Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak

Finn krav til samarbeidsavtaler og oversikt over inngåtte avtaler.

Krav til samarbeidsavtaler

Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 6 forplikter kommuner og helseforetak til å inngå samarbeidsavtaler for å bidra til at pasienter og brukere mottar et helhetlig tilbud om helse- og omsorgstjenester.

Minimumskravene til innholdet i avtalene er med på å sikre nødvendig samhandling mellom kommuner og sykehus. Partene kan inngå samarbeidsavtaler om mer enn det som er minstekravene, for eksempel kan de inngå avtaler om spleiselag (ambulante tverrfaglige team, lokalmedisinske sentre, tjenester i hjemmet o.l.) når det gir en bedre løsning for pasientene.

I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 6-4, skal de regionale helseforetakene (RHF-ene) egentlig sende inngåtte samarbeidsavtaler til Helsedirektoratet, men det er avtalt med Helsedepartementet at en nasjonal oversikt i praksis skal sikres ved at RHF-ene:

  • arkiverer avtalene i offentlige arkiv etter arkivloven
  • publisere avtalene i sin helhet på internett
  • sender lenker til de aktuelle nettsidene til Helsedirektoratet

Se også veileder for utarbeidelse av samarbeidsavtaler (PDF, regjeringen.no).

Oversikt over samarbeidsavtaler

Samarbeidsavtaler i Helse Nord 

Samarbeidsavtaler i Helse Midt

Samarbeidsavtaler i Helse Vest

Samarbeidsavtaler i Helse Sør-Øst

Først publisert: 16.12.2014 Sist faglig oppdatert: 02.05.2019 Se tidligere versjoner