvre Romerike (Jessheim) og Hurdalssjøen recoverysenter.

 • Gorm Are Grammeltvedt, advokat
 • Leder for perioden: 1. januar 2023 til 31. desember 2026
 • E-post:  Gorm@grammeltvedt.no
 • Telefon: 454 63 416

Ahus II

AHUS: DPS Groruddalen (Jerikoveien, Rosenborgveien og Skytta døgnavdeling), AHUS: Spesialpsykiatri, Lurud, AHUS: Alderspsykiatrisk avdeling,Skytta, Furukollen psykiatriske senter,og  NKS Grefsenlia.

 • Christian Budsberg Pettersen, barneverns- og helsenemndsleder
 • Leder for perioden: 1. januar 2022 til 31. desember 2025 
 • E-post: christian.budsberg.pettersen@bvhn.no
 • Telefon: 996 24 982

Ahus III

AHUS: DPS Follo, AHUS: ungdomspsykiatrisk klinikk (UK), AHUS: Bråten behandlingssenter, NKS Østbytunet Ungdomshjem, og Vestre Viken: Ungdomsseksjonen Bjerketun.

 • Else Gjesti, advokat
 • Leder for perioden: 1. januar 2017 til 31. desember 2024.
 • E-post: esg@larsenco.no
 • Telefon: 900 92 949

OUS I

OUS: Akuttpsykiatrisk seksjon, OUS: Søndre Oslo DPS

 • Kari Paulsrud, advokat
 • Leder for perioden: 1. januar 2013 til 31. desember 2026
 • E-post: kpaulsrud@kindemco.no
 • Telefon: 908 89 733

OUS II

OUS: Seksjon for psykosebehandling, enhetene ved Dikemark), OUS: Alderspsykiatrisk seksjon (inkl. døgnenheten på Vardåsen), OUS: Regional seksjon for spiseforstyrrelse (RASP), OUS: DPS Nydalen.

 • Cato Johannessen, advokat
 • Leder for perioden: 1. januar 2017 til 31. desember 2024
 • E-post: cato@adv-hus.no
 • Telefon: 951 31 075 

OUS III

OUS: Regional Sikkerhetsavdeling (RSA), døgnenhetene (Dikemark), OUS: Regional seksjon for psykisk utviklingshemming/autisme (Asker), OUS: RSA, Fengselspsykiatrisk poliklinikk (Oslo fengsel og Bredtvedt).

 • Tone Wilberg, fylkesnemdsleder 
 • Leder for perioden: 1. januar 2017 til 31. desember 2024
 • E-post: tone.wilberg@fylkesnemnda.no
 • Telefon: 412 80 307

OUS IV 

OUS: Seksjon for psykosebehandling (enhetene ved Gaustad), OUS:Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse (Gaustad), og Lukas Stiftelsen, Skjelfoss.

OUS V

OUS: Barneseksjonen, Psykisk helse (enhet A, enhet B og Front-team), OUS: Ungdomsseksjonen, Psykisk helse (akutt døgnbehandlingsenhet UPA og intermediær enhet), og OUS: Seksjon for tidlig psykosebehandling.

 • Hanne Elmenhorst, advokat   
 • Leder for perioden: 1. januar 2021 til 31. desember 2024
 • E-post: hanne@advokatoslo.no
 • Telefon: 986 84 210

Vestre Viken HF (VVI)

Vestre Viken: Psykiatrisk avdeling Blakstad (akuttseksjoner A og B og C, DPS Asker (inkluderer Døgnseksjon Hvalstadåsen), og DPS Bærum (inkl. døgnseksjon Dr. Høsts vei).

