Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Psykisk helsevern

Her finner du statistikk om befolkningens bruk av tjenester og kapasitet i psykiske helsevern for barn og unge (PHV-BU) og voksne (PHV-V), samt spesialstatistikk fordelt etter institusjonstype for voksne.

Bruk av tjenester i psykisk helsevern

Pasienter og behandlingsaktivitet i psykisk helsevern ( PHV-V og PHV-BU samlet) etter pasientenes kjønn, alder og  bosted (nasjonalt, regionalt og etter foretaksområdene).

Bruk av tjenester etter institusjonstype i PHV-V

Bruk av tjenester etter institusjonstype (sykehus, DPS og andre institusjoner) i PHV-V etter pasientenes bosted (region, foretaksområde, og DPS-område).

Døgnplasser i psykisk helsevern

Døgnplasser PHV-V, PHV-BU og psykisk helsevern samlet fordelt etter foretak og etter pasientenes bosted (nasjonalt, regionalt og etter foretaksområde).

Kapasitet etter institusjonstype

Døgnplasser etter institusjonstype (sykehus, DPS og andre institusjoner) i PHV-V.

Profiler i det polikliniske tilbudet, i døgntilbudet samt forløp etter avsluttet døgnbehandling i PHV-V og PHV-BU

Polikliniske kontakter, døgnbehandling og forløp etter avsluttet døgnbehandling ved helseforetak og private foretak i PHV-V og PHV-BU.

Poliklinisk og ambulant personell i psykisk helsevern

Poliklinisk og ambulant personell i PHV-V og PHV-BU etter helseforetak.

Diagnoser og driftsdata etter institusjonstype

Pasienter etter diagnose og institusjonstype (sykehus, DPS og andre institusjoner), helseforetak og institusjon PHV-V. Poliklinisk og ambulant personell etter utdanning og institusjon i PHV-V.

Produktivitet i psykisk helsevern

Indikatorer for kostnadsnivå og personellproduktivitet.

Bruk av tvang i psykisk helsevern

Utvikling og geografiske forskjeller.

 

 

Oversikt

 

 

 

Først publisert: 30.04..04.2019 Sist faglig oppdatert: 29.03.2022