Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

SAMDATA spesialisthelsetjenesten

Formålet med SAMDATA er å utarbeide sammenlignbar statistikk og analyser av utviklingen og forskjellene i spesialisthelsetjenesten. Resultatene utgjør et av grunnlagene for styring og utvikling av tjenestene. Statistikksidene omfatter aktivitet og bruk av tjenester i sykehusene og hos avtalespesialister innen fagområdene somatikk, (re)habilitering, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern. Visningene belyser også kostnadsutvikling og produktivitet for de ulike sektorene.