Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Seksuell helse

Tilskuddsordningen skal bidra til oppfølging av Snakk om det! Strategi for seksuell helse (2017-2022). Overordnet mål for tilskuddsordningen er å bidra til god seksuell helse i hele befolkningen.

Slik blir prosessen

 • Tilskuddsordningen utlyses:
  20. oktober 2022
 • Søknadsfrist for 2023:
  01. desember 2022
 • Rapporteringsfrist for 2022:
  01. april 2023

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert Altinnrollen Helse-, sosial- og velferdstjenester. Skal du signere skjemaet kreves rollen Begrenset signeringsrettighet. Du kan få delegert rollene av daglig leder eller styreleder i virksomheten.

MERK: 1 500 000 kr av totalbeløpet er øremerket stiftelsen Menneskeverd.

Utlyses med forbehold om Stortingets godkjenning av budsjett 2022.

Prioriteringer

I 2022 vil vi prioritere å støtte prosjekter med nasjonalt nedslagsfelt. Høyest prioritet har prosjekter som bidrar til å:

 • sikre at relevant personell får tilstrekkelig kunnskap om seksuell helse via grunn-, etter- og videreutdanninger
 • sikre at seksuell helse integreres i det helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeidet i alle nivåer av helse- og omsorgstjenesten og andre relevante samfunnssektorer
 • sikre at tjenestene ser seksuell helse, psykisk helse og rus i sammenheng

Prioriterte målgrupper i 2022

 • kronisk og langvarig syke, rusbrukere og personer med funksjonsvariasjon
 • gutter og menn
 • voksne over 60 år

 

Se fullstendig regelverk (PDF)

Regelverk

Statistikk

Se fullstendig regelverk (PDF) | Standardvilkår for tilskudd fra Helsedirektoratet

Først publisert: 17.01.2019 Sist faglig oppdatert: 26.11.2021 Se tidligere versjoner

Kontakt

Kontakt