Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Psykisk helsevern

Her finner du statistikk om befolkningens bruk av tjenester og kapasitet i det psykiske helsevernet for barn og unge (PHV-BU) og voksne (PHV-V), samt spesialstatistikk fordelt etter institusjonstype for voksne.

Bruk av tjenester i det psykiske helsevernet

Pasienter og behandlingsaktivitet i det psykiske helsevernet for PHV-V og PHV-BU etter pasientenes bosted (nasjonalt, regionalt og i foretaksområdene). Detaljert oversikt over pasienter etter kjønn og alder etter bosted for det psykiske helsevernet samlet.

Bruk av tjenester etter institusjonstype i PHV-V

Bruk av tjenester etter institusjonstype (sykehus, DPS og andre institusjoner) i PHV-V etter pasientenes bosted (region, foretaksområde, og DPS-område).

Døgnplasser i det psykiske helsevernet

Døgnplasser PHV-V, PHV-BU og psykisk helsevern samlet fordelt etter foretak og etter pasientenes bosted (nasjonalt, regionalt og etter foretaksområde).

Kapasitet etter institusjonstype

Døgnplasser etter institusjonstype (sykehus, DPS og andre institusjoner) i PHV-V.

Oppfølging etter utskrivning fra det psykiske helsevernet

Oppfølging en måned og ett år etter utskrivning fra PHV-V og PHV-BU.

Poliklinisk og ambulant personell i psykisk helsevern

Poliklinisk og ambulant personell i PHV-V og PHV-BU etter helseforetak.

Diagnoser og driftsdata etter institusjonstype

Pasienter etter diagnose og institusjonstype (sykehus, DPS og andre institusjoner), helseforetak og institusjon PHV-V. Poliklinisk og ambulant personell etter utdanning og institusjon i PHV-V.

Produktivitet i psykisk helsevern

Indikatorer for kostnadsnivå og personellproduktivitet.

Bruk av tvang i psykisk helsevern

Utvikling og geografiske forskjeller.

 

 

Oversikt

 

vedlegg

 

Først publisert: 30.04.2019