Webinar om helsestasjons- og skolehelsetjenesten i koronasituasjonen

Helsedirektoratet i samarbeid med Folkehelseinstituttet og landsgruppen av helsesykepleiere (LAH) inviterer til webinar for helsesykepleiere og ledere i helsestasjons- og skolehelsetjenesten torsdag 7. mai kl 13.00 – 1400.

Webinaret streames fra Helsedirektoratet i Oslo. Det er gratis å delta.

Opptak av foredragene vil også bli publisert i etterkant.

Målgruppen for webinaret er primært helsesykepleiere og ledere i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, men det kan også være nyttig for leger, fysioterapeuter, merkantilt personell og andre ansatte i helsestasjon- og skolehelsetjenesten. 

Se program og les mer om webinaret

Velkommen!

Først publisert: 01.05.2020 Sist faglig oppdatert: 01.05.2020