 • Tore Roald Riedl, Advokat 
 • Leder for perioden: 1. januar 2017 til 31. desember 2024
 • E-post: tori01@lillestrom.kommune.no
 • Telefon: 995 69 966

Diakonhjemmet sykehus (DHS)

Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen og Alderspsykiatrisk avdeling Tåsen

 • Astrid Haram, advokat
 • Leder for perioden: 1. januar 2021 til 31. desember 2024
 • E-post: ah@advokatforum.no
 • Telefon: 922 46 933

Lovisenberg

Psykiatrisk klinikk (akuttavdeling), Vor Frue Hospital, Post Halvard (Oslo Hospital).

 • Helene Braanen, advokat
 • Leder for perioden: 1. januar 2017 til 31. desember 2024
 • E-post: hb@larsenco.no
 • Telefon: 918 48 481

Lovisenberg diakonale sykehus (LDS) II

Lovisenberg DPS, Manifestsenteret.

 • Liv Solveig Pettersen, advokat
 • Leder for perioden: 1. januar 2021 til 31. desember 2024
 • E-post: lsp@advokatforum.no
 • Telefon: 977 89 344

Øvre Buskerud

Modum Bad, Hallingdal Sjukestugu, Ringerike Sykehus, psyk. Døgnavd. Røysetoppen, Ringerike Sykehus, psyk. Poliklinikk, Kongsberg DPS, og BUPA familieenheten.

 • Ruth Nying Frøland, advokat
 • Leder for perioden: 1. januar 2023 til 31. desember 2023
 • E-post: ruth@tonset.no
 • Telefon: 481 15 290

Nedre Buskerud og Vestre Viken, Blakstad (ekskl. akutte seksjoner)

Blakstad sykehus, elektive enheter (Sikkerhetsseksjonen, Psykose A og B, Alderspsykiatri A og B, Utredningsseksjonen, Seksjon for utviklingshemming og autisme, BET-seksjonen) DPS Drammen (Poliklinisk enhet og Døgnseksjonen Konnerud) Barne- og Ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) (Akuttseksjonen, Seksjon for spiseforstyrrelser, Utredningsseksjonen) Crux Bergfløtt behandlingssenter (Døgnavdeling og Poliklinikk).

 • Sigrid Broch, advokat
 • Leder for perioden: 1. januar 2021 til 31. desember 2024
 • E-post: sigrid@advokat-broch.no
 • Telefon: 922 94 182

Kontrollkommisjoner i Innlandet

Sanderud

Sanderud: Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling, Sanderud: Avdeling for alderspsykiatri, Sanderud: Avdeling for TSB, Sanderud: BUP døgnavdeling, DPS Elverum - Hamar

 • Elisabeth Bendixen, advokat
 • Periode: 1. januar 2020 til 31. desember 2023   
 • E-post: eb@alver.as
 • Telefon: 481 27 088

Øst-Hedmark

Sykehuset Innlandet DPS Tynset, Sykehuset Innlandet DPS Kongsvinger.

 • Per Martin Borg, advokat
 • Leder for perioden: 1. juni 2018 til 31. desember 2024
 • E-post: pmb@advokatrustad.no
 • Telefon: 996 31 547

Sykehuset Innlandet HF; Avdeling Reinsvoll

Reinsvoll: Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling, Reinsvoll: Enhet for øyeblikkelig hjelp 1 og 2, Reinsvoll: Enhet for tidlig intervensjon ved psykoser (TIPS), Reinsvoll: Enhet for subakutt behandling, Reinsvoll: Enhet for psykosebehandling lukket, Reinsvoll: Enhet for sikkerhetspsykiatri, og Poliklinikk, Fekjær. 

 • Lorentz Stavrum, advokat
 • Leder for perioden: 1. juni 2021 til 31. mai 2025
 • E-post: stavrum@stavrum.as
 • Telefon: 906 74 597

Gudbrandsdalen

DPS Lillehammer; Poliklinikk Lillehammer, "Døgnenhet Otta", Poliklinikk Otta, Døgnenhet Lillehammer, Barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling; Kringsjåtunet, BUP Oppland - Enhet Lillehammer; Poliklinikk Otta, og Poliklinikk Lillehammer.

