Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tvangsprotokoller og maler for tvangsvedtak til bruk i EPJ

Protokoller for registrering av bruk av tvangsmidler, skjerming og behandling uten eget samtykke.

Helsedirektoratet ønsker at papirprotokollene avvikles, og at institusjonene går over til elektroniske protokoller for registrering av vedtak om bruk av tvangsmidler, skjerming og behandling uten eget samtykke.

Se standard for registrering av vedtak om tvang i det psykiske helsevern i elektronisk pasientjournal (EPJ) (ehelse.no) 

Inntil elektronisk løsning er etablert kan papirprotokoll bestilles fra ag@andvord.no 

Først publisert: 01.06.2005 Siste faglige endring: 01.06.2005 Se tidligere versjoner