Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Om SAMDATA spesialisthelsetjenesten

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten inneholder analyser og styringsdata på utvikling og variasjon i spesialisthelsetjenesten.

Analysene omfatter ressursinnsats, ressursutnyttelse, kapasitet og bruk av tjenester innen somatisk behandling, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Formålet med analysenotatene er å beskrive utviklingen i ressurser og bruk av spesialisthelsetjenester og gi svar på sentrale helsepolitiske spørsmål. Analysenotater samt tall og grafer publiseres fortløpende.

Først publisert: 11.08.2020 Sist faglig oppdatert: 01.10.2022