 • Finn E. Johansson Madsen, advokat
 • Leder for perioden: 1. januar 2022 til 31. desember 2025 
 • E-post: f.e.madsen@hotmail.com
 • Telefon: 911 39 254

Gjøvik, Toten, Hadeland og Valdres

DPS Gjøvik; Poliklinikk Gjøvik, Poliklinikk Hadeland, Poliklinikk Valdres, Enhet for Spiseforstyrrelser, Enhet for allmennpsykiatri Gjøvik, Enhet for allmennpsykiatri i Valdres, Ambulant akuttenhet, Barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling; Familieenhet Gjøvik, BUP Oppland - Enhet Gjøvik; Poliklinikk Gjøvik, Poliklinikk Gran, og Poliklinikk Valdres.

 • Øyvind Dahle, advokat
 • Leder for perioden: 1. januar 2022 til 31. desember 2025
 • E-post: dahle@aivas.no
 • Telefon: 941 40 469

Kontrollkommisjoner i Vestfold og Telemark

Sykehuset i Vestfold I

Sykehuset i Vestfold, Psykiatrisk fylkesavdeling.

 • Liv Solveig Pettersen, advokat
 • Periode: 1. januar 2019 til 31. desember 2026
 • E-post:  lsp@advokatforum.no
 • Telefon: 22 40 36 40

Sykehuset i Vestfold II

Søndre Vestfold DPS, Nordre Vestfold DPS, og BUPA, Tønsberg

 • Knut Skagen, advokat
 • Leder for perioden: 1. januar 2019 til 31. desember 2026
 • E-post: ks@advokatskagen.no
 • Telefon: 33 30 80 20

Psykisk helsevern i Telemark

Sykehuset Telemark HF: Psykiatrisk sykehusavdeling, DPS nedre Telemark, DPS øvre Telemark, Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), og Vitalis Helse Kragerø (ikke godkjent for TPH). 

 • Siri Vigmostad, Tingrettsdommer 
 • leder for perioden: 1. januar 2021 til 15. februar 2024
 • E-post: s.vigmostad@domstol.no
 • Telefon: 408 73 234

Kontrollkommisjoner i Agder

Sørlandet Sykehus, Arendal I

Sørlandet sykehus, Arendal - psyk avd.: Post A, Post B, Post C, Post D.

 • Marianne Hognestad,  advokat 
 • Leder for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2024
 • E-post: kontor@advokathognestad.no
 • Telefon: 954 86 168

Sørlandet Sykehus HF, Arendal II 

DPS Aust- Agder (akutt-ambulant team, poliklinikkene Tvedestrand, Arendal/Froland og Grimstad), DPS Døgnpost Bjorbekk Arendal, Enhet for førstegangspsykoser (post Bjorbekk) ABUP: Ungdomsklinikken Arendal, Familieklinikken Klinkenberg, Sykehusveien 2)   

 • Trine Løland Gundersen, advokat
 • Leder for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2023
 • E-post: trine@straywaaland.no
 • Telefon: 982 87 909

Distriktspsykiatriske sentre i Vest-Agder

DPS Solvang, DPS Lister, og DPS Strømme. 

 • Børge Usterud Tveito, advokat
 • Leder for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2023
 • E-post: but@advpv.no
 • Telefon: 970 91 285

Sørlandet Sykehus HF Kristiansand, psykiatrisk avdeling

Sørlandet sykehus Kristiansand PSA og Sørlandet sykehus Kristiansand BUA (poliklinikk
Farsund og Kr. sand).

 • Alf Tore Nilsen, advokat 
 • Leder for perioden 23. juni 2017 til 31. desember 2023
 • E-post: atn@advtofte.no
 • Telefon: 957 23 200

Kontrollkommisjoner i Rogaland

Rogaland I

Stavanger DPS- Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus; psykiatrisk divisjon, post A2, B1, B3, C1, AMC2, Ryfylke DPS, avd. Randaberg, og Helse Stravanger HF.

