Tvangsprotokoller og maler for tvangsvedtak til bruk i EPJ

Protokoller for registrering av bruk av tvangsmidler, skjerming og behandling uten eget samtykke.

protokoller

protokoller

Først publisert: 01.06.2005 Sist faglig oppdatert: 01.06.2005

Helsedirektoratet ønsker at papirprotokollene avikles, og at institusjonene går over til elektroniske protokoller for registrering av vedtak om bruk av tvangsmidler, skjerming og behandling uten eget samtykke.

Se standard for registrering av vedtak om tvang i det psykiske helsevern i elektronisk pasientjournal (EPJ) (ehelse.no) 

Inntil elektronisk løsning er etablert kan papirprotkoll bestilles via trykksak@helsedir.no

Først publisert: 01.06.2005 Sist faglig oppdatert: 01.06.2005