Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Seksuell helse

Slik blir prosessen

 • Søknadsfrist:
  29. januar 2021
 • Rapporteringsfrist (2020-tilskudd):
  31. mars 2021
 • Forventet svar på søknaden:
  15. april 2021
 • Rapporteringsfrist (2021-tilskudd):
  31. mars 2022

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert rollen Helse-, sosial- og velferdstjenester i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Prioriteringer

I 2021 vil vi prioritere å støtte prosjekter med nasjonalt nedslagsfelt. Høyest prioritet har prosjekter som bidrar til å:

 • sikre at relevant personell får tilstrekkelig kunnskap om seksuell helse via grunn-, etter- og videreutdanninger
 • sikre at seksuell helse integreres i det helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeidet i alle nivåer av helse- og omsorgstjenesten og andre relevante samfunnssektorer
 • realisere målsettingen om fortsatt reduksjon i abortraten

Prioriterte målgrupper i 2021

 • voksne mellom 25-39 år
 • kronisk og langvarig syke, samt personer med nedsatt funksjonsevne
 • eldre voksne over 60 år

Regelverk

Statistikk

Først publisert: 17.01.2019 Sist faglig oppdatert: 03.11.2020