 • Arild Dommersnes   Tingrettsdommer 
 • Leder for perioden 1. september 2019 til 31. august 2023   
 • E-post: arild.dommersnes@domstol.no
 • Telefon: 51 29 91 23/ 417 91 497

Rogaland II

Stavanger Universitetssjukehus; psykiatrisk divisjon, post A1, B2, E2, A3, Stavanger Universitetssjukehus; psykiatrisk divisjon;Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) post K1, M1, N1, Sandnes DPS, avd. Varatun, Helse Stavanger HF, Gauselskogen)   

Sør-Rogaland

N.K.S. Jæren distriktspsykiatriske senter AS, Dalane DPS, helse Stavanger HF Helena Grødeland, privatforpleier, Sola DPS, Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, Psykistrisk divisjon;avdeling for unge voksne, AUV – Seksjon Engelsvoll).

 • Tove Lene Mannes, tingrettsdommer   
 • E-post: tove.lene.mannes@domstol.no
 • Leder for perioden: 6. november 2021 til 5. november 2023
 • Telefon: 52 00 46 00

Nord-Rogaland

Helse Fonna HF, Klinikk for psykisk helsevern; voksenpsykistriske poster 1, 2 og 3, Ungdomspsykistrisk post (UPP), barnepsykiatrisk post (BPP), Haugaland DPS Lysskar, Haugesund, Helse Fonna HF, Karmøy DPS, og Helse Fonna HF.

Kontrollkommisjoner Vestland

Haukeland sykehus psykiatrisk klinikk

Helse Bergen HF: Klinikk for sikkerhetspsykiatri: Regional sikkerhetsavdeling, Lokal sikkerhetsavdeling, Klinikk for psykosomatisk medisin: Seksjon for alderspsykiatri, Seksjon for spiseforstyrrelser, Klinikk psykisk helsevern for barn og unge: Ungdomspost, Akuttpost, Barnepost) 

 • Haakon Meyer, lagdommer
 • Leder for perioden: 1. januar 2017 til 31. desember 2024
 • E-post: Haakon.Meyer@domstol.no
 • Telefon: 412 10 909

Sandviken sykehus

Helse Bergen HF: Psykiatrisk klinikk: Psykiatrisk akuttmottak (PAM 1 og 2), Avdeling spesialisert psykosebehandling og Avdeling for stemningslidingar.

 • Paal-Henrich Berle, advokat
 • Leder for perioden: 1. januar 2017 til 31. desember 2024 
 • E-post: phb@harris.no
 • Telefon: 930 11 883

Sunnhordland, Hardanger og Voss (SHV), Helse Fonna HF

Valen Sjukehus, Stord DPS, Folgefonn DPS, BUP Stord, døgnavdelinga, Voss DPS NKS Bjørkeli.

 • Arild Birkeland, advokat
 • Leder for perioden: 1. januar 2021 til 31. desember 2024
 • E-post: arild.birkeland@responsa.no
 • Telefon: 992 72 656

Nordhordland, Midhordland og Sotra

Helse Bergen HF, Øyane DPS, Kronstad DPS, Solli DPS, Betanien DPS, Bjørgvin DPS, og NKS Olaviken Alderspsykiatriske Sykehus.

 • Hege Falch, advokat
 • Leder for perioden: 1. januar 2020 til 31. desember 2023
 • E-post: falch@falchadvokatene.no
 • Telefon: 922 26 075

Psyk. klinikk FSS Førde

Psykiatrisk klinikk Helse Førde (6800 Førde), Ungdomsavdelingen for psykisk helsevern (6800 Førde), Tronvik - avdeling av psykiatrisk klinikk Helse Førde.

