Psykisk helsevern

Her finner du statistikk om befolkningens bruk av tjenester og kapasitet i det psykiske helsevernet for barn og unge (PHV-BU) og voksne (PHV-V), samt spesialstatistikk fordelt etter institusjonstype for voksne

Bruk av tjenester i det psykiske helsevernet

Pasienter og behandlingsaktivitet i det psykiske helsevernet for PHV-V og PHV-BU etter pasientenes bosted (nasjonalt, regionalt og i foretaksområdene). Detaljert oversikt over pasienter etter kjønn og alder etter bosted for det psykiske helsevernet samlet.

Døgnplasser i det psykiske helsevernet

Døgnplasser PHV-V, PHV-BU og psykisk helsevern samlet fordelt etter foretak og etter pasientenes bosted (nasjonalt, regionalt og etter foretaksområde).

Oppfølging etter utskrivning fra det psykiske helsevernet

Oppfølging en måned og ett år etter utskrivning fra PHV-V og PHV-BU.

Poliklinisk og ambulant personell i psykisk helsevern

Poliklinisk og ambulant personell i PHV-V og PHV-BU etter helseforetak.

Bruk av tjenester etter institusjonstype i PHV-V

Bruk av tjenester etter institusjonstype (sykehus, DPS og andre institusjoner) i PHV-V etter pasientenes bosted (region, foretaksområde, og DPS-område)

Kapasitet etter institusjonstype

Døgnplasser etter institusjonstype (sykehus, DPS og andre institusjoner) i PHV-V.

Diagnoser og driftsdata etter institusjonstype

Pasienter etter diagnose og institusjonstype (sykehus, DPS og andre institusjoner), helseforetak og institusjon PHV-V. Poliklinisk og ambulant personell etter utdanning og institusjon i PHV-V.

Produktivitet i psykisk helsevern

Indikatorer for kostnadsnivå og personellproduktivitet.

Bruk av tvang i psykisk helsevern

 

Først publisert: 30.04.2019