Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Seksuell helse

Tilskuddsordningen skal bidra til oppfølging av Snakk om det! Strategi for seksuell helse (2017-2022). Overordnet mål for tilskuddsordningen er å bidra til god seksuell helse i hele befolkningen.

 

Rapportering

Du vil motta et delvis utfylt skjema i virksomhetens innboks i Altinn når rapporteringsfristen nærmer seg. Les gjerne veiledning om rapportering på tilskudd før du fyller inn skjemaet.

Slik blir prosessen

 • Tilskuddsordningen utlyses:
  20. oktober 2022
 • Søknadsfrist for 2023:
  01. desember 2022
 • Behandlet søknad:
  15. mars 2023
 • Rapporteringsfrist for 2022:
  01. april 2023

MERK: Beløpet kan bli endret. Utlyses med forbehold om Stortingets godkjenning av statsbudsjettet.

Prioriteringer:

I 2023 vil vi prioritere å støtte prosjekter med nasjonalt nedslagsfelt. Høyest prioritet har prosjekter som bidrar til å: 

 • sikre at relevant personell får tilstrekkelig kunnskap om seksuell helse via grunn-, etter- og videreutdanninger
 • sikre at tjenestene ser seksuell helse, psykisk helse og rus i sammenheng
 • sikre kunnskap om og ivaretakelse av seksuell helse i helse- og omsorgstjenesten, herunder forebygging av repeterende svangerskapsavbrudd

Særlig prioriterte målgrupper i 2023 er:
•   personer med funksjonsvariasjon, kronisk og langvarig sykdom og/eller rusmiddelbruk og deres partnere

Regelverk

Se fullstendig regelverk (PDF) | Standardvilkår for tilskudd fra Helsedirektoratet

Tildelinger

Kontakt

Først publisert: 17.01.2019 Sist faglig oppdatert: 20.10.2022 Se tidligere versjoner