Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Rapporter og analysenotater

Rapporter – hovedresultater

Somatikk

Eldre stormottakere i somatisk spesialisthelsetjeneste (PDF)

Utvikling og variasjon i kirurgisk behandling 2013-2017 (PDF)

Produktivitetsutvikling i somatisk spesialisthelsetjenesten 2013-2017 (PDF)

Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten (PDF)

Bruk av somatiske spesialisthelsetjenester i den eldre befolkningen (PDF)

Utvikling i reinnleggelser fra 2011 til 2016, somatiske sykehus (PDF)

 

Psykisk helsevern 

Forløp etter døgnbehandling i psykisk helsevern for barn og unge

Forløp etter døgnbehandling i psykisk helsevern for pasienter med alvorlige psykiske lidelser

Tjenester i psykisk helsevern og TSB 2020

Tjenester i psykisk helsevern og TSB 2015-2019

Tjenester i psykisk helsevern og TSB 2014-2018

Bruk av tjenester i psykisk helsevern for barn og unge 2013-2017 (PDF)

Bruk av det psykiske helsevernet for voksne 2013-2017 (PDF)

Forløp etter utskrivning fra psykisk helsevern for voksne (2016)

Distriktspsykiatriske tjenester 2017 (PDF)

Øyeblikkelig hjelp-innleggelser i det psykiske helsevernet (PDF)

Poliklinisk og ambulant personell i det psykiske helsevernet (PDF)

Prioritering av psykisk helsevern og rusbehandling TSB "Den gylne regel" (PDF)

Pasienter og behandlingsaktivitet i det psykiske helsevernet for voksne (PDF)

Døgnplasser i det psykiske helsevernet (PDF)

Tvang i psykisk helsevern 

Tvang i psykisk helsevern - utvikling i perioden 2013-2017 (PDF)

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Tjenester i psykisk helsevern og TSB 2020

Tjenester i psykisk helsevern og TSB 2015-2019

Tjenester i psykisk helsevern og TSB 2014-2018

Kostnader til legemidler i helseforetak (PDF)

Befolkningens bruk av tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 2017 (PDF)

Forløp etter utskrivning fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) (PDF)

Poliklinisk rusbehandling 2013-2017 (PDF)

Døgnplasser i rusbehandlingstilbudet (TSB) (PDF)

Befolkningens bruk av TSB (PDF)

Behandlingstilbudet i TSB (PDF)

Kostnader og produktivitet

Kostnader produktivitet og økonomisk status i spesialisthelsetjenesten (PDF)

Produktivitetsutvikling i somatisk spesialisthelsetjeneste (PDF)

Kostnader i spesialisthelsetjenesten 2019 (PDF)

Produktivitetsutvikling i somatisk spesialisthelsetjeneste 2014-2018 (PDF)

Kostnader i spesialisthelsetjenesten 2018 (PDF)

Kostnader til legemidler i helseforetak (PDF)

Produktivitet, aktivitet og ressursinnsats i psykisk helsevernet og TSB (PDF)

Produktivitetsutvikling i somatisk spesialisthelsetjeneste (PDF)

Kostnader i spesialisthelsetjenesten (PDF)

Prioritering av psykisk helsevern og rusbehandling TSB "Den gylne regel" (PDF)

Kostnadsnivå og produktivitet i psykisk helsevern og TSB 2014-2018 (PDF)

Rehabilitering og habilitering

Habilitering i spesialisthelsetjenesten 2017-2021

Habilitering i spesialisthelsetjenesten (PDF)

Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten 2017-2021 (PDF)

Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten (PDF)

 

Andre rapporter 

IS-2807 Geografiske forskjeller i tjenestetilbudet i det psykiske helsevernet

IS-2765 Helhet og sammenheng

IS-2732 Pasientgrupper med omfattende tjenestebehov

 

Oversikt

Først publisert: 10.05.2024 Siste faglige endring: 23.01.2024 Se tidligere versjoner