 • Bjørn Gunnar Sælen, Tingrettsdommer
 • Leder for perioden: 1. januar 2016 til 31. desember 2023
 • E-post: bjorn.gunnar.salen@domstol.no
 • Telefon: 57 83 37 16

Sogn og Fjordane

Nordfjord Psykiatrisenter, Indre Sogn Psykiatrisenter.

 • Gunnhild Grove, Tingrettsdommer 
 • Leder for perioden: 1. januar 2020 til 31. desember 2023
 • E-post: gunnhild.grove@domstol.no
 • Telefon: 476 85 046

Kontrollkommisjoner i Møre og Romsdal

Helse Møre og Romsdal HF - sykehusene i Molde og Kristiansund

Molde sjukehus, psyk. avd. Molde: Seksjon for utgreiing, Molde sjukehus, psyk. avd. avd. Hjelset: Akuttpsykiatri, Rehabilitering, Alderspsykiatrisk seksjon, BUP poliklinikk for barn
og unge, Molde - Knausen, DPS Molde, døgnseksjon Knausen, Kristiansund sjukehus: BUP poliklinikk for barn og unge, Kristiansund, DPS Kristiansund, døgnseksjon Nordlandet, DPS Kristiansund, poliklinikk Solhagen, DPS Kristiansund, og poliklinikk Halsa.

 • Morten A. Lunde, advokat 
 • Leder for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2023
 • E-post: morten.lunde@advolunde.no
 • Telefon: 913 20 322

Kontrollkommisjonen for Sunnmøre (tidligere Helse Sunnmøre HF)

Ålesund sjukehus, vaksenpsykiatrisk avdeling; Mottaksseksjon, forsterka rehabilitering,
alderspsykiatrisk seksjon, Ålesund sjukehus; ungdomspsykiatrisk avdeling, BUP Poliklinikk barn og unge, DPS Ålesund poliklinikk, DPS Vegsund døgnseksjon, Ålesund, Volda sjukehus; DPS Sunnmøre døgnseksjon, Volda, DPS poliklinikk, Volda, BUP poliklinikk barn og unge, Volda)   

 • Mette Ekroll Nyland, advokat
 • Leder for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2024
 • E-post: nyland@grimmeradvo.no
 • Telefon: 701 22 080

Kontrollkommisjoner i Trøndelag

Sør-Trøndelag, DPS'er og BUP -(Tidligere Den Reisende)

(BUP, DPS`er og Avd. for psykose og rehabilitering (FACT psykoseteam og Spesialpost 3, 6 og 7))

 • Mette Skoklefald, advokat 
 • Leder for perioden: 1. januar 2021 til 31. desember 2024
 • E-post: mette@skoklefald.no
 • Telefon: 72 87 24 20/ 91 62 83 73

St Olavs Hospital, avd. Østmarka (akuttpost og avd. for alderspsykiatri)

Østmarka sykehus, Avd. Østmarka, Sør-Trøndelag psykiatriske sykehus (8 poster): Post 1 akuttpost, Post 2 akuttpost, post 3 unge schizofrene, post 4 intermediærpost, post 5 alderpsykiatrisk post, og post 6 åpen rehb.post, post 7 lukket rehab.post, dagpost).

 • Roy Hedly Karlsen, advokat
 • Leder for perioden: 1. januar 2017 til 31. desember 2024
 • E-post: rhk@bjerkan-stav.no
 • Telefon: 915 50 211

St. Olavs hospital, Regional sikkerhetsavdeling (RSA), Sikkerhetsbygget   

Brøset sykehus.

 • Henning Dragsnes, advokat
 • Leder for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2024
 • E-post: dragsnes@advstrand.no
 • Telefon: 414 54 614

St. Olavs hospital, Sentral fagenhet psykisk helsevern

Brøset sykehus; sentral fagenhet for tvungen omsorg.

 • Frode Wisth, advokat
 • Leder for perioden: 1. januar 2013 til 31. desember 2024
 • E-post: wisth@advstrand.no
 • Telefon: 415 47 399

Sykehuset Namsos

Sykehuset Namsos og DPS Kolvereid.

