Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Brukertilpasset enerom i institusjon

Indikatoren viser andel plasser i enerom med eget bad og WC. Indikatoren gir et bilde på kommunenes bostandard for beboere i institusjon.

Resultater     

I 2023 var andelen enerom i institusjon med eget bad/WC 94,0 prosent nasjonalt. Kun sykehjem og aldershjem inngår i statistikken. Det har vært en jevn økning i andelen enerom over tid. I 2015 var andelen enerom 83,7 prosent.

Det er noe variasjon mellom fylkene. I 2023 var andelen enerom høyest i Rogaland med 97,1 prosent og lavest i Oslo med 86,7 prosent.

Historikk for indikatoren vises med den nye fylkesstrukturen som var gjeldende fra og med 2020. Det gjelder også for data fra tidligere år, slik at det skal være mulig å sammenligne utviklingen over tid.

Mulige årsaker til variasjoner

Mengden av korttids- og langtidsplasser i kommunen vil påvirke behovet for enerom med bad og WC. Kommuner med mange korttidsplasser kan ha prioritert å bygge ut færre rom med eget bad/WC fordi oppholdene er av begrenset varighet for den enkelte bruker.

Leie/utleie over kommune-/bydelsgrenser eller i kombinasjon med statlige plasser kan gi et annet romtilbud til kommunens/bydelens innbyggere enn det indikatoren viser.

Om indikatoren

Formålet med indikatoren er å måle om kommunen oppfyller kravet i kvalitetsforskriften om at rommene skal tilpasses beboers behov. Enerom bidrar til at beboere får:
  • selvstendighet og styring av eget liv

  • følge en normal livs- og døgnrytme

  • mulighet for ro og skjermet privatliv

  • ivaretatt personlig hygiene og ha eget toalett

  • en verdig livsavslutning i trygge og rolige omgivelser

  • ​​​tilbud om eget rom ved langtidsopphold

Enerom med eget bad og WC er spesielt viktig for dem som bor lenge på sykehjem. De som bor der for en kortere periode vil ha mindre behov for dette.
 

Først publisert: 21.06.2018 Siste faglige endring: 19.06.2024

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no