Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Seksuell helse

Tilskuddsordningen skal bidra til oppfølging av Snakk om det! Strategi for seksuell helse (2017-2024). Overordnet mål for tilskuddsordningen er å bidra til god seksuell helse i hele befolkningen.

For å kunne fylle ut søknadsskjemaet må du få delegert tilgang til enkelttjenesten «Søknad om tilskudd på ordningen Seksuell helse». Du finner mer informasjon om Altinntilganger sammen med flere nyttige søknadstips her: Lag en god søknad.  

 

Rapportering

Du vil motta et delvis utfylt skjema i virksomhetens innboks i Altinn når rapporteringsfristen nærmer seg. Les gjerne veiledning om rapportering på tilskudd før du fyller inn skjemaet.

Slik blir prosessen

 • Tilskuddsordningen utlyses:
  19. oktober 2023
 • Søknadsfrist:
  11. desember 2023
 • Forventet ferdigbehandling av søknader:
  15. mars 2024
 • Rapporteringsfrist for 2023:
  01. april 2024

Prioriteringer:

I 2024 vil vi prioritere å støtte prosjekter som synliggjør at det har nasjonal overføringsverdi. Høyest prioritet har prosjekter som bidrar til å: 

 • sikre at relevant personell får tilstrekkelig kunnskap om seksuell helse via grunn-, etter- og videreutdanninger
 • forebygge seksualisert vold og overgrep og senke terskelen for å søke hjelp

Særlig prioriterte målgrupper i 2024 er:
•   aldersgruppen 15-24 år, personer med ulike minoritetsbakgrunner

Regelverk

Se fullstendig regelverk (PDF) | Standardvilkår for tilskudd fra Helsedirektoratet

Tildelinger

Kontakt

Først publisert: 17.01.2019 Siste faglige endring: 19.10.2023 Se tidligere versjoner