Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Ekspertutvalg om samtykkekompetanse

Regjeringen har oppnevnt et ekspertutvalg som skal evaluere vilkåret om manglende samtykkekompetanse for bruk av tvang i psykisk helsevern. Utvalget skal levere innstillingen innen 15. juni 2023.

Bakgrunn 

Hurdalsplattformen (regjeringen.no) slår fast at regjerningen skal "evaluere endringen i psykisk helsevernloven om innføring av krav til samtykke ved innleggelse i tvungent psykisk helsevern.

Manglende samtykkekompetanse som vilkår for vedtak om tvungen observasjon, tvungent psykisk helsevern og tvangsbehandling ble innført i psykisk helsevernloven (lovdata.no) i 2017. Vilkåret innebærer at pasienter som vurderes å ha samtykkekompetanse, kan nekte å ta i mot tilbud om innleggelse og behandling eller selv avslutte opphold og behandling i psykisk helsevern. Vilkåret gjelder ikke ved nærliggende og alvorlig fare for eget liv, eller andres liv og helse.

Formålet med lovendringen var å bidra til økt selvbestemmelse og styrke rettssikkerheten for pasienter i psykisk helsevern, herunder bidra til riktigere bruk av tvang.

Les mer:
Utvalgets mandat
Bakgrunn for utvalget

Innspill

Møtereferater

Les referater fra møtene.

Utvalgsmedlemmer

NavnStillingSted
Øystein Mæland (leder)Administrerende direktør,  Akershus universitetssykehusOslo
Randi RosenqvistPensjonert psykiaterOslo
Bjørn Kristian SoknesPensjonert statsadvokatTrondheim
Eli Kari FosseDirektør for helse og velferd, Stavanger kommuneStavanger
Rune Andreas KrokenPsykiater/avdelingssjef, Helse Bergen
Førsteamanuensis II, Universitetet i Bergen
Bergen
Guri Sæther PedersenPsykologspesialist, Universitetssykehuset Nord-NorgeTromsø
Joachim KjennerudSeniorrådgiver, Mental helseOslo
Anne Grethe TerjesenFagsjef, PårørendealliansenOslo

Vedlegg

Vedlegg til rapporten Bedre beslutninger, bedre handlinger (regjeringen.no)

Kontakt

samtykkeutvalget@helsedir.no

Først publisert: 30.08.2022 Siste faglige endring: 15.06.2023 Se tidligere versjoner