Somatikk

Her finner du statistikk om befolkningens bruk av tjenester, samt aktivitet og produktivitet i somatiske sykehus.

Bruk av tjenester

Pasienter, polikliniske konsultasjoner, døgnopphold, gjennomsnittlig liggetid og kirurgi for helseforetaksområdene

Aktivitet og profiler

DRG-poeng og episoder for poliklinikk, døgn- og dagbehandling, samt gjennomsnittlig liggetid, sum liggedager og kirurgi for helseforetakene

Kapasitet senger

Tilgjengelig antall sengeplasser etter helseforetak og  bostedsområde

Utskrivningsklare pasienter

Pasienter, døgnopphold, liggetid og reinnleggelser for utskrivningsklare pasienter etter helseforetaksområdene og helseforetakene

Produktivitet

Kostnadsnivå for aktivitet i helseforetak og avtaleinstitusjoner

Oversikt

 

Først publisert: 23.09.2020