 • Endre Lysø, advokat
 • Leder for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2026
 • E-post: ysoe@afh.no
 • Telefon: 909 44 490

Sykehuset Levanger

Sykehuset Levanger,  Sykehuset Levanger m/BUP, DPS Stjørdal og WeCare Omsorg AS avd. Levanger.

 • Grethe Gilstad, advokat
 • Leder for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2024
 • E-post: gislaug.oygarden
 • Telefon: 993 25 429

Kontrollkommisjoner i Nordland

Nordland psykiatriske sykehus

Nordlandssykehuset HF, avdeling psykiatri, inkl. DPS Salten- Bodø

 • Bjørn Storli, advokat
 • Leder for perioden: 1. januar 2016 til 31. desember 2023
 • E-post: bks@angelladvokatfirma.no
 • Telefon: 75 54 45 00

Helgeland

Helgelandssykehuset Mo i Rana - Senter for psykisk helse og rus, avdeling Mo i Rana, Helgelandssykehuset Mosjøen - Senter for psykisk helse og rus, avdeling Mosjøen, Helgelandssykehuset Sandnessjøen - Senter for psykisk helse og rus Ytre Helgeland,
avdeling Sandnessjøen, Senter for psykisk helse og rus Ytre Helgeland, avdeling Brønnøysund.

 • Gislaug Øygarden, advokat
 • Leder for perioden: 1. januar 2017 til 31. desember 2024
 • E-post: gislaug.oygarden@bvhn.no
 • Telefon: 934 50 791

Lofoten og Vesterålen

Nordlandssykehuset Lofoten- DPS Lofoten, Nordlandssykehuset Vesterålen- DPS Stokkmarknes

 • Trude Marie Wold, Advokat
 • E-post: trude@advokatwold.no
 • Leder for perioden: 1. januar 2019 til 31. desember 2026
 • Telefon: 76 11 18 20

Kontrollkommisjoner i Troms og Finnmark

Ofoten

UNN Narvik- DPS Ofoten- Narvik

Universitetssykehuset Nord-Norge

Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn.

 • Kjell Martin Haug, lagdommer
 • Leder for perioden: 1. januar 2016 til 31. desember 2023
 • E-post: kjell.martin.haug@domstol.no
 • Telefon: 77 60 35 04

Psykiatriske senter for Midt-Troms

UNN Senter for psykisk helse Sør- Troms (Harstad), UNN Senter for psykisk helse MidtTroms (Silsand), UNN Senter for psykisk helse Nord- Troms, UNN Ungdomspsykiatriske avdeling (Tromsø) inkl. RSS-regionsenter for spiseforsstyrrelser.

 • Rikke Rindahl, jurist og universitetslektor
 • Leder for perioden: 1. januar 2022 til 31. desember 2025
 • E-post: rikke.rindahl@uit.no
 • Telefon: 918 14 820

Øst-Finnmark

DPS-Øst-Finnmark; voksenpsykiatrisk poliklinikk i Kirkenes, voksenpsykiatrisk poliklinikk i Tana, døgnavdelingen i Tana, og BUP i Kirkenes.

 • Jørn Henning Bremnes, advokat
 • Leder for perioden: 2. januar 2020 til 1. januar 2024
 • E-post: bremnes8@online.no
 • Telefon: 993 53 223

Vest- og Midt-Finnmark

Kontrollkommisjon for: Døgnenheten Karasjok, Familieenheten Karasjok, UPA Karasjok, VPP Karasjok, VPP Hammerfest, og Døgnenheten Alta og VPP Alta.

 • Renate Bugge, jurist og personvernombud
 • Leder for perioden: 14. januar 2020 til 13. januar 2024 
 • E-post: renatebugge@outlook.com
 • Telefon: 952 04 438

Først publisert: 01.05.2019 Sist faglig oppdatert: 22.02.2023 Se tidligere versjoner